हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
23/7/2016

बाजार नोंदणी  : 1284
(till 22:28 47)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1525*
Sonalika 1650 1500
147 औसत 2150 1500
एच.डी. 1800 1800
कल्याण 2500 1550
दड़ा 1700 1500
देशी 2600 1600
पी.आई .एस.एस.आई 1810 1770
मध्यम 2040 1700
मध्यम फाइन 2400 2200
महाराष्ट्र 2189 2450 1650
मिल क्वालिटी 1712 1631
राजस्थान टुकड़ी 2115 1550
लाल 2500 2000
लोक-1 1780 1630
लोकवान 2050 1500
शरबती 2800 2160
सेचर नं0 1 2000 1740
स्थानीय 3100 1540
सफेद 3579 1504
सोना 1402 1402
जव 1225*
दरा 1725 1500
ज्वारी Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (सफेद) 3200 1029
लाल 2500 2000
स्थानीय 1620 1400
सफेद 2200 1385
हाईब्रिड 1920 1490
तांदूळ/भात
1009 कार 5400 2200
अमीरा मोगरा बासमती 6700 6500
आई आर-8 2800 2150
उसना चावल 2200 2045
एच.वाई वी. 2700 2500
कच्चा बासमती 3500 2700
कट्टासाम्बर 2750 2400
चिवड़ा 2600 1330
जया 3500 2850
तृतीय 2390 1750
पौन्नी 2775 2650
फाइन 6000 2130
बासमती पैडी 4200 4100
बी.पी.टी. 4200 2500
मध्यम 4400 1920
मसूरी 2500 2000
मोटा 2800 1950
मोटा (कोर्स) उसना 2600 1700
रतनाचुड़ी (7185-749) 2900 2700
सन्ना भट्टा 2200 1800
सुपर फाइन 4000 3000
सरबती कच्चा 3420 2460
सामान्य 2800 1600
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4800 3500
सोना 5200 3600
सोना मंसूरी नन बासमती 3500 2500
हन्सा 2600 2300
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1701 1488
बाजरी 1275*
देशी 2000 1200
बोल्ड 1450 1430
स्थानीय 1975 1625
हाईब्रीड 2350 1340
मका 1325*
एच.वाई.वी. (सफेद) 1400 1300
देशी लाल 1870 1350
देशी सफेद 2060 1911
पीला 1805 1310
फाइन 1450 1325
व्हाइट (सफेद) 1699 1534
स्थानीय 1865 1250
हाइब्रिड 1671 1300
हाइब्रिड#स्थानीय 2100 1300
रागी 1650*
फाइन 2200 1900
स्थानीय 1850 1450
साजें
सज्जे 1592 1572
साळी, भात Common:1410 Grade-A:1450
1330 1250
1440 1400
1350 1290
1470 1410
1500 1390
1001 1470 1380
आई . आर. 36 1399 1210
आई . आर. 64 1450 1450
आई .आर. 64 1500 1260
एएसटी 16 1700 1600
एडीटी 36 1550 1400
एडीटी 37 1333 1200
एडीटी 43 1700 1200
एमटीयू-1001 1510 1410
एमटीयू-1010 1700 1300
एमटीयू-2077 1430 1410
कल्चर 1480 1420
धान 2300 1200
नं0 2716 1800 1680
पैडी मध्यम 1460 1110
पैडी महीन 1960 1235
पैडी मोटा 1410 1260
पोन्नी 2000 1600
बासुमती 2070 1700
बी.पी.टी. 2600 1410
मसूरी 2150 1600
रासी 1507 1507
सुपर पोन्नी 1850 1500
सम्बा मसूरी 6085 1365
स्वर्ण मसूरी (नया) 1460 1300
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1500 1410
सीओ. 43 1550 1450
सोना 2000 1500
सोना मसूरी (पुराना) 1510 1410
सोना महसूरी 1900 1633
हंसा 1450 1330
सोजी
सोजी 4000 2240
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2700 1900
गुच्छित बिन्स
सेम का गुच्छा 1200 1000
गुळ
अच्छू 3940 3200
अनकापल्ली 3800 3400
उन्डे 3250 2950
करीकटु 3900 2900
नं0 2 3230 3060
नं0 3 3060 1500
पठारी 3450 3250
पीला 3840 3300
मुड्डे 4400 2800
लाल 3690 3060
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 7800 6000
मैदा
मैदा आटा 2600 2200
येम
याम 2400 1000
रबर
आर.एस.एस.-4 14500 13900
साखर
एम-30 4300 3900
चीनी 4500 3300
शक्कर 4055 3844
औषधी एवं झोप आणणारा
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 11925 10710
पान
स्थानीय 11200 6000
सुपारी
नई वैरायटी 24200 15000
पका 23300 19589
रासी 25929 17187
सुपारी 17500 16500
सी.क्यू.सी.ए. 17500 7000
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 6600 6000
आवरे दाल
ऑवरे दाल 3333 3333
उडीद 4425*
12500 11500
उड़द (साबुत) 17500 7415
उड़द की दाल 17000 10800
एफ.क्यू. (बर्मा) 17800 15000
देशी 12755 9005
राजकोट टी-9 11200 11200
