తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
11/12/2016

बाजार प्रतिवेदन :  398
(till 19:29 37)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
सरसों का तेल
9800 9650
गेहूँ 1525*
Sonalika 1860 1775
147 औसत 1880 1800
दड़ा 1910 1700
देशी 1900 1700
पी.बी.डब्ल्यू 343 1725 1675
महाराष्ट्र 2189 2300 1750
सफेद 2300 2000
चावल
तृतीय 2250 2230
परिमल (नया) 3000 2900
फाइन 3600 2480
मध्यम 2500 2300
मसूरी 3000 2700
मोटा 2500 2200
मोटा (कोर्स) उसना 2200 2100
रतनाचुड़ी (7185-749) 3030 2830
सुपर फाइन 4000 3450
सामान्य 2900 1880
ज्वार Hybrid:1625 Maldandi:1650
ज्वार (सफेद) 2700 1175
स्थानीय 1700 1500
धान Common:1470 Grade-A:1510
1001 1510 1450
1121 2560 1470
आई . आर. 36 1520 1255
आई .आर. 64 1510 1208
एडीटी 37 1666 1466
एमटीयू-1010 1560 1410
एमटीयू-2077 1480 1470
ठीक 2020 1980
डी बी 2380 1660
धान 1510 1200
पैडी महीन 1180 1050
पैडी मोटा 1500 1070
बासुमती 3535 2950
बासमती 1,509 2350 2310
बी.पी.टी. 2550 1510
मसूरी 2100 2000
स्वर्ण मसूरी (नया) 1520 1000
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1490 1450
सामान्य 1480 1100
सोना 1710 1366
सोना महसूरी 1950 1800
हंसा 1737 1266
मक्का 1365*
देशी लाल 1230 1150
देशी सफेद 2100 1370
पीला 1320 1050
फाइन 1365 1365
मध्यम 1365 1365
स्थानीय 1435 1250
हाइब्रिड 1365 1365
रागी 1725*
स्थानीय 1700 1500
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 2000 2000
गुड़
नं0 3 2600 2400
निजामाबाद 3850 3440
मुड्डे 3600 3100
येम
याम 1800 1000
शक्कर
चीनी 4400 4200
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3725 3675
मूँगफली 4220*
गेजे 4429 3439
डीएमवी-7 4590 4050
मूंगफली (खंडित) 5416 5000
स्थानीय 5000 3400
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 7100 6900
सूरजमुखी
स्थानीय 3800 3800
सरसों 3350*
राई यू.पी. 4200 4100
लोही काली 9600 4100
सरसों 8200 8000
सरसौं (काली) 3950 3900
सोयाबीन Black:2775 Yellow:2775
पीला 2890 2375
स्थानीय 2800 2500
दवा एवं नशीली
सुपारी
ई डी आई 27352 26599
गोराबालू 16299 14109
बेट्टे 28699 24660
रासी 27352 22011
सराकू 42100 28019
दालें
अरहर 5050*
अरहर दाल (तूर) 12500 10150
उड़द 5000*
उड़द (साबुत) 5090 4700
उड़द की दाल 12500 11500
देशी 5805 4605
स्थानीय 9000 6000
उर्द की दाल
उड़द की दाल 10600 9100
तूर दाल
तूर दाल 11700 9000
बंगाली चना 3425*
औसत (साबुत) 11500 11390
देशी (साबुत) 8500 8300
सफेद (साबुत) 7400 7400
मूँग 5225*
छोटा (खंडित) 11450 10450
हरा (साबुत) 4300 3900
मटकी दाल
मॉथ (डब्ल्यू) 6130 4500
मटर
हरा मटर 3500 1300
मसूर 3325*
मसूरी दाल 12000 6500
सेम
स्थानीय 1300 1000
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 30000
बकरा
बकरी 3000 2000
बैल
बैल 30000 21000
भेड़
मध्यम भेड़ 4000 2000
भैंस
भैंस 35000 12500
फल
अंगूर
हरा 7500 7500
अनार
अनार 6500 5500
अमरूद
अमरूद 2500 1750
केला
खांदेश 1015 255
चम्पा 1600 1200
मध्यम 2500 2000
नारंगी
संतरा 4500 4400
पपीता
पपीता 700 650
सेब
शिमला 10000 4000
सेब 10000 3000
मसाले
नारियल
ग्रेड-I 6000 5000
नारियल 3500 2400
लहसुन
यू.पी. 15000 13000
सुखी मिर्ची
लाल 10300 9000
सोंठ
बड़ा#मोटा 5000 4600
हलदी
फिंगर 8170 3689
बल्ब 6920 3569
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3860 Long staple:4160
एम.सी.यू 5 5100 5000
कपास (अनजिन्ड) 4940 3860
देशी 4950 4500
मूंगारी (अनजिन्ड) 4100 4100
जूट 3200*
टी.डी. 5 6000 2900
वनोत्पाद
चिंच
इमली 2000 2000
नन ए#सी पतली 10800 10800
सूकामेवा
काजू
गिरी 70500 70000
स्थानीय (कच्चा) 11000 10000
सब्जी
आलू
आलू 2000 400
ज्योति 1100 350
जालंधर 500 400
देशी 1200 600
स्थानीय 3100 350
इण्डियन बिन्स (सीम)
4000 3000
ककडी
खीरा 6000 400
कच्चे केले
कच्चा केला 1250 550
कद्दू
कद्दू 1200 400
करेला
करेला 4000 400
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 2500 800
ग्वार
ग्वार 3000 2500
गाजर
गाजर 1500 200
पुसाकेसर 700 600
चुकन्दर
बीटरूट 1000 400
चचेंड़ा
चिचिण्डा 1000 500
चाऊ चाऊ
चाव चाव 600 600
टमाटर
टमाटर 2000 200
देशी 2200 680
स्थानीय 800 125
हाइब्रिड 2000 1000
धनिया
धनिया 2025 500
नीबू
1750 1375
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 600 500
प्याज
नासिक 2000 1200
प्याज 800 200
पूसा-लाल 1450 320
बीलरी लाल 1450 1250
मध्यम 1330 1315
लाल 1500 150
स्थानीय 1500 300
सफेद 1800 350
फूलगोभी
फूलगोभी 4000 300
स्थानीय 500 400
बैंगन
गोल#लम्बा 4000 750
बैंगन 1500 275
बंदगोभी
गोभी 3000 120
भिन्डी
भिन्डी 5667 500
मटर खेत
मटर 1700 500
मेथी
मेथी 1300 500
मूली
मूली 1500 250
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1200 600
रतालू
शकरकन्द 480 250
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 2000 600
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 1750 1150
लौकी
बोटल गौर्ड 1250 300
शलगम
मिर्च 1600 400
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 7000 2000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 5000 400
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 5000 1375