हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
17/11/2017

बाजार नोंदणी  : 1626
(till 22:41 56)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 18000 15300
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 6950 6650
तूप
28000 28000
मोहरीचं तेल
11500 6000
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4200 1600
गहूं 1625*
1680 1630
Sonalika 1760 1600
147 औसत 1835 1420
1482 1725 1600
कल्याण 2250 1630
दड़ा 1750 1120
देशी 2400 1700
पी.आई .एस.एस.आई 1900 1470
पी.बी.डब्ल्यू 343 1625 1550
बंसी 4500 3500
मैक्सिकन 1913 1600
मध्यम 1650 1050
महाराष्ट्र 2189 2200 1350
मिल क्वालिटी 1770 1490
मिलबर 1600 1575
राजस्थान टुकड़ी 2005 1455
लाल 2500 1768
लोक-1 2045 1645
लोकवान 1936 1023
लोकवान गुजरात 1755 1565
शरबती 4200 1595
स्थानीय 3000 1500
सुपर फाइन 3000 2600
सफेद 2200 1332
सोना 2600 1800
जव 1325*
दरा 1750 1250
देशी 1442 1358
स्थानीय 1600 1550
ज्वारी Hybrid:1700 Maldandi:1725
ज्वार (पीली) 2000 1500
ज्वार (सफेद) 3150 950
ज्वार हाईब्रीड 1951 556
लाल 1701 1276
हाईब्रिड 1070 1000
तांदूळ/भात
1009 कार 5000 2500
आई आर-8 3700 3600
उसना चावल 2750 2570
एच.वाई वी. 2600 2500
एपी कच्चा चावल सोना पोन्नी 3300 3100
कच्चा बासमती 2385 2310
चिवड़ा 2600 1200
जया 3500 3200
तृतीय 2800 1540
पूसा बासमती कच्चा (नया) 5200 5200
फाइन 6000 2460
फाइन (बासमती) 8600 8400
बी.पी.टी. 4700 3400
मटा उसना 4600 4500
मध्यम 4550 2200
मसूरी 3000 2400
मोटा 4400 2070
मोटा (कोर्स) उसना 2400 2100
रतनाचुड़ी (7185-749) 3250 2700
सन्ना भट्टा 2600 2200
सुपर फाइन 6500 3000
सामान्य 6000 1800
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 5100 3400
सोना 5200 4700
सोना उसना 3200 2600
सोना मंसूरी नन बासमती 2900 2700
सोना महिन 4100 3050
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1851 1179
बाजरी 1425*
छोटा 1530 1450
देशी 1700 875
पीसीबी-138 1000 970
बोल्ड 1470 875
स्थानीय 1354 1000
हाईब्रीड 2100 680
मका 1425*
देशी लाल 1700 750
देशी सफेद 1775 1205
पीला 2200 609
फाइन 1500 1400
मध्यम 1460 1400
लाल 1525 1225
व्हाइट (सफेद) 1520 1070
स्थानीय 1540 756
स्वीट कार्न (बिस्किट के लिए) 2440 2269
हाइब्रिड 1565 930
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1700 1395
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1600 1400
हाइब्रिड#स्थानीय 1900 900
रागी 1900*
फाइन 3400 3100
लाल 3000 2570
स्थानीय 2595 1910
साजें
सज्जे 1145 931
साळी, भात Common:1550 Grade-A:1590
1550 1550
2750 2580
2250 2100
2400 2250
2450 2350
2650 2500
3060 2900
1550 1210
2950 2850
2600 2500
2410 2310
1900 1750
3125 1580
3271 2650
2310 2070
2510 2280
1590 1200
3275 3080
1930 1700
3000 2900
3400 2900
2950 2500
3250 3050
1550 1300
3345 2800
1580 1550
3091 2600
1550 1300
2200 1840
1555 1545
2300 2000
2650 2470
1590 1250
3050 2900
1560 1540
2350 2250
2080 2000
1590 1240
3211 2950
2050 1611
3151 2651
1650 1125
1510 1490
1560 1540
1850 1680
2400 2000
2940 2891
3890 3100
1700 1200
2731 2721
3725 2500
1650 1250
1600 1500
1578 1251
2000 1525
1550 1300
2600 2500
2200 2200
1555 1550
1820 1780
1400 1125
1580 1560
1590 1525
2020 1980
1570 1450
1590 1470
1550 1140
2260 2050
2450 2350
2700 2400
1001 1700 1056
आई . आर. 36 1595 1480
आई . आर. 64 1590 1590
आई .आर. 50 1308 929
आई .आर. 64 1668 1101
ए. पुन्नी 2190 1630
