తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
4/8/2015

बाजार प्रतिवेदन :  1404
(till 19:21 32)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1450*
Sonalika 1600 1350
147 औसत 1600 1350
1482 1850 1800
एच.डी. 1480 1480
कल्याण 2100 1365
घटिया 1450 1420
दड़ा 1980 1250
देशी 1680 1400
पी.आई .एस.एस.आई 1550 1310
फर्मी 1570 1425
बंसी 2800 1700
मैक्सिकन 2020 1191
मध्यम 2000 1800
मध्यम फाइन 2400 2200
महाराष्ट्र 2189 1910 1400
मिल क्वालिटी 1470 1300
मिलबर 1425 1400
राजस्थान टुकड़ी 1885 1345
लाल 2700 1250
लोक-1 1655 1375
लोक-1 (नीलामी रेट) 1532 1438
लोकवान 2040 1250
शरबती 2550 2200
सेचर नं0 1 1880 1380
स्थानीय 3000 1350
सुपर फाइन 2800 2600
सफेद 2269 1516
सोना 2200 1700
चावल
अलूर सन्ना 2600 2200
आई आर-8 3000 2200
उसना चावल 2000 1850
एच.वाई वी. 2300 1990
कच्चा बासमती 2500 2300
कट्टासाम्बर 2600 2400
चिवड़ा 2500 800
जया 4000 3200
तृतीय 2160 1870
फाइन 5000 1940
बासूमती 8200 8000
बासमती दावत 6000 3500
बी.पी.टी. 3800 3000
मध्यम 4500 2200
मसूरी 2900 1500
मोटा 2600 1750
मोटा (आई .आर.20) 1800 1800
मोटा (कोर्स) उसना 1700 1550
रतनाचुड़ी (7185-749) 2700 2300
सुपर फाइन 3800 3470
सरबती कच्चा 3000 2550
सामान्य 3000 300
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4500 3000
सोना 4850 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 2900 1850
सोना महिन 3900 3800
हन्सा 4850 3250
जव 1150*
दरा 1500 1160
ज्वार Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (पीली) 2951 2775
ज्वार (सफेद) 4995 1250
ज्वार हाईब्रीड 1440 1319
रबी 1350 1350
लाल 1900 1760
स्थानीय 1530 1530
सफेद 2100 1400
हाईब्रिड 1450 1175
धान Common:1360 Grade-A:1400
2000 1180
1001 1445 1000
5001 1450 1360
आई . आर. 36 1110 890
आई .आर. 64 1600 1200
आई.आर.20 1100 1100
ए. पुन्नी 2100 1229
एएसटी 16 1600 1400
एडीटी 36 1700 1300
एडीटी 37 1497 909
एडीटी 38 1430 1430
एडीटी 39 1590 909
एडीटी 43 1800 1173
एम.एम.टी. 1670 1670
एमटीयू-1001 1455 1345
एमटीयू-1010 1600 1100
एमटीयू-2077 1400 1360
कल्चर 1480 1330
टी.के.एम.9 1248 1103
धान 1630 1050
नं0 2716 1670 1560
पैडी ज्योति 1500 1400
पैडी मध्यम 1650 1100
पैडी महीन 2038 1090
पैडी मोटा 1600 1000
पपटला 2000 1383
पोन्नी 2772 1200
पौम्मानी 1416 1380
बी.पी.टी. 2380 1300
मसूरी 1650 1410
मोगुलूकुलू (न्यू) 1400 1360
राइट पौन्नी 2225 1436
लाल 1600 1320
सुपर पोन्नी 1700 1052
सम्बा मसूरी 1500 1310
स्वर्ण मसूरी (नया) 1400 1100
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1370 1110
सीओ. 43 1700 1350
सोना 1750 1350
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1310
सोना महसूरी 1839 1189
हंसा 1378 1212
नवाने
नवाने हाइब्रिड 3089 2710
बाजरा 1250*
देशी 1400 1025
बोल्ड 1380 1090
स्थानीय 1420 1225
हाईब्रीड 1700 1040
मक्का 1310*
एच.वाई.वी. 1120 1090
देशी लाल 1635 1201
देशी सफेद 1600 1000
पीला 1730 1150
फाइन 1450 1310
मध्यम 1350 1310
व्हाइट (सफेद) 1550 1250
स्थानीय 1525 1100
हाइब्रिड 3500 980
