हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
27/10/2016

बाजार नोंदणी  : 1476
(till 20:14 20)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 11150 10600
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 7200 6060
मोहरीचं तेल
12200 9580
गहूं 1525*
Sonalika 1810 1550
147 उत्तम 1631 1631
147 औसत 2091 1170
1482 1965 1725
एम.पी. शरबती 2456 1670
कल्याण 2330 1690
दड़ा 1820 1550
देशी 2400 1530
पी.आई .एस.एस.आई 2120 2120
फर्मी 1900 1750
बंसी 1882 1882
मध्यम 2000 1800
मध्यम फाइन 2400 2200
महाराष्ट्र 2189 2100 1500
मिल क्वालिटी 1780 1715
राजस्थान टुकड़ी 2125 1865
लाल 2750 2400
लोकवान 2195 1500
शरबती 2600 1750
स्थानीय 3400 1400
सफेद 2650 1471
जव 1225*
दरा 1780 1625
देशी 1801 1732
ज्वारी Hybrid:1625 Maldandi:1650
ज्वार (पीली) 1160 1075
ज्वार (सफेद) 2800 1062
ज्वार हाईब्रीड 1460 1455
पीली 1200 1100
लाल 2008 1886
स्थानीय 2689 1219
हाईब्रिड 1750 1650
तांदूळ/भात
1009 कार 4850 2040
आई आर-8 3000 2200
उसना चावल 2800 2250
कट्टासाम्बर 2800 2500
चिवड़ा 14500 1636
जया 3600 3100
तृतीय 2540 1900
परिमल (नया) 3000 2900
फाइन 6000 2100
बासूमती 7000 6800
बी.पी.टी. 4500 2500
मटा उसना 3600 3500
मध्यम 4800 2100
मोटा 4200 1950
रतनाचुड़ी (7185-749) 2850 2600
सन्ना भट्टा 2400 2000
सुपर फाइन 14000 3000
सामान्य 3000 1800
सोना 4700 3100
सोना मंसूरी नन बासमती 2400 2150
सोना महिन 4200 4100
बाजरी 1330*
देशी 1525 1225
बोल्ड 1460 1350
स्थानीय 1700 1106
हाईब्रीड 2200 1000
मका 1365*
देशी लाल 1750 700
देशी सफेद 1600 1255
पीला 1800 800
फाइन 1450 1350
मध्यम 1420 1200
लाल 1825 1300
व्हाइट (सफेद) 1700 1290
स्थानीय 2048 800
स्वीट कार्न (बिस्किट के लिए) 4200 4100
हाइब्रिड 1550 1050
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1600 1400
हाइब्रिड#स्थानीय 2200 1188
रागी 1725*
फाइन 2500 2200
स्थानीय 2550 1725
साजें
सज्जे 1900 1322
साळी, भात Common:1470 Grade-A:1510
1350 1250
2180 1790
2275 1650
2101 1701
1410 1390
2235 1900
2100 1900
2200 1751
1400 1300
2150 2000
1650 1570
1470 1470
2200 2000
1900 1900
2261 1841
1510 1100
1560 1530
1568 1540
2120 1875
1560 1530
1420 1390
2251 1711
1580 1175
1570 1450
1430 1275
1470 1430
1375 1200
1001 1655 1200
आई . आर. 36 1550 1225
आई . आर. 64 1386 1340
आई .आर. 64 1510 1109
ए. पुन्नी 2293 1159
एएसटी 16 1750 1315
एडीटी 36 1700 1320
एडीटी 37 1680 959
एडीटी 39 1612 1229
एडीटी 42 1540 1421
एडीटी 43 1772 1250
एम.एम.टी. 1691 1691
एमटीयू-1001 1510 1450
एमटीयू-1010 1825 1200
एमटीयू-2077 1450 1410
कल्चर 1620 1540
जया 1500 1300
टी.के.एम.9 1759 1265
धान 2820 1200
नं0 2716 1835 1825
पैडी मध्यम 1600 1200
पैडी महीन 1800 1250
पैडी मोटा 1700 1080
पपटला 1761 1663
पी.वाई 01 1510 1510
पोन्नी 2919 1535
पौम्मानी 1500 1416
बासुमती 2551 1600
बी.पी.टी. 2667 1300
मसूरी 2100 1500
राइट पौन्नी 2667 1720
राजाहम्सा 1439 1201
लाल 1480 1300
व्हाईट कार 1478 1476
सुपर पोन्नी 2400 1521
