తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
21/12/2014

बाजार प्रतिवेदन :  145
(till 20:41 23)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1400*
Sonalika 1650 1550
दड़ा 1530 1500
देशी 1800 1600
मिल क्वालिटी 1600 1400
लोक-1 1529 1400
सफेद 2100 1900
चावल
परिमल (नया) 2700 2500
फाइन 3100 2230
मध्यम 2110 1780
मोटा 2050 1800
2700 1350
एमटीयू-1001 1151 1151
एमटीयू-1010 1137 1116
पैडी मध्यम 1400 1250
पैडी महीन 1400 1400
पैडी मोटा 1360 1100
स्वर्ण मसूरी (नया) 1166 1146
बाजरा 1250*
हाईब्रीड 1070 1055
मक्का 1310*
हाइब्रिड#स्थानीय 1350 1270
अन्य
गुड़
लाल 2675 2620
शक्कर
चीनी 3600 3400
तेलबीज
सरसों 3050*
पीली (काली) 3300 3100
सरसौं (काली) 3260 3230
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3330 2576
दवा एवं नशीली
पान
स्थानीय 5000 4000
दालें
अरहर 4350*
अरहर दाल (तूर) 7550 7350
उड़द 4350*
देशी 4800 4500
बंगाली चना 3100*
कॉटा 2950 2400
देशी (साबुत) 3580 3540
मसूर 2950*
7750 7750
फल
अनार
अनार 8000 8000
अमरूद
अमरूद 1700 1700
केला
चम्पा 1300 1100
मसाले
नारियल
नारियल 1100 900
लहसुन
लहसुन 4000 4000
सोंठ
हाईब्रीड 5200 4800
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
एच-4 3998 3700
जूट 2400*
टी.डी. 5 3250 2400
सब्जी
अन्य सब्जी
अन्य सब्जियॉ 2500 1500
आलू
आलू 2200 800
एफ.ए.क्यू. 880 830
ज्योति 1700 1125
जालंधर 500 400
देशी 740 700
स्थानीय 2900 500
ककडी
खीरा 1700 1200
कद्दू
कद्दू 1000 640
गाजर
गाजर 3200 1200
टमाटर
टमाटर 2000 1400
देशी 1600 1200
हाइब्रिड 915 875
धनिया
धनिया 600 600
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 500 400
प्याज
नासिक 2100 1400
प्याज 3000 2500
लाल 1600 1540
स्थानीय 1485 1440
फूलगोभी
फूलगोभी 2400 800
बैंगन
गोल#लम्बा 2000 1600
बैंगन 3000 1200
बंदगोभी
गोभी 1700 630
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 2100 2100
मटर खेत
मटर 1600 1400
मेथी
मेथी 1200 500
मूली
मूली 1500 200
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 3200 2800
शलगम
मिर्च 2400 2300
हरी मिर्च
हरी मिर्च 4200 1000
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 4000 3800