తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
26/7/2014

बाजार प्रतिवेदन :  148
(till 14:35 52)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1400*
147 औसत 1500 1300
दड़ा 1510 1360
पी.बी.डब्ल्यू 343 1500 1400
मिलबर 1525 1500
राजस्थान टुकड़ी 1775 1750
लोक-1 1725 1700
स्थानीय 1790 1485
चावल
जया 3200 3000
तृतीय 2100 1910
फाइन 3100 2700
मध्यम 1860 1830
मोटा 2100 1920
सामान्य 2640 400
जव 1100*
दरा 1410 1270
ज्वार Hybrid:1500 Maldandi:1520
ज्वार (सफेद) 4075 3750
सफेद 3500 3000
धान Common:1310 Grade-A:1345
1540 1340
धान 1316 1030
पैडी मध्यम 1450 1310
पैडी महीन 1885 1380
पैडी मोटा 1340 1300
बाजरा 1250*
देशी 1320 1100
स्थानीय 1450 1125
हाईब्रीड 1600 1070
मक्का 1310*
देशी लाल 1265 1235
देशी सफेद 1350 1300
पीला 1160 1040
हाइब्रिड 1180 1060
हाइब्रिड#स्थानीय 1165 1140
अन्य
गुड़
पठारी 3320 2900
पीला 2925 2850
रबर
आर.एस.एस.-4 13500 13500
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड का बीज 3995 3400
गरी का तेल
कोपरा तेल 15700 15500
तिल 4500*
काला 13750 11200
सफेद 12250 10000
तोरिया 3020*
तोरिया 875 800
मूँगफली 4000*
4125 4050
बोल्ड 3665 3200
स्थानीय 3700 3600
हाईब्रीड 3600 3300
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 5175 4650
सरसों 3050*
पीली (काली) 3280 3240
राई यू.पी. 3350 3250
लोही काली 3045 3000
सरसों 3550 2925
सरसौं (काली) 3350 2850
दवा एवं नशीली
सुपारी
सुपारी 15000 9000
दालें
अरहर 4300*
अरहर 4660 4600
उड़द 4300*
देशी 4400 4300
बंगाली चना 3100*
देशी (साबुत) 3690 3175
मूँग 4500*
हरा (साबुत) 6250 6150
मसूर
देशी (साबुत) 4500 4400
फल
अंगूर
काला 4500 3600
अनन्नास
अनन्नास 5400 1000
अनार
अनार 8500 6500
अमरूद
अमरूद 3000 2200
आम
चौसा 1600 1400
दशहरी 3500 500
लंगड़ा 2100 2100
कटहल का फल
कठहल 450 400
केला
नन्द्रा बाले 3800 3000
पका हुआ केला 2770 1600
पलयमथोड़न 2300 1500
मध्यम 2200 1300
रोबस्टा 2100 1700
कलिंदा
तरबूज 2000 1300
चीकू
सपोता 2100 1700
पपीता
पपीता 2580 1500
मुसम्मी
मौसमबी 6000 1800
सेब
कंडीशन 8500 8000
कश्मीर#शिमला-2 7775 6710
डैलीसियस 17700 8250
रिच रेड 8450 8350
सेब 15000 2500
मसाले
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 10555 10000
धनिया बीज
धनिया बीज 10750 8500
लहसुन
देशी 4600 400
लहसुन 7000 1650
लाल मिरची
लाल 1400 950
हलदी
फिंगर 4000 3800
रेसेदार फसल
जूट 2300*
टी.डी. 5 2700 2450
सब्जी
अन्य सब्जी
अन्य सब्जियॉ 500 400
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4300 3700
आम
मैंगो - रा- राइप 1000 600
आलू
आलू 3400 1200
एफ.ए.क्यू. 1700 1500
ज्योति 1590 1490
देशी 1730 1640
बड़ा 2200 2000
लाल 1670 1630
स्थानीय 1800 1300
ककडी
खीरा 2600 700
कच्चे केले
कच्चा केला 3500 1270
कद्दू
कद्दू 1800 400
करेला
करेला 5000 500
कसावा
टैपियोका 2600 1600
कोयला
पेठा 2000 1100
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 3000 2800
गाजर
गाजर 4000 1800
चुकन्दर
बीटरूट 3600 3000
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4000 1100
टमाटर
टमाटर 5500 379
देशी 4800 2400
स्थानीय 2410 2000
हाइब्रिड 3100 2000
धनिया
धनिया 8000 4000
प्याज
प्याज 3500 250
बड़ा 4000 3000
लाल 2300 1810
स्थानीय 2300 1200
हाइब्रिड 1825 1760
पहाड़ी मिरची
मिर्च 2400 1500
फूलगोभी
फूलगोभी 3500 1000
बैंगन
गोल 1000 580
गोल#लम्बा 3600 700
बैंगन 5000 600
बंदगोभी
गोभी 2000 400
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 6000 2500
भिन्डी
भिन्डी 3200 300
मूली
मूली 1400 500
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 800 500
रतालू
शकरकन्द 1700 1300
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 5500 2500
लौकी
बोटल गौर्ड 2500 500
शलगम
मिर्च 5000 800
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 6000 5000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 3700 500
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 13000 7550