తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
6/10/2015

बाजार प्रतिवेदन :  1041
(till 17:20 30)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1450*
Sonalika 1500 1400
147 औसत 1875 1420
1482 1900 1700
कल्याण 2000 1425
दड़ा 1620 1400
देशी 2800 1433
पी.आई .एस.एस.आई 1675 1675
फर्मी 1650 1500
मध्यम 1800 1600
मध्यम फाइन 2400 2000
महाराष्ट्र 2189 2400 1479
मिलबर 1525 1500
राजस्थान टुकड़ी 2210 1470
लाल 2600 2530
लोक-1 2500 1750
लोकवान 1905 1375
लोकवान एम.पी. नं0 1 1482 1470
शरबती 4000 2200
स्थानीय 3000 1450
सफेद 2105 1910
चावल
1009 कार 2951 2951
आई आर-8 2650 2450
ए.पी.कच्चा चावल पीएलआर सोमा 3100 2900
चिवड़ा 1860 1450
जया 3350 2725
तृतीय 2150 1900
परिमल (नया) 2800 2600
पौन्नी 2825 2700
फाइन 6000 1860
बासमती पैडी 4025 3900
बी.पी.टी. 4300 3100
मध्यम 4600 1700
मसूरी 3100 2600
मोटा 4200 1800
रतनाचुड़ी (7185-749) 2600 2300
सुपर फाइन 14000 3000
सरबती कच्चा 2860 2360
सामान्य 3300 400
सोना 2500 2300
सोना मंसूरी नन बासमती 2400 2200
सोना महिन 4300 4200
जव 1150*
दरा 1660 1250
ज्वार Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (सफेद) 2745 1400
लाल 1800 1550
स्थानीय 1650 1380
सफेद 1500 1400
हाईब्रिड 1700 1600
धान Common:1410 Grade-A:1450
1400 1350
1240 1220
1135 1115
1521 1450
1135 1116
1240 1206
1250 1250
1600 1250
1100 1050
1210 1190
1260 1000
1922 1450
1001 1450 1200
आई . आर. 36 1720 1140
आई .आर. 50 1268 992
आई .आर. 64 1450 1200
एएसटी 16 1750 1168
एडीटी 36 1600 1400
एडीटी 37 1415 993
एडीटी 39 1945 1265
एडीटी 43 1750 1230
एमटीयू-1001 1450 1380
एमटीयू-1010 1600 1235
एमटीयू-2077 1400 1380
कल्चर 1560 1200
टी.के.एम.9 1250 1079
धान 1750 1200
पैडी मध्यम 1570 1150
पैडी महीन 1650 1195
पैडी मोटा 1420 1150
पपटला 2083 2000
पोन्नी 2763 1500
पौम्मानी 1416 1252
बासुमती 1480 1100
बी.पी.टी. 2550 1300
मसूरी 1700 1325
राइट पौन्नी 2250 2166
सुपर पोन्नी 2200 1600
सम्बा मसूरी 1550 1340
स्वर्ण मसूरी (नया) 1400 1360
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1410 1080
सिन्ना पोन्नी 1461 1415
सीओ. 43 1820 1300
सोना 2400 1450
सोना मसूरी (पुराना) 1450 1380
सोना महसूरी 1800 1500
हंसा 1616 1302
बाजरा 1275*
देशी 1425 1110
बोल्ड 1320 1125
हाईब्रीड 1650 950
मक्का 1325*
देशी लाल 1750 1200
देशी सफेद 1525 1300
पीला 1600 1220
फाइन 1450 1325
मध्यम 1310 1260
व्हाइट (सफेद) 1550 1300
स्थानीय 1650 900
हाइब्रिड 1600 1100
हाइब्रिड#स्थानीय 1600 1280
रागी 1650*
फाइन 2000 1800
सोजी
सोजी 5850 2010
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 1400 1000
गुड़
अच्छू 2000 2000
अनकापल्ली 4000 2000
उन्डे 3060 2780
काला 3400 2300
नं0 3 2100 2000
पठारी 3450 2600
पीला 3360 2350
मुड्डे 3800 3200
लाल 3400 2730
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2500 1700
टूटे चावल
चिवड़ा 800 800
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7500 5650
नरियल
नारियल 20000 5000
भूसा रहित क्ष्तिीय शोर्ट 10000 10000
मैदा
मैदा आटा 2600 1750
येम
याम 25 18
रबर
आर.एस.एस.-4 11500 10700
शक्कर
एम-30 2975 2600
चीनी 3229 2410
शक्कर 2700 2600
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3915 3625
एरंड का बीज 4010 2689
अलसी
अलसी 4380 3850
कोपरा Milling:5550 Ball:5830
कोपरा 7700 6000
गरी का तेल
कोपरा तेल 12500 12000
जिंगेली
