తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
28/5/2016

बाजार प्रतिवेदन :  1052
(till 17:15 27)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1525*
Sonalika 1580 1500
147 औसत 2640 1550
एम.पी. शरबती 2140 1530
कल्याण 2150 1525
ज्वारी 1830 1830
दड़ा 1650 1450
देशी 3000 1900
पी.आई .एस.एस.आई 1840 1300
पी.बी.डब्ल्यू 343 1375 1325
फर्मी 1800 1700
बंसी 1755 1500
मध्यम 1800 1500
मध्यम फाइन 2400 2200
महाराष्ट्र 2189 2962 1400
मिलबर 1550 1525
राजस्थान टुकड़ी 1800 1750
लाल 3500 3100
लोक-1 1896 1570
लोकवान 2071 NR
लोकवान एम.पी. नं0 1 1750 1530
लोकवान गुजरात 1825 1525
शरबती 2800 1800
सेचर नं0 1 2005 1530
स्थानीय 3100 1510
सफेद 2500 2100
सोना 1470 1420
चावल
1009 कार 4700 1800
आई आर-8 2800 2300
एच.वाई वी. 2220 2190
चिवड़ा 2350 1750
जया 3600 2100
तृतीय 2300 1075
फाइन 6000 1700
बासूमती 6800 6600
बी.पी.टी. 4500 2500
मटा उसना 3800 3300
मध्यम 4400 2100
मसूरी 2120 2070
मोटा 2250 1650
रतनाचुड़ी (7185-749) 2700 2550
सन्ना भट्टा 2200 1800
सुपर फाइन 3350 3250
सामान्य 3000 1700
सोना 5200 3500
सोना महिन 3900 3800
हन्सा 2600 2000
जव 1225*
दरा 1660 1500
ज्वार Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (पीली) 2015 1688
ज्वार (सफेद) 4000 1000
ज्वार हाईब्रीड 1580 1050
लाल 2285 1600
स्थानीय 1500 1300
सफेद 1620 1580
हाईब्रिड 2115 1550
धान Common:1410 Grade-A:1450
1001 1533 1000
आई . आर. 36 1460 1310
आई . आर. 64 1290 1290
आई .आर. 64 1465 1280
ए. पुन्नी 2140 1750
एडीटी 36 1580 1500
एडीटी 37 1293 1200
एडीटी 39 1540 1360
एमटीयू-1001 1450 1450
एमटीयू-1010 1600 1320
एमटीयू-2077 1420 1410
ठीक 1680 1294
धान 1600 1170
नेल्लूर सन्ना 1343 1212
पैडी डप्पा 1890 1250
पैडी मध्यम 1650 1150
पैडी महीन 2559 1250
पैडी मोटा 1500 1100
पौम्मानी 1500 1400
बासुमती 1970 1900
बी.पी.टी. 2650 1450
मसूरी 2100 1560
सम्बा मसूरी 2229 1358
स्वर्ण मसूरी (नया) 1700 1380
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1450 1410
सामान्य 1470 1200
सीओ. 43 1500 1340
सोना 1700 1600
सोना मसूरी (पुराना) 1450 1350
सोना महसूरी 2300 1600
हंसा 1450 1200
नवाने
नवाने हाइब्रिड 14140 1300
बाजरा 1275*
देशी 1725 1400
बोल्ड 1500 1330
स्थानीय 1962 1714
हाईब्रीड 2250 1250
मक्का 1325*
देशी लाल 1685 1310
देशी सफेद 1700 1400
पीला 1855 1250
फाइन 1450 1325
मध्यम 1325 1325
स्थानीय 1725 1050
हाइब्रिड 1600 1325
हाइब्रिड#स्थानीय 1600 1325
रागी 1650*
फाइन 2300 1950
स्थानीय 1650 1650
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 2200 1800
गुड़
अनकापल्ली 3400 2000
उन्डे 4545 2725
नं0 3 2600 1500
पठारी 3220 3150
पीला 4900 3175
मुड्डे 4200 3800
लाल 3720 2945
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2700 2400
टूटे चावल
चिवड़ा 800 800
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7500 7200
रबर
आर.एस.एस.-4 12800 8000
शक्कर
एम-30 3880 3800
चीनी 4000 3600
महिन 3800 3400
शक्कर 3900 3800
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3140 2720
एरंड का बीज 3195 NR
अलसी
अलसी 4600 4550
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 8200 7000
गरी का तेल
कोपरा तेल 11750 9400
तिल 4700*
काला 11500 5500
तिल 6750 6125
सफेद 7055 NR
फूल 3300*
कुसुम 3046 2570
मूँगफली 4030*
गेजे 6299 2609
जी -20 6050 3780
बड़ा (कोश युक्त) 5640 3000
बोल्उ करनेल 6655 4255
बोल्ड 6235 4000
मूंगफली (खंडित) 6220 5416
मूंगफली का बीज 7455 4880
स्थानीय 5839 2100
