తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
27/6/2016

बाजार प्रतिवेदन :  1622
(till 22:10 31)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1525*
Sonalika 1620 1420
147 औसत 2150 1500
1482 1886 1606
कल्याण 2500 1575
चन्दौसी 3500 3100
दड़ा 1690 1520
देशी 1680 1585
पी.आई .एस.एस.आई 1900 1500
फर्मी 1900 1785
मध्यम 3400 1698
महाराष्ट्र 2189 3100 1500
मिल क्वालिटी 1729 1600
मिलबर 1700 1650
राजस्थान टुकड़ी 2075 1400
लोक-1 1857 1645
लोकवान 2025 NR
लोकवान गुजरात 1985 1655
शरबती 2800 1700
सेचर नं0 1 1970 1610
स्थानीय 3200 1520
सफेद 3333 1411
चावल
1009 कार 5400 1980
आई आर-8 2700 2100
कट्टासाम्बर 2650 2400
चिवड़ा 2400 1580
जया 3600 3100
तृतीय 2340 1870
फाइन 5900 2100
बासमतीबार (कच्चा#पुराना) 7000 6800
बी.पी.टी. 4500 2500
मटा उसना 3800 3500
मध्यम 4400 1900
मसूरी 3250 2000
मोटा 4200 1900
मोटा (आई .आर.20) 2155 2115
मोटा (कोर्स) उसना 2200 2100
रतनाचुड़ी (7185-749) 2800 2500
सन्ना भट्टा 2200 1800
सुपर फाइन 14000 3000
सरबती कच्चा 3380 2940
सामान्य 3000 1800
सोना 6500 3600
सोना मंसूरी नन बासमती 2300 1900
सोना महिन 3900 3800
हन्सा 2600 2400
जव 1225*
दरा 1710 1650
स्थानीय 1100 1100
ज्वार Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (पीली) 2226 1600
ज्वार (सफेद) 3150 1019
ज्वार हाईब्रीड 1300 1000
लाल 2225 1700
स्थानीय 1400 1200
सफेद 2395 1580
हाईब्रिड 1920 1660
धान Common:1410 Grade-A:1450
1001 1700 1320
आई . आर. 36 1500 1165
आई . आर. 64 1581 1450
आई .आर. 64 1556 1260
आई.आर.20 1539 1450
ए. पुन्नी 2050 1147
एडीटी 36 1500 1320
एडीटी 37 1333 900
एडीटी 39 1450 1333
एडीटी 42 1520 1500
एडीटी 43 1480 1041
एमटीयू-1001 1450 1100
एमटीयू-1010 1625 1270
एमटीयू-2077 1410 1410
कल्चर 1480 1410
जया 1325 1325
टी.के.एम.9 1400 1133
ठीक 1700 1370
धान 1920 1200
नेल्लूर सन्ना 1659 1659
पैडी ज्योति 1510 1510
पैडी डप्पा 877 877
पैडी मध्यम 1700 1100
पैडी महीन 2400 1175
पैडी मोटा 1700 1130
पपटला 2167 2167
पोन्नी 2845 1867
पौम्मानी 1333 1250
बासुमती 2050 2000
बी.पी.टी. 2600 1400
मसूरी 1900 1200
रतना 2790 2750
राइट पौन्नी 2458 2133
राजाहम्सा 1233 1233
लाल 1500 1300
सुपर पोन्नी 1850 900
सम्बा मसूरी 2459 1359
स्वर्ण मसूरी (नया) 1500 1410
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1450 1260
सामान्य 1550 1150
सोना 1865 1500
सोना मसूरी (पुराना) 1450 1350
सोना महसूरी 2300 1569
हंसा 1456 1340
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1911 1329
बाजरा 1275*
देशी 1775 1000
बोल्ड 1750 1250
स्थानीय 1720 1490
हाईब्रीड 2350 989
मक्का 1325*
देशी लाल 2000 1000
देशी सफेद 2010 1700
पीला 2499 1250
फाइन 1450 1325
व्हाइट (सफेद) 2475 1475
स्थानीय 1775 800
स्वीट कार्न (बिस्किट के लिए) 2856 2856
हाइब्रिड 1600 1290
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1800 1000
हाइब्रिड#स्थानीय 1900 1300
रागी 1650*
फाइन 2300 1800
लाल 2126 1676
स्थानीय 1850 1450
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 3512 3512
साजें
सज्जे 1513 1513
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 2200 1600
गुड़
अच्छू 4600 2700
उन्डे 3200 2900
करीकटु 3500 2700
काला 3200 2000
नं0 1 3850 3505
नं0 2 3165 2740
नं0 3 2650 2000
निजामाबाद 4000 3290
पठारी 3300 3200
पीला 4900 2800
मुड्डे 4400 2900
लाल 3530 3325
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2100 1900
मैदा
मैदा आटा 2600 2000
येम
याम 2000 1500
रबर
आर.एस.एस.-4 13200 12200
शक्कर
शक्कर 4000 3800
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3125 2775
एरंड का बीज 3255 2500
अलसी
अलसी 4700 3970
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 7450 4000
गुरेलू
गुरेल्लू 10256 10256
गरी का तेल
कोपरा तेल 11250 8000
तिल 4700*
काला 13500 4119
तिल 6875 5500
लाल 7765 3196
सफेद 8750 1060
निमौरी
नीम बीज 2703 1400