काला 14425 3373
तिल 7300 5250
सफेद 7760 5000
मूँगफली 4030*
4965 3255
गुंगरी (कोशयुक्त) 9400 5100
टीएमवी-2 6510 2100
डीएमवी-7 5680 5400
बड़ा (कोश युक्त) 5325 2599
बोल्ड 4425 3255
मूंगफली (खंडित) 6042 3000
मूंगफली का बीज 7511 3605
स्थानीय 6800 2100
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 12000 4000
सूरजमुखी
स्थानीय 4120 3750
सूर्यमुखी 3650 2874
हाइब्रिड 3800 3600
सरसों 3100*
पीली (काली) 4470 4050
लोही काली 5200 3740
सरसों 4700 3250
सरसौं (काली) 4980 3550
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 7900 1500
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2600
पीला 4100 2701
स्थानीय 3640 2700
सोयाबीन 3722 2800
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 10525 6700
पान
स्थानीय 4400 3600
सुपारी
कच्चा 1500 1200
रासी 27899 26299
सुपारी 30000 21000
दालें
अरहर 4425*
10600 9800
अरहर 10605 7020
अरहर दाल (तूर) 15000 8080
आवरे
ऑवरे दाल 6000 4000
उड़द 4425*
उड़द (साबुत) 12800 4500
उड़द की दाल 12200 9450
देशी 8300 8000
स्थानीय 11000 6950
उर्द की दाल
उड़द की दाल 18000 10900
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 5420 3750
छोटा 5150 5050
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 8400 8200
तूर दाल
तूर दाल 17000 13000
बंगली चना दाल
चना दाल 7000 5700
बंगाली चना 3175*
6000 5800
6225 5650
औसत (साबुत) 7200 4500
गुलाबी 5150 3200
चना (खंडित) 4900 4800
ज्वारी स्थानीय 4400 4200
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 4700 4660
देशी (साबुत) 5500 4255
मूँग 4650*
बोल्ड 9000 7700
मूंग दाल-1 11000 NR
मध्यम 7500 6150
स्थानीय 8500 6700
हरा (साबुत) 12800 4209
हाईब्रीड 8240 7400
मूग दाळ
मूंग दाल 12000 11000
मटर
हरा मटर 3600 2800
मसूर 3075*
10300 7800
7045 6500
10200 7800
(साबुत) 9800 8600
देशी (साबुत) 10500 1400
स्थानीय 8500 7250
मौथा
मोठ (डब्ल्यू) 9000 8000
सेम
सेम (साबुत) 9950 1300
पशुधन (Rs per No.)
बकरा
बकरी 4000 1200
बकरी
बकरी 2000 1500
भेड़
छोटी भेड़ 2000 1500
बड़ी भेड़ 3000 2000
भैंस
भैंस 60000 10000
फल
अंगूर
काला 7100 1000
सफेद 3000 1500
हरा 9100 6300
अनन्नास
अनन्नास 4000 800
अनार
अनार 10000 5000
अमरूद
अमरूद 3600 1100
केला
150 130
एलक्की बाले 4500 1000
चम्पा 1050 950
नन्द्रा बाले 3990 1000
पका हुआ केला 4600 1000
पच्छा बाले 1400 600
पलयमथोड़न 2800 1000
पूवन 4400 2000
मध्यम 2700 560
रसाकथाई 4800 4400
रोबस्टा 2200 1000
लाल केला 4700 2950
सामान्य बड़ा 560 550
कलिंदा
तरबूज 1100 600
खरबूजा
खरबूजा 2000 700
चीकू
सपोता 3000 800
नारंगी
मध्यम 2650 2310
संतरा 5000 2000
पपीता
पपीता 2100 600
बोरहन्नु
बोरेहन्नू 1200 600
मुसम्मी
मौसमबी 3800 1500
सेब
अमेरिकन 4286 3570
कंडीशन 4600 4000
कल्लू रॉयल डेलीसियस 7500 1500
कश्मीर#शिमला-2 4740 4660
गोल्डन 4800 300
डैलीसियस 6500 2188
रेड गोल्ड 4140 1840
रॉयल डेलीसियस 6900 2300
शिमला 18000 500
सेब 10000 400
मसाले
काली गिरी
मालाबार 48300 48300
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 16475 12000
धनिया बीज
धनिया बीज 12000 7500
मध्यम हरा 9380 8130
नारियल
नारियल 9500 290
मध्यम 3600 2600
मेथी बीज
मेथीबीज 8025 5000
लहसुन
लहसुन 8500 2500
लाल मिरची
लाल 9000 4000
सुखी मिर्ची
गुन्टूर 14000 12000
तालू 6000 4500
द्वितीय किस्म 9000 7000
प्रथम किस्म 12000 10000
ब्यादगी 16000 14000
मन्कटटू 12000 10000
रेड टॉप 11000 9500
लाल 8700 7000