स्थानीय 13000 4425
हाईब्रीड 4650 4625
कलथी
कुलथी (साबूत) 8290 2780
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 8000 7200
तूर 4425*
8283 7751
8400 8100
8159 7389
8329 8019
8501 6400
7800 7400
8400 7100
16000 14000
अरहर 14000 2009
अरहर दाल (तूर) 14800 5000
फरसबी/शेंगा
सेम (साबुत) 1800 800
बंगाली चना 3425*
7800 7500
9800 6500
औसत (साबुत) 12000 5011
गुलाबी 8570 4800
ज्वारी स्थानीय 9800 5000
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 8550 8000
देशी (साबुत) 8900 5600
मूग 4650*
बोल्ड 8500 8300
मूंग दाल-1 10000 9000
मध्यम 5700 5250
स्थानीय 6500 4750
स्थानीय (साबुत) 5100 5000
हरा (साबुत) 9720 4105
मूग दाळ
मूंग दाल 11500 8200
मटकी डाळ
मोठ दाल 8200 7500
मटार
हरा मटर 5000 1300
मसूर 3325*
7575 7520
10500 8500
7450 5500
11500 9700
5900 5800
9500 7400
7090 7030
9400 7300
8000 5800
10200 10000
7300 7100
5602 5600
मसूरी दाल 11050 6800
लोबियामलान
लोबियाम्लान (साबुत) 8600 8000
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3455 3055
एरंड का बीज 3530 2005
कडुलिंबाचे बी
नीम बीज 5100 2500
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 8036 4300
छोटा 7300 7000
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 9000 8800
जवस
अलसी 4485 4170
तीळ 4700*
काला 13505 4200
तिल 8250 7250
लाल 7850 6500
सफेद 8675 NR
फुल 3300*
कुसुम 2800 2480
भूईमुगाचे तेल
मूंगफली का तेल 11000 10700
मुईमूग 4030*
7250 4055
गुंगरी (कोशयुक्त) 4919 1800
गेजे 6169 1621
जेएल-24 4500 4300
टीएमवी-2 5890 2886
बड़ा (कोश युक्त) 6000 2891
बल्ली#हब्बू 5889 3419
बोल्उ करनेल 6555 4380
बोल्ड 7630 4500
मूंगफली का बीज 9505 4555
स्थानीय 6139 2100
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 10800 5300
मोहरी 3350*
पीली (काली) 4200 4000
लाहा (सरसीब) 4150 4050
लोही काली 4250 3570
सरसों 5000 3380
सरसौं (काली) 4370 3540
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 9650 5416
सुर्यफूल
स्थानीय 3900 3900
सूर्यमुखी 3700 3125
हाइब्रिड 3800 2810
सुर्यफुलाचे बी 3800*
सूर्यमुखी का बीज 4000 3800
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2600
पीला 3805 1901
स्थानीय 3539 3450
सोयाबीन 3690 2500
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 51800 28000
तेजडया
बुल 20000 12500
बकरा
बकरी 16000 2600
बैल
बैल 37500 10000
भेड़
मध्यम भेड़ 12500 2500
म्हैस
भैंस 30000 8500
रेडा
भैंसा 16000 11000
पिण्याचा पदार्थ
चहा
असम सी.टी.सी पत्ती 33000 32000
असम सी.टी.सी. डस्ट 26000 25000
फळ
अननस
अनन्नास 5500 700
आंबा
तोतापरी 3800 2500
दशहरी 4000 800
नीलम 3500 2500
फजली 3000 2700
लंगड़ा 3200 600
सफेदा 7143 1600
केळे
300 100
300 100
350 120
500 150
400 200
500 200
150 130
एलक्की बाले 6000 1200
खांदेश 1912 250
नन्द्रा बाले 7900 4000
पका हुआ केला 6600 1600
पच्छा बाले 2600 800
पलयमथोड़न 5000 250
पूवन 7000 850
मध्यम 700 300
रसाकथाई 7200 4500
रोबस्टा 3100 250
लाल केला 5100 4000
कालिंगड
तरबूज 1500 150
खरबूज
खरबूजा 2500 300
चिकू
सपोता 3500 400
डाकींब
अनार 8500 1000
डाळिंब
संतरा 4800 800
ताबडा भोपळा
सीताफल 550 500
द्राक्षं
काला 4700 1000
सफेद 4000 2000
हरा 7813 5000
पपई
पपीता 2350 640
पेरू
अमरूद 4667 667
फणस
कठहल 1500 700
मोसंबी
मौसमबी 4200 500
सफरचंद
कल्लू रॉयल डेलीसियस 6000 2500
कश्मीर#शिमला-2 13700 9240
डैलीसियस 9000 7000
रॉयल डेलीसियस 15000 5625
शिमला 30000 8000
सेब 14000 1250
हजरतबली 3750 1500
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 3300 1400
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 5000 3200
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 1600 1400
कच्चे केळे
कच्चा केला 6800 600
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 5000 1000
