తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
5/5/2016

बाजार प्रतिवेदन :  1294
(till 19:42 23)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1525*
Sonalika 1650 1430
147 औसत 2000 1530
1482 2000 1501
कल्याण 2425 1470
चन्दौसी 3600 3150
दड़ा 1650 1400
देशी 1676 1462
पी.बी.डब्ल्यू 343 1275 1225
महाराष्ट्र 2189 2950 1400
मिलबर 1500 1475
राजस्थान टुकड़ी 1900 1800
लाल 3600 2000
लोक-1 1760 1450
लोकवान 2025 NR
लोकवान गुजरात 1820 1510
शरबती 2900 1450
सेचर नं0 1 2055 1455
स्थानीय 3100 1301
सफेद 3419 1458
चावल
1009 कार 4700 2050
आई आर-8 2800 2150
उसना चावल 2200 1900
एच.वाई वी. 2220 2190
कच्चा बासमती 3500 2400
कट्टासाम्बर 2600 2300
चिवड़ा 2700 1340
जया 3600 2000
तृतीय 2300 1850
फाइन 5800 2030
बी.पी.टी. 4500 2000
मध्यम 4200 2000
मसूरी 2950 2700
मोटा 4000 1920
मोटा (कोर्स) उसना 2000 1845
रतनाचुड़ी (7185-749) 2850 2350
सुपर फाइन 14000 3000
सरबती कच्चा 3500 2750
सामान्य 3000 1600
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4800 3450
सोना 2500 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 2300 1800
सोना महिन 3900 3800
जव 1225*
दरा 1640 1500
देशी 1445 1400
ज्वार Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (पीली) 1900 1500
ज्वार (सफेद) 3300 1223
ज्वार हाईब्रीड 1381 1148
लाल 3300 1700
स्थानीय 1400 1350
सफेद 2464 1580
हाईब्रिड 2045 1025
धान Common:1410 Grade-A:1450
1001 1780 1000
आई . आर. 36 1110 1035
आई . आर. 64 1450 1450
आई .आर. 64 1450 1201
ए. पुन्नी 1500 1021
एएसटी 16 1600 1400
एडीटी 36 1600 1320
एडीटी 37 1525 860
एडीटी 39 1450 1120
एडीटी 42 1593 1021
एडीटी 43 1410 1107
एमटीयू-1001 1470 1330
एमटीयू-1010 1600 1050
कल्चर 1750 1480
ठीक 1520 1160
धान 2250 1200
नं0 2716 1600 1510
नं0 4-14 1200 1200
पैडी डप्पा 1181 1101
पैडी मध्यम 1600 1200
पैडी महीन 2100 1150
पैडी मोटा 1500 1200
पपटला 2167 2000
पौम्मानी 1500 1250
बासुमती 1980 1900
बी.पी.टी. 2500 1080
मसूरी 2200 1430
राइट पौन्नी 2250 1916
राजाहम्सा 1316 1189
विजया मसूरी 1950 1950
सुपर पोन्नी 1850 900
सम्बा मसूरी 1750 1256
स्वर्ण मसूरी (नया) 1460 1170
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1460 1410
सामान्य 1600 970
सोना 1719 1213
सोना मसूरी (पुराना) 1450 1380
सोना महसूरी 3200 1179
हंसा 1450 1201
नवाने
नवाने हाइब्रिड 2989 1301
बाजरा 1275*
देशी 1920 1105
बोल्ड 1805 1450
स्थानीय 1864 1610
हाईब्रीड 2005 1370
मक्का 1325*
एच.वाई.वी. 1120 1090
देशी लाल 1580 1200
देशी सफेद 1775 1300
पीला 1780 1040
फाइन 1450 1325
व्हाइट (सफेद) 1900 1300
स्थानीय 1650 1075
हाइब्रिड 1570 1325
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1450 1000
हाइब्रिड#स्थानीय 1600 1005
रागी 1650*
फाइन 2300 1800
स्थानीय 2100 1800
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 2700 2550
सोजी
सोजी 2500 2110
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 2400 2000
गुड़
अच्छू 4600 2750
उन्डे 3200 2980
करीकटु 3400 2000
काला 3230 3000
नं0 3 2600 2000
निजामाबाद 3650 2450
पठारी 3200 3020
पीला 3350 2750
मुड्डे 4200 2400
लाल 3620 2820
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2450 1800
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 6100 5690
मैदा
मैदा आटा 2400 1800
येम
याम 2500 1500
रबर
आर.एस.एस.-4 13700 13200
शक्कर
चीनी 4200 3555
शक्कर 3850 3750
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3190 2775
एरंड का बीज 3417 2305
अलसी
अलसी 7500 3840
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 8054 3500
गरी का तेल
कोपरा तेल 11300 11200
तिल 4700*
काला 14000 5011
तिल 7750 5500
सफेद 7355 5264
फूल 3300*
कुसुम 2766 2422
मूँगफली 4030*
गुंगरी (कोशयुक्त) 5742 3619
गेजे 5791 1469
जी -20 6125 3750
टीएमवी-2 5869 3169
डीएमवी-7 4860 4590
बड़ा (कोश युक्त) 6045 3610
बल्ली#हब्बू 4629 2917
बोल्उ करनेल 6630 4805
