తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
10/2/2016

बाजार प्रतिवेदन :  60
(till 10:07 17)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1525*
कल्याण 1780 1660
दड़ा 1770 1580
मिलबर 1500 1450
राजस्थान टुकड़ी 1750 1700
लोक-1 1700 1650
चावल
फाइन 2800 2600
मोटा 2000 1900
सुपर फाइन 4000 3000
सामान्य 2000 1800
ज्वार Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (सफेद) 2500 2250
धान Common:1410 Grade-A:1450
1410 1280
कल्चर 1560 1480
धान 1415 1400
बाजरा 1275*
हाईब्रीड 1600 1500
मक्का 1325*
देशी सफेद 1625 1575
पीला 1570 1450
अन्य
गुड़
पठारी 2900 2700
रबर
आर.एस.एस.-4 9100 8900
शक्कर
चीनी 3050 2990
तेलबीज
गरी का तेल
कोपरा तेल 11200 11000
मूँगफली 4030*
4600 4550
डीएमवी-7 4860 4590
स्थानीय 4300 4050
सरसों 3350*
लोही काली 4200 4100
सरसौं (काली) 4200 4100
दालें
उड़द 4425*
उड़द की दाल 6200 5900
स्थानीय 7500 6500
बंगाली चना 3425*
देशी (साबुत) 5625 5300
मूँग 4650*
मूंग दाल-1 10200 9500
मसूर 3325*
10700 7500
फल
अनन्नास
अनन्नास 2800 2000
केला
नन्द्रा बाले 3200 2900
पका हुआ केला 4800 1600
पलयमथोड़न 2200 1000
पूवन 3800 2100
रोबस्टा 2200 1800
लाल केला 4700 4300
नारंगी
संतरा 2000 1500
पपीता
पपीता 1600 920
मुसम्मी
मौसमबी 2050 1890
सेब
डैलीसियस 5025 4925
शिमला 6050 5900
सेब 7000 4120
मसाले
नारियल
नारियल 1000 900
लहसुन
लहसुन 11500 10000
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3800 Long staple:4100
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4150 3901
जूट 2700*
टी.डी. 5 5500 4000
सब्जी
अमरथस
अमरंथस 2000 2000
आलू
आलू 550 300
जालंधर 500 400
देशी 435 370
ककडी
खीरा 2300 1000
कच्चे केले
कच्चा केला 2500 1800
कद्दू
कद्दू 1800 900
करेला
करेला 5200 3800
कसावा
टैपियोका 1600 1000
कोयला
पेठा 2500 2400
गाजर
गाजर 3000 400
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3600 2200
टमाटर
टमाटर 2700 1200
देशी 1050 800
प्याज
छोटा 3300 2600
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1385 1300
नासिक 3000 1200
प्याज 2000 2000
बड़ा 2800 2200
लाल 1250 1100
फूलगोभी
फूलगोभी 3300 385
बैंगन
गोल#लम्बा 800 650
बैंगन 3800 800
बंदगोभी
गोभी 2800 2200
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 1400 1200
भिन्डी
भिन्डी 4400 3000
मटर खेत
मटर 1800 1600
मूली
मूली 500 270
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 7200 3600
लौकी
बोटल गौर्ड 1300 900
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 12000 10000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 4500 1980
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 6400 2875