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1300 1000
हाइब्रिड#स्थानीय 1620 1100
रागी 1550*
फाइन 2250 1900
मध्यम फाइन 1250 1000
लाल 1534 1529
स्थानीय 1600 1300
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 3024 3024
सोजी
सोजी 2300 2160
अन्य
कोंडा
भूसा 1050 1050
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 1700 1200
गुड़
अच्छू 3100 1960
उन्डे 3100 2000
काला 3250 2000
नं0 1 3150 2930
नं0 3 2500 2000
निजामाबाद 2340 1680
पठारी 3380 3140
पीला 3360 2200
मुड्डे 3300 3000
लाल 3425 2840
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2500 1600
टूटे चावल
चिवड़ा 1600 1600
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7800 6170
नरियल
नारियल 20000 3500
भूसा रहित क्ष्तिीय शोर्ट 10000 7000
मध्यम 10000 10000
श्रेंणी-1 21000 6000
श्रेणी-2 13000 3000
मैदा
मैदा आटा 2250 1650
येम
याम 2200 15
रबर
आर.एस.एस.-4 12100 12000
शक्कर
चीनी 3500 2300
महिन 2680 2400
शक्कर 2400 2250
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3940 3575
एरंड का बीज 4000 2629
अलसी
अलसी 4380 3755
कोपरा Milling:5550 Ball:5830
कोपरा 13630 4500
गरी का तेल
कोपरा तेल 11950 11800
जिंगेली
काला 14660 4500
तिल 7750 6700
लाल 9200 6850
सफेद 7925 NR
नाइजर बीज 3600*
शमतील का बीज 8200 8000
निमौरी
नीम बीज 2890 1850
फूल 3050*
कुसुम 2515 2475
मूँगफली 4000*
5250 3625
गुंगरी (कोशयुक्त) 5700 1600
गेजे 6119 1509
जेएल-24 5200 4100
टीएमवी-2 6123 4300
डीएमवी-7 5400 4500
बड़ा (कोश युक्त) 4869 2899
बल्ली#हब्बू 4770 3430
बोल्उ करनेल 5305 3930
बोल्ड 4845 3500
मूंगफली (खंडित) 5833 4000
मूंगफली का बीज 8890 5055
स्थानीय 8600 2100
मूँगफली का तेल
मूंगफली का तेल 10700 10700
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 11000 4500
सूरजमुखी
स्थानीय 4000 3035
सूर्यमुखी 3650 2351
हाइब्रिड 4000 3750
सुर्यमुखी के बीज 3750*
सूर्यमुखी का बीज 3800 3600
सरसों 3100*
पीली (काली) 4400 3660
लाहा (सरसीब) 3925 3875
लोही काली 3970 NR
सरसों 4300 2500
सरसौं (काली) 5075 3500
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3350 2252
सोयाबीन 6000 2500
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 8905 7400
पान
स्थानीय 4400 1560
सुपारी
कच्चा 2800 2500
केम्पूगोटू 20262 16019
कोले 15509 11009
गोराबालू 20109 10199
चाली 25009 21399
चिप्प्ू 18519 10099
टटीबेट्टी 26899 17690
नई वैरायटी 27500 12000
पका 25336 22109
फैक्ट्री 9629 3619
बेट्टे 36799 23609
बिलेगोटू 20029 14012
रासी 31359 23069
लाल 36000 35390
सुपारी 30000 21000
सराकू 63009 43009
सिप्पेगोट्टू 11389 10969
सी.क्यू.सी.ए. 20500 8000
दालें
अरहर 4350*
10000 9000
अरहर 8525 1204
अरहर दाल (तूर) 10600 8028
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 5500 3519
आवरे
ऑवरे दाल 6500 3800
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 9100 3995
उड़द की दाल 9150 9050
देशी 8200 4800
स्थानीय 8000 6800
उर्द की दाल
उड़द की दाल 13600 10500
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 4440 2900
