తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
31/10/2014

बाजार प्रतिवेदन :  250
(till 13:08 49)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1400*
दड़ा 1525 1400
लोक-1 1510 1500
लोकवान एम.पी. नं0 1 1411 1300
चावल
आई आर-8 2900 2500
जया 3900 3100
तृतीय 2200 1970
फाइन 3500 2500
बासूमती 9600 9400
मटा उसना 3400 3000
मध्यम 2500 1900
मसूरी 3125 3075
मोटा 1900 1600
सामान्य 2600 2400
धान Common:1360 Grade-A:1400
3200 1700
1800 1600
2831 2521
1800 1700
1800 1700
1400 1300
1001 1400 1360
आई . आर. 36 1520 1480
एएसटी 16 1600 1400
एडीटी 36 1600 1200
एडीटी 37 1749 1300
एडीटी 43 1620 1620
एमटीयू-1010 1400 1345
धान 1400 1310
पैडी महीन 1750 1310
पैडी मोटा 1362 1180
बासुमती 3000 2000
बी.पी.टी. 1600 1500
सुपर पोन्नी 1615 1545
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1490 1460
सीओ. 43 1585 1280
सोना 1639 1601
सोना मसूरी (पुराना) 1400 1310
मक्का 1310*
देशी लाल 1300 1170
देशी सफेद 1560 1450
मध्यम 1310 1280
स्थानीय 1700 900
अन्य
गुड़
पठारी 2800 2750
लाल 3200 3100
नरियल
नारियल 6000 4600
शक्कर
चीनी 3400 3300
तेलबीज
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 10100 10000
गरी का तेल
कोपरा तेल 15500 15100
मूँगफली 4000*
स्थानीय 3900 2700
सरसों 3050*
पीली (काली) 3700 3600
लोही काली 3540 3475
सरसों 3950 3800
सरसौं (काली) 3400 3250
दालें
अरहर 4350*
अरहर 4380 3800
अरहर दाल (तूर) 6980 5820
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 5650 5400
उड़द की दाल 6080 5250
बंगाली चना 3100*
देशी (साबुत) 3800 3250
मूँग 4600*
मूंग दाल-1 7920 6460
स्थानीय 7400 7400
मसूर 2950*
8000 6000
फल
अंगूर
काला 6000 3200
हरा 7000 3400
अनन्नास
अनन्नास 4200 3000
केला
150 130
नन्द्रा बाले 5000 3300
पका हुआ केला 5000 2500
पलयमथोड़न 4250 1400
पूवन 4200 3500
मध्यम 2350 1400
रोबस्टा 2600 1800
लाल केला 4300 4000
नारंगी
संतरा 5500 4500
पपीता
पपीता 2600 1400
सेब
गोल्डन 3500 1500
डैलीसियस 4200 3800
शिमला 5800 5650
सेब 12000 1000
मसाले
इलायची
बड़ा 121000 119000
काली गिरी
उंगराब्लेड 67000 67000
गरब्लेड 67000 65000
नारियल
नारियल 3600 3500
लाल मिरची
लाल 6700 3000
सोंठ
सूखी 24000 21000
हलदी
फिंगर 6600 6400
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
अमेरिकन 4161 3950
एम.सी.यू 5 3900 3800
एमसीयू 4000 3800
कपास (अनजिन्ड) 4050 3200
देशी 5025 5025
जूट 2400*
टी.डी. 5 3125 2400
वनोत्पाद
चिंच
इमली 14000 11000
सब्जी
काली तोरी 1760 1750
अम्फोफैलस 3200 1400
अमरथस
अमरंथस 3800 1000
आम
मैंगो - रा- राइप 7000 6000
आलू
आलू 3800 1500
एफ.ए.क्यू. 2220 1500
ज्योति 2000 1650
जालंधर 1800 1600
देशी 2000 1500
लाल 2300 2200
स्थानीय 1800 1200
ककडी
खीरा 2200 650
कच्चे केले
कच्चा केला 4400 800
कद्दू
कद्दू 2500 800
करेला
करेला 6000 500
कसावा
टैपियोका 2100 1400
कोयला
पेठा 3000 800
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 6000 5000
ग्वार
ग्वार 5164 2000
गाजर
गाजर 4400 1000
चुकन्दर
बीटरूट 2800 1600
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3800 1600
टमाटर
टमाटर 2500 1000
देशी 1700 500
हाइब्रिड 3200 2800
धनिया
धनिया 4010 4000
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 800 598
प्याज
छोटा 5000 2400
नासिक 1700 1500
प्याज 2600 1500
बड़ा 4100 2000
मध्यम 1450 1300
लाल 1860 1800
फूलगोभी
फूलगोभी 5500 800
स्थानीय 700 550
बैंगन
गोल 800 600
गोल#लम्बा 850 790
बैंगन 4200 400
बंदगोभी
गोभी 3200 400
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 5000 3000
भिन्डी
भिन्डी 4500 1000
मटर खेत
मटर 3600 3500
मेथी
मेथी 4510 400
मूली
मूली 1000 400
रतालू
होसूर लाल 2000 1600
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 5200 1500
लौकी
बोटल गौर्ड 2200 350
शलगम
मिर्च 4000 2000
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 8000 3000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 7500 1500
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 13000 3000