एएसटी 16 2050 1500
एडीटी 36 1700 1400
एडीटी 37 1987 1393
एडीटी 39 1731 1217
एडीटी 43 2100 1188
एमटीयू-1001 1510 1450
एमटीयू-1008 1590 1580
एमटीयू-1010 1760 1370
एमटीयू-2077 1500 1480
जया 1550 1200
जी.आर. 11 1465 1335
धान 3861 NR
नं0 2716 1560 1550
पैडी डप्पा 1650 1400
पैडी मध्यम 2400 1100
पैडी महीन 2850 1400
पैडी मोटा 2950 1125
पोन्नी 2700 1600
बासुमती 3475 1700
बी.टी. 4051 3800
बी.पी.टी. 2550 1451
मसूरी 2100 1440
मोगुलूकुलू (न्यू) 1550 1510
रतना 1835 1800
राइट पौन्नी 1679 1679
राजाहम्सा 1428 1280
व्हाईट कार 1572 1572
विजया मसूरी 1770 1500
सुपर पोन्नी 1800 1412
सम्बा मसूरी 2451 1409
स्वर्ण मसूरी (नया) 1590 1450
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1700 1430
सीओ. 43 1628 1520
सोना 2720 1069
सोना मसूरी (पुराना) 1600 1400
सोना महसूरी 2182 1479
हंसा 2010 1241
सोजी
सोजी 2700 2310
हाइब्रीड कुम्बु
1600 1500
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2500 1700
गुळ
अच्छू 4500 3000
अनकापल्ली 3920 2900
उन्डे 3400 2800
करीकटु 3400 3000
काला 3825 2250
खण्डसारी 3800 2990
दिसारा 2750 2590
नं0 1 3700 2850
नं0 2 3025 2610
नं0 3 2890 1500
निजामाबाद 4010 2840
पठारी 4050 2450
पीला 3940 2200
मुड्डे 5000 3100
लाल 3880 2100
मैदा
मैदा आटा 2700 2000
येम
याम 1600 1000
रबर
आर.एस.एस.-4 14500 12200
साखर
एम-30 4300 4150
चीनी 4500 3450
शक्कर 4100 3900
औषधी एवं झोप आणणारा
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 11000 6000
पान
स्थानीय 18000 14000
सुपारी
कच्चा 23250 23250
केम्पूगोटू 21419 14291
कोले 16500 9899
गोराबालू 21600 13379
चाली 23088 18566
चिप्प्ू 17839 11089
टटीबेट्टी 29619 18509
नई वैरायटी 25500 13500
पका 22639 15245
फैक्ट्री 14572 4509
बेट्टे 23000 21000
बिलेगोटू 19226 15099
रासी 34297 20169
लाल 19000 18500
सुपारी 29000 16000
सफेद 20000 19500
सराकू 50799 38989
सी.क्यू.सी.ए. 18996 8500
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 5800 1888
आवरे दाल
ऑवरे दाल 9100 8500
उडदाची डाळ
उड़द की दाल 9300 1700
उडीद 5400*
उड़द (साबुत) 8000 1300
उड़द की दाल 8600 5500
देशी 5000 2100
स्थानीय 5000 2161
हाईब्रीड 5400 5350
कलथी
कुलथी (साबूत) 6325 3000
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 5000 4800
तूर 5450*
3830 3561
3689 3569
3800 3450
3759 3759
3500 3200
3051 2500
6300 6220
4800 3800
अरहर 6375 2508
अरहर दाल (तूर) 7600 2800
तूर डाळ
अन्य 6000 5550
तूर दाल 11000 5180
फरसबी/शेंगा
सेम (साबुत) 3385 1700
बंगली चणा डाळ
अन्य 4435 3110
अन्य 4200 3901
अन्य 8000 7400
चना दाल 8250 6250
बंगाली चना 4000*
7000 6800
6350 6200
8250 8200
4250 4200
औसत (साबुत) 8500 2500
काबुल छोटा 3800 3800
कॉटा 3800 3500
गुलाबी 7000 4650
चना (खंडित) 4320 3600
ज्वारी स्थानीय 6200 3281
देशी (साबुत) 9600 1200
मूग 5575*
बोल्ड 6800 6500
मूंग दाल-1 8800 7000
स्थानीय 5575 2050
स्थानीय (साबुत) 5325 4400
हरा (साबुत) 8000 2500
हाईब्रीड 5575 5550
मूग दाळ
मूंग दाल 8000 5200
मटकी डाळ
4355 2500
मोठ दाल 6600 5800
मटार
सफेद फौजी 2800 2500
हरा मटर 5700 930
मसूर 3950*
4700 4550
5000 4650
3625 2605
9000 8600
3100 3000
4350 2800
8200 5500
3650 3000
9500 7800
4110 4090
4000 3900
4450 4000
4600 2790
5150 3050
5150 3200
4650 3950
4500 4400
2900 2900
2900 2850
5000 4400
4150 4000
7300 7200
मसूर डाळ
मसूर गोला 2680 1076
मसूरी दाल 7050 4650
लाख
लाक (साबूत) 1725 1400
लोबियामलान
