हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
21/10/2014

बाजार नोंदणी  : 1172
(till 8:00 PM)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1400*
1650 1600
Sonalika 1625 1575
147 औसत 1800 1300
एच.डी. 1375 1300
कल्याण 1650 1550
चन्दौसी 3000 2900
डब्ल्यू एच-542 1402 1392
दड़ा 1650 1100
देशी 2000 1440
बंसी 2800 1650
मध्यम 2100 1800
मध्यम फाइन 2300 2000
महाराष्ट्र 2189 1571 1452
लाल 1930 1900
लोक-1 2300 1470
लोकवान 1805 1300
शरबती 2600 1480
स्थानीय 3000 1403
सफेद 1950 1301
सोना 2200 1560
जव 1100*
दरा 2210 1000
ज्वारी Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (सफेद) 4000 704
ज्वार हाईब्रीड 1300 1000
स्थानीय 1900 650
सफेद 1700 1450
हाईब्रिड 1350 950
तांदूळ/भात
आई आर-8 2900 2300
एच.वाई वी. 2325 2250
एपी कच्चा चावल-1001 1850 1750
कच्चा बासमती 3750 2400
कट्टासाम्बर 2750 2400
चिवड़ा 2400 1480
जया 3500 3000
तृतीय 2400 1800
फाइन 7500 2250
बी.पी.टी. 4200 2500
मटा उसना 3750 3000
मध्यम 4400 1870
मसूरी 3250 2400
मोटा 4200 1750
मोटा (आई .आर.20) 2280 2270
मोटा (कोर्स) उसना 2200 2100
रतनाचुड़ी (7185-749) 2700 2500
सुपर फाइन 5900 3300
सरबती कच्चा 3120 2480
सामान्य 3250 1600
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 1800 1800
सोना 4000 2300
सोना मंसूरी नन बासमती 2700 2500
हन्सा 2500 2300
बाजरी 1250*
देशी 1350 1025
स्थानीय 1550 966
हाईब्रीड 2100 1000
मका 1310*
देशी लाल 1400 1200
देशी सफेद 1580 1420
पीला 1680 1100
फाइन 1450 1310
मध्यम 1300 1270
व्हाइट (सफेद) 1700 1190
स्थानीय 1550 566
हाइब्रिड 1360 1140
हाइब्रिड#स्थानीय 1500 601
रागी 1550*
फाइन 2300 2200
स्थानीय 1600 1289
साळी, भात Common:1360 Grade-A:1400
3150 1650
2651 2541
1891 1675
3200 2651
1526 1506
1530 1510
2700 2200
1526 1506
1530 1510
1518 1498
1750 1500
1800 1650
2700 1700
1544 1070
2160 2130
2445 2000
1420 1400
1001 1400 1180
5001 1600 1400
आई . आर. 36 1520 1200
आई . आर. 64 1400 1225
आई .आर. 64 1429 1175
ए. पुन्नी 2395 2195
एएसटी 16 1600 1350
एडीटी 36 1600 1200
एडीटी 37 1653 1328
एडीटी 39 1950 1750
एमटीयू-1001 1470 1310
एमटीयू-1010 1500 1170
एमटीयू-2077 1400 1310
कल्चर 1640 1480
धान 1801 1241
नं0 2716 1870 1540
पैडी ज्योति 1500 1500
पैडी डप्पा 898 896
पैडी मध्यम 1580 1200
पैडी महीन 3211 1200
पैडी मोटा 1500 1200
पोन्नी 2160 1890
बासुमती 3100 1800
बी.पी.टी. 2500 1050
मसूरी 1750 1525
रतना 1585 1568
राइट पौन्नी 1959 1585
सुपर पोन्नी 1468 1361
सम्बा मसूरी 1534 1300
स्वर्ण मसूरी (नया) 1550 1360
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1525 1100
सीओ. 43 1690 1490
सोना 2200 1450
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1310
सोना महसूरी 1600 1310
हंसा 1525 1226
सोजी
सोजी 2300 2070
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2500 1600
गुच्छित बिन्स
सेम का गुच्छा 2000 1000
गुळ
अच्छू 3300 2800
अनकापल्ली 3980 2000
उन्डे 3150 2850
काला 3550 1500
दिसारा 2900 2780
नं0 3 2600 1500
पठारी 3300 2450
पीला 3400 2000
लाल 3500 2500
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 8200 6430
नारळ
नारियल 20000 3400
भूसा रहित क्ष्तिीय शोर्ट 12000 12000
मध्यम 15000 6000
श्रेणी-2 14000 6000
श्रेणी-3 9000 7000
मैदा
मैदा आटा 2300 1650
रबर
आर.एस.एस.-4 13200 12200
साखर
एम-30 3575 3350
चीनी 3800 3200
महिन 3620 3500
औषधी एवं झोप आणणारा
पान
स्थानीय 5000 4000
