తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
12/2/2016

बाजार प्रतिवेदन :  21
(till 09:14 50)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1525*
Sonalika 1620 1590
चावल
एच.वाई वी. 2020 1990
फाइन 2820 2600
सुपर फाइन 4000 3000
सामान्य 2000 1800
धान Common:1410 Grade-A:1450
पैडी महीन 1180 1170
मक्का 1325*
एच.वाई.वी. 1620 1590
दालें
उड़द 4425*
उड़द की दाल 6200 5900
मूँग 4650*
मूंग दाल-1 10200 9500
मसूर 3325*
10700 7500
फल
अनन्नास
अनन्नास 3000 2200
केला
पलयमथोड़न 2000 1100
पूवन 2800 2200
मसाले
नारियल
नारियल 1000 900
लहसुन
लहसुन 12000 10500
रेसेदार फसल
जूट 2700*
टी.डी. 5 5020 4990
सब्जी
ककडी
खीरा 2000 1100
कच्चे केले
कच्चा केला 2600 2000
कद्दू
कद्दू 1800 1100
करेला
करेला 4500 3800
कसावा
टैपियोका 1700 1100
गाजर
गाजर 4400 3500
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3000 2300
टमाटर
टमाटर 3200 2400
प्याज
छोटा 3500 2700
बड़ा 3000 2200
फूलगोभी
फूलगोभी 3500 2700
बैंगन
बैंगन 3600 790
बंदगोभी
गोभी 3800 3000
भिन्डी
भिन्डी 3800 3000
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 4500 3600
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 12000 10500
हरी मिर्च
हरी मिर्च 4600 3600
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 4800 3600