తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
28/8/2016

बाजार प्रतिवेदन :  459
(till 8:00 PM)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1525*
Sonalika 1730 1680
147 औसत 1740 1730
कल्याण 1770 1700
दड़ा 1675 1605
देशी 2051 2051
बंसी 2101 1655
महाराष्ट्र 2189 2000 1600
चावल
तृतीय 2470 2360
फाइन 3500 2200
मध्यम 2130 1960
रतनाचुड़ी (7185-749) 2850 2650
सुपर फाइन 3450 3350
सामान्य 3200 1800
सोना मंसूरी नन बासमती 3350 3300
जव 1225*
दरा 1750 1670
ज्वार Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (सफेद) 2400 1400
लाल 2300 1600
स्थानीय 1400 1100
हाईब्रिड 1550 1000
धान Common:1410 Grade-A:1450
1001 1510 1410
आई . आर. 36 1450 1350
आई .आर. 64 1450 1450
एडीटी 37 1333 1200
एमटीयू-1010 1610 1380
एमटीयू-2077 1440 1410
धान 1450 1200
पैडी मध्यम 1500 1300
पैडी महीन 1410 1390
पैडी मोटा 1340 1260
बी.पी.टी. 2133 1450
सम्बा मसूरी 2227 1862
स्वर्ण मसूरी (नया) 1460 1410
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1450 1410
सामान्य 1440 1380
सोना मसूरी (पुराना) 1500 1400
सोना महसूरी 1900 1800
हंसा 1450 1340
बाजरा 1275*
स्थानीय 1500 1200
हाईब्रीड 1440 1360
मक्का 1325*
देशी लाल 1725 1380
पीला 1700 1400
फाइन 1325 1325
स्थानीय 1600 1140
अन्य
गुड़
निजामाबाद 4120 2615
पठारी 3440 3360
मुड्डे 3900 3000
लाल 3790 3770
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2900 1900
येम
याम 1800 1000
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3485 3425
एरंड का बीज 3110 3081
मूँगफली 4030*
गेजे 5369 1750
टीएमवी-2 5179 2100
मूंगफली (खंडित) 6041 5416
स्थानीय 5789 2100
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 8500 8100
सूरजमुखी
स्थानीय 3280 2260
सरसों 3350*
लोही काली 4050 4030
सरसों 3800 3350
सरसौं (काली) 4250 4180
सरसों का तेल
10120 9850
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2600
पीला 3600 2800
दवा एवं नशीली
सुपारी
ई डी आई 26859 23529
गोराबालू 16799 15811
बेट्टे 27419 26089
रासी 26759 21189
सुपारी 29200 20000
सराकू 43699 25111
दालें
अरहर 4425*
अरहर 6910 6830
अरहर दाल (तूर) 9800 9600
उड़द 4425*
उड़द की दाल 14500 7000
स्थानीय 9800 7000
तूर दाल
तूर दाल 11800 10500
बंगाली चना 3425*
औसत (साबुत) 6200 6000
गुलाबी 6400 6200
चना दाल 8700 8500
देशी (साबुत) 8270 5600
सफेद (साबुत) 4023 4023
मूँग 4650*
छोटा (खंडित) 10400 9400
स्थानीय 4775 3700
मटकी दाल
मोठ दाल 8350 8300
मसूर 3325*
मसूरी दाल 10600 8400
सेम
स्थानीय 1800 900
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 25000 19000
बकरा
बकरी 12500 4000
बकरी
बकरी 9000 6000
बैल
बैल 25000 16000
भेड़
मध्यम भेड़ 14000 4500
भैंस
भैंस 20000 17500
भैंसा
भैंसा 23500 5000
सांड
बुल 26000 12500
फल
केला
पका हुआ केला 2630 2560
पपीता
पपीता 2100 650
सेब
डैलीसियस 5500 5300
शिमला 25000 3000
सेब 6500 4500
मसाले
नारियल
ग्रेड-II 1500 1300
नारियल 2800 760
लहसुन
लहसुन 8240 8150
सोंठ
फ्रैश अनब्लीचड 3800 3300
बड़ा#मोटा 5500 5100
हलदी
फिंगर 8249 5000
बल्ब 9900 7000
हल्दी 7250 7000
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3800 Long staple:4100
कपास (अनजिन्ड) 4300 3542
जूट 3200*
टी.डी. 5 4200 3100
वनोत्पाद
चिंच
नन ए#सी पतली 10800 10800
नन ए#सी फूल 6700 6700
लकड़ी
सुबबूल 4400 4400
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 11000 10000
सब्जी
आलू
आलू 2000 1000
ज्योति 1780 1480
देशी 1600 1500
स्थानीय 2000 800
ककडी
खीरा 2600 200
कच्चे केले
कच्चा केला 1200 550
कद्दू
कद्दू 1000 200
करेला
करेला 1000 400
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 1000 400
गाजर
गाजर 2600 400
चुकन्दर
बीटरूट 900 200
चचेंड़ा
चिचिण्डा 800 300
टमाटर
टमाटर 2200 150
देशी 1230 1100
स्थानीय 2000 200
हाइब्रिड 2200 250
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 200 100
धनिया
स्थानीय 7800 7800
प्याज
नासिक 1330 1100
प्याज 1300 100
पूसा-लाल 1230 300
लाल 1450 200
स्थानीय 1000 300
सफेद 1310 350
फूलगोभी
फूलगोभी 3780 300
बैंगन
गोल#लम्बा 2500 1100
बैंगन 2600 600
बंदगोभी
गोभी 1770 300
भिन्डी
भिन्डी 2200 400
मटर खेत
मटर 2000 1000
मूली
मूली 1550 200
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1350 1000
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 1000 300
लौकी
बोटल गौर्ड 880 200
शलगम
मिर्च 3000 1000
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 1500 800
हरी मिर्च
हरी मिर्च 6000 800
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 5840 5750