काकडी
खीरा 4000 200
कांदा
छोटा 5500 1800
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1100 835
तेलगी 1050 300
द्वितीय किस्म 900 400
नासिक 1350 500
पूना 1300 300
प्याज 4000 125
प्रथम किस्म 1100 700
पूसा-लाल 1160 300
बंगलौर - छोटा 500 200
बड़ा 2600 1200
लाल 1450 100
स्थानीय 2000 200
सफेद 1200 350
हाइब्रिड 950 900
कार्ले
करेला 6400 700
काळं घोसाळं
काली तोरी 5000 400
कोहळा
पेठा 3400 700
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 4000 600
गवारी
ग्वार 5000 2125
गाजर
गाजर 6000 400
चपरड आवरे
चप्प्राडा आवरेकाई 2000 1500
चिचिंडा
चिचिण्डा 4000 500
टैपीओका
टैपियोका 3000 600
टोमॅटो
टमाटर 5000 300
देशी 3600 1500
स्थानीय 4200 700
हाइब्रिड 4100 1100
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1600 1500
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 1625 1000
दुधी
बोटल गौर्ड 2500 100
धणे/कोथिंबर
धनिया 12750 1500
स्थानीय 8000 4511
नूल खोल
नूल खोल 1600 633
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3000 2800
पानकोबी
गोभी 4500 600
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 2000 1500
फ्लॉवर
फूलगोभी 6000 500
स्थानीय 1800 478
बटाटा
(लाल नैनीताल) 2000 1400
आलू 3500 550
एफ.ए.क्यू. 1480 1100
चिप्स 3600 1550
ज्योति 2500 1550
जालंधर 1200 1000
देशी 3000 850
बड़ा 3400 2600
लाल 1450 1345
स्थानीय 2150 700
बीट
बीटरूट 4000 400
भेंडी
भिन्डी 4600 300
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 9000 5000
भोपळा
कद्दू 3500 300
मूळा
मूली 2500 200
रतळे
शकरकन्द 1800 800
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 7200 1600
वांगी
गोल 2800 1000
गोल#लम्बा 5000 925
बैंगन 4500 100
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 4000 1000
शलगम
मिर्च 6500 1500
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 7000 680
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 2000 1800
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 4500 1800
हिखे अले
कच्चा अदरक 12000 740
हिखी मिरची
हरी मिर्च 10000 400
मसाले
अलं
फ्रैश अनब्लीचड 3500 3000
वैजीटेबल - फ्रैश 4000 4000
सूखी 18000 16000
काळं गिरी
उंगराब्लेड 70000 69000
गरब्लेड 70000 69000
मालाबार 64000 30000
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 19625 9000
तांबडी मिरची
लाल 14500 10000
धनिया बीज
धनिया बीज 14000 5250
पूर्ण हरा 3350 2850
नारळ
6000 4000
10000 6000
11000 4000
9200 6000
1500 1300
नारियल 9500 400
बड़ा 15000 5000
मध्यम 9000 1600
मेथी दाणे
मेथीबीज 4180 3000
लसूण
देशी 10105 3055
लहसुन 12500 5005
सुकी मिर्ची
कड्डी 13500 4966
गुन्टूर 13500 10000
द्वितीय किस्म 8000 4000
प्रथम किस्म 12700 8000
ब्यादगी 15500 10100
हळद
फिंगर 9302 1839
बल्ब 9000 1860
राजापुरी 8011 6000
स्थानीय 8700 8000
हल्दी 7800 7100
हल्दी स्टिक 12200 8600
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3800 Long staple:4100
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4200 4000
एच.बी. (अनजिन्ड) 6605 5000
एफ-1054 6039 5150
एम.सी.यू 5 6300 3950
एल.आर.ए. 4150 3950
एलएच-1556 6510 3905
कपास (अडोनी) 6859 4400
कपास (अनजिन्ड) 6750 3000
जयधर 5000 5000
जी.सी.एच. 8359 8359
देशी 4200 4000
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 6899 4200
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 6790 4950
ताग 3200*
टी.डी. 5 5600 4350
वनोत्पाद
चिंच
इमली 10500 2200
नन ए#सी पतली 13300 10500
नन ए#सी फूल 9000 6500
बीजयुक्त द्वितीय किस्म 4700 3000
बीजयुक्त प्रथम किस्म 3000 2000
चिंचोके
इमली का बीज 1800 1400
लाकूड
4400 4400
यूकैलिप्टस 440 375
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
स्थानीय (कच्चा) 13100 9600