తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
24/9/2016

बाजार प्रतिवेदन :  1220
(till 8:00 PM)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1525*
Sonalika 1800 1500
147 औसत 1850 1690
दड़ा 1720 1525
देशी 2400 1525
पी.आई .एस.एस.आई 2025 1775
पी.बी.डब्ल्यू 343 1625 1575
बंसी 3200 1800
मध्यम 3400 1600
मध्यम फाइन 2300 2100
महाराष्ट्र 2189 2555 1450
मिल क्वालिटी 1775 1630
राजस्थान टुकड़ी 1930 1530
लाल 3900 2000
लोक-1 (नीलामी रेट) 1646 1646
लोकवान 2035 1500
लोकवान गुजरात 1860 1685
शरबती 3025 1451
स्थानीय 3200 1600
सुपर फाइन 3000 2600
सफेद 3256 2400
सोना 2800 1800
चावल
1009 कार 4900 2100
आई आर-8 2900 2250
उसना चावल 3000 2130
एच.वाई वी. 2800 2600
कट्टासाम्बर 2800 2400
चिवड़ा 2650 1720
जया 3200 2850
तृतीय 2460 1900
फाइन 6000 2200
बासूमती 7200 7000
बी.पी.टी. 4200 2500
मटा उसना 3800 3700
मध्यम 4400 2200
मसूरी 3100 2250
मोटा 4200 1650
मोटा (कोर्स) उसना 2200 2050
रतनाचुड़ी (7185-749) 2800 2650
सन्ना भट्टा 2400 2000
सुपर फाइन 4050 3000
सरबती कच्चा 3360 2580
सामान्य 2800 1600
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4800 3600
सोना 5250 3500
सोना महिन 4500 4400
हन्सा 2600 2400
जव 1225*
दरा 1900 1600
ज्वार Hybrid:1625 Maldandi:1650
ज्वार (पीली) 1825 1700
ज्वार (सफेद) 3200 1300
ज्वार हाईब्रीड 1600 1400
लाल 1910 1700
स्थानीय 1620 1250
हाईब्रिड 1822 1475
धान Common:1470 Grade-A:1510
1001 1510 1000
आई . आर. 36 1520 1410
आई .आर. 64 1450 1289
एएसटी 16 1600 1400
एडीटी 36 1600 1450
एडीटी 37 1266 1133
एडीटी 38 1520 1500
एमटीयू-1001 1670 1410
एमटीयू-1010 1765 1380
एमटीयू-2077 1460 1410
ठीक 1850 1440
धान 2200 1200
नं0 2716 1780 1670
पैडी मध्यम 1650 1000
पैडी महीन 2100 1200
पैडी मोटा 1500 1100
बासुमती 1965 1500
बासमती 1,509 1939 1515
बी.पी.टी. 2600 1200
मसूरी 2250 1370
सम्बा मसूरी 1950 1365
स्वर्ण मसूरी (नया) 2000 1410
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1500 1330
सामान्य 1571 1210
सोना 2000 1500
सोना महसूरी 1900 1056
हंसा 1871 1350
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1730 1107
बाजरा 1330*
देशी 1750 1200
बोल्ड 1440 1420
स्थानीय 1630 1352
हाईब्रीड 2200 1011
मक्का 1365*
देशी लाल 1900 1380
देशी सफेद 1867 1366
पीला 1750 1365
फाइन 1450 1325
मध्यम 1650 1650
लाल 1800 1600
व्हाइट (सफेद) 1837 1550
स्थानीय 1850 1000
हाइब्रिड 1850 951
हाइब्रिड#स्थानीय 2200 1111
रागी 1725*
स्थानीय 1200 1200
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 2646 2646
साजें
सज्जे 1469 1456
हाइब्रीड कुम्बु
1670 1650
अन्य
काजू की गिरी
काजू की गिरी 10500 8500
गुड़
अच्छू 3621 3100
अनकापल्ली 4000 3500
उन्डे 3350 2980
करीकटु 3400 2850
नं0 1 4070 3160
नं0 2 3610 1800
नं0 3 3290 1500
पठारी 4150 3710
पीला 3670 3100
मुड्डे 4800 4500
लाल 3965 3300
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2800 2500
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7500 6345
मैदा
मैदा आटा 2500 2200
येम
याम 2000 1000
रबर
आर.एस.एस.-4 12500 11200
शक्कर
एम-30 4010 3860
चीनी 4200 3800
महिन 3800 3400
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3770 2289
एरंड का बीज 3780 2750
अलसी
अलसी 4950 4550
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 7359 4000
मध्यम 5000 5000
गरी का तेल
कोपरा तेल 11000 10800
तिल 5000*
काला 12055 4700
सफेद 10065 5000
फूल 3300*
कुसुम 2808 2475
मूँगफली 4220*
गुंगरी (कोशयुक्त) 4875 1800
गेजे 5830 1270
जेएल-24 4600 4100
जी -20 3800 3500
टीएमवी-2 5157 2100
डीएमवी-7 4590 4320
बड़ा (कोश युक्त) 6040 2319
बोल्ड 5620 NR
मूंगफली (खंडित) 5416 4000
स्थानीय 5757 2100