बोल्ड 6265 3550
मूंगफली (खंडित) 6710 2900
मूंगफली का बीज 6955 2500
स्थानीय 7500 2100
हाईब्रीड 4619 2369
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 12000 5200
सूरजमुखी
स्थानीय 4200 3050
सूर्यमुखी 3732 2809
हाइब्रिड 3800 3800
सरसों 3350*
पीली (काली) 4650 3950
राई यू.पी. 4300 4200
लोही काली 4000 3600
सरसों 5000 2750
सरसौं (काली) 4500 3430
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2600
पीला 4060 2836
सोयाबीन 4000 3000
होंज सीड
हांज सीड 2600 1900
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 11505 9125
पान
स्थानीय 16000 12000
सुपारी
एपी 26329 25919
कच्चा 2600 1200
केम्पूगोटू 21519 7786
गोराबालू 17219 10111
चाली 22009 16099
चिप्प्ू 14522 11909
टटीबेट्टी 23699 20489
नई वैरायटी 24000 14000
पका 22700 18549
बेट्टे 26759 19139
बिलेगोटू 17325 9786
रासी 27119 19009
सुपारी 24000 16500
सराकू 48069 31310
सिप्पेगोट्टू 9893 7869
सी.क्यू.सी.ए. 20000 4199
दालें
अरहर 4425*
8700 4201
8160 6000
8800 7095
9500 9400
7800 7600
777 नई वसद इम्प 9359 6786
अरहर 16000 5000
अरहर दाल (तूर) 16000 7002
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 5800 4681
आवरे दाल
ऑवरे दाल 6500 5800
उड़द 4425*
उड़द (साबुत) 19000 4625
उड़द की दाल 16500 5300
एफ.क्यू. (बर्मा) 22000 13500
ठीक 13500 12500
देशी 12000 8005
राजकोट टी-9 12500 12500
स्थानीय 12600 7950
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 5610 2005
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 7400 7200
बंगाली चना 3425*
औसत (साबुत) 16600 1836
काबुल छोटा 5850 5850
गुलाबी 5300 4150
चना दाल 7300 6320
ज्वारी स्थानीय 5659 4500
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 6050 5400
देशी (साबुत) 6050 3570
सफेद (साबुत) 6500 6500
बोल्ड 8400 5300
मूंग दाल-1 12000 8800
मध्यम 7000 4951
स्थानीय 6939 5980
स्थानीय (साबुत) 6850 4702
हरा (साबुत) 11000 4800
मूग दाळ
मूंग दाल 11000 9300
मटकी दाल
मोठ दाल 9200 9000
मटर
हरा मटर 7000 2800
मसूर 3325*
मसूर गोला 7150 4876
मसूरी दाल 11000 6800
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 6500 3501
सेम
सेम (साबुत) 10000 1200
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 15000
बैल
बैल 25000 18000
भैंस
भैंस 60000 10000
फल
अंगूर
काला 13600 1000
सफेद 5000 3000
हरा 14000 4000
अनन्नास
अनन्नास 5500 400
अनार
अनार 9000 4000
अमरूद
अमरूद 800 800
आम
केशर 6875 2000
तोतापरी 5000 400
दशहरी 9000 3000
बादामी 5000 600
रसपुरी 2200 1800
लंगड़ा 5500 2775
सफेदा 7500 3000
हापस (अलफासो) 16000 2000
कटहल का फल
कठहल 2000 75
केला
अमृतपानी 200 100
इग्निशन रेकी (लाल) 400 200
इग्निशन रेकी (सफेद) 300 120
एलक्की बाले 3800 1000
करपुरा 280 120
खांदेश 1537 600
देसी (विघटित) 200 100
नन्द्रा बाले 5300 1000
नौटी बाले 1600 800
पका हुआ केला 6200 35
पच्छा बाले 1700 600
पलयमथोड़न 2500 1000
पूवन 4800 600
भूषवाली पंचा 180 100
मध्यम 3900 1050
रसा बाले 2000 800
रसाकथाई 4300 3200
रोबस्टा 3000 700
लाल केला 4800 3100
कलिंदा
तरबूज 3000 250
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 16000 6000
खरबूजा
खरबूजा 1800 750
चीकू
सपोता 5400 300
नारंगी
संतरा 7150 1000
पपीता
पपीता 2700 500
मुसम्मी
मौसमबी 7000 600
सेब
कश्मीर#शिमला-2 7150 5800
डैलीसियस 7750 6100
रॉयल डेलीसियस 5530 5470
शिमला 13000 4800
सेब 14000 3125
मसाले
काली गिरी
उंगराब्लेड 68500 67500
गरब्लेड 69500 68500
मालाबार 63399 30000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 17475 7500
धनिया बीज
धनिया बीज 13000 5500
नारियल
ग्रेड-I 25000 1560
ग्रेड-III 11500 6875
नारियल 12500 1100
बड़ा 18000 1400
मध्यम 10000 1800
मेथी बीज
मेथीबीज 4400 3390
मध्यम 4005 3250
लहसुन
देशी 7005 1600
लहसुन 10100 1600
लाल मिरची
लाल 17000 6000
सुखी मिर्ची
कड्डी 15889 2009
गुन्टूर 13000 1009
डब्बी 19000 2919
तृतीय किस्म 5000 4000
तालू 6300 3500
द्वितीय किस्म 9600 7000
