తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
19/4/2014

बाजार प्रतिवेदन :  226
(till 8:00 PM)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1350*
1482 1400 1400
2329 1400 1400
343 1400 1400
कल्याण 2105 1535
दड़ा 2040 1380
लोक-1 1585 1470
लोकवान 1550 1490
शरबती 1490 1340
स्थानीय 1825 1400
सुपर फाइन 1950 1500
चावल
तृतीय 2040 1870
फाइन 4000 3000
मध्यम 2800 2400
मोटा 2600 1900
सुपर फाइन 9000 4200
जव 980*
दरा 1310 1110
ज्वार Hybrid:1500 Maldandi:1520
ज्वार (सफेद) 3025 2625
धान Common:1310 Grade-A:1345
धान 1335 1250
पैडी मोटा 1330 1290
बाजरा 1310*
देशी 1190 1150
स्थानीय 1635 1050
हाईब्रीड 1830 1100
मक्का 1310*
देशी लाल 1575 1250
लाल 1350 1270
हाइब्रिड 1395 1340
अन्य
गुड़
लाल 2870 2720
नरियल
मध्यम 3300 2800
रबर
आर.एस.एस.-4 14300 13000
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड का बीज 3725 3455
तिल 4500*
सफेद 13655 10750
मूँगफली 4000*
3415 3075
गुंगरी (कोशयुक्त) 3140 2940
बोल्ड 4070 3000
स्थानीय 3105 3005
हाईब्रीड 3175 3060
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 4600 4250
सरसों 3000*
पीली (काली) 3200 3110
लोही काली 3050 2900
सरसों 3100 2500
सरसौं (काली) 3080 2985
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 4238 2900
दवा एवं नशीली
सुपारी
कच्चा 1800 1500
दालें
अरहर 4300*
अरहर 4420 4400
उड़द 4300*
उड़द (साबुत) 8300 7800
बंगाली चना 3000*
छोटा (खंडित) 3580 3500
देशी (साबुत) 3660 3450
मूँग 4500*
हरा (साबुत) 6700 6660
मटर
हरा मटर 2000 1200
मसूर दाल
मसूर गोला 4605 4285
मसूरी दाल 7800 7000
फल
अंगूर
इण्डियन 3300 3200
काला 3600 3200
सफेद 5000 3000
हरा 5000 4200
अनन्नास
अनन्नास 4200 2400
अनार
अनार 15000 6955
आम
तोतापरी 3600 2500
दशहरी 4500 4000
सफेदा 4800 3800
केला
नन्द्रा बाले 3500 2800
पका हुआ केला 4700 900
पलयमथोड़न 2500 1500
पूवन 3800 3000
मध्यम 1790 1200
चीकू
सपोता 3000 1500
नारंगी
नागपुरी 4500 4300
मध्यम 2900 2850
संतरा 6000 2400
पपीता
पपीता 2500 1000
मुसम्मी
मौसमबी 4000 1500
सेब
कश्मीर#शिमला-2 6100 5800
डैलीसियस 6300 6185
रिच रेड 6250 6200
सेब 16000 5000
मसाले
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 8800 8300
धनिया बीज
धनिया बीज 8725 7625
लहसुन
देशी 2750 2730
लहसुन 3800 1000
सोंठ
वैजीटेबल - फ्रैश 13500 12000
सूखी 18000 17000
सब्जी
अमरथस
अमरंथस 1800 1200
आम
मैंगो - रा- राइप 3000 1500
आलू
आलू 3200 440
एफ.ए.क्यू. 975 925
चन्द्रमुखी 1100 1000
ज्योति 1000 900
देशी 1300 NR
लाल 1420 1280
स्थानीय 1300 1050
ककडी
खीरा 3000 300
कच्चे केले
कच्चा केला 4500 2200
कद्दू
कद्दू 2100 100
करेला
करेला 6000 1500
कसावा
टैपियोका 3000 2400
कोयला
पेठा 3000 1200
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 8100 2400
गाजर
गाजर 4200 740
चुकन्दर
बीटरूट 2600 1400
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4000 1600
टमाटर
टमाटर 3000 500
देशी 2000 500
स्थानीय 1000 725
धनिया
धनिया 3000 800
प्याज
छोटा 3000 2600
प्याज 3200 125
बड़ा 2100 1200
लाल 1310 1000
स्थानीय 1200 500
पहाड़ी मिरची
मिर्च 1700 1700
फूलगोभी
फूलगोभी 3000 200
स्थानीय 700 500
बैंगन
गोल 775 540
गोल#लम्बा 1000 475
बैंगन 3500 300
बंदगोभी
गोभी 2500 200
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 6000 1200
भिन्डी
भिन्डी 6000 1200
मटर खेत
मटर 4000 2000
मेथी
मेथी 1000 500
मूली
मूली 1000 200
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 8100 2800
लौकी
बोटल गौर्ड 2000 200
शलगम
मिर्च 2500 1000
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 4800 2000
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 4000 3500
हरी मिर्च
हरी मिर्च 6000 800
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 20000 5740