हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
26/6/2016

बाजार नोंदणी  : 450
(till 8:00 PM)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1525*
Sonalika 1565 1545
147 औसत 1525 1525
कल्याण 1650 1570
दड़ा 1670 1640
बंसी 2040 1900
महाराष्ट्र 2189 2222 1575
स्थानीय 1900 1500
ज्वारी Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (सफेद) 2400 1500
लाल 2500 1675
स्थानीय 1800 1700
सफेद 1620 1580
हाईब्रिड 1650 1500
तांदूळ/भात
एपी कच्चा चावल सोना पोन्नी 3300 3100
फाइन 3500 2350
बी.पी.टी. 4500 4000
मध्यम 2300 1850
मसूरी 2500 2150
मोटा 2160 2120
रतनाचुड़ी (7185-749) 2750 2600
सामान्य 2250 1700
सोना मंसूरी नन बासमती 3200 3000
बाजरी 1275*
बोल्ड 1360 1340
स्थानीय 1700 1500
हाईब्रीड 1630 1600
मका 1325*
पीला 2100 1600
फाइन 1325 1325
स्थानीय 1655 1300
हाइब्रिड 1580 1400
हाइब्रिड#स्थानीय 1460 1420
साळी, भात Common:1410 Grade-A:1450
1001 1513 1200
आई . आर. 36 1475 1165
आई .आर. 64 1450 1410
एडीटी 37 1293 1173
एमटीयू-1001 1410 1410
एमटीयू-1010 1500 1265
धान 1450 1450
पैडी मध्यम 1450 1350
पैडी महीन 1500 1400
पैडी मोटा 1200 1100
बासुमती 2000 1700
बी.पी.टी. 2200 1600
मसूरी 1700 1560
स्वर्ण मसूरी (नया) 1460 1410
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1500 1260
सोना 1700 1700
सोना मसूरी (पुराना) 1450 1350
सोना महसूरी 1800 1700
हंसा 1450 1340
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2100 1900
गुळ
निजामाबाद 4000 3450
मुड्डे 3400 2900
लाल 3000 2960
मैदा
मैदा आटा 2600 2200
औषधी एवं झोप आणणारा
सुपारी
ई डी आई 25109 22499
गोराबालू 15369 13099
बेट्टे 25299 23169
रासी 24758 22890
सराकू 40009 28069
डाळ
उडीद 4425*
उड़द (साबुत) 6000 5000
उड़द की दाल 14000 11500
तूर 4425*
7450 7100
9000 8500
अरहर 8000 7800
अरहर दाल (तूर) 14100 11000
बंगाली चना 3425*
8200 6300
औसत (साबुत) 6400 3201
गुलाबी 4700 4700
ज्वारी स्थानीय 5400 5400
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 7230 7200
देशी (साबुत) 6000 5800
मूग 4650*
मूंग दाल-1 11400 9500
हरा (साबुत) 6000 5000
मसूर 3325*
10100 7400
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3205 3100
एरंड का बीज 3238 2920
मुईमूग 4030*
गेजे 6069 2485
टीएमवी-2 6000 2440
डीएमवी-7 5140 4860
स्थानीय 5400 2100
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 8000 7800
मोहरी 3350*
पीली (काली) 3200 3200
लाहा (सरसीब) 4100 4000
सरसौं (काली) 4100 4060
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 5833 5416
सुर्यफूल
स्थानीय 4100 4100
हाइब्रिड 3850 3850
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 11350 11005
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2600
पीला 4000 3395
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 50000 12000
तेजडया
बुल 20000 15000
बकरा
बकरी 12000 1800
बैल
बैल 37000 16000
भेड़
मध्यम भेड़ 13500 1500
म्हैस
भैंस 50000 20000
रेडा
भैंसा 24000 6000
फळ
अननस
अनन्नास 2600 1800
आंबा
तोतापरी 4000 1300
नीलम 1600 1400
लंगड़ा 3500 3000
केळे
चम्पा 1600 1200
पका हुआ केला 6400 1425
पलयमथोड़न 2200 1400
कालिंगड
तरबूज 550 500
डाकींब
अनार 7000 6000
मोसंबी
मौसमबी 4000 2600
सफरचंद
रॉयल डेलीसियस 6400 6200
शिमला 24000 17000
सेब 8000 6000
भाजी
कच्चे केळे
कच्चा केला 5600 500
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 2600 1800
काकडी
खीरा 3000 500
कांदा
नासिक 2500 950
प्याज 1100 770
पूसा-लाल 1260 350
बड़ा 2400 1600
लाल 1350 340
स्थानीय 1100 400
सफेद 1300 370
कार्ले
करेला 5600 800
काळं घोसाळं
काली तोरी 5000 1200
कोहळा
पेठा 2200 1400
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 7800 2200
गाजर
गाजर 4200 1000
चिचिंडा
चिचिण्डा 2800 500
टैपीओका
टैपियोका 2000 1200
टोमॅटो
टमाटर 6700 4800
देशी 1425 1375
स्थानीय 4400 1800
हाइब्रिड 5000 2400
दुधी
बोटल गौर्ड 1000 100
पानकोबी
गोभी 4200 500
फ्लॉवर
फूलगोभी 1200 800
बटाटा
आलू 3200 1356
एफ.ए.क्यू. 975 925
ज्योति 1680 1480
देशी 1440 1400
स्थानीय 1800 800
बीट
बीटरूट 4600 3800
भेंडी
भिन्डी 4000 1000
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 3000 2000
भोपळा
कद्दू 2200 480
मूळा
मूली 1200 800
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 5800 1500
वांगी
गोल#लम्बा 4000 1200
बैंगन 3000 600
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 10000 9000
हिखे अले
कच्चा अदरक 8400 3860
हिखी मिरची
हरी मिर्च 6000 1200
मसाले
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 15905 12505
नारळ
5000 5000
नारियल 4000 910
मध्यम 2600 1800
लसूण
लहसुन 4320 4280
सुकी मिर्ची
द्वितीय किस्म 8000 4000
प्रथम किस्म 12800 10200
हळद
फिंगर 9550 7100
बल्ब 9099 6700
हल्दी 7600 7000
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3800 Long staple:4100
कपास (अनजिन्ड) 5000 3546
ताग 3200*
टी.डी. 5 5700 5250
वनोत्पाद
चिंच
नन ए#सी पतली 11500 10600
नन ए#सी फूल 11000 10000
बीजयुक्त प्रथम किस्म 2500 2000