తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
26/1/2015

बाजार प्रतिवेदन :  368
(till 19:55 53)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1400*
दड़ा 1600 1450
सोना 1840 1800
चावल
तृतीय 1940 1875
फाइन 3600 2230
मध्यम 2600 2020
मसूरी 2825 2170
मोटा 2200 1900
सामान्य 2950 1400
जव 1100*
दरा 1550 1450
धान Common:1360 Grade-A:1400
1400 1300
1400 1350
2675 1935
1001 1400 1360
आई . आर. 36 1420 1380
एमटीयू-1001 1400 1400
एमटीयू-1010 1400 1400
धान 1400 1200
पैडी महीन 1270 1200
पैडी मोटा 1365 1340
स्वर्ण मसूरी (नया) 1360 1300
मक्का 1310*
देशी लाल 1160 1140
स्थानीय 1350 1310
हाइब्रिड#स्थानीय 1310 1310
सोजी
सोजी 2300 2060
अन्य
गुड़
लाल 2850 2650
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2500 2200
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 6500 5740
मैदा
मैदा आटा 2200 1950
शक्कर
चीनी 3800 3400
तेलबीज
जिंगेली
सफेद 9507 7419
नाइजर बीज 3600*
शमतील का बीज 4000 3800
सरसों 3050*
लोही काली 3400 3300
सरसौं (काली) 3450 3350
दवा एवं नशीली
पान
स्थानीय 5400 4400
सुपारी
सुपारी 22000 20000
दालें
अरहर 4350*
अरहर दाल (तूर) 7500 7010
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 5200 4700
देशी 5500 5000
बंगाली चना 3100*
5000 4810
औसत (साबुत) 3600 3500
देशी (साबुत) 3600 3450
मूँग 4600*
हरा (साबुत) 6000 5300
मसूर 2950*
8100 8100
5300 5200
7500 6280
फल
अंगूर
काला 5200 5000
हरा 6000 4000
अनार
अनार 7000 7000
अमरूद
अमरूद 1900 1000
केला
चम्पा 1400 1200
पका हुआ केला 3000 2500
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 12000 5000
सेब
सेब 9000 3600
मसाले
लाल मिरची
लाल 6000 3000
सोंठ
वैजीटेबल - फ्रैश 3500 2900
हाईब्रीड 5200 4800
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
अमेरिकन 4070 3500
एल.आर.ए. 3300 3000
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 3950 3500
जूट 2400*
जूट 3000 2800
टी.डी. 5 3275 3100
सब्जी
अन्य सब्जी
अन्य सब्जियॉ 4000 1500
आलू
आलू 1600 360
एफ.ए.क्यू. 700 650
चिप्स 1700 1100
ज्योति 640 400
जालंधर 800 500
देशी 850 400
स्थानीय 1100 400
ककडी
खीरा 1900 375
कद्दू
कद्दू 1800 700
करेला
करेला 5200 4800
गाजर
गाजर 1600 500
टमाटर
टमाटर 2100 800
देशी 1450 800
हाइब्रिड 1600 780
धनिया
धनिया 1500 600
नूल खोल
नूल खोल 2000 450
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 1000 600
प्याज
तेलगी 1400 500
नासिक 2200 1100
पूना 1800 700
प्याज 2000 1000
लाल 1750 1500
स्थानीय 2000 900
फूलगोभी
फूलगोभी 2200 200
बैंगन
गोल#लम्बा 1100 800
बैंगन 3000 800
बंदगोभी
गोभी 1000 300
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 3500 1400
भिन्डी
भिन्डी 7000 3000
मटर खेत
मटर 4200 1600
मेथी
मेथी 1200 800
मूली
मूली 700 200
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1700 1500
लौकी
बोटल गौर्ड 1200 1000
शलगम
मिर्च 3500 2000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 5000 1400
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 4200 2500