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 8500 8000
तूर दाल
तूर दाल 12000 9500
बंगली चना दाल
चना दाल 6200 5500
बंगाली चना 3175*
5500 5300
6000 5250
औसत (साबुत) 6000 2819
कॉटा 3980 3900
गुलाबी 4800 3150
चना (खंडित) 4600 4500
ज्वारी स्थानीय 6000 4300
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 4950 NR
देशी (साबुत) 5300 3500
मूँग 4600*
बोल्ड 9100 7320
मूंग दाल-1 11000 8000
मध्यम 6100 4000
स्थानीय 6639 5769
स्थानीय (साबुत) 6930 6800
हरा (साबुत) 11000 2450
मूग दाळ
मूंग दाल 11000 8200
मटर
हरा मटर 4000 3200
मसूर 3075*
10200 9300
6225 6200
9800 5780
7175 6125
9900 9700
5201 5101
10400 7210
(साबुत) 7550 7450
देशी (साबुत) 7200 3555
स्थानीय 8250 3600
मौथा
मोठ (डब्ल्यू) 8000 7000
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 5000 3400
सेम
सेम (साबुत) 6200 1033
पेय पदार्थ
चाय
चूर्णयुक्त 26000 26000
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 40000 5500
बकरा
बकरी 6500 2100
बकरी
बकरी 2000 1200
बैल
बैल 30000 7000
भेड़
छोटी भेड़ 2000 1200
बड़ी भेड़ 6040 3040
भैंस
भैंस 60000 7000
भैंसा
भैंसा 10000 3000
सांड
बुल 25000 4000
फल
अंगूर
काला 7000 800
सफेद 3500 130
हरा 8400 2800
अनन्नास
अनन्नास 5000 800
अनार
अनार 8500 1250
अमरूद
अमरूद 5000 300
आम
चौसा 5000 1200
दशहरी 5000 1500
नीलम 3600 1000
लंगड़ा 4000 1200
कटहल का फल
कठहल 550 450
केला
350 150
160 100
180 100
200 100
200 100
200 100
150 130
एलक्की बाले 3500 1000
खांदेश 1200 1100
नन्द्रा बाले 4400 2000
पका हुआ केला 5500 40
पच्छा बाले 1800 600
पलयमथोड़न 3000 1000
पूवन 4200 310
मध्यम 2600 700
रसाकथाई 3500 3200
रोबस्टा 2200 600
लाल केला 4700 4300
कलिंदा
तरबूज 6000 400
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 7000 6000
खरबूजा
खरबूजा 7500 500
चीकू
सपोता 5000 800
नारंगी
संतरा 7000 350
पपीता
पपीता 2500 500
मुसम्मी
मौसमबी 19200 1600
सेब
अमेरिकन 12000 12000
कल्लू रॉयल डेलीसियस 7000 1000
कश्मीर#शिमला-2 7065 1500
गोल्डन 4000 2500
डैलीसियस 13000 NR
रॉयल डेलीसियस 13000 3500
शिमला 12000 9000
सेब 13200 300
हजरतबली 1875 625
मसाले
काजू
जम्बू 70000 69800
काली गिरी
उंगराब्लेड 62500 61500
गरब्लेड 65500 64500
मालाबार 57299 30000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 17255 NR
धनिया बीज
धनिया बीज 15000 6200
मध्यम हरा 10030 8105
नारियल
नारियल 9000 500
बड़ा 1800 1600
मध्यम 3800 2800
मेथी बीज
मेथीबीज 9000 5000
लहसुन
देशी 6500 1000
लहसुन 8000 2500
लाल मिरची
लाल 14000 3000
सुखी मिर्ची
गुन्टूर 15000 13000
तृतीय किस्म 5000 4000
द्वितीय किस्म 7000 6000
प्रथम किस्म 9300 7300
ब्यादगी 18000 16000
रेड टॉप 9900 8100
लाल 7700 6500
लाल नई 8800 6500
सफेद 7000 5500
सोंठ
बड़ा#मोटा 5600 1600
वैजीटेबल - फ्रैश 17500 13000
सूखी 27500 7000
हलदी
फिंगर 9025 4521
बल्ब 7111 5262
राजापुरी 9550 6000
हल्दी पाउडर 14000 14000
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
एच.बी. (अनजिन्ड) 4605 3755
एच-4 4050 4050
एन-44 3800 3600
