తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
23/4/2018

बाजार प्रतिवेदन :  15
(till 09:00 53)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1735*
दड़ा 1735 1650
स्थानीय 1750 1710
चावल
मोटा 2200 2150
मक्का 1425*
पीला 1350 1250
अन्य
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2600 2400
तेलबीज
सरसों 4000*
बड़ी 100 कि.ग्रा. 3790 3745
दालें
तूर दाल
तूर दाल 5975 5880
बंगली चना दाल
चना दाल 5365 5180
बंगाली चना 4400*
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 4520 4440
देशी (साबुत) 3500 3300
मसूर 4250*
मसूर गोला 4275 4220
मसूर दाल 6000 5500
मसाले
लहसुन
देशी 2970 2850
सब्जी
आलू
बादशाह 1080 1015
टमाटर
देशी 715 660
प्याज
सफेद 1040 980
पालक (भाजी)
500 400