తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
28/7/2016

बाजार प्रतिवेदन :  29
(till 08:22 53)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
चावल
फाइन 3500 2500
मध्यम 2300 2100
सुपर फाइन 4000 3000
सामान्य 2000 1800
धान Common:1410 Grade-A:1450
पैडी मध्यम 1450 1350
अन्य
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2100 1900
मैदा
मैदा आटा 2600 2200
दालें
अरहर 4425*
अरहर दाल (तूर) 13600 11000
उड़द 4425*
स्थानीय 15000 4425
मूँग 4650*
मूंग दाल-1 9600 9000
मसूर 3325*
मसूर दाल 9500 7300
मसाले
नारियल
नारियल 950 850
हलदी
फिंगर 7800 7600
बल्ब 6900 6700
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3800 Long staple:4100
कपास (अनजिन्ड) 4416 3458
सब्जी
आम
मैंगो - रा- राइप 1200 1000
आलू
जालंधर 1200 1000
करेला
करेला 1600 1200
प्याज
ड्राई एफ.ए.क्यू. 900 810
नासिक 1200 900
प्याज 2200 2200
बैंगन
गोल 1400 1200
मूली
मूली 1000 900
हरी मिर्च
हरी मिर्च 1200 1000