हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
2/12/2015

बाजार नोंदणी  : 400
(till 12:22 09)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गहूं 1450*
Sonalika 1630 1500
1482 1900 1700
कल्याण 1720 1630
दड़ा 1600 1480
देशी 2900 2000
लोकवान 1900 1500
ज्वारी Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (सफेद) 2475 1400
लाल 1200 1100
स्थानीय 1600 1300
सफेद 1620 1580
हाईब्रिड 1750 1650
तांदूळ/भात
1009 कार 2400 2150
आई आर-8 3200 2400
एच.वाई वी. 1820 1790
जया 3600 2800
परिमल (नया) 2900 2700
फाइन 3500 2500
बी.पी.टी. 4150 3900
मध्यम 2600 2100
मोटा 2200 2100
रतनाचुड़ी (7185-749) 2600 2400
सुपर फाइन 4000 3000
सामान्य 3300 300
सोना महिन 4300 4200
बाजरी 1275*
देशी 1425 1125
बोल्ड 1300 1280
मका 1325*
एच.वाई.वी. 1430 1390
देशी लाल 1580 1480
देशी सफेद 1675 1625
पीला 1500 1400
फाइन 1450 1325
मध्यम 1325 1325
स्थानीय 1600 1295
हाइब्रिड 1400 1325
हाइब्रिड#स्थानीय 1360 1320
साळी, भात Common:1410 Grade-A:1450
1410 1220
2520 2300
1001 1450 1000
5001 1450 1360
आई . आर. 36 1450 1450
आई .आर. 64 1450 1410
एएसटी 16 1750 1400
एडीटी 36 1600 1400
एडीटी 37 1430 1300
एडीटी 43 1750 1500
एमटीयू-1001 1460 1420
एमटीयू-1010 1600 1360
धान 1900 1360
पैडी मध्यम 1450 1250
पैडी महीन 2460 1090
पैडी मोटा 1400 1300
पोन्नी 2200 1500
बासुमती 2420 1660
बी.पी.टी. 2500 1350
मसूरी 1700 1600
सम्बा मसूरी 1650 1360
स्वर्ण मसूरी (नया) 1460 1360
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1410 1410
सीओ. 43 1820 1800
सोना 2400 1650
सोना महसूरी 1700 1550
हंसा 1350 1350
सोजी
सोजी 2200 2010
अन्य
कणीक/गव्हाचे पिठ
गेहूं का आटा 2300 1900
गुळ
अच्छू 3000 2600
नं0 3 2600 2000
पठारी 2740 2600
पीला 2500 2000
डालडा/वनस्थती तूप
डालडा 6100 5610
मैदा
मैदा आटा 2600 2060
साखर
चीनी 3010 2520
डाळ
उडीद 4425*
उड़द (साबुत) 14000 4625
उड़द की दाल 11500 6480
स्थानीय 11000 4425
तूर 4425*
अरहर दाल (तूर) 14200 11000
बंगाली चना 3175*
6850 6060
गुलाबी 5000 3800
देशी (साबुत) 5340 4475
मूग 4650*
मध्यम 6200 6150
स्थानीय 7125 6250
हरा (साबुत) 6700 6200
मसूर 3075*
9600 9300
7690 7600
11000 7800
(साबुत) 7800 7600
देशी (साबुत) 11000 10900
स्थानीय 11800 7150
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 3725 3555
कोपरा Milling:5550 Ball:5830
मध्यम 6900 6800
खोबरेल तेल
कोपरा तेल 10500 9700
जिंगेली
काला 14500 4000
सफेद 7310 5000
मुईमूग 4030*
कादिरी-3 4200 4000
डीएमवी-7 4860 4320
बोल्ड 4350 3700
स्थानीय 5200 3400
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 6900 5500
मोहरी 3100*
सरसों 4320 3900
सरसौं (काली) 4000 3800
सुर्यफूल
स्थानीय 4360 3800
हाइब्रिड 3700 3500
सुर्यफुलाचे बी 3800*