सम्बा मसूरी 2359 1200
स्वर्ण मसूरी (नया) 1480 1410
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1500 1250
सिन्ना पोन्नी 1105 1105
सीओ. 43 1650 1470
सोना 2200 1612
सोना मसूरी (पुराना) 1500 1400
सोना महसूरी 1919 1451
हंसा 1842 1215
सोजी
सोजी 2400 2190
हाइब्रीड कुम्बु
1700 1650
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2800 1130
गुच्छित बिन्स
सेम का गुच्छा 2000 1600
गुळ
अच्छू 3800 3200
अनकापल्ली 4250 2800
उन्डे 3200 3200
करीकटु 3700 3200
काला 3400 2000
नं0 2 1700 1700
नं0 3 2600 1500
पठारी 4200 2950
पीला 4360 3450
मुड्डे 4800 3100
लाल 3900 3000
मैदा
मैदा आटा 2600 1140
येम
याम 2000 1200
रबर
आर.एस.एस.-4 12000 10800
साखर
एम-30 4215 3880
चीनी 4400 3310
शक्कर 3900 3800
औषधी एवं झोप आणणारा
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 12015 10250
पान
स्थानीय 11200 7000
सुपारी
केम्पूगोटू 16269 15989
चाली 19509 18109
टटीबेट्टी 22199 18669
नई वैरायटी 26000 16000
पाइलोन 1800 1600
बिलेगोटू 16209 15099
रासी 29099 15679
लाल 23057 20000
सुपारी 26000 16000
सी.क्यू.सी.ए. 17500 800
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 6500 3691
उडदाची डाळ
उड़द की दाल 12700 10000
उडीद 5000*
7200 6800
9500 8500
उड़द (साबुत) 13000 2605
उड़द की दाल 13200 10500
एफ.क्यू. (बर्मा) 12800 8000
देशी 9000 4500
राजकोट टी-9 10000 10000
स्थानीय 12000 5555
हाईब्रीड 6300 5800
कलथी
कुलथी (साबूत) 10800 2350
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6800 620
तूर 5050*
5911 3889
5626 5626
7800 7150
7000 6900
5500 5050
10000 9500
अरहर 12400 4000
तूर दाल 13600 8460
फरसबी/शेंगा
स्थानीय 4000 4000
सेम (साबुत) 8525 20
बंगली चणा डाळ
चना दाल 11000 9850
बंगाली चना 3425*
7700 7400
8860 8730
15050 10000
औसत (साबुत) 12000 6000
कॉटा 9226 8200
गुलाबी 10000 4800
चना (खंडित) 9300 8100
ज्वारी स्थानीय 8761 4500
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 10050 9520
देशी (साबुत) 12000 6050
सफेद (साबुत) 6901 5725
मूग 5225*
बोल्ड 8200 8000
मूंग दाल-1 9000 6000
मध्यम 5000 4900
स्थानीय 5225 2518
स्थानीय (साबुत) 4700 4600
हरा (साबुत) 8000 NR
हाईब्रीड 5675 2900
मूग दाळ
मूंग दाल 7500 6500
मटकी डाळ
मोठ दाल 6600 6500
मटार
हरा मटर 5400 3000
मसूर 3325*
8000 7200
5251 3900
10900 7400
7000 6800
10400 7700
6500 3300
9600 7300
6885 4450
मसूरी दाल 11000 6800
लाख
लाक (साबूत) 3426 2500
लोबियामलान
लोबियाम्लान (साबुत) 8000 4010
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3685 3041
एरंड का बीज 3670 NR
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
6526 6500
कोपरा 6450 4000
मध्यम 4300 4000
जवस
अलसी 7421 3600
तारामीरा
8126 7201
तीळ 5000*
काला 11805 5000
तिल 9725 4000
सफेद 9500 NR
मुईमूग 4220*
4230 3000
गुंगरी (कोशयुक्त) 4608 1869
गेजे 5209 2501
टीएमवी-2 5469 2100
डीएमवी-7 5140 4400
नट्टे 5000 3800
बड़ा (कोश युक्त) 4200 2755
बल्ली#हब्बू 3665 3500
बोल्ड 4440 2500