लाल नई 8800 6900
सूखी मिर्च 7800 7500
सफेद 8500 7000
सोंठ
फ्रैश अनब्लीचड 1600 1500
वैजीटेबल - फ्रैश 4000 3000
हलदी
फिंगर 7995 5050
बल्ब 7700 5050
स्थानीय 5700 5700
हल्दी 7600 6600
हल्दी स्टिक 7500 6500
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3800 Long staple:4100
अमेरिकन 4305 4260
एच.बी. (अनजिन्ड) 4430 3880
एच-4 4050 4050
एम.सी.यू 5 7050 3000
एमसीयू 3900 3600
एल.आर.ए. 3800 3300
कपास (अडोनी) 4100 4000
कपास (अनजिन्ड) 4900 3000
देशी 4200 4000
मूंगारी (जिन्ड) 4250 3750
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 4200 3800
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4300 3330
जूट 2700*
जूट 3000 2800
टी.डी. 5 4480 3000
वनोत्पाद
चिंच
इमली 7000 2800
नन ए#सी पतली 6500 6200
नन ए#सी फूल 3800 3200
लकड़ी
4400 430
नन्दी 440 440
यूकैलिप्टस 475 360
सूकामेवा
काजू
62000 61800
स्थानीय (कच्चा) 11000 9000
सब्जी
काली तोरी 3100 22
अन्य सब्जियॉ 5000 9
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 3800 1900
अमरथस
अमरंथस 2000 1300
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 2400 1800
आम
मैंगो - रा- राइप 6500 5500
आलू
(लाल नैनीताल) 1050 800
आलू 3000 13
एफ.ए.क्यू. 750 400
चिप्स 2800 900
ज्योति 1800 560
जालंधर 2500 1300
देशी 1500 400
लाल 1100 675
स्थानीय 2700 250
ककडी
खीरा 4000 8
कच्चे केले
कच्चा केला 3600 4
कद्दू
कद्दू 2500 300
करेला
करेला 6000 16
कसावा
टैपियोका 1800 1000
कोयला
पेठा 2300 500
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 4000 10
ग्वार
ग्वार 4900 3000
गाजर
गाजर 5600 30
चुकन्दर
बीटरूट 3800 10
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3500 8
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 3000 1400
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1000 500
टमाटर
टमाटर 4000 300
देशी 2500 800
स्थानीय 4000 500
हाइब्रिड 2800 1000
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 800 600
धनिया
धनिया 8000 4000
नूल खोल
नूल खोल 2000 800
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 3650 10
प्याज
छोटा 4500 3400
ड्राई एफ.ए.क्यू. 3830 3720
द्वितीय किस्म 3200 1000
नासिक 5300 2000
पूना 4400 4000
प्याज 5800 27
प्रथम किस्म 4800 2500
बंगलौर - छोटा 2000 800
बड़ा 6200 3400
लाल 4750 1000
स्थानीय 4500 800
सफेद 3950 1000
पहाड़ी मिरची
मिर्च 800 500
फूलगोभी
फूलगोभी 5500 10
स्थानीय 1800 1000
बैंगन
गोल 2000 18
गोल#लम्बा 4500 350
बैंगन 5500 150
बंदगोभी
गोभी 4000 7
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 10000 800
भिन्डी
भिन्डी 5000 18
मटर खेत
मटर 3550 1500
मेथी
मेथी 4900 4000
मूली
मूली 2400 400
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1430 500
रतालू
शकरकन्द 1500 800
होसूर लाल 3000 3000
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 5500 2200
लौकी
बोटल गौर्ड 4000 8
शलगम
मिर्च 5500 600
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 1000 700
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2200 2000
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 4500 3
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1200 800
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 2200 2000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 10500 12
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 8000 532