తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
26/10/2014

बाजार प्रतिवेदन :  59
(till 11:24 37)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
चावल
सोना मंसूरी नन बासमती 2600 2400
धान Common:1360 Grade-A:1400
3200 3000
1800 1600
पैडी महीन 1400 1400
मक्का 1310*
हाइब्रिड#स्थानीय 1310 1310
फल
सेब
गोल्डन 2500 2300
रॉयल डेलीसियस 6000 5500
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
अमेरिकन 4154 3850
कपास (अनजिन्ड) 3900 3000
देशी 5371 4900
सब्जी
अन्य सब्जी
अन्य सब्जियॉ 3000 2000
आलू
आलू 2800 2500
ज्योति 1820 1780
टमाटर
टमाटर 2000 1600
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 3000 2000
प्याज
प्याज 2400 2000
फूलगोभी
फूलगोभी 5000 4000
बैंगन
गोल#लम्बा 1550 1450
भिन्डी
भिन्डी 1600 1500