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 12000 5400
सूरजमुखी
स्थानीय 4200 3098
सूर्यमुखी 3700 3242
हाइब्रिड 3800 3800
सरसों 3350*
पीली (काली) 4450 3670
राई यू.पी. 4250 4150
लाहा (सरसीब) 3850 3800
लोही काली 4100 3475
सरसों 4230 2750
सरसौं (काली) 4850 3350
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 9625 6500
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2600
पीला 4000 2750
सोयाबीन 3512 3242
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 11700 10255
पान
स्थानीय 16000 12000
सुपारी
केम्पूगोटू 14089 14019
चाली 19819 18888
टटीबेट्टी 21099 20469
पका 20819 20309
बिलेगोटू 14899 12699
रासी 25429 21587
लाल 17000 17000
सुपारी 21000 18000
सफेद 19000 19000
सी.क्यू.सी.ए. 14880 10112
दालें
अरहर 4425*
8989 6291
8100 7900
9100 7600
8800 8700
777 नई वसद इम्प 8989 8429
अरहर 14500 NR
अरहर दाल (तूर) 14000 11500
मध्यम 13500 7300
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 5800 3891
उड़द 4425*
उड़द (साबुत) 19300 7100
उड़द की दाल 16000 15500
एफ.क्यू. (बर्मा) 18000 14200
ठीक 14000 13000
देशी 12000 7505
राजकोट टी-9 12000 12000
स्थानीय 12000 7950
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 6150 2600
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 7500 7100
बंगाली चना 3425*
औसत (साबुत) 7300 5000
काबुल छोटा 7500 7000
कॉटा 5600 5600
गुलाबी 5800 4800
चना दाल 7400 6700
ज्वारी स्थानीय 4600 4500
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 6450 5500
देशी (साबुत) 6310 3425
बोल्ड 8500 6700
मूंग दाल-1 10000 9000
मध्यम 10500 5650
स्थानीय 6400 2259
स्थानीय (साबुत) 5750 5600
हरा (साबुत) 9500 4505
मूग दाळ
मूंग दाल 10600 9000
मटकी दाल
मोठ दाल 8300 7200
मटर
हरा मटर 5700 2800
मसूर 3325*
कला मसूर न्यू 5650 3325
मसूर गोला 7200 4300
मसूरी दाल 9500 6800
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 6000 5500
सेम
सेम (साबुत) 8000 1900
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 50000 12000
बकरा
बकरी 9500 2200
बैल
बैल 40000 10000
भेड़
मध्यम भेड़ 10000 2500
भैंस
भैंस 20000 9000
भैंसा
भैंसा 12000 12000
फल
अंगूर
काला 10400 1000
सफेद 5000 3000
हरा 7000 2000
अनन्नास
अनन्नास 5400 1000
अनार
अनार 7000 4535
अमरूद
अमरूद 5400 4600
आम
केशर 4000 800
तोतापरी 5000 900
दशहरी 3000 1900
बादामी 3200 1800
लंगड़ा 3600 2700
सफेदा 9000 3500
हापस (अलफासो) 24999 1500
कटहल का फल
कठहल 1500 650
केला
अमृतपानी 200 100
इग्निशन रेकी (लाल) 400 200
इग्निशन रेकी (सफेद) 280 120
एलक्की बाले 5100 1200
करपुरा 280 120
खांदेश 550 360
चम्पा 1200 1100
देसी (विघटित) 200 100
नन्द्रा बाले 5800 3400
नौटी बाले 2000 1000
पका हुआ केला 6500 1300
पच्छा बाले 2100 1000
पलयमथोड़न 4500 1200
पूवन 5400 600
भूषवाली पंचा 200 100
मध्यम 2800 2100
रसा बाले 2600 1500
रसाकथाई 5900 5500
रोबस्टा 3200 700
लाल केला 5400 3500
कलिंदा
तरबूज 2200 200
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 16000 6000
खरबूजा
खरबूजा 1400 200
चीकू
सपोता 5400 1000
नारंगी
संतरा 5000 4000
पपीता
पपीता 2800 620
मुसम्मी
मौसमबी 5000 1000
सेब
डैलीसियस 7700 6500
रॉयल डेलीसियस 16000 6715
शिमला 24000 5500
सेब 15000 6000
मसाले
काली गिरी
उंगराब्लेड 68000 66000
गरब्लेड 68000 67000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 17575 5000
धनिया बीज
धनिया बीज 7405 5625
पूर्ण हरा 6530 5755
नारियल
ग्रेड-I 16000 4000
ग्रेड-III 9400 7000
नारियल 7000 900
बड़ा 2800 1100
