తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
18/12/2014

बाजार प्रतिवेदन :  977
(till 17:57 59)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1400*
Sonalika 1750 1500
147 औसत 1875 1425
कल्याण 1975 1550
घटिया 1500 1440
दड़ा 1620 1400
देशी 1980 1381
पी.बी.डब्ल्यू 343 1650 1550
मध्यम 2000 1650
मध्यम फाइन 2400 2000
मिल क्वालिटी 1448 1400
मिलबर 1525 1500
राजस्थान टुकड़ी 2005 1385
लाल 2500 1750
लोक-1 2200 1455
लोकवान 1910 1250
लोकवान गुजरात 1885 1575
स्थानीय 2700 1400
सफेद 2130 1126
सोना 1760 1720
चावल
आई आर-8 2900 2500
उसना चावल 2260 2150
एच.वाई वी. 2020 1980
चिवड़ा 2600 1400
जया 3500 3100
तृतीय 2225 1800
फाइन 6250 2100
बासूमती 12000 6500
बी.पी.टी. 5000 3400
मटा उसना 3550 3000
मध्यम 4500 1309
मसूरी 2650 2170
मोटा 2600 1400
मोटा (कोर्स) उसना 2200 1700
सुपर फाइन 8000 3000
सरबती कच्चा 3180 2550
सामान्य 3300 1400
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 5600 3300
सोना 4200 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 3000 2300
सोना महिन 5000 4900
जव 1100*
दरा 3520 1355
ज्वार Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (सफेद) 3800 1150
ज्वार हाईब्रीड 1800 1001
सफेद 3000 1400
हाईब्रिड 1400 960
धान Common:1360 Grade-A:1400
1360 1360
1525 1425
2570 2470
1400 1300
1800 1450
1360 1360
2700 1400
1360 1115
1600 1580
1130 1115
1650 1550
1240 1229
1740 1560
2425 1900
1360 1310
1001 1800 1300
आई . आर. 36 1500 1400
आई .आर. 64 1400 1240
ए. पुन्नी 2360 1359
एएसटी 16 1690 1650
एडीटी 36 1765 1200
एडीटी 37 1824 1200
एडीटी 38 1390 1280
एडीटी 39 1652 1290
एडीटी 43 1644 1270
एमटीयू-1001 1460 1380
एमटीयू-1010 1600 1280
एमटीयू-2077 1450 1360
कल्चर 1640 1250
चित्ती मुथैयालू 2687 2006
जी.आर. 11 1280 1250
धान 1830 832
नं0 2716 1800 1380
पैडी ज्योति 1650 1360
पैडी डप्पा 1400 1390
पैडी मध्यम 1650 1100
पैडी महीन 1880 1240
पैडी मोटा 1450 1000
पपटला 2147 2147
पोन्नी 2460 1748
बासुमती 2785 1560
बी.पी.टी. 2200 1100
मसूरी 1650 1150
राइट पौन्नी 2319 NR
लाल 1750 1550
सुपर पोन्नी 1614 1305
सम्बा मसूरी 1551 1300
स्वर्ण मसूरी (नया) 1400 1320
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1370 1360
सीओ. 43 1493 1425
सोना 2460 1419
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1310
सोना महसूरी 2200 1309
हंसा 1646 1229
नवाने
नवाने हाइब्रिड 2759 2025
बाजरा 1250*
देशी 1350 1025
स्थानीय 1455 1005
हाईब्रीड 2603 970
मक्का 1310*
एच.वाई.वी. 1410 1390
देशी लाल 1435 911
देशी सफेद 1614 1250
पीला 3270 601
फाइन 1310 1310
मध्यम 1310 1280
स्थानीय 1450 800
हाइब्रिड 1360 1051
हाइब्रिड#स्थानीय 1629 950
रागी 1550*
स्थानीय 1850 1069
साजें
सज्जे 1029 1015
सोजी
सोजी 2300 2060
अन्य
गुड़
अनकापल्ली 3575 2000
काला 3200 3140
दिसारा 2800 2200
पठारी 2310 2180
पीला 3280 2280
लाल 3130 2150
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2600 1650
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7500 5930
नरियल
नारियल 19000 3400
मैदा
मैदा आटा 2600 1700
येम
याम 1000 600
रबर
आर.एस.एस.-4 12200 11000
शक्कर
एम-30 3380 2975
चीनी 3800 2900
महिन 3570 3550
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 4450 3975
एरंड का बीज 4555 3653
अलसी
अलसी 4200 3700
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 15200 4500
