हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आजचे बाजारभाव

किंमतीची व आगमनाची चौकश

    अखिल भारतीय स्तराचे मूल्य
  (रुपये/ क्विंटल)
       
18/3/2018

बाजार नोंदणी  : 414
(till 20:52 57)
NR:न नोंदवलेल    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
मोहरीचं तेल
8650 8000
गहूं 1625*
1675 1625
Sonalika 1700 1550
147 औसत 1650 1450
दड़ा 1700 1450
मध्यम 2200 2060
महाराष्ट्र 2189 2200 1720
लोकवान 1600 1570
जव 1325*
दरा 1710 1400
देशी 1530 1400
ज्वारी Hybrid:1700 Maldandi:1725
ज्वार (सफेद) 1700 1550
तांदूळ/भात
एच.वाई वी. 2750 2650
तृतीय 2700 2025
फाइन 3800 2750
मोटा 2250 2150
सामान्य 2700 2000
बाजरी 1425*
देशी 1180 1050
हाईब्रीड 1200 1025
मका 1425*
देशी सफेद 1460 1420
पीला 1460 900
स्थानीय 1600 1400
हाइब्रिड 1520 1100
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1450 1190
हाइब्रिड#स्थानीय 1325 1020
साजें
सज्जे 1044 1031
साळी, भात Common:1550 Grade-A:1590
1570 1400
3400 3100
1625 1575
1590 1500
1600 1400
2530 2330
2880 2680
2600 2300
1560 1500
आई .आर. 64 1590 1550
एएसटी 16 1700 1500
एडीटी 36 1700 1500
एडीटी 37 1400 1266
एमटीयू-1001 1465 1465
एमटीयू-1010 1630 1590
धान 1825 1600
पैडी महीन 3350 1500
बी.पी.टी. 1600 1466
स्वर्ण मसूरी (नया) 1500 1410
सोना मसूरी (पुराना) 1600 1400
सोना महसूरी 1800 1600
अन्य
गुळ
खण्डसारी 2870 2830
पठारी 2860 2375
पीला 3000 2700
लाल 3515 2200
सुटे तांदूळ
चिवड़ा 1000 1000
साखर
चीनी 3550 3450
डाळ
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4459 4309
उडदाची डाळ
उड़द की दाल 6350 5560
उडीद 5400*
उड़द (साबुत) 6400 3200
उड़द की दाल 6200 6000
तूर 5450*
5800 5700
5450 5450
अरहर 3880 3750
तूर डाळ
तूर दाल 6450 5400
बंगली चणा डाळ
चना दाल 5400 3509
बंगाली चना 4000*
औसत (साबुत) 5040 5000
देशी (साबुत) 5850 3420
मूग 5575*
छोटा (खंडित) 7600 7400
स्थानीय (साबुत) 5600 5560
मूग दाळ
मूंग दाल 6500 6200
मटार
हरा मटर 1000 800
मसूर 3950*
6400 6200
3050 2850
4475 4425
3000 2900
4850 3850
4050 3950
मसूर डाळ
मसूरी दाल 5400 5050
तेलबीज
एरंडीचे बी
एरंड 4115 3950
मुईमूग 4450*
बल्ली#हब्बू 4215 3069
स्थानीय 2100 2100
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 6100 5900
मोहरी 3700*
पीली (काली) 3550 3500
बड़ी 100 कि.ग्रा. 2900 2700
लोही काली 3800 3100
सरसों 3650 3150
सरसौं (काली) 3750 3050
रोंगा (सोललेल्या)
मूंगफली (खंडित) 4791 4375
सुर्यफूल
सूर्यमुखी 3499 3339
सोबाबिन Black:3050 Yellow:2775
पीला 3790 3000
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 85000 25000
बकरा
बकरी 10000 3500
बैल
बैल 65000 21000
भेड़
मध्यम भेड़ 11500 4000
म्हैस
भैंस 50000 23000
फळ
आंबा
हापस (अलफासो) 21500 2000
केळे
नन्द्रा बाले 5200 5000
पका हुआ केला 4000 1030
पलयमथोड़न 3700 3500
पूवन 5700 5500
मध्यम 1050 950
रोबस्टा 3700 3500
लाल केला 5700 5500
डाकींब
अनार 6300 3950
डाळिंब
नागपुरी 2700 2600
संतरा 2700 800
द्राक्षं
इण्डियन 3000 2900
सफेद 2940 2850
हरा 4050 3350
पपई
पपीता 1950 1250
फणस
कठहल 2600 1570
मोसंबी
मौसमबी 4500 1850
लाइम
3200 3100
सफरचंद
कंडीशन 6000 5600
कश्मीर#शिमला-2 6200 5700
डैलीसियस 8000 5200
शिमला 11000 6500
सेब 7000 3000
भाजी
कच्चे केळे
कच्चा केला 2500 600
कैरी/आंबा
मैंगो - रा- राइप 3000 2600
काकडी
खीरा 2460 1000
कांदा
नासिक 1800 1300
प्याज 3050 1350
बड़ा 1500 1400
लाल 2050 1030
स्थानीय 2000 300
कार्ले
करेला 3600 3200
कोलाकैसिया
2600 2400
गाजर
गाजर 2900 300
चिचिंडा
चिचिण्डा 2200 2000
टैपीओका
टैपियोका 1400 1200
टोमॅटो
टमाटर 1800 470
देशी 650 450
स्थानीय 1000 200
हाइब्रिड 1100 280
तांबडा भोपळा
मीठा कद्दू 1300 800
दुधी
बोटल गौर्ड 1250 700
पानकोबी
गोभी 700 230
फ्लॉवर
फूलगोभी 3300 150
स्थानीय 1100 250
बटाटा
आलू 2200 400
ज्योति 890 750
जालंधर 400 300
देशी 955 400
लाल 900 800
स्थानीय 1400 400
भेंडी
भिन्डी 3050 1300
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 1700 600
भोपळा
कद्दू 1600 700
मटाराच्या रोंगा
2080 1300
मूळा
मूली 800 250
लिंबू
3500 1500
वांगी
गोल 1000 500
गोल#लम्बा 2000 540
बैंगन 1400 400
वालपापडीच्या शेंगा
मटर 1450 700
शलगम
मिर्च 2000 1800
शवग्याच्या रोंगा
ड्रमस्टीक 2400 2100
हिखे अले
कच्चा अदरक 4500 2500
हिखी मिरची
हरी मिर्च 5500 1200
मसाले
नारळ
नारियल 8600 3160
मध्यम 3700 3400
लसूण
देशी 1825 1600
लहसुन 2895 1800
हळद
फिंगर 6532 4560
बल्ब 5989 2499
रेसेदार पीक
कापूस Medium staple:4020 Long staple:4320
एमसीयू 4500 4000
कपास (अनजिन्ड) 4500 4300
ताग 3500*
टी.डी. 5 4000 3500
वनोत्पाद
फायरवुड
जलाऊ लकड़ी 300 200
लाकूड
400 375
यूकैलिप्टस 420 390