हाईब्रीड 5119 1769
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 10800 4350
सूरजमुखी
स्थानीय 4400 1288
सूर्यमुखी 3569 2000
हाइब्रिड 3800 3400
सुर्यमुखी के बीज 3950*
सूर्यमुखी का बीज 2941 2451
सरसों 3350*
पीली (काली) 4510 4200
राई यू.पी. 4300 4200
लोही काली 4370 4150
सरसों 4650 3750
सरसौं (काली) 5000 3350
सरसों का तेल
10900 9500
सोयाबीन Black:2775 Yellow:2775
पीला 3522 2300
स्थानीय 3000 2800
सोयाबीन 3250 2315
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 11800 10250
पान
स्थानीय 11200 9600
सुपारी
एपी 26869 26429
केम्पूगोटू 19569 12400
चाली 18609 14569
नई वैरायटी 26000 15000
पका 24500 20000
बेट्टे 15689 15239
बिलेगोटू 11069 11069
रासी 26669 20629
सुपारी 18000 17000
सिप्पेगोट्टू 9569 9569
सी.क्यू.सी.ए. 17500 8000
दालें
अरहर 5050*
7900 4850
7300 7200
777 नई वसद इम्प 7409 6619
अरहर 12500 5000
अरहर दाल (तूर) 13600 7500
मध्यम 11000 10200
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 6400 3615
उड़द 5000*
उड़द (साबुत) 14560 4625
उड़द की दाल 13000 7500
एफ.क्यू. (बर्मा) 14200 11000
ठीक 12500 11500
देशी 9200 9100
मध्यम 6431 6135
मोगन मध्यम 8000 6000
स्थानीय 12000 6300
हाईब्रीड 6400 6000
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 8750 3200
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 7200 6500
तूर दाल
तूर दाल 11000 9400
बंगली चना दाल
अन्य 11000 10400
बंगाली चना 3425*
औसत (साबुत) 12000 4600
काबुल छोटा 8500 8500
कॉटा 8100 7425
गुलाबी 8050 4800
चना दाल 9000 7500
ज्वारी स्थानीय 8777 4500
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 9400 9140
देशी (साबुत) 9400 3425
मूँग 5225*
मूंग दाल-1 9000 8000
मध्यम 10500 4900
स्थानीय 6226 3236
स्थानीय (साबुत) 4350 4250
साधारण (खंडित) 4850 4850
हरा (साबुत) 9050 3339
हाईब्रीड 4800 4000
मूग दाळ
मूंग दाल 7800 6800
हरा 5000 3000
मटकी दाल
मोठ दाल 6800 6200
मटर
हरा मटर 10050 3000
मसूर 3325*
मसूर गोला 6900 6000
मसूरी दाल 9500 6600
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 9050 5450
सेम
स्थानीय 3000 1800
सेम (साबुत) 5820 800
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 30000
बकरा
बकरी 16000 2200
बैल
बैल 30000 10000
भेड़
मध्यम भेड़ 12500 2500
भैंस
भैंस 60000 8500
फल
अंगूर
काला 6150 1875
हरा 9150 5000
अनन्नास
अनन्नास 11500 480
अनार
अनार 22000 1500
अमरूद
अमरूद 4200 700
केला
एलक्की बाले 4150 2200
खांदेश 1700 250
चम्पा 1200 980
नन्द्रा बाले 7500 3200
पका हुआ केला 7600 800
पच्छा बाले 2600 1800
पलयमथोड़न 4400 1600
पूवन 7100 900
मध्यम 3000 1130
रसाकथाई 6000 5000
रोबस्टा 3600 150
लाल केला 6200 4300
कलिंदा
तरबूज 2400 300
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 16000 6000
खरबूजा
खरबूजा 3500 300
चीकू
सपोता 5000 3000
ताबडा भोपळा
सीताफल 2000 500
नारंगी
मध्यम 3900 3450
संतरा 2000 750
पपीता
पपीता 2800 600
मुसम्मी
मौसमबी 5200 600
सेब
कल्लू रॉयल डेलीसियस 6000 2500
कश्मीर#शिमला-2 6100 1500
गोल्डन 7000 2250
डैलीसियस 7800 1875
रिच रेड 9000 4750
रॉयल डेलीसियस 10000 4250
शिमला 24000 20000
सेब 12000 650
मसाले
काली गिरी
उंगराब्लेड 65500 64500
गरब्लेड 69000 68000
मालाबार 66000 30000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 17760 11000
धनिया बीज
धनिया बीज 15000 NR
नारियल
ग्रेड-I 12000 3000
ग्रेड-II 8500 7500
ग्रेड-III 15000 4500
नारियल 7000 90
बड़ा 17500 1300
मध्यम 10500 2400
मेथी बीज
मेथीबीज 8600 2500
लहसुन
देशी 10200 1400
लहसुन 13000 3200
लाल मिरची
लाल 14500 12000
सुखी मिर्ची
कड्डी 15600 4621
गुन्टूर 13500 12000
द्वितीय किस्म 15000 5000
प्रथम किस्म 16500 5000
ब्यादगी 18000 13300