सूर्यमुखी का बीज 4000 3800
सोबाबिन Black:2500 Yellow:2600
पीला 3576 3000
फळ
केळे
150 70
180 80
नन्द्रा बाले 3000 1700
पका हुआ केला 3100 800
पलयमथोड़न 2800 1200
पूवन 3300 1800
मध्यम 850 610
रसाकथाई 3100 2800
रोबस्टा 2000 800
डाकींब
अनार 11000 5000
डाळिंब
मध्यम 2950 2650
द्राक्षं
काला 6000 5600
हरा 7200 7000
पपई
पपीता 2400 1900
पेरू
अमरूद 2500 800
मोसंबी
मौसमबी 3000 2500
सफरचंद
अमेरिकन 3500 2500
डैलीसियस 5500 2400
महाराजी 3500 2500
शिमला 5700 5600
सेब 5060 2500
भाजी
अतरैंथस
अमरंथस 3300 1200
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 2800 2400
इतर भाज्या
अन्य सब्जियॉ 2500 500
कच्चे केळे
कच्चा केला 4000 1400
काकडी
खीरा 3200 690
कांदा
छोटा 6100 4400
ड्राई एफ.ए.क्यू. 3500 2200
नासिक 2000 2000
प्याज 3600 750
बड़ा 3700 2500
लाल 2600 1800
स्थानीय 2150 1850
कार्ले
करेला 4700 1200
काळं घोसाळं
काली तोरी 4800 3800
कोहळा
पेठा 3000 2400
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 3400 3000
गाजर
गाजर 5500 400
चिचिंडा
चिचिण्डा 3700 1600
टोमॅटो
टमाटर 3000 1200
देशी 2110 1900
स्थानीय 3500 300
हाइब्रिड 2500 2500
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 810 790
दुधी
बोटल गौर्ड 2200 560
धणे/कोथिंबर
धनिया 1000 500
स्थानीय 9500 9300
पानकोबी
गोभी 2800 500
पालेभाज्या
पत्तेदार सब्जियां 700 600
फ्लॉवर
फूलगोभी 3500 200
बटाटा
आलू 2800 500
एफ.ए.क्यू. 580 540
ज्योति 1050 740
देशी 1520 1480
स्थानीय 2400 300
बीट
बीटरूट 3400 1400
भेंडी
भिन्डी 5800 1000
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 4000 3000
भोपळा
कद्दू 1800 900
मेथी
मेथी 600 400
मूळा
मूली 500 200
रतळे
शकरकन्द 1000 800
लोबियामलान
लोबियामलान (शाकाहारी) 6200 1300
वांगी
गोल 600 400
गोल#लम्बा 1600 300
बैंगन 4600 475
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 2200 2000
शलगम
मिर्च 2000 1500
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 13000 6500
हिखे अले
कच्चा अदरक 7000 3500
हिखी मिरची
हरी मिर्च 10500 900
मसाले
अलं
सूखी 2466 2390
जिरं
क्यूमीन सीड (जीरा) 15070 13750
धनिया बीज
धनिया बीज 10115 7000
नारळ
नारियल 9500 1200
मध्यम 2000 1800
मेथी दाणे
मेथीबीज 7005 6025
हळद
फिंगर 10724 8000
बल्ब 9419 8000
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:3800 Long staple:4100
अमेरिकन 4225 4125
एम.सी.यू 5 4600 3000
एल.आर.ए. 3800 3200
कपास (अनजिन्ड) 4900 3750
डीसीएच-32 (जिन्ड) 5200 5000
देशी 4595 3800
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4500 3900
सविता 4000 3800
ताग 2700*
जूट 3200 3000
टी.डी. 5 4775 4400
वनोत्पाद
चिंच
इमली 3000 2800
चपाथी 6300 5700
फूल ए#सी 6150 4950
लाकूड
यूकैलिप्टस 460 400
सुकामेवा, सुकी फळे
काजूबी
स्थानीय (कच्चा) 10000 9000