తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
15/4/2014

बाजार प्रतिवेदन :  844
(till 8:00 PM)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1350*
147 औसत 1940 1700
343 1400 1400
एच.डी. 1710 1500
घटिया 1627 1627
चन्दौसी 3200 3000
दड़ा 1590 1230
देशी 2100 1394
पी.आई .एस.एस.आई 1910 1405
पी.बी.डब्ल्यू 343 1470 1370
बंसी 2800 1700
लोक-1 2300 2100
लोकवान 1850 1550
शरबती 1550 1480
स्थानीय 2900 1400
सुपर फाइन 3000 3000
सुपिरियर 1400 1400
सफेद 2269 1431
सोना 2100 1650
चावल
कच्चा बासमती 3300 2200
चिवड़ा 1850 1100
डप्पा 2100 1800
तृतीय 2145 1800
परमल 1970 1930
फाइन 6000 3000
बी.पी.टी. 4200 2000
मध्यम 3800 2350
मोटा 4500 1400
सुपर फाइन 3200 2900
सरबती कच्चा 2200 2200
सोना 4920 3000
सोना महिन 4200 4100
हन्सा 2780 2060
जव 980*
दरा 1400 1110
देशी 1093 1057
ज्वार Hybrid:1500 Maldandi:1520
ज्वार (सफेद) 2300 1111
ज्वार हाईब्रीड 1773 1005
स्थानीय 1510 1200
सफेद 1650 1100
धान Common:1310 Grade-A:1345
1001 1400 1310
आई .आर. 64 1500 1001
आई.आर.20 1500 1450
ईरा मेल्लू 1224 1180
ए एस टी 19 1480 1310
ए. पुन्नी 1305 1240
एएसटी 16 1600 1000
एडीटी 36 1329 1000
एडीटी 37 1430 1132
एडीटी 38 1315 1228
एडीटी 39 1365 1173
एमटीयू-1001 1400 1225
एमटीयू-1010 1400 1200
एमटीयू-2077 1350 1310
धान 1750 1000
नं0 2716 1470 1345
पैडी ज्योति 1391 1310
पैडी डप्पा 920 916
पैडी मध्यम 1720 1300
पैडी महीन 2700 1365
पैडी मोटा 1430 1100
पपटला 1770 1173
पोन्नी 2300 2200
पौम्मानी 1444 1282
बासुमती 4525 3650
बी.पी.टी. 2350 1100
मसूरी 1800 1350
मोगुलूकुलू (न्यू) 1350 1300
राइट पौन्नी 1558 1558
राजाहम्सा 1301 1009
सुपर पोन्नी 1399 1130
सम्बा मसूरी 1900 1200
स्वर्ण मसूरी (नया) 1390 1250
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1380 1340
सीओ. 43 1372 1276
सोना 2037 1209
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1300
सोना महसूरी 2200 1016
हंसा 1478 1080
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1927 1632
बाजरा 1310*
बोल्ड 1350 1170
हाईब्रीड 1580 1120
मक्का 1310*
पीला 1400 1059
फाइन 1340 1310
लाल 1350 1250
व्हाइट (सफेद) 1575 1125
स्थानीय 2200 900
हाइब्रिड 1450 1100
हाइब्रिड#स्थानीय 1385 1000
रागी 1500*
फाइन 2480 2000
मध्यम 1500 1500
स्थानीय 2000 1225
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 2300 2000
साजें
सज्जे 1200 1200
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 1800 1600
गुड़
अच्छू 3600 2125
अनकापल्ली 3275 1800
उन्डे 2900 2760
करीकटु 2800 2100
काला 2800 1500
नं0 1 2680 2500
नं0 2 2499 2320
नं0 3 2600 1500
निजामाबाद 3100 2540
पठारी 2670 2590
पीला 3500 2470
मुड्डे 3600 2800
लाल 2740 2450
टूटे चावल
चिवड़ा 1030 800
नरियल
नारियल 15000 1200
बड़ा 10000 10000
भूसा रहित क्ष्तिीय शोर्ट 10000 10000
मध्यम 12000 6000
श्रेंणी-1 16000 7500
श्रेणी-2 10000 4700
श्रेणी-3 6000 4500
येम
याम 1500 1000
रबर
आर.एस.एस.-4 14400 14000
शक्कर
एम-30 3550 3225
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड का बीज 3444 3100
अलसी
अलसी 3826 3596
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 10800 5000
जिंगेली
काला 9500 7500
सफेद 14400 13200
तिल 4500*
काला 16500 15000
सफेद 13155 13155
सफेद जैसा 12500 10000
नाइजर बीज 3500*
शमतील का बीज 4000 4000
फूल 2800*
कुसुम 2900 2700
मूँगफली 4000*
गुंगरी (कोशयुक्त) 3589 1890
गेजे 3812 2440
जेएल-24 4300 2900
टीएमवी-2 4200 4000