स्थानीय 5667 2043
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 11000 4000
मोहरी 3350*
पीली (काली) 4600 3890
लोही काली 4360 3820
सरसों 4600 3600
सरसौं (काली) 4900 3500
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 5500 3500
सुर्यफूल
स्थानीय 4650 3030
सूर्यमुखी 3700 2600
हाइब्रिड 3800 3800
सुर्यफुलाचे बी 3950*
सूर्यमुखी का बीज 3201 2971
सोबाबिन Black:2775 Yellow:2775
काला 2700 2170
पीला 3451 1400
स्थानीय 2900 1600
सोयाबीन 3020 1258
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 8500
बैल
बैल 28000 25000
भेड़
बड़ी भेड़ 9000 7000
म्हैस
भैंस 40000 10000
फळ
अननस
अनन्नास 4500 400
ओला नारळ
कच्चा नारियल 8000 8000
केळे
860 760
एलक्की बाले 4000 1000
खांदेश 2800 200
नन्द्रा बाले 6000 1000
नौटी बाले 1500 800
पका हुआ केला 6400 1150
पच्छा बाले 1900 600
पलयमथोड़न 4000 1000
पूवन 5200 1100
मध्यम 3000 1000
रसाकथाई 4200 3800
रोबस्टा 3600 1100
लाल केला 5200 3500
सामान्य बड़ा 560 533
कालिंगड
तरबूज 3500 200
खरबूज
खरबूजा 3750 300
चिकू
सपोता 5000 500
डाकींब
अनार 12000 900
डाळिंब
मध्यम 4250 1800
संतरा 3000 300
ताबडा भोपळा
सीताफल 1250 300
द्राक्षं
काला 14000 1000
सफेद 3500 2000
हरा 9150 2000
पपई
पपीता 2900 500
पेरू
अमरूद 5000 625
मोसंबी
मौसमबी 5000 200
लाइम
3200 400
सफरचंद
अमेरिकन 1650 1590
कश्मीर#शिमला-2 9275 8950
गोल्डन 6000 1500
डैलीसियस 8000 2000
रेड गोल्ड 7000 2000
रॉयल डेलीसियस 9000 3000
शिमला 12000 6000
सेब 12500 1400
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 3000 1200
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4400 2400
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 2600 2300
एलिफैंट यैम
750 600
कच्चे केळे
कच्चा केला 6000 450
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 6000 4000
काकडी
खीरा 3200 150
कांदा
छोटा 4200 2200
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1400 1050
द्वितीय किस्म 400 50
नासिक 1400 400
पूना 1000 800
प्याज 3350 175
प्रथम किस्म 1000 400
पूसा-लाल 1060 300
बंगलौर - छोटा 500 100
बड़ा 2400 1000
मध्यम 1300 1100
लाल 1000 100
स्थानीय 1500 200
सफेद 1390 320
कार्ले
करेला 6000 700
काळं घोसाळं
काली तोरी 4400 800
कोलाकैसिया
5800 1000
कोहळा
पेठा 2600 700
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 4600 1000
गवारी
ग्वार 4450 1500
गाजर
गाजर 4400 300
चपरड आवरे
चप्प्राडा आवरेकाई 3000 2600
चाऊ चाऊ
चाव चाव 800 400
चिचिंडा
चिचिण्डा 4000 400
टैपीओका
टैपियोका 3000 784
टोमॅटो
टमाटर 3400 200
देशी 2000 200
स्थानीय 2600 200
हाइब्रिड 3000 270
ठोगरीकाई
थोगारीकाई 3000 2800
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1200 900
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 1125 300
दुधी
बोटल गौर्ड 3800 375
धणे/कोथिंबर
धनिया 8000 400
स्थानीय 10900 7500
नूल खोल
नूल खोल 1600 1000
पहाड़ी मिरची
मिर्च 1400 900
पांढरा भोपळा
सफेद कद्दू 1000 700
पानकोबी
गोभी 3800 300