फूल 3300*
कुसुम 3211 2560
मूँगफली 4030*
गुंगरी (कोशयुक्त) 5850 2200
गेजे 6167 2129
जी -20 6425 4000
टीएमवी-2 6000 2439
डीएमवी-7 4590 4300
नट्टे 5839 4830
बड़ा (कोश युक्त) 6290 2893
बल्ली#हब्बू 6159 3403
बोल्उ करनेल 7255 4000
बोल्ड 6040 1622
मूंगफली (खंडित) 8075 5000
मूंगफली का बीज 9005 4105
स्थानीय 6096 2100
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 11000 5200
सूरजमुखी
स्थानीय 4380 968
सूर्यमुखी 3700 3150
हाइब्रिड 3850 3850
सरसों 3350*
पीली (काली) 4550 4000
लाहा (सरसीब) 4100 4000
लोही काली 4341 3520
सरसों 4900 3640
सरसौं (काली) 4950 3350
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2600
पीला 4272 2300
सोयाबीन 3915 2800
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 11375 9000
पान
स्थानीय 20000 6000
सुपारी
केम्पूगोटू 16049 6491
कोले 11243 10099
चाली 21129 18329
चिप्प्ू 16789 12099
टटीबेट्टी 21449 18109
नई वैरायटी 23500 15000
पका 23000 16459
फैक्ट्री 11012 3569
बेट्टे 23019 17229
बिलेगोटू 17649 9311
रासी 25399 21099
सुपारी 21500 16500
सी.क्यू.सी.ए. 17500 6099
दालें
अरहर 4425*
9160 7061
8514 8014
8400 5241
7800 7800
7800 7650
7800 7600
8200 7100
9000 8900
9000 9000
777 नई वसद इम्प 9138 8038
777 न्यू इंड 7222 7222
अरहर 14200 5015
अरहर दाल (तूर) 15000 7268
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 6200 3070
उड़द 4425*
उड़द (साबुत) 14500 3333
उड़द की दाल 18000 11500
एफ.क्यू. (बर्मा) 18500 13400
ठीक 13000 12000
देशी 11755 9000
मध्यम 10000 9000
राजकोट टी-9 12700 12700
स्थानीय 12000 8350
हाईब्रीड 4650 4625
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 7150 2375
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 7200 6800
बंगाली चना 3425*
औसत (साबुत) 7500 4512
काबुल छोटा 7500 7500
कॉटा 6911 6911
गुलाबी 6300 4600
चना दाल 8200 7000
ज्वारी स्थानीय 6790 4500
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 7200 6950
देशी (साबुत) 11500 3425
सफेद (साबुत) 10769 6969
बोल्ड 8500 6700
मूंग दाल-1 11000 7800
मध्यम 10500 3201
स्थानीय 9000 4119
स्थानीय (साबुत) 5750 5600
हरा (साबुत) 10400 NR
मूग दाळ
मूंग दाल 10300 8000
मटर
हरा मटर 4500 2900
मसूर 3325*
कला मसूर न्यू 5625 3325
मसूर गोला 7400 6800
मसूरी दाल 10600 7000
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 8000 5319
सेम
स्थानीय 4400 3300
सेम (साबुत) 6175 500
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 20000
बकरा
बकरी 10000 1000
बैल
बैल 29000 12000
भेड़
छोटी भेड़ 12000 8000
मध्यम भेड़ 10000 4500
भैंस
भैंस 60000 12000
भैंसा
भैंसा 17000 13000
फल
अंगूर
काला 4800 1500
सफेद 5000 4000
हरा 6500 4000
अनन्नास
अनन्नास 5400 400
अनार
अनार 8000 1250
अमरूद
अमरूद 5200 667
आम
केशर 7000 1500
तोतापरी 6000 400
दशहरी 3800 1000
नीलम 2000 600
बादामी 5000 4000
रसपुरी 4500 3500
लंगड़ा 4000 3100
सफेदा 5800 1500
कटहल का फल
कठहल 1500 50
केला
एलक्की बाले 6200 1000
खांदेश 350 200
चम्पा 1400 1200
नन्द्रा बाले 7100 1000
नौटी बाले 2900 800
पका हुआ केला 6200 800
पच्छा बाले 2400 600
पलयमथोड़न 5200 1200
पूवन 7000 650
मध्यम 2700 1000
रसा बाले 3000 800
रोबस्टा 6000 850
लाल केला 6000 3800
कलिंदा
तरबूज 2000 250
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 8000 8000
खरबूजा
खरबूजा 2350 1000
चीकू
सपोता 4000 300
नारंगी
मध्यम 3900 3400
संतरा 3600 66
पपीता
पपीता 4100 640
मुसम्मी
मौसमबी 4500 500
सेब
कश्मीर#शिमला-2 9370 9170
डैलीसियस 8570 7200
रॉयल डेलीसियस 16300 13000
शिमला 25000 11000
सेब 16000 1250
मसाले
काली गिरी
उंगराब्लेड 70000 68000
गरब्लेड 69000 68000
मालाबार 63000 30000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 18400 5250
धनिया बीज
धनिया बीज 13500 5500
पूर्ण हरा 6580 5905
नारियल
आयातित 6614 6389
ग्रेड-I 16000 4500
ग्रेड-III 6700 5000
नारियल 6000 120
बड़ा 15000 1100