मध्यम 2900 2300
मेथी बीज
मेथीबीज 7000 2000
लहसुन
देशी 9555 3750
लहसुन 10500 3200
लाल मिरची
लाल 12500 10000
सुखी मिर्ची
गुन्टूर 14000 10500
द्वितीय किस्म 16000 7000
प्रथम किस्म 13000 10000
ब्यादगी 15500 12000
सोंठ
सूखी 17000 6000
हलदी
फिंगर 8300 2860
बल्ब 9000 2890
राजापुरी 7551 6850
सूखी 13000 12000
हल्दी 8100 7500
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3800 Long staple:4100
एच.बी. (अनजिन्ड) 5210 4000
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 5350 5230
एम.सी.यू 5 5000 4200
एमसीयू 4300 4000
एल.आर.ए. 4200 3700
कपास (अनजिन्ड) 4700 3536
कपास (जिन्ड) 4100 4100
जी.सी.एच. 5325 4950
देशी 4800 3900
शंकर 431 मिमी फाइन 5255 4250
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5500 3700
जूट 3200*
टी.डी. 5 5900 5450
वनोत्पाद
चिंच
इमली 12200 2000
करपुली ए#सी पतली 11400 11400
नन ए#सी फूल 5800 5800
बीजयुक्त द्वितीय किस्म 2300 2100
रीठा
मध्यम 7000 4950
लकड़ी
यूकैलिप्टस 440 375
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 13600 5500
सब्जी
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 5200 3000
अमरथस
अमरंथस 4000 900
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3800 3600
आम
मैंगो - रा- राइप 5000 600
आलू
(लाल नैनीताल) 1800 1200
आलू 3400 100
एफ.ए.क्यू. 1325 825
चिप्स 2400 1400
ज्योति 3000 1430
जालंधर 800 700
देशी 1800 800
बड़ा 3500 2200
लाल 1250 1030
स्थानीय 1600 700
ककडी
खीरा 3200 300
कच्चे केले
कच्चा केला 6400 550
कद्दू
कद्दू 2400 200
करेला
करेला 6000 500
कसावा
टैपियोका 2500 900
कोयला
पेठा 2700 800
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 12000 1300
ग्वार
ग्वार 3550 1500
गाजर
गाजर 6000 1000
चुकन्दर
बीटरूट 5000 800
चचेंड़ा
चिचिण्डा 6000 700
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 4400 3400
टमाटर
टमाटर 6600 200
देशी 4200 625
स्थानीय 5050 200
हाइब्रिड 5000 1000
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1400 800
धनिया
धनिया 3000 600
स्थानीय 8000 5000
नूल खोल
नूल खोल 4000 2000
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 2000 1500
प्याज
छोटा 5200 2800
ड्राई एफ.ए.क्यू. 950 740
द्वितीय किस्म 1400 500
नासिक 1400 130
पूना 1200 600
प्याज 6000 150
प्रथम किस्म 1200 800
बंगलौर - छोटा 400 100
बड़ा 4000 1100
लाल 1350 100
स्थानीय 1500 200
सफेद 700 200
पहाड़ी मिरची
मिर्च 4400 4000
फूलगोभी
फूलगोभी 6680 600
रॉची 2000 1500
स्थानीय 1600 1400
बैंगन
गोल 1500 600
गोल#लम्बा 3500 600
बैंगन 4000 300
बंदगोभी
गोभी 4400 400
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 6000 2000
भिन्डी
भिन्डी 6200 500
मटर खेत
मटर 3800 2200
मेथी
मेथी 3400 3000
मूली
मूली 2400 267
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1400 500
रतालू
शकरकन्द 1500 1300
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 3500 500
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 9000 1350
लौकी
बोटल गौर्ड 2000 200
शलगम
मिर्च 7000 700
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 1000 600
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 857 857
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 4800 1000
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 3400 3000
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 5500 5000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 12000 800
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 10000 1200