प्रथम किस्म 12500 9000
ब्यादगी 15800 13200
बोल्ड-1 17255 3000
लाल 12500 8300
स्थानीय 9000 4000
सोंठ
वैजीटेबल - फ्रैश 6000 3000
सूखी 14500 13000
हलदी
फिंगर 8700 5000
बल्ब 9000 6000
हल्दी 8100 7700
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3800 Long staple:4100
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4200 4000
एच.बी. (अनजिन्ड) 5070 3580
एच-4 5135 4100
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 4600 4550
एफ-1054 5275 3900
एम.सी.यू 5 4929 1611
एमसीयू 3800 3600
एल.आर.ए. 4100 3600
एलएच-1556 5306 3892
कपास (अडोनी) 5340 4000
कपास (अनजिन्ड) 4890 3555
कपास (जिन्ड) 4100 4100
जयधर 40000 4000
जी.सी.एच. 5439 700
देशी 5100 3900
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5390 2500
शंकर 431 मिमी फाइन 5075 4255
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5150 3400
जूट 3200*
टी.डी. 5 5600 4000
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 14000 1450
चिंच
इमली 12800 2214
करपुली ए#सी पतली 13100 13100
चपाथी 5550 4700
नन ए#सी पतली 13300 4500
नन ए#सी फूल 12000 4500
बीजयुक्त द्वितीय किस्म 2200 2000
बीजयुक्त प्रथम किस्म 3100 2500
रीठा
मध्यम 7300 5300
लकड़ी
यूकैलिप्टस 440 400
सुबबूल 4400 4400
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 13500 6000
सब्जी
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4600 2500
अमरथस
अमरंथस 4600 1000
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3600 3000
आम
मैंगो - रा- राइप 6000 1500
आलू
(लाल नैनीताल) 1800 1000
आलू 3000 400
एफ.ए.क्यू. 795 760
चिप्स 3000 1300
ज्योति 2000 925
देशी 1400 250
लाल 1650 1020
स्थानीय 2300 500
ककडी
खीरा 4500 200
कच्चे केले
कच्चा केला 5200 560
कद्दू
कद्दू 3500 200
करेला
करेला 6000 900
कसावा
टैपियोका 2100 1000
कोयला
पेठा 2100 200
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 9700 1000
ग्वार
ग्वार 4000 2050
गाजर
गाजर 5800 500
चुकन्दर
बीटरूट 4800 960
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3800 600
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 3800 2000
टमाटर
टमाटर 4600 200
देशी 1200 350
स्थानीय 4000 500
हाइब्रिड 2300 700
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 2000 1000
धनिया
धनिया 2900 300
स्थानीय 10600 7700
नूल खोल
नूल खोल 4000 2400
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 3200 800
प्याज
छोटा 4000 2900
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1100 910
तेलगी 650 220
द्वितीय किस्म 600 300
नासिक 1400 100
पूना 1100 300
प्याज 3651 100
प्रथम किस्म 1000 400
पूसा-लाल 830 260
बंगलौर - छोटा 400 100
बड़ा 3200 1100
बीलरी लाल 1200 800
मध्यम 2000 1500
लाल 1400 250
स्थानीय 2500 200
सफेद 910 100
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3000 1200
फूलगोभी
फूलगोभी 5000 100
स्थानीय 3571 3571
बैंगन
गोल 2300 450
गोल#लम्बा 4000 500
बैंगन 6400 200
बंदगोभी
गोभी 3600 200
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 6125 3000
भिन्डी
भिन्डी 5200 600
मटर खेत
मटर 4800 3000
मेथी
मेथी 2000 1300
मूली
मूली 2400 100
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1500 500
रतालू
शकरकन्द 1600 600
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 3400 550
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6000 2400
लौकी
बोटल गौर्ड 2200 300
शलगम
मिर्च 7500 400
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 1000 600
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 3400 3000
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 3300 450
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 2600 2000
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 5500 5000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 8000 1000
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 7000 800