हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
27/9/2016

बाजार नोंदणी  : 1468
(till 22:43 06)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1525*
1650 1650
Sonalika 1810 1450
147 औसत 1900 1540
कल्याण 2100 1730
दड़ा 1725 1525
देशी 2400 1500
पी.आई .एस.एस.आई 1675 1410
पी.बी.डब्ल्यू 343 1625 1575
फर्मी 1900 1800
मध्यम 1800 1500
मध्यम फाइन 2400 2000
महाराष्ट्र 2189 2511 1400
मिल क्वालिटी 1670 1640
राजस्थान टुकड़ी 2015 1400
लाल 2500 2000
लोक-1 (नीलामी रेट) 1641 1615
लोकवान 2100 NR
लोकवान एम.पी. नं0 1 1628 1588
लोकवान गुजरात 1895 1625
शरबती 2640 2200
स्थानीय 3200 1500
सफेद 3450 1426
सोना 1451 1430
जव 1225*
दरा 1890 1590
देशी 1750 1685
ज्वारी Hybrid:1625 Maldandi:1650
ज्वार (पीली) 1866 1600
ज्वार (सफेद) 3075 1009
ज्वार हाईब्रीड 1600 1550
लाल 2200 1600
स्थानीय 1620 1300
हाईब्रिड 1855 1450
तांदूळ/भात
1009 कार 5000 1850
आई आर-8 2800 2150
उसना चावल 3000 2200
एच.वाई वी. 2800 2600
एपी कच्चा चावल सोना पोन्नी 3300 3100
कट्टासाम्बर 2800 2400
चिवड़ा 2600 1730
जया 3200 2800
तृतीय 2350 2000
परिमल (नया) 3000 2800
पूसा बासमती कच्चा (नया) 3010 2842
फाइन 6000 2100
बासूमती 7200 7000
बी.पी.टी. 4500 2500
मध्यम 4500 2000
मसूरी 4000 2300
मोटा 4200 1950
मोटा (आई .आर.20) 2210 2150
मोटा (कोर्स) उसना 2300 1900
रतनाचुड़ी (7185-749) 2800 2600
सुपर फाइन 14000 3400
सरबती कच्चा 3260 2850
सामान्य 3000 1350
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4800 3600
सोना 4600 2300
सोना मंसूरी नन बासमती 2400 2150
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1741 1017
बाजरी 1330*
देशी 1555 1000
बोल्ड 1630 1250
स्थानीय 1715 1136
हाईब्रीड 1760 1011
मका 1365*
देशी लाल 2050 1000
देशी सफेद 1750 1450
पीला 1827 1228
फाइन 1450 1325
व्हाइट (सफेद) 1815 1570
स्थानीय 1940 800
हाइब्रिड 1891 950
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1600 1400
हाइब्रिड#स्थानीय 2200 1000
रागी 1725*
फाइन 2300 2000
स्थानीय 1652 1180
साजें
सज्जे 1521 1412
साळी, भात Common:1470 Grade-A:1510
1390 1370
1840 1690
1560 1532
1546 1516
1560 1520
1550 1510
1420 1360
NR 1440
1460 1440
1531 1510
1981 1831
1490 1470
1415 1240
1825 1750
1470 1430
1500 1280
1671 1651
1850 1820
1350 1250
1001 1900 1300
आई . आर. 36 1550 1440
आई .आर. 50 981 981
आई .आर. 64 1450 111
ए. पुन्नी 2150 1324
एएसटी 16 1750 1168
एडीटी 36 1700 1320
एडीटी 37 1704 1013
एडीटी 39 1450 1252
एडीटी 43 1750 1400
एमटीयू-1001 1510 1430
एमटीयू-1010 1760 1200
एमटीयू-2077 1450 1410
कल्चर 1620 1540
जया 1750 1500
टी.के.एम.9 1333 1333
धान 1900 1000
नेल्लूर सन्ना 1869 1431
पैडी ज्योति 1510 1510
पैडी मध्यम 1650 1200
पैडी महीन 3150 1250
पैडी मोटा 1500 1100
पोन्नी 2300 1585
पौम्मानी 1416 1333
बासुमती 1990 1500
बी.पी.टी. 2650 1000
मसूरी 2250 1525
रतना 1700 1640
राइट पौन्नी 2500 2416
राजाहम्सा 1136 1136
लाल 1480 1300
सुपर पोन्नी 1596 1067
सम्बा मसूरी 2340 1360
