తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
31/1/2015

बाजार प्रतिवेदन :  906
(till 8:00 PM)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1400*
Sonalika 1650 1550
147 औसत 1818 1231
एच.डी. 1515 1300
कल्याण 1725 1575
दड़ा 1850 1350
पी.आई .एस.एस.आई 1680 1570
मैक्सिकन 1788 1200
मध्यम 1420 1200
मध्यम फाइन 1800 1500
मिलबर 1700 1675
राजस्थान टुकड़ी 1785 1395
लाल 2500 1750
लोक-1 2300 1650
लोकवान 2055 1201
सेचर नं0 1 2085 1605
स्थानीय 3000 1400
सुपर फाइन 1900 1600
सफेद 2479 1251
सोना 1840 1800
चावल
अलूर सन्ना 2500 2100
आई आर-8 3000 2250
कच्चा बासमती 3600 2400
कट्टासाम्बर 2730 2250
चिवड़ा 5951 1250
जया 3450 3350
तृतीय 2300 1400
फाइन 4450 2200
फाइन (बासमती) 4700 2300
बासमती दावत 5000 3200
बी.पी.टी. 4500 3000
मध्यम 4800 2000
मसूरी 2700 2170
मोटा 4300 1000
सरबती कच्चा 2200 1800
सामान्य 3300 1400
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 5500 3200
सोना 5400 3500
हन्सा 3120 2300
जव 1100*
दरा 1800 1060
ज्वार Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (सफेद) 3600 801
ज्वार हाईब्रीड 3129 1130
स्थानीय 2469 1700
सफेद 3250 1350
हाईब्रिड 1650 1100
धान Common:1360 Grade-A:1400
1360 1360
1550 1400
2500 2400
1400 1300
2550 2460
1365 1350
2650 2300
1370 1330
1460 1440
1375 1350
2580 2100
2250 1650
1360 1360
1320 1260
1450 1100
1475 1425
1001 1400 1200
आई . आर. 36 1460 1400
आई .आर. 64 1500 1300
एएसटी 16 1700 1500
एडीटी 36 1600 1200
एडीटी 37 1466 1300
एमटीयू-1001 1440 1345
एमटीयू-1010 1500 1100
जया 1600 1260
देहरादून 2665 2650
धान 1840 1084
नं0 2716 1730 1400
पैडी ज्योति 1400 1360
पैडी डप्पा 1700 1400
पैडी मध्यम 1600 1000
पैडी महीन 2600 1160
पैडी मोटा 1400 1170
बासुमती 2500 1350
बी.पी.टी. 2240 1300
मसूरी 1600 1325
मोगुलूकुलू (न्यू) 1400 1360
राजाहम्सा 1462 950
सम्बा मसूरी 1852 1340
स्वर्ण मसूरी (नया) 1400 1170
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1380 1340
सोना 2081 1450
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1310
सोना महसूरी 2089 1112
हंसा 1428 1216
नवाने
नवाने हाइब्रिड 3154 1089
बाजरा 1250*
देशी 2000 1050
बोल्ड 1400 1360
स्थानीय 1500 1045
हाईब्रीड 3149 1000
मक्का 1310*
देशी लाल 1400 900
पीला 1720 1000
स्थानीय 1500 850
हाइब्रिड 1370 1000
हाइब्रिड#स्थानीय 1430 1000
रागी 1550*
फाइन 2100 1800
लाल 2000 1900
स्थानीय 1950 1350
साजें
सज्जे 1008 911
सोजी
सोजी 2300 2000
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 2200 1800
गुड़
काला 3290 3120
दिसारा 2950 2840
पठारी 2690 2630
पीला 3090 1950
लाल 3150 2550
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2600 2350
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7000 5700
नरियल
नारियल 16800 3000
श्रेंणी-1 23000 8000
श्रेणी-2 14000 5000
मैदा
मैदा आटा 2200 1900
रबर
आर.एस.एस.-4 11900 11400
शक्कर
चीनी 3800 3400
महिन 3420 3390
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 4050 3605
एरंड का बीज 4025 3355
अलसी
अलसी 4500 3720
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 15616 4900
मध्यम 8700 8500
गरी का तेल
कोपरा तेल 14800 13200
जिंगेली
काला 15400 6000
तिल 9125 7900
सफेद 13000 5000
तोरिया 3020*
तोरिया 3250 3150
फूल 3000*
कुसुम 2515 2300
मूँगफली 4000*
4875 3250
गुंगरी (कोशयुक्त) 5000 2794
गेजे 4793 2000