लोबियाम्लान (साबुत) 7800 1465
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 4305 3759
एरंड का बीज 4255 2026
कोपरा Milling:6500 Ball:6785
12000 11800
कोपरा 12000 4070
जवस
अलसी 4500 3860
तारामीरा
3935 3935
तीळ 5300*
काला 7885 3500
तिल 9955 6500
लाल 8855 1650
सफेद 10250 1044
फुल 3700*
कुसुम 3402 3150
मुईमूग 4450*
4500 2750
गुंगरी (कोशयुक्त) 8000 2765
गेजे 4679 1409
जेएल-24 4450 3800
टीएमवी-2 4639 2198
डीएमवी-7 4700 3900
नट्टे 7500 1861
बड़ा (कोश युक्त) 4689 2000
बल्ली#हब्बू 4500 1569
बोल्उ करनेल 4066 3110
बोल्ड 4250 2750
मूंगफली का बीज 4205 3125
स्थानीय 4744 2211
हाईब्रीड 5000 2096
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 8800 3500
मोहरी 3700*
पीली (काली) 3850 3260
राई यू.पी. 3650 3550
लोही काली 4000 3200
सरसों 4250 1875
सरसौं (काली) 4025 3250
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 4583 3000
सुर्यफूल
स्थानीय 3575 1969
सूर्यमुखी 3800 1669
हाइब्रिड 3800 2209
सुर्यफुलाचे बी 4100*
सूर्यमुखी का बीज 3800 3400
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 4525 4205
सोबाबिन Black:3050 Yellow:2775
पीला 3050 1600
स्थानीय 3050 2250
सोयाबीन 4200 2000
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 48000 5500
डुक्कर
5200 2800
तेजडया
बुल 25300 8700
बकरा
बकरी 6000 1300
बैल
बैल 47000 14000
म्हैस
भैंस 60000 30000
फळ
अननस
अनन्नास 19250 400
ओला नारळ
कच्चा नारियल 16000 6000
केळे
250 100
280 100
300 100
300 100
300 100
400 200
1370 650
12000 10000
खांदेश 1700 275
चम्पा 1650 1550
नन्द्रा बाले 7500 2800
पका हुआ केला 5800 400
पच्छा बाले 2300 1800
पलयमथोड़न 4500 1500
पूवन 7000 1250
मध्यम 3500 480
रसाकथाई 6300 5400
रोबस्टा 2600 1000
लाल केला 5900 3500
कालिंगड
तरबूज 3000 200
खरबूज
खरबूजा 5625 1000
चिकू
सपोता 4000 571
डाकींब
अनार 10000 1200
डाळिंब
नागपुरी 6500 6000
संतरा 4000 833
ताबडा भोपळा
सीताफल 1000 400
द्राक्षं
काला 13000 1429
हरा 12000 4000
नाशपती
2625 2250
पपई
पपीता 3050 600
पेरू
अमरूद 3500 400
अमरूद सरदार 1100 1000
मोसंबी
मौसमबी 30000 500
लाइम
4400 1800
सफरचंद
कश्मीर#शिमला-2 8600 3800
गोल्डन 6000 2500
डैलीसियस 8500 1250
रॉयल डेलीसियस 8000 1750
शिमला 9000 5800
सेब 11500 1000
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 11000 1600
एलिफैंट यैम
4000 950
कच्चे केळे
कच्चा केला 5800 440
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 11500 5000
काकडी
खीरा 5000 80
कांदा
छोटा 9700 9500
ड्राई एफ.ए.क्यू. 4150 4000
तेलगी 4150 500
द्वितीय किस्म 2600 1200
नासिक 4200 1800
पूना 4200 2000
प्याज 5000 500
प्रथम किस्म 4000 1600
पूसा-लाल 3900 600
पोले 3652 700
बड़ा 5000 3500
मध्यम 4000 2000
लाल 4025 100
स्थानीय 16667 500
सफेद 4000 620
कार्ले
करेला 6500 750
काळं घोसाळं
काली तोरी 5000 850
कोलाकैसिया
5200 800
कोहळा
पेठा 4000 800
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 5000 1000
गवारी
ग्वार 3555 1200
गाजर
गाजर 10500 600
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1000 400
चिचिंडा
चिचिण्डा 4700 1000
टैपीओका
टैपियोका 2300 700
टोमॅटो
टमाटर 6500 600
देशी 5000 300
स्थानीय 4500 1000
हाइब्रिड 6100 150
ठेमसं
900 700
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1528 1328
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 4000 1000
तोंडल्यासारखी भाजी
3400 600
दुधी
बोटल गौर्ड 4800 300
दुधी घोसाळं
1440 1030
