తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
29/9/2016

बाजार प्रतिवेदन :  24
(till 08:46 58)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1525*
कल्याण 1800 1750
देशी 2175 1891
फर्मी 1900 1800
लोकवान 1850 1800
धान Common:1470 Grade-A:1510
आई .आर. 64 1450 1450
मक्का 1365*
देशी सफेद 2000 1900
पीला 1850 1800
अन्य
शक्कर
शक्कर 3900 3800
तेलबीज
सरसों 3350*
सरसों 4100 3900
फल
अंगूर
काला 5300 5000
हरा 6200 6000
केला
पलयमथोड़न 2700 2400
रोबस्टा 2200 2000
मसाले
नारियल
नारियल 1000 900
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3860 Long staple:4160
कपास (अनजिन्ड) 4416 3810
जूट 3200*
टी.डी. 5 4000 3800
सब्जी
ग्वार
ग्वार 3200 3100
प्याज
प्याज 1500 1500
लाल 775 700