తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
26/8/2016

बाजार प्रतिवेदन :  341
(till 12:10 13)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1525*
Sonalika 1670 1650
147 उत्तम 1585 1565
दड़ा 1600 1500
देशी 1650 1650
मध्यम 1800 1600
मध्यम फाइन 2200 2000
लोकवान 1738 1651
स्थानीय 1650 1500
चावल
आई आर-8 2600 2100
एच.वाई वी. 2800 2600
जया 3200 2650
परिमल (नया) 3000 2800
फाइन 3600 2280
बासूमती 7600 7400
मध्यम 2800 2000
मोटा 2200 2000
सुपर फाइन 4000 3000
सामान्य 2800 1600
ज्वार Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (सफेद) 1500 1300
लाल 2300 1800
धान Common:1410 Grade-A:1450
1001 1440 1000
आई .आर. 64 1450 1450
एएसटी 16 1750 1000
एडीटी 36 1700 1250
एडीटी 37 1300 1075
एडीटी 39 1450 1333
एडीटी 43 1750 1110
एमटीयू-1010 1600 1450
कल्चर 1700 1410
जया 1750 1500
टी.के.एम.9 1300 1300
ठीक 1590 1450
धान 1550 1410
पैडी मध्यम 1470 1130
पैडी महीन 1510 1265
पैडी मोटा 1410 1410
पपटला 2500 2333
पी.वाई 01 1450 1410
पोन्नी 2300 1650
पौम्मानी 1333 1333
बी.पी.टी. 1700 1450
राइट पौन्नी 2417 2333
सामान्य 1560 1250
सीओ. 43 1700 1500
सोना 2200 2000
सोना मसूरी (पुराना) 1500 1400
मक्का 1325*
देशी लाल 1750 1400
देशी सफेद 1775 1725
स्थानीय 1350 1310
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1600 1450
हाइब्रिड#स्थानीय 1325 1325
हाइब्रीड कुम्बु
1620 1600
अन्य
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2500 2400
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7000 6500
रबर
आर.एस.एस.-4 13500 12000
शक्कर
चीनी 4200 4000
तेलबीज
गरी का तेल
कोपरा तेल 11300 10300
तिल 4700*
काला 5500 4200
तिल 5600 4000
मूँगफली 4030*
डीएमवी-7 4590 4320
सरसों 3350*
सरसों 9000 4450
सरसौं (काली) 5100 4075
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 1500 1500
दवा एवं नशीली
सुपारी
सुपारी 21000 17000
दालें
अरहर 4425*
अरहर दाल (तूर) 14810 11000
मध्यम 14000 13000
उड़द 4425*
उड़द (साबुत) 15000 4450
उड़द की दाल 13000 12500
हाईब्रीड 7800 7200
तूर दाल
तूर दाल 10700 10600
बंगाली चना 3425*
औसत (साबुत) 10000 9500
चना दाल 11354 10000
देशी (साबुत) 6800 5800
मूँग 4650*
मूंग दाल-1 9500 9000
हरा (साबुत) 8500 8000
हाईब्रीड 4650 4300
मटकी दाल
मोठ दाल 8300 8200
मटर
हरा मटर 4500 4000
मसूर 3325*
मसूरी दाल 10500 7300
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 7500 7000
फल
अंगूर
काला 8200 3500
हरा 9200 4100
अनन्नास
अनन्नास 5800 1300
अमरूद
अमरूद 600 600
कटहल का फल
कठहल 600 550
केला
नन्द्रा बाले 8000 5000
पका हुआ केला 7200 2000
पलयमथोड़न 5800 1700
पूवन 7400 3400
रसाकथाई 6700 6300
रोबस्टा 3800 975
लाल केला 6200 4200
कलिंदा
तरबूज 2000 1600
पपीता
पपीता 2800 1100
मुसम्मी
मौसमबी 3350 3100
सेब
कश्मीर#शिमला-2 3500 1800
सेब 11800 2500
मसाले
काली गिरी
गरब्लेड 69500 68500
धनिया बीज
धनिया बीज 10000 9500
नारियल
ग्रेड-II 1500 1300
नारियल 2800 1800
मध्यम 2900 1600
लाल मिरची
लाल 11500 4000
सुखी मिर्ची
द्वितीय किस्म 10000 9500
लाल 8000 6000
सोंठ
सूखी 17500 16500
हलदी
फिंगर 8249 7800
बल्ब 9900 8200
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3800 Long staple:4100
5100 4800
एम.सी.यू 5 4800 4100
एमसीयू 5000 4000
एल.आर.ए. 4300 4100
कपास (अनजिन्ड) 5200 3458
जूट 3200*
टी.डी. 5 3600 3250
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 8500 8500
सब्जी
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 5000 1800
अमरथस
अमरंथस 3100 1400
आम
मैंगो - रा- राइप 7500 5200
आलू
आलू 3600 800
चिप्स 3650 3500
ज्योति 2000 1500
बड़ा 3000 2300
लाल 1100 600
स्थानीय 3300 900
ककडी
खीरा 2500 700
कच्चे केले
कच्चा केला 7000 800
कद्दू
कद्दू 3000 650
करेला
करेला 6000 600
कसावा
टैपियोका 3000 1500
कोयला
पेठा 3000 800
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 3800 1600
ग्वार
ग्वार 4000 3500
गाजर
गाजर 5400 900
चुकन्दर
बीटरूट 3500 1600
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3800 1000
टमाटर
टमाटर 3000 700
स्थानीय 1500 800
प्याज
छोटा 3900 1900
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1000 940
नासिक 1250 1150
प्याज 3200 600
बड़ा 2500 1000
लाल 1000 600
स्थानीय 692 500
फूलगोभी
फूलगोभी 6000 1160
बैंगन
गोल#लम्बा 3600 3200
बैंगन 3800 700
बंदगोभी
गोभी 4000 1200
भिन्डी
भिन्डी 3200 800
मटर खेत
मटर 2500 1300
मूली
मूली 2000 1500
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1200 1000
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 2800 900
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 5600 1800
लौकी
बोटल गौर्ड 4000 536
शलगम
मिर्च 8000 1500
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 3900 1200
हरी मिर्च
हरी मिर्च 12000 920
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 8000 2000