स्वर्ण मसूरी (नया) 1460 1410
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1500 1250
सीओ. 43 1700 1323
सोना 2200 1500
सोना मसूरी (पुराना) 1510 1400
सोना महसूरी 1850 1750
हंसा 1821 1265
सोजी
सोजी 6200 2190
हाइब्रीड कुम्बु
1670 1650
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2800 1130
गुच्छित बिन्स
सेम का गुच्छा 2000 1000
गुळ
अच्छू 3645 2600
अनकापल्ली 4000 3500
उन्डे 3220 2920
करीकटु 3400 2200
नं0 1 4050 3570
नं0 2 3680 3100
नं0 3 3290 2000
निजामाबाद 3700 2500
पठारी 4050 3950
पीला 3670 3100
मुड्डे 4800 4500
लाल 3870 3406
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 7500 6020
मैदा
मैदा आटा 2500 2080
येम
याम 2600 1000
रबर
आर.एस.एस.-4 12400 11800
साखर
एम-30 4000 3880
चीनी 4200 3680
औषधी एवं झोप आणणारा
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 12105 10625
पान
स्थानीय 8000 7000
सुपारी
एपी 27119 26709
कच्चा 2500 2500
केम्पूगोटू 19898 12600
गोराबालू 17359 10109
चाली 21729 17299
टटीबेट्टी 24909 20019
नई वैरायटी 26000 13500
पका 24500 18000
बेट्टे 27069 15339
बिलेगोटू 17599 11299
रासी 29189 18467
लाल 16000 16000
सुपारी 28000 16500
सफेद 18500 18500
सराकू 46599 27000
सिप्पेगोट्टू 10319 9000
सी.क्यू.सी.ए. 18500 6171
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 6500 3949
आवरे दाल
ऑवरे दाल 6000 5000
उडीद 5000*
6601 5000
13000 12000
उड़द (साबुत) 12600 2010
उड़द की दाल 16000 11000
एफ.क्यू. (बर्मा) 14000 11000
देशी 10000 6500
मोगन मध्यम 8000 6001
राजकोट टी-9 8500 8500
स्थानीय 12000 6700
हाईब्रीड 6400 4625
कलथी
कुलथी (साबूत) 8300 2350
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 7200 6500
तूर 5050*
7730 6000
7201 5469
7900 6271
8100 7600
13000 12000
5450 4650
अरहर 12200 2500
तूर दाल 13000 8300
फरसबी/शेंगा
स्थानीय 2800 2000
सेम (साबुत) 4000 900
बंगली चणा डाळ
अन्य 11000 10500
बंगाली चना 3425*
7700 7400
10640 8420
औसत (साबुत) 13800 5350
कॉटा 8705 7500
गुलाबी 9000 5000
चना (खंडित) 8801 7200
ज्वारी स्थानीय 8251 4000
देशी (साबुत) 9500 3425
मूग 5225*
बोल्ड 8200 3206
मूंग दाल-1 9000 6000
मध्यम 10500 4250
स्थानीय 5282 3890
हरा (साबुत) 8300 NR
हाईब्रीड 4800 4000
मूग दाळ
मूंग दाल 8500 7000
मटकी डाळ
मोठ दाल 6500 6400
मटार
हरा मटर 6500 3000
मसूर 3325*
10500 7700
5600 3201
8500 8000
6950 5050
मसूरी दाल 8900 6700
लोबियामलान
लोबियाम्लान (साबुत) 8500 2329
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3765 2756
एरंड का बीज 3765 NR
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
7172 7000
कोपरा 7350 4000
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 10800 10300
गुरेलू
गुरेल्लू 8915 8845
जवस
अलसी 4520 4480
तीळ 5000*
काला 12125 4200
तिल 9355 4000
लाल 6580 3719
सफेद 10375 4800
फुल 3300*
कुसुम 3000 2555
मुईमूग 4220*
4255 3250
गुंगरी (कोशयुक्त) 4989 1800
गेजे 5973 1329
जेएल-24 4600 4100
टीएमवी-2 5510 2100
डीएमवी-7 5140 4500
बड़ा (कोश युक्त) 4500 2129