टीएमवी-2 4699 2100
बड़ा (कोश युक्त) 5050 2800
बल्ली#हब्बू 4089 3101
बोल्उ करनेल 4980 3055
बोल्ड 4760 1102
मूंगफली (खंडित) 4750 3750
मूंगफली का बीज 5455 2855
स्थानीय 5461 2230
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 9000 4500
सूरजमुखी
स्थानीय 4360 2529
सूर्यमुखी 3700 2700
हाइब्रिड 4000 3800
सुर्यमुखी के बीज 3750*
सूर्यमुखी का बीज 4000 3800
सरसों 3050*
पीली (काली) 3850 3100
लोही काली 3750 3100
सरसों 6500 3000
सरसौं (काली) 8200 3150
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3558 2100
स्थानीय 3175 3080
सोयाबीन 3341 2490
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 7575 6275
पान
स्थानीय 5400 4400
सुपारी
एपी 45009 45009
केम्पूगोटू 28019 18069
चाली 22889 12069
चिप्प्ू 19800 15800
नई वैरायटी 22500 12500
पका 23869 21259
पाइलोन 2075 1800
रासी 36009 18000
सराकू 54000 45000
सिप्पेगोट्टू 11369 11369
सी.क्यू.सी.ए. 22500 8000
दालें
अरहर 4350*
4961 4961
5804 2369
6800 6000
अरहर 6860 1461
अरहर दाल (तूर) 7500 2269
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4200 4000
आवरे
ऑवरे दाल 4800 2500
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 6000 3835
उड़द की दाल 6255 6000
देशी 7000 5005
स्थानीय 8000 3500
उर्द की दाल
उड़द की दाल 11000 6000
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 3700 1066
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 7400 7000
तूर दाल
तूर दाल 9000 4370
बंगली चना दाल
5000 4000
औसत (साबुत) 4500 1800
गुलाबी 3400 2900
चना (खंडित) 3900 3700
ज्वारी स्थानीय 4000 3000
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3770 3200
देशी (साबुत) 3820 2301
मूँग 4600*
मध्यम 7000 6900
स्थानीय 6549 3609
स्थानीय (साबुत) 7500 7380
हरा (साबुत) 10000 1804
मूग दाळ
मूंग दाल 11000 9000
मटर
हरा मटर 4300 1350
मसूर 2950*
9300 6300
5265 5215
8000 7400
5300 5200
7500 7150
6400 6250
(साबुत) 5400 4400
देशी (साबुत) 4250 2585
स्थानीय 5909 2061
हाइब्रिड 4550 4450
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 3821 2150
सेम
स्थानीय 5000 3000
सेम (साबुत) 5770 300
पशुधन (Rs per No.)
बकरा
बकरी 9500 1
बैल
बैल 26000 15000
भेड़
मध्यम भेड़ 10000 2200
भैंस
भैंस 20000 12000
फल
अंगूर
काला 7000 100
सफेद 5200 100
हरा 7000 3000
अनन्नास
अनन्नास 3500 1500
अनार
अनार 8500 4600
अमरूद
अमरूद 2950 800
अमरूद इलाहाबाद 850 775
केला
एलक्की बाले 3600 1000
नन्द्रा बाले 4000 1200
पका हुआ केला 4400 800
पच्छा बाले 1950 600
पलयमथोड़न 3500 1200
पूवन 5000 2200
मध्यम 2000 650
रोबस्टा 3400 1500
कलिंदा
तरबूज 1800 300
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 12000 2800
खरबूजा
खरबूजा 1200 300
चीकू
सपोता 3750 1000
नारंगी
नागपुरी 1700 1420
मध्यम 1850 1650
संतरा 3800 100
पपीता
पपीता 1650 500
बोरहन्नु
बोरेहन्नू 1500 800
मुसम्मी
मौसमबी 3500 600
सेब
कंडीशन 5200 5100
कश्मीर#शिमला-2 6550 1180
डैलीसियस 7000 4000
सेब 11000 350
मसाले
काजू
जम्बू 57000 56800
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 14465 10000
धनिया बीज
धनिया बीज 10055 4855
नारियल
नारियल 8000 400
मध्यम 4000 3300
मेथी बीज
मेथीबीज 6350 4250
लहसुन
ओसत 5250 3160
देशी 5655 755
लहसुन 9500 750
लाल मिरची
लाल 10000 3000
सुखी मिर्ची
डब्बी 15699 14009
तृतीय किस्म 3000 2000
तालू 5000 3000
द्वितीय किस्म 5500 3500
प्रथम किस्म 8000 5200
स्थानीय 7800 4350
सोंठ