सुपारी
कच्चा 1900 1700
रासी 34500 25069
सुपारी 33000 20000
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4000 2669
उडदाची डाळ
उड़द की दाल 10500 6800
उडीद 4350*
उड़द (साबुत) 8200 3000
उड़द की दाल 6750 4260
देशी 6200 4250
मोगन मध्यम 4859 4400
स्थानीय 6300 4125
कलथी
कुलथी (साबूत) 3119 2000
छोटा 3220 3150
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6500 5400
तूर 4350*
6000 5500
अरहर 5120 4000
तूर दाल 8700 4850
फरसबी/शेंगा
सेम (साबुत) 3500 1200
बंगली चणा डाळ
5000 3400
औसत (साबुत) 4000 2200
गुलाबी 3250 2600
चना (खंडित) 3200 2950
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3450 3100
देशी (साबुत) 3700 2250
मूग 4600*
मूंग दाल-1 9500 8500
मध्यम 6200 5600
स्थानीय (साबुत) 6300 6200
हरा (साबुत) 7625 3732
मसूर 2950*
8600 5400
5350 4701
8000 6250
(साबुत) 5100 5000
देशी (साबुत) 4000 2300
स्थानीय 5000 3850
लोबियामलान
लोबियाम्लान (साबुत) 4636 2680
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3800 3500
एरंड का बीज 3800 3250
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 16250 4500
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 14800 14300
जिंगेली
काला 7800 6550
सफेद 13100 11280
तीळ 4600*
काला 14950 10000
सफेद 14500 7550
तोरिया 3020*
तोरिया 1150 1100
भूईमुगाचे तेल
मूंगफली का तेल 9420 9340
मुईमूग 4000*
गेजे 4759 1810
जेएल-24 4500 4100
टीएमवी-2 4270 2100
डीएमवी-7 4860 4590
नट्टे 4310 2012
बड़ा (कोश युक्त) 3600 3200
बोल्ड 4050 3075
स्थानीय 4670 1729
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 9000 4900
मोहरी 3050*
पीली (काली) 3620 3280
लोही काली 3700 3075
सरसों 3900 2900
सरसौं (काली) 4000 3050
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 4583 1450
सुर्यफूल
स्थानीय 4350 1718
सूर्यमुखी 3700 2009
हाइब्रिड 4060 2589
सुर्यफुलाचे बी 3750*
सूर्यमुखी का बीज 3500 2861
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3145 2400
सोयाबीन 3200 2750
पशुधन (Rs per No.)
बकरा
बकरी 6000 300
भेड़
मध्यम भेड़ 5000 3000
फळ
अननस
अनन्नास 4200 6
ओला नारळ
कच्चा नारियल 8000 6000
केळे
150 110
एलक्की बाले 5300 1200
खांदेश 1600 1100
नन्द्रा बाले 5100 1500
नौटी बाले 2000 1000
पका हुआ केला 6000 40
पच्छा बाले 2400 1500
पलयमथोड़न 3500 1500
पूवन 6200 3300
मध्यम 3700 550
रोबस्टा 2800 700
लाल केला 3800 3500
सामान्य बड़ा 5556 5000
कालिंगड
तरबूज 2000 200
खरबूज
खरबूजा 3250 300
चिकू
सपोता 4500 20
डाकींब
अनार 12000 60
डाळिंब
मध्यम 1850 1650
संतरा 6000 150
द्राक्षं
काला 10000 100
सफेद 3000 2000
हरा 12000 3100
पपई
पपीता 3000 6
पेरू
अमरूद 6500 60
मोसंबी
मौसमबी 4400 600
सफरचंद
अमेरिकन 3300 2000
कंडीशन 4800 3600
कल्लू रॉयल डेलीसियस 6000 1000
कश्मीर#शिमला-2 6570 3100
केसरी 1500 900
गोल्डन 7000 1500
डैलीसियस 7500 2400
रिच रेड 10000 6000
रॉयल डेलीसियस 11500 2300
सेब 12000 300
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 3200 800
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 3700 2800
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3400 3000
इतर भाज्या
अन्य सब्जियॉ 3800 1000
कच्चे केळे
कच्चा केला 6000 500
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 9000 5000
काकडी
खीरा 3500 250
कांदा
छोटा 4000 2400
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1900 1600
तेलगी 1700 300
नासिक 2300 1000
प्याज 4000 200