बोल्ड 6030 3000
मूंगफली का बीज 4650 4500
स्थानीय 6179 1503
हाईब्रीड 4649 1779
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 11000 NR
मोहरी 3350*
पीली (काली) 4550 3400
राई यू.पी. 4300 4200
लोही काली 5000 3800
सरसों 4650 3675
सरसौं (काली) 5100 3350
मोहरीचं तेल
11000 9500
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 5416 2720
सुर्यफूल
स्थानीय 4400 1569
सूर्यमुखी 3700 1900
हाइब्रिड 3800 3800
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 11025 11025
सोबाबिन Black:2775 Yellow:2775
पीला 3400 1100
सोयाबीन 3200 2032
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 7000
बकरा
बकरी 4800 1500
बैल
बैल 34000 16000
भेड़
छोटी भेड़ 7000 5000
बड़ी भेड़ 5000 4000
म्हैस
भैंस 60000 10000
फळ
अननस
अनन्नास 5800 400
ओला नारळ
कच्चा नारियल 10000 8000
केळे
200 100
250 100
250 100
250 100
300 100
400 200
एलक्की बाले 5100 1000
खांदेश 1495 250
नन्द्रा बाले 6600 1000
नौटी बाले 2000 800
पका हुआ केला 6000 800
पच्छा बाले 2400 600
पलयमथोड़न 4000 1600
पूवन 5600 950
मध्यम 3500 40
रसाकथाई 5000 4600
रोबस्टा 3000 950
लाल केला 5800 4000
सामान्य बड़ा 5500 556
कालिंगड
तरबूज 2000 200
खरबूज
खरबूजा 3500 400
चिकू
सपोता 5200 800
डाकींब
अनार 18333 3000
डाळिंब
मध्यम 3650 3250
संतरा 3000 937
ताबडा भोपळा
सीताफल 2000 1000
द्राक्षं
काला 9300 1500
सफेद 3500 2500
हरा 9150 5000
पपई
पपीता 2550 600
पेरू
अमरूद 4200 781
मोसंबी
मौसमबी 5800 600
लाइम
6000 4000
सफरचंद
कल्लू रॉयल डेलीसियस 7000 2500
कश्मीर#शिमला-2 6200 6000
गोल्डन 7000 2250
डैलीसियस 7000 1500
रिच रेड 8000 4500
रॉयल डेलीसियस 10000 4250
शिमला 16000 3000
सेब 12500 1000
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 2856 1100
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4500 2000
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3000 2400
एलिफैंट यैम
1400 580
कच्चे केळे
कच्चा केला 5600 550
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 10000 3750
काकडी
खीरा 3500 150
कांदा
छोटा 3400 1500
तेलगी 1200 250
द्वितीय किस्म 1200 400
नासिक 1400 300
पूना 1000 250
प्याज 3400 250
प्रथम किस्म 700 600
बंगलौर - छोटा 300 100
बड़ा 2150 1000
मध्यम 1200 950
लाल 1150 50
स्थानीय 2000 250
सफेद 1000 465
कार्ले
करेला 6000 300
काळं घोसाळं
काली तोरी 4000 300
कोलाकैसिया
700 700
कोहळा
पेठा 2700 600
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 4500 700
गवारी
ग्वार 3500 1000
गाजर
गाजर 5000 400
चपरड आवरे
चप्प्राडा आवरेकाई 2600 2300
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1000 800
चिचिंडा
चिचिण्डा 3500 400
टैपीओका
टैपियोका 3000 1600
टोमॅटो
टमाटर 3000 200
देशी 1800 800
स्थानीय 3200 150
हाइब्रिड 3200 300
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 2000 700
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 1500 200
दुधी
बोटल गौर्ड 4800 167
धणे/कोथिंबर
धनिया 9000 500
स्थानीय 7009 3224
नूल खोल
नूल खोल 1600 600
पहाड़ी मिरची