नट्टे 3809 2625
बड़ा (कोश युक्त) 3890 2569
बल्ली#हब्बू 3425 3425
बोल्ड 4800 4450
मूंगफली (खंडित) 4166 3750
स्थानीय 4450 2021
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 7600 4400
विनौला
बिनौला 1360 1260
सूरजमुखी
स्थानीय 4350 3000
सूर्यमुखी 3800 3000
हाइब्रिड 3573 2550
सुर्यमुखी के बीज 3700*
सूर्यमुखी का बीज 4100 2900
सरसों 3000*
राई यू.पी. 3300 3200
लाहा (सरसीब) 3100 2950
लोही काली 3050 2920
सरसों 3127 2640
सरसौं (काली) 3260 2910
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 4000 1500
सोयाबीन 4325 1869
दवा एवं नशीली
सुपारी
केम्पूगोटू 17899 14489
कोले 12000 8600
गोराबालू 17669 11009
चाली 19159 17699
चिप्प्ू 15069 9800
टटीबेट्टी 25889 18889
नई वैरायटी 19300 7500
पका 18300 16800
फैक्ट्री 10040 3509
बेट्टे 28099 24109
बिलेगोटू 15099 13099
रासी 28319 4000
सराकू 36409 28800
सिप्पेगोट्टू 9669 8200
सी.क्यू.सी.ए. 15239 5500
दालें
अरहर 4300*
अरहर 4420 3350
अरहर दाल (तूर) 3469 3265
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4600 3200
आवरे
ऑवरे (साबुत) 6500 5000
आवरे दाल
ऑवरे दाल 8000 6400
उड़द 4300*
उड़द (साबुत) 6400 3800
देशी 4800 4700
स्थानीय 5300 4200
उर्द की दाल
उड़द की दाल 7800 6000
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 3800 1900
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 6108 4000
तूर दाल
तूर दाल 6500 5800
मध्यम 6400 5500
बंगली चना दाल
चना दाल 4300 3200
मध्यम 4100 3600
बंगाली चना 3000*
औसत (साबुत) 3600 1111
गुलाबी 3800 2500
चना (खंडित) 3400 3100
छोटा (खंडित) 3550 3480
ज्वारी स्थानीय 5400 2160
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3660 3460
देशी (साबुत) 3650 2500
मूँग 4500*
मध्यम 6500 6400
स्थानीय 6365 3559
स्थानीय (साबुत) 6500 6150
हरा (साबुत) 9200 6150
मूग दाळ
मूंग दाल 10000 7400
मटर
हरा मटर 4800 2100
मसूर
(साबुत) 4400 2800
देशी (साबुत) 2680 2403
स्थानीय 4200 3200
हाइब्रिड 4000 3900
मसूर दाल
मसूर गोला 4170 4000
मसूरी दाल 5575 4850
मौथा
मोठ (डब्ल्यू) 7300 4800
लाख
लाक (साबूत) 1801 1600
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 4250 2900
सेम
सेम (साबुत) 6000 800
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 35000 9000
बकरा
बकरी 6500 3500
बैल
बैल 24000 12000
भेड़
छोटी भेड़ 2000 1200
बड़ी भेड़ 5000 3900
मध्यम भेड़ 6000 3000
भैंस
भैंस 18000 10000
फल
अंगूर
इण्डियन 3460 3370
काला 9500 100
सफेद 5000 100
हरा 7000 1500
अनन्नास
अनन्नास 4000 1200
अनार
अनार 12000 2500
अमरूद
अमरूद 4200 1500
आम
तोतापरी 5000 400
दशहरी 5714 3571
सफेदा 4500 2000
हापस (अलफासो) 8333 6667
केला
एलक्की बाले 3000 1000
नन्द्रा बाले 2100 1000
नौटी बाले 1600 800
पका हुआ केला 3500 1600
पच्छा बाले 1500 600
मध्यम 2210 600
रसा बाले 1700 1000
सामान्य बड़ा 5556 5556
कलिंदा
तरबूज 1667 200
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 16000 4500
खरबूजा
खरबूजा 6875 300
चीकू
सपोता 3000 500
नारंगी
मध्यम 2800 1600
संतरा 7222 200
पपीता
पपीता 2250 300
मुसम्मी
मौसमबी 3200 600
सेब
कश्मीर#शिमला-2 6100 5925
डैलीसियस 11000 4375
रिच रेड 6225 6180
रॉयल डेलीसियस 14000 7500
सेब 14000 600
मसाले
काजू
जम्बू 55000 54800
धनिया बीज
धनिया बीज 13000 4500
नारियल
नारियल 10000 2000
लहसुन
देशी 2755 2735
लहसुन 7000 1800
सुखी मिर्ची
कड्डी 10969 1899
गुन्टूर 7800 809
तृतीय किस्म 2000 1200
द्वितीय किस्म 4000 3000
प्रथम किस्म 5500 4500