एफ-1054 4000 4000
एम.सी.यू 5 4592 3000
एमसीयू 3900 3600
एल.आर.ए. 3800 3000
एलएच-1556 4449 3965
कपास (अडोनी) 4611 3187
कपास (अनजिन्ड) 4605 3400
कपास (जिन्ड) 4050 4050
देशी 4300 3500
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5151 2669
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4640 4400
जूट 2700*
जूट 3000 2800
टी.डी. 5 4400 3000
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 3600 1500
चिंच
इमली 9000 2500
नन ए#सी पतली 6500 6200
नन ए#सी फूल 3800 3200
फूल ए#सी 6000 5300
लकड़ी
510 480
4400 420
यूकैलिप्टस 500 350
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 10500 7000
मुनक्का
किशमिश 35000 30000
सब्जी
काली तोरी 6800 20
अन्य सब्जियॉ 2500 11
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4400 1900
अमरथस
अमरंथस 4000 900
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 2600 2300
आम
मैंगो - रा- राइप 6000 1200
आलू
आलू 3400 248
एफ.ए.क्यू. 880 400
चन्द्रमुखी 600 400
चिप्स 1400 900
ज्योति 1800 525
देशी 1500 150
लाल 1100 400
स्थानीय 2200 350
ककडी
खीरा 5050 6
कच्चे केले
कच्चा केला 5000 4
कद्दू
कद्दू 2600 200
करेला
करेला 5200 25
कसावा
टैपियोका 1600 700
कोयला
पेठा 2600 350
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 5000 10
ग्वार
ग्वार 4500 1125
गाजर
गाजर 5000 500
चुकन्दर
बीटरूट 4400 22
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4600 10
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 3800 2400
टमाटर
टमाटर 5000 60
देशी 4400 400
स्थानीय 3450 500
हाइब्रिड 4200 1200
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 2100 800
धनिया
धनिया 10000 1500
स्थानीय 14000 8000
नूल खोल
नूल खोल 2200 1000
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 2600 9
प्याज
छोटा 5700 2400
ड्राई एफ.ए.क्यू. 2200 2150
तेलगी 3900 1700
द्वितीय किस्म 3300 1200
नासिक 4800 1870
पूना 4200 2000
प्याज 5500 1000
प्रथम किस्म 3800 2400
बंगलौर - छोटा 2400 1000
बड़ा 5900 2800
बीलरी लाल 3400 2600
लाल 3650 500
स्थानीय 4200 1450
सफेद 3800 2100
हाइब्रिड 2100 1200
पहाड़ी मिरची
मिर्च 4000 800
फूलगोभी
फूलगोभी 5800 15
स्थानीय 3000 1500
बैंगन
गोल 3000 18
गोल#लम्बा 5250 700
बैंगन 5500 300
बंदगोभी
गोभी 4600 12
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 9000 2600
भिन्डी
भिन्डी 7000 NR
मटर खेत
मटर 3000 1500
मेथी
मेथी 2500 1500
मूली
मूली 2200 100
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1600 300
रतालू
शकरकन्द 1200 800
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 5000 1500
लौकी
बोटल गौर्ड 4600 10
शलगम
मिर्च 7000 800
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 2800 2200
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 4800 2
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1500 600
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 3200 1400
हरी मिर्च
हरी मिर्च 10500 20
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 10000 666