తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
3/9/2014

बाजार प्रतिवेदन :  24
(till 10:04 04)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
मक्का 1310*
हाइब्रिड#स्थानीय 1310 1310
अन्य
रबर
आर.एस.एस.-4 12400 12200
तेलबीज
गरी का तेल
कोपरा तेल 17500 16800
फल
केला
नन्द्रा बाले 6800 6000
पलयमथोड़न 3000 2600
सब्जी
आलू
आलू 24000 22000
कद्दू
कद्दू 1800 1600
करेला
करेला 5500 5000
कसावा
टैपियोका 2400 2000
कोयला
पेठा 1800 1500
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3000 2800
टमाटर
टमाटर 4000 2800
प्याज
प्याज 3000 2800
फूलगोभी
फूलगोभी 5000 4000
बैंगन
बैंगन 4400 1800
भिन्डी
भिन्डी 4000 900
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6400 5800
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 13000 12000