धणे/कोथिंबर
धनिया 5000 1000
स्थानीय 5500 4712
नूल खोल
नूल खोल 3500 1666
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3500 3000
पांढरा भोपळा
सफेद कद्दू 1600 1400
पानकोबी
गोभी 7500 200
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 1800 400
फ्लॉवर
अफ्रीकन सरसों 1560 400
फूलगोभी 8000 82
स्थानीय 2600 410
बटाटा
(लाल नैनीताल) 800 600
आलू 3000 NR
एफ.ए.क्यू. 660 200
कुफरी गिरीराज 300 200
चन्द्रमुखी 270 220
चिप्स 2500 2000
ज्योति 800 540
जालंधर 2850 300
देशी 1500 100
बड़ा 2650 2400
लाल 950 200
स्थानीय 2400 180
बीट
बीटरूट 6000 800
भेंडी
भिन्डी 6500 650
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 7800 1800
भोपळा
कद्दू 3500 250
मेथी
मेथी 2500 500
मूळा
मूली 2025 160
रतळे
शकरकन्द 3500 250
लिंबू
4500 900
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 6900 1000
वांगी
अरकासिला मट्टीगुला 1400 300
गोल 8000 400
गोल#लम्बा 5200 450
बैंगन 5100 230
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 7000 1500
शलगम
मिर्च 10000 1500
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 10000 1100
सीजन लीवस
सीजन लीवस 1250 750
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 4500 4000
हिखे अले
कच्चा अदरक 6600 950
हिखी मिरची
हरी मिर्च 11000 58
मसाले
अलं
बड़ा#मोटा 2800 1200
वैजीटेबल - फ्रैश 3200 2800
सूखी 13100 11000
ओवा
6747 2625
काळं गिरी
उंगराब्लेड 43000 41000
गरब्लेड 42000 41000
मालाबार 36109 36109
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 18740 5925
तांबडी मिरची
लाल 9000 3000
धनिया बीज
धनिया बीज 9000 2500
बदामी स्टीम 4660 2751
नारळ
16000 15000
19995 10000
21000 8000
नारियल 17000 1200
बड़ा 20000 3200
मध्यम 15000 1000
बडिरोप
13625 4740
मेथी दाणे
बेस्ट 1875 1600
मेथीबीज 5500 2000
लसूण
ओसत 3550 1000
चाइना 5700 5200
देशी 3750 500
यू.पी. 2400 1500
लहसुन 6000 1250
सुकी मिर्ची
गुन्टूर 6000 5300
तालू 2400 1500
द्वितीय किस्म 8400 1400
प्रथम किस्म 10200 2000
ब्यादगी 16000 12000
मन्कटटू 9000 7500
रेड टॉप 13000 4000
लाल 11000 1700
लाल नई 12200 3100
सूखी मिर्च 36000 12000
सफेद 5000 1300
हळद
फिंगर 10000 1933
बल्ब 9000 4105
राजापुरी 8800 6200
सूखी 9300 8750
स्थानीय 8000 7900
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:4020 Long staple:4320
4725 4210
4525 4450
4100 4030
170-सी2 (जिन्ड) 4220 4100
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4430 3696
अमेरिकन 4818 3150
ईरा (अनजिन्ड) 4320 4320
एच.बी. (अनजिन्ड) 4550 4410
एच-4 4935 3211
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 4325 4225
एफ-1054 4450 3500
एम.सी.यू 5 5000 3500
एमसीयू 4500 3700
एल.आर.ए. 4605 4500
एलएच-1556 4859 1200
एलडी-327 4319 2229
कपास (अडोनी) 4686 3009
कपास (अनजिन्ड) 4609 2079
जी.सी.एच. 6200 3801
देशी 6200 4000
मूंगारी (अनजिन्ड) 4325 4325
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5971 4700
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4675 4250
सीओ-2 (अनजिन्ड) 4020 4020
ताग 3500*
टी.डी. 5 3800 2500
वनोत्पाद
चिंच
इमली 14000 1900
करपुली ए#सी पतली 10700 10700
चपाथी 5500 3800
नन ए#सी पतली 9800 9800
नन ए#सी फूल 6000 5300
फूल ए#सी 7400 7400
चिंचोके
इमली का बीज 2000 1500
फायरवुड
जलाऊ लकड़ी 410 180
लाकूड
4400 375
यूकैलिप्टस 540 400
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
89500 89000
स्थानीय (कच्चा) 14000 12000