मिर्च 1800 500
पांढरा भोपळा
सफेद कद्दू 1000 800
पानकोबी
गोभी 4000 10
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 3400 500
फ्लॉवर
अफ्रीकन सरसों 3200 3000
फूलगोभी 4500 400
रॉची 2800 2400
स्थानीय 6000 300
बटाटा
(लाल नैनीताल) 1900 1300
आलू 3500 500
एफ.ए.क्यू. 1550 1000
चन्द्रमुखी 1100 900
चिप्स 3400 1200
ज्योति 2500 1270
देशी 2600 350
लाल 1540 1330
स्थानीय 3100 500
बीट
बीटरूट 3300 300
भेंडी
भिन्डी 6000 220
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 11000 3000
भोपळा
कद्दू 3500 200
मेथी
मेथी 5800 1000
मूळा
मूली 2000 175
रतळे
शकरकन्द 2000 1000
लिंबू
5850 4450
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 5200 2000
वांगी
अरकासिला मट्टीगुला 2500 2300
गोल 2500 500
गोल#लम्बा 3400 500
बैंगन 4400 200
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 6500 1500
शलगम
मिर्च 7500 500
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 5000 1000
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 3200 1000
सीजन लीवस
सीजन लीवस 1000 750
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1400 600
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 4000 1800
हिखे अले
कच्चा अदरक 8000 1000
हिखी मिरची
हरी मिर्च 8500 200
मसाले
अलं
बड़ा#मोटा 6200 800
सूखी 17000 2390
ओवा
15800 6200
काळं गिरी
उंगराब्लेड 69000 67000
गरब्लेड 69000 68000
मालाबार 60099 30000
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 18160 11005
तांबडी मिरची
लाल 12500 6500
धनिया बीज
धनिया बीज 15000 5260
नारळ
5000 5000
10100 9000
8000 8000
12000 5000
9000 9000
11750 4850
6500 6500
6000 6000
1500 1300
8000 4200
नारियल 7000 90
बड़ा 17500 6000
मध्यम 10500 800
बडिरोप
12750 5000
मेथी दाणे
मेथीबीज 5551 1500
लसूण
ओसत 9611 4444
देशी 13500 1180
लहसुन 13000 5700
सुकी मिर्ची
कड्डी 12500 2000
गुन्टूर 13500 12000
तालू 4000 4000
द्वितीय किस्म 7500 5000
प्रथम किस्म 12900 7000
ब्यादगी 18000 15000
मन्कटटू 15000 12500
लाल 10000 8450
सूखी मिर्च 8200 7000
हळद
फिंगर 8789 2410
बल्ब 9000 1810
राजापुरी 12500 10500
हल्दी 7100 6800
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3860 Long staple:4160
5100 4800
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4200 4000
अमेरिकन 5600 4200
एच.बी. (अनजिन्ड) 5755 4705
एच-4 5850 4350
एफ-1054 5800 5739
एम.सी.यू 5 5800 3950
एमसीयू 5000 4000
एमसीयू-7 7007 1309
एल.आर.ए. 4200 4000
एलएच-1556 6549 5955
एलडी-327 6519 3100
कपास (अडोनी) 6546 4000
कपास (अनजिन्ड) 6155 3550
जी.सी.एच. 6299 5790
देशी 4616 3900
मूंगारी (अनजिन्ड) 6055 4100
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 7230 3500
ताग 3200*
टी.डी. 5 4500 3150
वनोत्पाद
चिंच
इमली 12000 2200
चपाथी 4100 3800
नन ए#सी पतली 13100 12000
नन ए#सी फूल 6500 5700
चिंचोके
इमली का बीज 16000 1300
रीठा
मध्यम 7000 4800
लाकूड
4400 500
यूकैलिप्टस 440 400
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
स्थानीय (कच्चा) 12500 8000