తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
29/11/2015

बाजार प्रतिवेदन :  290
(till 17:44 30)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1450*
Sonalika 1700 1640
दड़ा 1565 1510
देशी 1608 1410
मैक्सिकन 1700 1485
महाराष्ट्र 2189 1800 1550
सफेद 2100 1900
चावल
एच.वाई वी. 2600 2400
तृतीय 2200 2050
फाइन 3273 2100
बी.पी.टी. 4100 3500
मध्यम 2200 2100
मसूरी 2500 2100
मोटा 1990 1700
सुपर फाइन 4000 3000
सामान्य 3200 300
सोना मंसूरी नन बासमती 3200 3000
जव 1150*
दरा 1400 1380
ज्वार Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (सफेद) 2900 1400
धान Common:1410 Grade-A:1450
1870 1400
2429 1800
1801 1550
2750 1525
1410 1246
2660 1410
1001 1450 1410
आई .आर. 64 1450 1450
एमटीयू-1010 1450 1400
कल्चर 1560 1480
धान 2970 1200
पैडी महीन 1320 1280
पैडी मोटा 1500 1300
बासुमती 2970 2325
बी.पी.टी. 2600 1400
सम्बा मसूरी 1450 1410
स्वर्ण मसूरी (नया) 1120 1080
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1360 1340
सोना महसूरी 1700 1500
हंसा 1450 1015
नवाने
नवाने हाइब्रिड 2311 2311
बाजरा 1275*
देशी 1370 1300
हाईब्रीड 1460 1180
मक्का 1325*
देशी सफेद 1350 1200
पीला 1350 1350
मध्यम 1325 1325
स्थानीय 1610 1050
हाइब्रिड 1575 1525
हाइब्रिड#स्थानीय 1540 1460
अन्य
गुड़
निजामाबाद 2730 1605
मुड्डे 2600 2100
लाल 2840 2800
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2000 1900
शक्कर
चीनी 3300 3100
तेलबीज
जिंगेली
काला 5000 4400
तिल 4700*
सफेद 5500 5500
मूँगफली 4030*
गेजे 4220 2800
डीएमवी-7 5140 4600
स्थानीय 4300 2100
हाइब्रिड 3800 3800
सरसों 3100*
लोही काली 4060 4040
सरसों 4700 4500
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2600
पीला 3710 2800
दवा एवं नशीली
सुपारी
सुपारी 23000 22000
दालें
अरहर 4425*
अरहर दाल (तूर) 14900 7224
उड़द 4425*
देशी 15000 8500
स्थानीय 10700 6500
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 2260 2260
बंगाली चना 3175*
औसत (साबुत) 4700 4500
गुलाबी 4350 4300
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 5270 5230
देशी (साबुत) 5400 4400
मूँग 4650*
बोल्ड 7920 7870
मध्यम 6250 6200
हरा (साबुत) 7200 7000
मसूर 3075*
9500 7800
4800 4800
6000 5500
स्थानीय 11940 7000
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 3500 3500
सेम
सेम (साबुत) 7500 6500
फल
अंगूर
काला 3200 2500
अनन्नास
अनन्नास 2500 2000
अनार
अनार 8000 4900
अमरूद
अमरूद 850 800
केला
150 130
चम्पा 1500 980
पका हुआ केला 1470 1300
पलयमथोड़न 2000 1500
मध्यम 1850 1770
मुसम्मी
मौसमबी 2440 1800
सेब
रॉयल डेलीसियस 4300 4100
सेब 4200 3000
मसाले
काली गिरी
गरब्लेड 68000 67000
नारियल
नारियल 9500 4800
लहसुन
लहसुन 6400 3630
सोंठ
सूखी 20000 19000
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3800 Long staple:4100
एम.सी.यू 5 4600 4500
कपास (अनजिन्ड) 4100 3800
जूट 2700*
टी.डी. 5 4900 3000
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 11000 9000
सब्जी
काली तोरी 4000 3500
अमरंथस 2000 1500
आम
मैंगो - रा- राइप 5000 4200
आलू
(लाल नैनीताल) 1200 1000
आलू 2800 1450
एफ.ए.क्यू. 580 540
कुफरी गिरीराज 910 715
ज्योति 1200 800
देशी 770 650
स्थानीय 2000 800
ककडी
खीरा 4000 550
कच्चे केले
कच्चा केला 2200 1800
कद्दू
कद्दू 2000 550
करेला
करेला 6000 1000
गाजर
गाजर 5000 600
चुकन्दर
बीटरूट 2000 1600
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4000 3600
टमाटर
टमाटर 2000 400
देशी 3600 1250
स्थानीय 2500 400
ठोगरीकाई
थोगारीकाई 2800 2600
धनिया
धनिया 485 485
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 600 400
प्याज
नासिक 3150 2200
प्याज 4000 3600
पूसा-लाल 3000 600
लाल 1700 1600
स्थानीय 2600 800
सफेद 3100 700
पहाड़ी मिरची
मिर्च 2000 1200
फूलगोभी
फूलगोभी 3600 290
स्थानीय 3000 2500
बैंगन
गोल#लम्बा 4000 1600
बैंगन 4000 500
बंदगोभी
गोभी 3000 270
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 3500 2500
भिन्डी
भिन्डी 4600 1000
मटर खेत
मटर 5200 4700
मेथी
मेथी 400 400
मूली
मूली 1200 300
रतालू
शकरकन्द 680 250
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 2500 1600
लौकी
बोटल गौर्ड 2000 540
शलगम
मिर्च 2200 1800
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 11000 10000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 7000 550
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 6000 3660