తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
25/10/2016

बाजार प्रतिवेदन :  86
(till 10:22 11)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1525*
Sonalika 1730 1710
दड़ा 1700 1600
फर्मी 1850 1750
लोकवान 1800 1700
चावल
फाइन 3500 2500
सुपर फाइन 4000 3000
सामान्य 2000 1800
ज्वार Hybrid:1625 Maldandi:1650
ज्वार (सफेद) 1650 1450
धान Common:1470 Grade-A:1510
आई . आर. 36 1410 1400
एडीटी 37 1466 1333
एमटीयू-1010 1580 1400
धान 1510 1510
पैडी मध्यम 1450 1350
पैडी महीन 1510 1400
बी.पी.टी. 2233 1550
सम्बा मसूरी 1550 1450
सामान्य 1470 1250
सोना मसूरी (पुराना) 1500 1400
मक्का 1365*
देशी लाल 1100 1000
देशी सफेद 1600 1500
पीला 1550 1400
स्थानीय 1350 1050
अन्य
गुड़
पठारी 3070 3000
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2100 1900
मैदा
मैदा आटा 2600 2200
शक्कर
चीनी 3500 3400
शक्कर 3900 3800
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड का बीज 3500 3400
मूँगफली
मूंगफली (खंडित) 5500 5000
स्थानीय 5600 5400
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 7300 7100
सरसों 3350*
सरसों 4100 3800
सरसौं (काली) 4400 4250
दालें
अरहर 5050*
अरहर 6100 6000
अरहर दाल (तूर) 13600 13200
बंगाली चना 3425*
देशी (साबुत) 8900 7700
मसूर 3325*
मसूर दाल 9500 7300
फल
अनार
अनार 6000 4000
केला
नन्द्रा बाले 4900 4500
पका हुआ केला 3200 1800
पलयमथोड़न 2400 2000
रसाकथाई 4200 3800
पपीता
पपीता 2900 1400
सेब
शिमला 6500 6400
सेब 7000 1000
मसाले
नारियल
नारियल 6000 2500
हलदी
फिंगर 7800 7600
बल्ब 6900 6700
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3860 Long staple:4160
कपास (अनजिन्ड) 4800 3800
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4501 4251
जूट 3200*
टी.डी. 5 3200 3100
वनोत्पाद
लकड़ी
सुबबूल 395 395
सब्जी
अमरथस
अमरंथस 2400 2000
आलू
आलू 1400 1300
लाल 900 700
ककडी
खीरा 2600 800
कद्दू
कद्दू 1500 800
करेला
करेला 3050 2950
कोयला
पेठा 2100 1700
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 3200 2800
ग्वार
ग्वार 3000 2800
गाजर
गाजर 3200 700
चुकन्दर
बीटरूट 2800 2400
चचेंड़ा
चिचिण्डा 2600 2200
टमाटर
टमाटर 2000 1200
देशी 1550 1450
स्थानीय 1100 800
हाइब्रिड 500 500
प्याज
नासिक 1250 1000
प्याज 1500 600
लाल 1000 840
बैंगन
गोल#लम्बा 1200 1100
बैंगन 1600 1200
भिन्डी
भिन्डी 1500 1000
मूली
मूली 500 500
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 4600 4200
लौकी
बोटल गौर्ड 2600 900
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 3200 3000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 2600 1800