తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
27/5/2016

बाजार प्रतिवेदन :  54
(till 10:01 57)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
चावल
आई आर-8 2300 2200
जया 3000 2850
फाइन 2800 2600
सुपर फाइन 4000 3000
सामान्य 2000 1410
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड का बीज 3050 2950
दालें
अरहर 4425*
अरहर 8300 8000
अरहर दाल (तूर) 13600 13200
मूँग 4650*
मूंग दाल-1 9600 9000
मसूर 3325*
मसूर दाल 9500 7300
फल
केला
पका हुआ केला 3200 2500
पलयमथोड़न 1800 1200
पूवन 3800 3650
रोबस्टा 1600 1000
कलिंदा
तरबूज 550 500
मसाले
नारियल
नारियल 1400 1200
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3800 Long staple:4100
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4450 3700
जूट 3200*
टी.डी. 5 4200 4000
सब्जी
आम
मैंगो - रा- राइप 4500 3500
आलू
आलू 2000 1800
चिप्स 3600 3400
स्थानीय 2500 2300
ककडी
खीरा 400 350
कच्चे केले
कच्चा केला 4800 3800
टमाटर
टमाटर 4000 3000
स्थानीय 3000 2800
प्याज
छोटा 3600 3400
ड्राई एफ.ए.क्यू. 940 875
प्याज 1800 1800
बड़ा 1900 1700
बैंगन
गोल 3200 3000
बैंगन 3700 3500
बंदगोभी
गोभी 3600 3400
भिन्डी
भिन्डी 3300 3000
मूली
मूली 500 500