తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
2/3/2015

बाजार प्रतिवेदन :  7
(till 08:59 44)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
दवा एवं नशीली
सुपारी
कच्चा 1820 1690
सुपारी 26000 23000
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
कपास (अनजिन्ड) 3800 3000
सब्जी
प्याज
प्याज 2400 2300