प्रथम किस्म 2000 1400
बंगलौर - छोटा 1000 500
बड़ा 3000 1900
मध्यम 1300 600
लाल 2400 800
स्थानीय 2200 749
कार्ले
करेला 5000 500
काळं घोसाळं
काली तोरी 2200 500
कोहळा
पेठा 3000 800
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 5200 1200
गवारी
ग्वार 7500 1000
गाजर
गाजर 6000 800
चपरड आवरे
चप्प्राडा आवरेकाई 1400 1000
चिचिंडा
चिचिण्डा 3600 1000
टैपीओका
टैपियोका 2300 900
टोमॅटो
टमाटर 8000 200
देशी 3000 800
शंकर 1500 800
स्थानीय 2500 200
हाइब्रिड 3400 800
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 2000 800
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 1300 150
दुधी
बोटल गौर्ड 5000 300
धणे/कोथिंबर
धनिया 8000 1000
'मोटा, छोटा' 2500 2000
स्थानीय 10000 9400
नूल खोल
नूल खोल 2800 1000
पहाड़ी मिरची
मिर्च 4000 2000
पानकोबी
गोभी 3500 200
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 4000 1000
फ्लॉवर
फूलगोभी 6000 500
स्थानीय 6000 950
बटाटा
आलू 4000 800
एफ.ए.क्यू. 2140 1790
चन्द्रमुखी 2000 1600
चिप्स 3500 2200
ज्योति 2600 1300
जालंधर 3200 1800
देशी 2600 1300
लाल 2090 1600
स्थानीय 3000 500
बीट
बीटरूट 3600 400
भेंडी
भिन्डी 4500 300
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 8000 4000
भोपळा
कद्दू 2500 375
मेथी
मेथी 4000 1000
मूळा
मूली 2000 200
रतळे
शकरकन्द 1500 500
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 7000 1700
वांगी
गोल 2400 400
गोल#लम्बा 1700 360
बैंगन 4200 275
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 5000 1800
शलगम
मिर्च 7000 1000
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 6200 2000
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2000 1800
सीजन लीवस
सीजन लीवस 900 750
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 2200 1800
हरा ऑवरे
कच्चा आवरे (साबुत) 3200 1200
हिखे अले
कच्चा अदरक 13000 867
हिखी मिरची
हरी मिर्च 10000 800
मसाले
अलं
बड़ा#मोटा 1400 1300
वैजीटेबल - फ्रैश 5000 4000
सूखी 27500 26500
काळं गिरी
उंगराब्लेड 65500 64500
गरब्लेड 68500 67500
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 9840 8900
तांबडी मिरची
लाल 9000 3000
धनिया बीज
धनिया बीज 11750 9000
नारळ
नारियल 7500 650
बड़ा 2200 1800
मेथी दाणे
मेथीबीज 8800 4000
लसूण
ओसत 3500 2700
देशी 5030 3450
लहसुन 10000 1800
सुकी मिर्ची
कड्डी 10800 1809
तृतीय किस्म 3000 2000
द्वितीय किस्म 5500 3200
प्रथम किस्म 9000 4900
मन्कटटू 8500 6500
रेड टॉप 10200 8400
लाल 5600 4000
लाल नई 7200 5800
सफेद 6500 4500
हाइब्रीड 5800 5500
हळद
फिंगर 8150 3889
बल्ब 6380 3689
सूखी 9500 8500
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3750 Long staple:4050
अमेरिकन 5242 2600
एच.वाई. 4 (अनजिन्ड) 4000 3000
एच-4 4050 4050
एफ-1054 4300 3300
एम.सी.यू 5 4400 3600
एमसीयू 4400 4000
एल.आर.ए. 3800 3500
कपास (अनजिन्ड) 4900 3200
कृष्णा 4000 3700
जी.सी.एच. 4230 1079
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 5650 4500
देशी 4950 3500
मूंगारी (जिन्ड) 4250 3750
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 4579 3500
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 3950 3850
ताग 2400*
टी.डी. 5 3100 2275
वनोत्पाद
चिंच
इमली 14000 2400
चपाथी 5500 3400
नन ए#सी पतली 6800 6200
नन ए#सी फूल 4000 3200
फूल ए#सी 6300 5600
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
गिरी 45500 44500
स्थानीय (कच्चा) 9000 6500