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 1000 400
फ्लॉवर
अफ्रीकन सरसों 900 600
फूलगोभी 4700 400
स्थानीय 7200 900
बटाटा
आलू 3500 276
एफ.ए.क्यू. 1550 600
चन्द्रमुखी 900 700
चिप्स 1800 1200
ज्योति 2500 1250
जालंधर 800 700
देशी 2000 150
लाल 2300 1500
स्थानीय 2900 400
बीट
बीटरूट 3800 400
भेंडी
भिन्डी 4200 400
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 14000 3000
भोपळा
कद्दू 3500 200
मेथी
मेथी 3850 1600
मूळा
मूली 3000 200
रतळे
शकरकन्द 2400 280
लिंबू
4100 2050
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 7000 1500
वांगी
गोल 1419 500
गोल#लम्बा 4200 900
बैंगन 4225 410
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 6000 1000
शलगम
मिर्च 7000 20
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 5500 600
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 3200 1000
सीजन लीवस
सीजन लीवस 1200 600
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1200 1000
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 3500 1000
हिखे अले
कच्चा अदरक 8000 800
हिखी मिरची
हरी मिर्च 11000 20
मसाले
अलं
बड़ा#मोटा 2400 800
वैजीटेबल - फ्रैश 7000 2800
सूखी 15000 11900
ओवा
15300 3900
काळं गिरी
उंगराब्लेड 69000 68500
गरब्लेड 69000 68000
मालाबार 58199 30000
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 18200 NR
देशी 11500 11500
तांबडी मिरची
लाल 13500 5500
धनिया बीज
धनिया बीज 14000 3690
बदामी स्टीम 6200 5301
नारळ
10000 8000
11000 3500
7000 7000
20000 5150
1500 1300
नारियल 6000 120
बड़ा 18500 1200
मध्यम 11500 800
बडिरोप
9905 5625
मेथी दाणे
मेथीबीज 5501 2200
लसूण
ओसत 9400 4200
देशी 12800 4050
लहसुन 13000 3500
सुकी मिर्ची
कड्डी 13419 2609
गुन्टूर 13500 1019
डब्बी 22289 4069
तालू 6500 1800
द्वितीय किस्म 13800 6000
प्रथम किस्म 12250 10500
ब्यादगी 20000 16000
रेड टॉप 15300 6000
लाल 12000 7000
लाल नई 13500 7000
सूखी 10200 6800
सूखी मिर्च 34000 16000
स्थानीय 10020 5010
सफेद 9300 4100
हळद
फिंगर 9200 2362
बल्ब 8244 1880
सूखी 12000 11900
हल्दी स्टिक 13000 8500
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3860 Long staple:4160
5205 3650
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4790 4500
अमेरिकन 5230 4550
एच-4 5370 3510
एफ-1054 5300 4000
एम.सी.यू 5 5800 3900
एमसीयू 5000 4000
एमसीयू-7 5322 3909
एल.आर.ए. 4300 4100
एलएच-1556 5119 4490
कपास (अडोनी) 5040 4050
कपास (अनजिन्ड) 5361 2800
जी.सी.एच. 5310 1000
देशी 4860 3085
फार्म (अनजिन्ड) 4850 4630
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 6196 2250
शंकर 431 मिमी फाइन 5150 4150
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4925 4301
ताग 3200*
टी.डी. 5 4100 3000
वनोत्पाद
चिंच
इमली 12000 2200
करपुली ए#सी पतली 10200 10200
चिंचोके
इमली का बीज 16000 15500
लाकूड
4400 440
यूकैलिप्टस 4000 375
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
गिरी 71000 70500
स्थानीय (कच्चा) 14000 10000