తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
1/7/2016

बाजार प्रतिवेदन :  203
(till 11:41 11)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1525*
दड़ा 1660 1625
मध्यम 1700 1500
मध्यम फाइन 2200 2000
मिलबर 1700 1650
राजस्थान टुकड़ी 1850 1800
लोक-1 1800 1750
लोकवान 1800 1575
चावल
आई आर-8 2600 2050
जया 3500 2800
तृतीय 2200 2165
फाइन 3500 2500
बासूमती 6600 6400
मध्यम 2300 2000
सुपर फाइन 4000 3000
सामान्य 2250 1600
जव 1225*
दरा 1740 1700
ज्वार Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (सफेद) 2625 2250
स्थानीय 1620 1300
धान Common:1410 Grade-A:1450
आई . आर. 64 1450 1450
आई .आर. 64 1450 1450
ए. पुन्नी 2430 2040
एएसटी 16 1600 1400
एडीटी 36 1600 1400
एडीटी 39 1550 1350
एमटीयू-1010 1600 1450
एमटीयू-2077 1410 1410
धान 1600 1400
पैडी मध्यम 1465 1150
पैडी महीन 1550 1235
बी.पी.टी. 2500 1450
मसूरी 2150 2000
सीओ. 43 1530 1300
बाजरा 1275*
बोल्ड 1340 1320
हाईब्रीड 1800 1750
मक्का 1325*
देशी लाल 1750 1600
देशी सफेद 1675 1625
स्थानीय 1700 1450
हाइब्रिड 1500 1325
अन्य
गुड़
लाल 3470 3430
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2600 2500
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7000 6500
रबर
आर.एस.एस.-4 14500 13800
शक्कर
चीनी 4200 3800
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड का बीज 3050 3000
गरी का तेल
कोपरा तेल 9000 8500
तिल 4700*
काला 12500 8000
सफेद 6500 6000
मूँगफली 4030*
जेएल-24 4400 3900
जी -20 6550 6500
बड़ा (कोश युक्त) 5875 5000
स्थानीय 5750 4250
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 8705 7250
सूरजमुखी
स्थानीय 4380 4120
सरसों 3350*
लोही काली 4100 4050
सरसों 4200 4100
दालें
अरहर 4425*
अरहर 8500 7800
अरहर दाल (तूर) 13600 12300
मध्यम 14000 13000
उड़द 4425*
उड़द (साबुत) 12500 8000
उड़द की दाल 12390 12300
स्थानीय 12000 4425
बंगाली चना 3425*
औसत (साबुत) 8800 8400
देशी (साबुत) 6870 6800
मूँग 4650*
मूंग दाल-1 9600 9000
हरा (साबुत) 9300 4800
मसूर 3325*
मसूर गोला 7320 7265
मसूर दाल 9500 7300
फल
अंगूर
काला 5700 4500
हरा 5700 5000
अनन्नास
अनन्नास 4500 2400
अनार
अनार 10000 10000
आम
दशहरी 1800 500
कटहल का फल
कठहल 3200 3000
केला
नन्द्रा बाले 7100 4500
पका हुआ केला 5800 1800
पलयमथोड़न 5500 1300
पूवन 6800 3500
मध्यम 1450 1000
रसाकथाई 6800 6400
रोबस्टा 2800 1700
लाल केला 5400 4000
नारंगी
मध्यम 3650 3250
पपीता
पपीता 3000 2500
सेब
सेब 15000 10000
मसाले
धनिया बीज
धनिया बीज 6425 5025
नारियल
नारियल 3000 920
लहसुन
ओसत 10000 10000
लहसुन 9000 7000
हलदी
फिंगर 7800 7600
बल्ब 6900 6700
हल्दी 8250 7600
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3800 Long staple:4100
एम.सी.यू 5 5000 4900
एमसीयू 4600 4300
एल.आर.ए. 4200 3700
कपास (अनजिन्ड) 4600 3565
जूट 3200*
टी.डी. 5 5600 5550
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 1600 1200
चिंच
नन ए#सी फूल 9000 7000
सब्जी
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 5400 4400
अमरथस
अमरंथस 2300 2000
आम
मैंगो - रा- राइप 4000 700
आलू
आलू 3400 1000
चिप्स 3200 3000
ज्योति 2200 1650
स्थानीय 2650 800
ककडी
खीरा 3400 600
कच्चे केले
कच्चा केला 6200 4000
कद्दू
कद्दू 2300 400
करेला
करेला 4500 400
कसावा
टैपियोका 2000 1300
कोयला
पेठा 2300 450
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 4800 2200
ग्वार
ग्वार 3000 2900
गाजर
गाजर 5000 2000
चुकन्दर
बीटरूट 4800 3000
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3600 2600
टमाटर
टमाटर 5400 2200
देशी 3000 3000
स्थानीय 2200 1000
हाइब्रिड 4500 4500
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 3350 3200
प्याज
छोटा 5000 2400
ड्राई एफ.ए.क्यू. 740 675
प्याज 2000 300
बड़ा 3000 1400
लाल 1450 1350
स्थानीय 700 700
फूलगोभी
फूलगोभी 7200 1500
बैंगन
गोल 2900 1000
गोल#लम्बा 2500 1250
बैंगन 3650 900
बंदगोभी
गोभी 4600 500
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 7000 6000
भिन्डी
भिन्डी 3600 1100
मूली
मूली 2500 800
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 1500 1000
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6000 2600
लौकी
बोटल गौर्ड 4800 1200
शलगम
मिर्च 8000 2300
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 5800 3000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 6000 1000
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 7000 5000