मन्कटटू 15000 12500
लाल 9600 8900
सोंठ
बड़ा#मोटा 6500 6200
वैजीटेबल - फ्रैश 3000 2500
सूखी 17000 10900
सोफ़
12630 5000
हलदी
फिंगर 7251 2610
बल्ब 7200 1810
सूखी 13000 11900
हल्दी 6800 6400
हल्दी स्टिक 13000 8600
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3860 Long staple:4160
6300 4750
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4200 4000
अमेरिकन 5501 3101
एच-4 5650 4346
एफ-1054 5733 3700
एम.सी.यू 5 6000 4000
एलएच-1556 6251 5875
कपास (अडोनी) 6655 4000
कपास (अनजिन्ड) 6000 3810
कपास (जिन्ड) 4100 4100
देशी 6600 4000
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5850 2875
जूट 3200*
टी.डी. 5 4500 3200
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 1500 1300
चिंच
इमली 12000 2200
करपुली ए#सी पतली 14000 11000
नन ए#सी पतली 12600 12000
नन ए#सी फूल 6500 5700
फूल ए#सी 7500 6500
बीजयुक्त प्रथम किस्म 3000 2000
लकड़ी
यूकैलिप्टस 440 375
सुबबूल 4400 4400
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 13300 9200
मुनक्का
किशमिश 19500 17000
सब्जी
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4000 1600
अमरथस
अमरंथस 3000 1200
आम
मैंगो - रा- राइप 12000 3750
आलू
(लाल नैनीताल) 1900 1200
आलू 3400 300
एफ.ए.क्यू. 1255 1025
चिप्स 3500 1200
ज्योति 2200 1350
देशी 2600 150
बड़ा 3100 2650
लाल 1545 1370
स्थानीय 2600 300
ककडी
खीरा 4000 200
कच्चे केले
कच्चा केला 7000 800
कद्दू
कद्दू 3500 300
करेला
करेला 5000 100
कसावा
टैपियोका 3500 2000
कोयला
पेठा 2800 800
कोलाकैसिया
6500 800
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 4800 800
ग्वार
ग्वार 3440 1500
गाजर
गाजर 5000 400
चुकन्दर
बीटरूट 3500 300
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4000 500
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 2600 1400
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1000 600
टमाटर
टमाटर 3000 100
देशी 2400 200
स्थानीय 2600 150
हाइब्रिड 2800 300
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1200 800
धनिया
धनिया 5400 500
स्थानीय 11200 7200
नूल खोल
नूल खोल 1800 600
नीबू
7500 4300
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 1100 900
प्याज
छोटा 3200 1400
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1000 900
तेलगी 1000 300
द्वितीय किस्म 550 100
नासिक 1500 300
पूना 1100 300
प्याज 3200 8
प्रथम किस्म 800 400
बंगलौर - छोटा 300 100
बड़ा 2500 1000
बीलरी लाल 1300 400
लाल 1100 100
स्थानीय 2000 250
सफेद 1000 500
पहाड़ी मिरची
मिर्च 500 200
फूलगोभी
अफ्रीकन सरसों 4200 4000
फूलगोभी 5800 400
रॉची 2400 2000
स्थानीय 2000 304
बैंगन
अरकासिला मट्टीगुला 2600 2400
गोल 2400 850
गोल#लम्बा 3000 740
बैंगन 4250 280
बंदगोभी
गोभी 4500 100
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 10500 4500
भिन्डी
भिन्डी 6000 180
मटर खेत
मटर 4000 1000
मेथी
मेथी 4225 1000
मूली
मूली 2000 150
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1500 300
रतालू
शकरकन्द 2000 1000
होसूर लाल 1500 1000
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 5650 500
लोकी
940 860
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6500 1200
लौकी
बोटल गौर्ड 5000 167
शलगम
मिर्च 7500 500
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 1550 1450
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 6000 400
सीजन लीवस
सीजन लीवस 875 750
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1600 700
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 3500 2800
हरी मिर्च
हरी मिर्च 10000 5
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 9000 1000
हांथी रतालू
980 980