తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
25/4/2015

बाजार प्रतिवेदन :  743
(till 16:30 05)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1450*
Sonalika 1475 1375
147 औसत 1550 1101
343 1450 1450
कल्याण 2800 1370
दड़ा 1600 1200
देशी 1907 1225
पी.आई .एस.एस.आई 1870 1430
बंसी 2250 1965
मध्यम 1900 1700
राजस्थान टुकड़ी 3255 1350
लोक-1 2200 1300
लोकवान 2040 1200
शरबती 2500 2200
स्थानीय 1450 1450
सफेद 2050 1980
चावल
आई आर-8 3700 2350
एच.वाई वी. 2700 2500
जया 3800 3300
तृतीय 2300 1780
फाइन 3600 2170
बी.पी.टी. 4000 3100
मटा उसना 3200 2700
मध्यम 2500 1970
मसूरी 2925 2875
मोटा 4300 1750
मोटा (कोर्स) उसना 1800 1600
सुपर फाइन 4000 3000
सामान्य 2800 1800
सोना महिन 4800 4700
जव 1150*
दरा 1500 1200
ज्वार Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (सफेद) 3075 1500
लाल 1000 900
सफेद 1450 1350
धान Common:1360 Grade-A:1400
1385 1070
1001 1600 1360
आई .आर. 64 1400 1036
एडीटी 36 1600 1200
एडीटी 37 1550 1300
एडीटी 43 1400 1300
एमटीयू-1001 1430 1250
एमटीयू-1010 1500 1300
एमटीयू-2077 1360 1360
धान 1600 1160
नं0 2716 1520 1450
पैडी मध्यम 1650 1100
पैडी महीन 1400 1250
पैडी मोटा 1460 1150
पोन्नी 1600 1500
बासुमती 1900 1200
बी.पी.टी. 2380 1350
मसूरी 1650 1550
सुपर पोन्नी 1700 1280
सम्बा मसूरी 1718 1474
स्वर्ण मसूरी (नया) 1550 1360
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1370 1350
सोना 1800 1650
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1310
सोना महसूरी 1600 1350
हंसा 1420 1149
बाजरा 1250*
देशी 3700 1000
हाईब्रीड 1490 1090
मक्का 1310*
देशी लाल 1400 1200
पीला 1620 1290
फाइन 1450 1350
मध्यम 1310 1310
लाल 1400 1280
व्हाइट (सफेद) 1500 1250
स्थानीय 1500 1129
हाइब्रिड 1510 1100
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1300 1000
हाइब्रिड#स्थानीय 1505 1150
रागी 1550*
स्थानीय 1625 1349
अन्य
गुड़
काला 3010 2980
दिसारा 2350 2200
पठारी 2800 2700
पीला 3215 2250
लाल 3250 2270
नरियल
नारियल 10000 3400
येम
याम 2400 2200
रबर
आर.एस.एस.-4 11800 11400
शक्कर
चीनी 3350 2700
महिन 3300 3000
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3610 3255
एरंड का बीज 4000 2645
अलसी
अलसी 4300 3685
कोपरा Milling:5550 Ball:5830
कोपरा 10000 9800
मध्यम 8800 8800
गरी का तेल
कोपरा तेल 11350 11250
जिंगेली
काला 8739 5300
सफेद 8625 7589
तिल 4600*
काला 16375 10000
लाल 9565 9565
सफेद 9045 6550
मूँगफली 4000*
जेएल-24 4200 4000
बड़ा (कोश युक्त) 4300 3105
बोल्ड 4500 3000
मूंगफली (खंडित) 5000 4250
स्थानीय 5019 3300
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 6900 5000
सूरजमुखी
स्थानीय 3200 2703
सूर्यमुखी 3600 3400
हाइब्रिड 4000 3700
सुर्यमुखी के बीज 3750*
सूर्यमुखी का बीज 3800 3600
सरसों 3100*
पीली (काली) 4100 3600
लाहा (सरसीब) 3600 3500
लोही काली 3700 2950
सरसों 3900 2750
सरसौं (काली) 3600 3100
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3915 2700
स्थानीय 3400 3200
सोयाबीन 3836 2600
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 4700 4700
पान
स्थानीय 4000 1530
दालें
अरहर 4350*
अरहर 6690 4975
अरहर दाल (तूर) 9500 7150
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 7666 5450
उड़द की दाल 7250 7100
देशी 7500 5500
स्थानीय 7300 6150
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 4100 3005
बंगाली चना 3175*
औसत (साबुत) 3825 3600
कॉटा 3810 3666
गुलाबी 4000 3100
चना (खंडित) 3900 3700
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 4550 3410
देशी (साबुत) 4400 3000
मूँग 4600*
मध्यम 7500 6450
स्थानीय (साबुत) 7820 7720
हरा (साबुत) 8700 5250
मसूर 3075*
5800 5700
9000 9000
5500 4500
9500 7800
(साबुत) 6900 6800
देशी (साबुत) 3300 3225
स्थानीय 6116 4000
लाख
लाक (साबूत) 1200 1200
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 3900 3900
सेम
सेम (साबुत) 8000 1300
पशुधन (Rs per No.)