वैजीटेबल - फ्रैश 4000 2700
सूखी 21000 5000
हलदी
फिंगर 7200 4000
बल्ब 8000 5870
स्थानीय 7500 7500
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
अमेरिकन 4120 3845
एच.बी. (अनजिन्ड) 4035 3755
एच-4 4150 3750
एफ-1054 4000 3100
एम.सी.यू 5 4050 3600
एमसीयू 3400 3100
एल.आर.ए. 3300 3000
एलएच-1556 3979 3500
एलडी-327 3800 3700
कपास (अडोनी) 3925 3500
कपास (अनजिन्ड) 4150 3403
जी.सी.एच. 4033 3550
देशी 4500 3210
मूंगारी (जिन्ड) 4250 3750
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 4259 3999
शंकर 431 मिमी फाइन 4155 3725
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4120 3110
सविता 3950 3950
जूट 2400*
जूट 3000 2800
टी.डी. 5 3200 2630
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 1752 1743
चिंच
इमली 8800 2200
करपुली ए#सी मध्यम 12300 10000
चपाथी 8800 8350
नन ए#सी पतली 11000 5800
नन ए#सी फूल 7800 3200
बीजयुक्त प्रथम किस्म 4100 3000
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 9400 6800
सब्जी
काली तोरी 4000 900
अम्फोफैलस 3800 2000
अमरथस
अमरंथस 3000 1200
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 2400 2200
आम
मैंगो - रा- राइप 11000 4000
आलू
(लाल नैनीताल) 800 500
आलू 4000 300
एफ.ए.क्यू. 660 520
चिप्स 3400 1600
ज्योति 1600 300
जालंधर 700 600
देशी 1000 400
बड़ा 2200 2000
लाल 750 625
स्थानीय 2500 400
ककडी
खीरा 3200 100
कच्चे केले
कच्चा केला 4000 500
कद्दू
कद्दू 2400 600
करेला
करेला 6375 600
कसावा
टैपियोका 2200 800
कोयला
पेठा 2400 300
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 4800 1000
ग्वार
ग्वार 3375 2875
गाजर
गाजर 4800 400
पुसाकेसर 1600 1500
चुकन्दर
बीटरूट 4000 400
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3000 1000
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 2400 1600
टमाटर
टमाटर 4000 200
देशी 1560 400
स्थानीय 2400 300
हाइब्रिड 1450 700
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 800 700
धनिया
धनिया 3000 500
स्थानीय 7000 6800
नूल खोल
नूल खोल 1800 500
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 3300 400
प्याज
छोटा 4000 2800
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1600 1500
द्वितीय किस्म 1600 400
नासिक 2200 205
पूना 2100 400
प्याज 4400 205
प्रथम किस्म 2100 1700
पूसा-लाल 1500 600
बंगलौर - छोटा 1000 500
बड़ा 3300 1900
बीलरी लाल 2000 1400
लाल 2200 500
स्थानीय 2200 250
सफेद 1680 700
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3500 700
फूलगोभी
फूलगोभी 5000 200
स्थानीय 1050 500
बैंगन
गोल 3300 450
गोल#लम्बा 2200 120
बैंगन 4000 160
बंदगोभी
गोभी 4000 300
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 4000 300
भिन्डी
भिन्डी 6000 1100
मटर खेत
मटर 7700 900
मेथी
मेथी 1800 350
मूली
मूली 1200 100
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1625 1500
रतालू
शकरकन्द 2000 500
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 5200 1400
लौकी
बोटल गौर्ड 4000 300
शलगम
मिर्च 8000 1600
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 20000 6000
सीजन लीवस
सीजन लीवस 1000 750
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1400 600
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 3000 1000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 7500 7
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 8000 1