मध्यम 12000 850
मेथी बीज
मेथीबीज 4075 3000
लहसुन
देशी 9055 1400
लहसुन 12000 3750
लाल मिरची
लाल 11000 4000
सुखी मिर्ची
कड्डी 15600 2669
गुन्टूर 14000 1069
तालू 5000 4000
द्वितीय किस्म 10000 5500
प्रथम किस्म 10500 8000
ब्यादगी 15400 12000
रेड टॉप 14200 4500
लाल 13500 7000
लाल नई 15300 7000
स्थानीय 8800 7500
सफेद 9800 4200
सोंठ
सूखी 16500 12000
हाईब्रीड 4000 3600
हलदी
फिंगर 10409 3010
बल्ब 9208 3010
राजापुरी 13000 7500
सूखी 13000 12000
हल्दी 7600 7000
हल्दी पाउडर 25000 18000
हल्दी स्टिक 12000 8000
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3800 Long staple:4100
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4300 4100
एच.बी. (अनजिन्ड) 5945 4080
एफ-1054 6009 4050
एम.सी.यू 5 4800 3600
एल.आर.ए. 4200 3700
एलएच-1556 6209 3715
कपास (अडोनी) 4300 4000
कपास (अनजिन्ड) 5930 3400
जी.सी.एच. 6039 2510
देशी 4100 3900
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5825 4750
जूट 3200*
टी.डी. 5 5700 4700
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 2000 1510
चिंच
इमली 12000 3000
नन ए#सी पतली 12100 10600
नन ए#सी फूल 11000 6100
बीजयुक्त प्रथम किस्म 2500 2000
रीठा
मध्यम 6800 4650
लकड़ी
यूकैलिप्टस 510 375
सुबबूल 4400 440
सूकामेवा
काजू
गुलाब सेब 80000 75000
गिरी 66000 64500
स्थानीय (कच्चा) 11200 9400
सब्जी
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 6500 3600
अमरथस
अमरंथस 3000 1200
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3400 3000
आम
मैंगो - रा- राइप 5000 200
आलू
आलू 3500 600
एफ.ए.क्यू. 1280 1025
चिप्स 3350 1400
ज्योति 2700 1350
जालंधर 800 700
देशी 2000 500
बड़ा 3600 2600
लाल 2200 1270
स्थानीय 2650 800
ककडी
खीरा 4200 200
कच्चे केले
कच्चा केला 6000 560
कद्दू
कद्दू 3000 400
करेला
करेला 5400 400
कसावा
टैपियोका 3000 588
कोयला
पेठा 2400 600
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 8000 800
ग्वार
ग्वार 5025 2600
गाजर
गाजर 5200 400
चुकन्दर
बीटरूट 5000 400
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4000 600
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 4000 3200
टमाटर
टमाटर 6200 800
देशी 4200 1575
स्थानीय 7000 400
हाइब्रिड 4800 1333
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1900 500
धनिया
धनिया 6000 2000
स्थानीय 7650 5400
नूल खोल
नूल खोल 3800 2080
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 3500 1200
प्याज
छोटा 4400 3000
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1000 675
तेलगी 760 300
द्वितीय किस्म 800 400
नासिक 1600 180
पूना 1225 300
प्याज 4800 125
प्रथम किस्म 1200 800
पूसा-लाल 1260 350
बंगलौर - छोटा 400 100
बड़ा 2500 1100
मध्यम 890 850
लाल 1450 100
स्थानीय 2000 200
सफेद 1300 300
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3000 2500
फूलगोभी
फूलगोभी 5400 1000
रॉची 2200 1800
स्थानीय 2000 638
बैंगन
गोल 3650 800
गोल#लम्बा 3500 700
बैंगन 4200 600
बंदगोभी
गोभी 5400 500
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 9000 3000
भिन्डी
भिन्डी 4400 500
मटर खेत
मटर 4200 2000
मूली
मूली 2000 200
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1800 600
रतालू
शकरकन्द 2000 500
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 4800 500
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 8000 1600
लौकी
बोटल गौर्ड 5500 150
शलगम
मिर्च 10000 800
सफेद कद्दू
सफेद कद्दू 1000 800
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 4200 2600
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 10700 750
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 2600 2200
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 5500 5000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 10000 900
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 8000 700