बकरा
बकरी 4500 2100
बैल
बैल 26000 15000
भेड़
मध्यम भेड़ 6500 3100
भैंस
भैंस 21000 12000
फल
अंगूर
इण्डियन 4000 3900
काला 9000 3000
हरा 9000 3220
अनन्नास
अनन्नास 4500 1900
अनार
अनार 10000 5000
अमरूद
अमरूद 9500 1000
आम
तोतापरी 2000 1700
दशहरी 6000 3000
सफेदा 4500 2000
हापस (अलफासो) 7000 5000
कटहल का फल
कठहल 2100 1100
केला
नन्द्रा बाले 3600 1900
पका हुआ केला 5000 1450
पलयमथोड़न 3000 1000
पूवन 3500 1900
मध्यम 2400 1650
रसाकथाई 2200 2100
रोबस्टा 2225 600
सामान्य बड़ा 5100 4900
कलिंदा
तरबूज 1100 500
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 6000 6000
चीकू
सपोता 2000 2000
नारंगी
नागपुरी 3100 2200
मध्यम 3300 3100
संतरा 4500 2500
पपीता
पपीता 2200 500
मुसम्मी
मौसमबी 3200 1770
सेब
कश्मीर#शिमला-2 6680 4900
गोल्डन 6700 6450
डैलीसियस 10000 3200
रॉयल डेलीसियस 5330 5275
शिमला 11500 7000
सेब 15000 3800
मसाले
काली गिरी
उंगराब्लेड 58000 57000
गरब्लेड 61000 60000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 15650 11250
धनिया बीज
धनिया बीज 10350 5500
नारियल
नारियल 9000 2388
बड़ा 2000 1600
मध्यम 4200 3400
मेथी बीज
मेथीबीज 6250 4105
लहसुन
देशी 4430 2850
लहसुन 6000 1725
लाल मिरची
लाल 12675 3000
सुखी मिर्ची
तृतीय किस्म 2500 1500
द्वितीय किस्म 4500 3500
प्रथम किस्म 8000 5000
स्थानीय 6150 3400
सोंठ
सूखी 27500 26500
हलदी
फिंगर 7311 6100
बल्ब 7311 6101
सूखी 11500 10500
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
अमेरिकन 4400 4400
एच-4 3850 3750
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 3900 3801
एम.सी.यू 5 4200 3000
एमसीयू 3450 3250
एल.आर.ए. 3900 3500
कपास (अनजिन्ड) 4585 3500
देशी 4000 3500
मूंगारी (जिन्ड) 4250 3750
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4660 3600
जूट 2700*
जूट 3000 2800
टी.डी. 5 3275 2900
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 3000 1000
चिंच
इमली 6500 1200
करपुली ए#सी मध्यम 8000 5000
नन ए#सी फूल 4100 3200
बीजरहित द्वितीय किस्म 2200 2000
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 8700 7600
सब्जी
काली तोरी 2000 1000
अन्य सब्जियॉ 5000 1500
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4000 3500
अमरथस
अमरंथस 2100 1400
आम
मैंगो - रा- राइप 3500 1500
आलू
(लाल नैनीताल) 800 500
आलू 2600 150
एफ.ए.क्यू. 535 240
चिप्स 3300 3100
ज्योति 375 325
देशी 1400 200
लाल 700 575
स्थानीय 1400 700
ककडी
खीरा 3000 300
कच्चे केले
कच्चा केला 4500 500
कद्दू
कद्दू 2400 200
करेला
करेला 5500 800
कसावा
टैपियोका 1600 1000
कोयला
पेठा 2400 800
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 5000 1300
ग्वार
ग्वार 2375 1250
गाजर
गाजर 4500 500
पुसाकेसर 1840 1720
चुकन्दर
बीटरूट 3500 400
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4000 1600
टमाटर
टमाटर 3400 400
देशी 1900 730
स्थानीय 2200 400
हाइब्रिड 2000 1000
धनिया
धनिया 5000 500
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 3200 500
प्याज
छोटा 3200 1700
द्वितीय किस्म 800 400
नासिक 1660 800
प्याज 3000 450
प्रथम किस्म 1500 900
बड़ा 2800 1500
लाल 1750 700
स्थानीय 1800 710
सफेद 1280 1025
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3500 1300
फूलगोभी
अफ्रीकन सरसों 1500 1000
फूलगोभी 5500 200
स्थानीय 1680 740
बैंगन
गोल 2700 500
गोल#लम्बा 1600 500
बैंगन 4000 200
बंदगोभी
गोभी 3500 200
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 5250 1125
भिन्डी
भिन्डी 5000 1000
मटर खेत
मटर 3400 2860
मेथी
मेथी 1875 1500
मूली
मूली 720 233
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6000 1600
लौकी
बोटल गौर्ड 5000 300
शलगम
मिर्च 9000 500
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 4000 400
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 4500 4000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 7500 1200
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 9000 2820