తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
24/10/2014

बाजार प्रतिवेदन :  281
(till 13:14 40)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1400*
सफेद 1980 1850
चावल
आई आर-8 2700 2500
जया 3400 3200
फाइन 3560 2200
बासूमती 9600 9400
मध्यम 3600 2000
मोटा 2700 1750
मोटा (कोर्स) उसना 2250 2120
सामान्य 2600 1800
सोना मंसूरी नन बासमती 2600 2400
धान Common:1360 Grade-A:1400
3200 2650
1380 1360
ए. पुन्नी 2390 2190
एएसटी 16 1600 1400
एडीटी 36 1600 1200
एडीटी 39 1950 1750
धान 1400 1400
पैडी मध्यम 1500 1350
पैडी महीन 1500 1400
पैडी मोटा 1460 1390
बासुमती 2550 2125
सुपर पोन्नी 1519 1488
सीओ. 43 1680 1480
मक्का 1310*
देशी लाल 1310 1200
देशी सफेद 1580 1420
स्थानीय 1450 1300
हाइब्रिड#स्थानीय 1310 1310
अन्य
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2250 1900
मैदा
मैदा आटा 2600 2150
रबर
आर.एस.एस.-4 12200 11800
शक्कर
महिन 3600 3500
तेलबीज
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 10100 7800
गरी का तेल
कोपरा तेल 15200 14500
मूँगफली
मूंगफली (खंडित) 1600 1600
सरसों 3050*
सरसों 3300 3200
दवा एवं नशीली
पान
स्थानीय 5000 4000
सुपारी
सुपारी 32000 28000
दालें
अरहर 4350*
अरहर दाल (तूर) 7230 6230
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 5650 4400
मूँग 4600*
मूंग दाल-1 9500 9000
हरा (साबुत) 5500 5300
मसूर 2950*
8000 6400
फल
अंगूर
काला 3400 3200
हरा 3600 3400
अनन्नास
अनन्नास 2200 2000
कटहल का फल
कठहल 500 500
केला
नन्द्रा बाले 4900 1500
पका हुआ केला 5200 850
पलयमथोड़न 2800 1500
रोबस्टा 2800 1800
नारंगी
संतरा 3200 2800
सेब
कल्लू रॉयल डेलीसियस 4000 3000
सेब 5000 2000
मसाले
लहसुन
देशी 4200 4200
लाल मिरची
लाल 6700 4200
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
एमसीयू 4400 4000
एल.आर.ए. 3800 3500
जूट 2400*
टी.डी. 5 3000 2400
सब्जी
काली तोरी 1600 1600
अन्य सब्जियॉ 3000 2000
अमरथस
अमरंथस 2400 1400
आम
मैंगो - रा- राइप 8200 7600
आलू
आलू 3800 1500
ज्योति 1875 1780
जालंधर 2400 2000
देशी 2600 1300
स्थानीय 1400 1400
ककडी
खीरा 2500 1100
कच्चे केले
कच्चा केला 4500 3200
कद्दू
कद्दू 1700 600
करेला
करेला 3800 1200
कसावा
टैपियोका 2300 1500
कोयला
पेठा 1700 900
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 3200 3100
गाजर
गाजर 6000 3500
चुकन्दर
बीटरूट 1800 1700
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3000 2400
टमाटर
टमाटर 2500 800
देशी 2100 1500
स्थानीय 2000 1500
धनिया
धनिया 8000 2000
प्याज
छोटा 3500 2600
नासिक 1600 1400
प्याज 4300 1100
बड़ा 2800 1900
मध्यम 1650 1550
स्थानीय 2200 1600
फूलगोभी
फूलगोभी 6000 1000
बैंगन
गोल 1000 516
बैंगन 3000 500
बंदगोभी
गोभी 2000 500
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 8000 3000
भिन्डी
भिन्डी 3800 1200
मूली
मूली 1200 200
रतालू
शकरकन्द 1250 1250
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 5500 2600
लौकी
बोटल गौर्ड 2000 200
शलगम
मिर्च 5000 1000
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 5500 3800
हरी मिर्च
हरी मिर्च 4500 1500
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 6200 3800