मध्यम 8200 8100
गरी का तेल
कोपरा तेल 14260 14200
जिंगेली
काला 17000 5900
तिल 12725 9000
सफेद 12975 8000
मूँगफली 4000*
4305 2750
गेजे 4140 1612
जेएल-24 4800 3900
टीएमवी-2 4200 3800
डीएमवी-7 4500 3510
बड़ा (कोश युक्त) 4065 2755
बोल्ड 4110 2700
मूंगफली (खंडित) 4583 3250
मूंगफली का बीज 5924 3000
स्थानीय 4400 1440
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 9200 3750
सूरजमुखी
स्थानीय 3300 2639
सूर्यमुखी 3650 2510
हाइब्रिड 4000 2559
सुर्यमुखी के बीज 3750*
सूर्यमुखी का बीज 3800 2861
सरसों 3050*
पीली (काली) 3620 3000
राई यू.पी. 3550 3450
लोही काली 3500 3150
सरसों 4400 2900
सरसौं (काली) 4280 3050
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3270 2200
स्थानीय 3145 3100
सोयाबीन 9550 3035
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 10200 7500
पान
स्थानीय 5000 4000
सुपारी
कच्चा 2000 1400
रासी 30150 20066
लाल 1107 1107
सुपारी 26000 14000
सिप्पेगोट्टू 10205 7607
दालें
अरहर 4350*
6500 5800
अरहर 5930 3200
अरहर दाल (तूर) 7590 5525
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4500 3800
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 8000 3355
उड़द की दाल 6500 6000
देशी 5600 4500
स्थानीय 6300 5500
उर्द की दाल
उड़द की दाल 9800 6600
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 3500 1500
तूर दाल
तूर दाल 9000 6800
बंगली चना दाल
5000 3400
औसत (साबुत) 4100 2000
कॉटा 2655 2385
गुलाबी 3250 2800
चना (खंडित) 3200 3000
छोटा (खंडित) 3300 3200
ज्वारी स्थानीय 3000 1965
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3670 3000
देशी (साबुत) 3900 2425
मूँग 4600*
मूंग दाल-1 10500 8000
मध्यम 6100 6000
स्थानीय 6299 4700
स्थानीय (साबुत) 6850 6700
हरा (साबुत) 9200 5200
हाईब्रीड 12125 6660
मटर
हरा मटर 2200 1800
मसूर 2950*
8600 5000
5050 4900
(साबुत) 2650 2200
देशी (साबुत) 5500 2000
स्थानीय 5693 2180
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 4410 2500
सेम
सेम (साबुत) 5255 800
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 43000 26000
बकरा
बकरी 8000 6000
बैल
बैल 32500 18000
भेड़
मध्यम भेड़ 18000 10000
फल
अंगूर
काला 13000 2600
हरा 8000 3400
अनन्नास
अनन्नास 4200 1000
अनार
अनार 15000 4000
अमरूद
अमरूद 4000 1000
अमरूद इलाहाबाद 2600 2400
केला
एलक्की बाले 3800 1500
खांदेश 1280 528
चम्पा 1300 1100
नन्द्रा बाले 4500 1200
पका हुआ केला 4500 1470
पलयमथोड़न 3500 1000
पूवन 5000 2300
मध्यम 3400 1200
रसाकथाई 5000 4600
रोबस्टा 2500 800
लाल केला 5500 3800
कलिंदा
तरबूज 2500 300
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 12000 5000
खरबूजा
खरबूजा 3125 1750
चीकू
सपोता 4000 1000
नारंगी
दार्जिलिंग 5100 700
नागपुरी 1500 1400
संतरा 3200 900
पपीता
पपीता 3000 525
मुसम्मी
मौसमबी 3300 1615
सेब
अमेरिकन 2200 2000
कंडीशन 4300 4100
कश्मीर#शिमला-2 6000 3400
डैलीसियस 6500 1750
महाराजी 2500 1500
रॉयल डेलीसियस 8000 6000
सेब 12000 1500
मसाले
काजू
जम्बू 57000 56800
काली गिरी
उंगराब्लेड 66500 65500
गरब्लेड 69500 68500
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 12655 8250
धनिया बीज
धनिया बीज 14175 9750
पूर्ण हरा 13050 7505
नारियल
नारियल 6500 800
बड़ा 2000 1600
मध्यम 2800 2500
मेथी बीज
मेथीबीज 6950 5250
लहसुन
ओसत 3200 2700
देशी 4000 3000