ब्यादगी 12800 3500
मन्कटटू 8000 3100
लाल 6000 4700
लाल नई 8100 6900
सफेद 4500 2300
हाइब्रीड 5200 5100
सोंठ
वैजीटेबल - फ्रैश 12500 11500
हलदी
फिंगर 9198 3819
बल्ब 8000 3870
स्थानीय 10000 4500
हल्दी 6350 6085
हल्दी स्टिक 7000 6500
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3700 Long staple:4000
अमेरिकन 5430 4530
एच.वाई. 4 (अनजिन्ड) 4700 4100
एच-4 4500 4000
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 5000 3300
एफ-1054 5100 4100
एम.सी.यू 5 5000 4900
एलएच-1556 5193 3015
एलडी-327 4952 4300
कपास (अडोनी) 4600 4450
कपास (अनजिन्ड) 4742 3750
कपास (जिन्ड) 4700 4500
जयधर 3811 3769
जी.सी.एच. 5195 4289
जी-6 4700 4300
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 6400 5000
देशी 4737 3550
मूंगारी (जिन्ड) 5000 4000
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4600 4250
जूट 2300*
जूट 2882 2800
टी.डी. 5 2750 2650
वनोत्पाद
अंटावला
अंटावला 798 598
इमली का बीज
इमली का बीज 6300 1200
चिंच
इमली 10000 600
करपुली ए#सी मध्यम 9000 7950
चपाथी 7600 7500
नन ए#सी पतली 9500 4500
नन ए#सी फूल 6000 2500
बीजयुक्त द्वितीय किस्म 1500 1500
बीजयुक्त प्रथम किस्म 1800 1500
बीजरहित द्वितीय किस्म 2600 2600
बीजरहित प्रथम किस्म 3851 3830
रीठा
महिन नया 3000 3000
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 7600 6000
सब्जी
काली तोरी 3010 1000
अन्य सब्जियॉ 3000 500
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3200 3000
आम
मैंगो - रा- राइप 3000 400
आलू
आलू 3000 330
एफ.ए.क्यू. 900 840
कुबेर 1000 800
चिप्स 2000 1400
ज्योति 1290 900
जालंधर 1000 900
देशी 1400 900
लाल 1435 1125
स्थानीय 2000 950
ककडी
खीरा 3000 250
कच्चे केले
कच्चा केला 3500 500
कद्दू
कद्दू 2800 125
करेला
करेला 6000 800
कसावा
टैपियोका 2500 2000
कोयला
पेठा 400 275
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 9000 1200
ग्वार
ग्वार 4410 4000
गाजर
गाजर 4000 300
चुकन्दर
बीटरूट 2600 400
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4000 600
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 2800 2400
चाऊ चाऊ
चाव चाव 500 500
टमाटर
टमाटर 3000 173
देशी 1400 970
स्थानीय 1600 300
हाइब्रिड 1500 333
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1400 1000
धनिया
धनिया 3010 1000
नूल खोल
नूल खोल 2400 1000
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 2000 1300
प्याज
नासिक 1200 800
पूना 1100 300
प्याज 3000 200
प्रथम किस्म 900 400
बड़ा 2000 1600
मध्यम 1200 1000
लाल 1360 400
स्थानीय 1200 250
फूलगोभी
अफ्रीकन सरसों 400 300
फूलगोभी 1800 200
स्थानीय 2500 450
बैंगन
गोल 870 570
गोल#लम्बा 2700 400
बैंगन 4000 280
मट्टीगुला 1000 800
बंदगोभी
गोभी 2600 100
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 4000 800
भिन्डी
भिन्डी 5700 800
मटर खेत
मटर 5000 1200
मेथी
मेथी 2510 500
मूली
मूली 1400 200
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 800 600
रतालू
शकरकन्द 600 250
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 8000 4000
लौकी
बोटल गौर्ड 1300 200
शलगम
मिर्च 2500 800
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 1500 1200
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 5000 100
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1400 1000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 5000 400
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 18000 1000