लहसुन 7000 725
लाल मिरची
लाल 7000 6700
सुखी मिर्ची
तृतीय किस्म 2500 1500
द्वितीय किस्म 4500 3500
प्रथम किस्म 8000 5000
रेड टॉप 9300 7500
लाल 6800 5600
लाल नई 7800 6200
स्थानीय 7900 4800
सफेद 6500 5000
सोंठ
वैजीटेबल - फ्रैश 4500 3000
सूखी 27500 2630
हाईब्रीड 5500 4500
हलदी
फिंगर 9099 4000
बल्ब 8000 4160
सूखी 9500 8500
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
4050 4050
अमेरिकन 4100 3300
एच-4 4253 3850
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 4400 3700
एन-44 3500 3300
एफ-1054 4125 3250
एम.सी.यू 5 4050 3750
एमसीयू 3900 3700
एल.आर.ए. 4050 3000
एलएच-1556 4200 3600
एलडी-327 5200 5100
कपास (अनजिन्ड) 4440 3500
जी.सी.एच. 4337 2069
जी-6 4050 3888
देशी 4360 3600
मूंगारी (जिन्ड) 4250 3750
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5139 3400
शंकर 431 मिमी फाइन 4340 3750
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4225 3500
जूट 2400*
जूट 3000 2300
टी.डी. 5 3500 2450
वनोत्पाद
चिंच
इमली 9000 2400
चपाथी 6600 3500
नन ए#सी पतली 6800 6200
नन ए#सी फूल 4000 3200
फूल ए#सी 6800 6000
सूकामेवा
काजू
गिरी 46000 45000
स्थानीय (कच्चा) 7500 6500
सब्जी
काली तोरी 2800 620
अन्य सब्जियॉ 3000 800
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 3200 1800
अमरथस
अमरंथस 3000 1000
आम
मैंगो - रा- राइप 8000 4500
आलू
(लाल नैनीताल) 2100 1400
आलू 3400 300
एफ.ए.क्यू. 900 580
चिप्स 3550 2200
ज्योति 1800 970
जालंधर 1250 300
देशी 2250 615
लाल 1800 600
स्थानीय 1750 600
ककडी
खीरा 3000 200
कच्चे केले
कच्चा केला 4800 550
कद्दू
कद्दू 2500 200
करेला
करेला 5000 800
कसावा
टैपियोका 2400 1500
कोयला
पेठा 2400 400
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 3500 1000
ग्वार
ग्वार 4256 1625
गाजर
गाजर 4600 76
पुसाकेसर 1400 1300
चुकन्दर
बीटरूट 4600 400
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3000 300
टमाटर
टमाटर 2800 200
देशी 1500 500
शंकर 1300 700
स्थानीय 2000 300
हाइब्रिड 2700 200
धनिया
धनिया 5010 600
'मोटा, छोटा' 1000 600
स्थानीय 10000 600
नूल खोल
नूल खोल 2000 900
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 2900 500
प्याज
छोटा 4500 2850
ड्राई एफ.ए.क्यू. 2600 1450
द्वितीय किस्म 1000 500
नासिक 2500 1400
प्याज 6350 300
प्रथम किस्म 1900 800
बड़ा 3700 2000
लाल 2000 1130
स्थानीय 2800 350
सफेद 1950 1005
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3500 2500
फूलगोभी
फूलगोभी 4600 54
स्थानीय 1800 600
बैंगन
गोल 3250 500
गोल#लम्बा 2700 400
बैंगन 4200 100
बंदगोभी
गोभी 4800 200
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 2750 500
भिन्डी
भिन्डी 6000 1000
मटर खेत
मटर 2900 1000
मेथी
मेथी 6255 600
मूली
मूली 900 200
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 3200 200
रतालू
शकरकन्द 1500 500
होसूर लाल 1200 1000
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6500 1500
लौकी
बोटल गौर्ड 4000 200
शलगम
मिर्च 8000 1500
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2200 1800
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 20000 12000
सीजन लीवस
सीजन लीवस 675 500
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 2200 1000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 7500 600
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 8000 1000