తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
20/1/2017

बाजार प्रतिवेदन :  1003
(till 8:00 PM)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
गरी का तेल
कोपरा तेल 14200 11200
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 6100 5900
सरसों का तेल
11300 9650
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4500 2200
गेहूँ 1525*
Sonalika 2200 1810
147 उत्तम 2020 2020
147 औसत 2100 1775
1482 1900 1595
कल्याण 2130 1750
दड़ा 1950 1690
देशी 2600 1825
पी.बी.डब्ल्यू 343 1800 1600
फर्मी 1950 1900
मध्यम 1960 1705
मिलबर 1825 1800
राजस्थान टुकड़ी 2000 1950
लाल 3300 3100
लोक-1 1950 1600
लोक-1 (नीलामी रेट) 1852 1775
लोकवान 2200 1500
लोकवान एम.पी. नं0 1 1850 1811
स्थानीय 2255 1450
सफेद 2570 1900
चावल
आई आर-8 3000 2900
तृतीय 2600 1935
परिमल (नया) 3000 2900
फाइन 6500 2100
मटा उसना 3850 3700
मध्यम 3250 1980
मसूरी 3000 1880
मोटा 4200 1800
मोटा (कोर्स) उसना 2200 2100
रतनाचुड़ी (7185-749) 3000 2500
सन्ना भट्टा 2400 2000
सुपर फाइन 14000 2290
सामान्य 3100 1800
सोना 2500 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 2400 1900
जव 1225*
दरा 1950 1820
देशी 1975 1771
ज्वार Hybrid:1625 Maldandi:1650
ज्वार (सफेद) 2250 1274
ज्वार हाईब्रीड 1478 1267
लाल 3300 3200
धान Common:1470 Grade-A:1510
1001 1700 1250
1121 2915 1950
आई . आर. 36 1520 1240
आई . आर. 64 1510 1510
आई .आर. 50 1756 1451
ए. पुन्नी 2393 1365
एएसटी 16 1900 1000
एडीटी 36 1600 1380
एडीटी 37 1985 1224
एडीटी 38 1500 1417
एडीटी 39 1711 1417
एडीटी 42 1968 1417
जया 1500 1250
ठीक 2020 1140
धान 1890 1100
पैडी मध्यम 1470 1200
पैडी महीन 2350 1100
पैडी मोटा 1700 1100
पपटला 2129 1759
पोन्नी 2773 1866
पौम्मानी 1679 1429
बासुमती 3715 2000
बी.टी. 3650 3500
बी.पी.टी. 2685 1475
मसूरी 1500 1130
रतना 1700 1650
राइट पौन्नी 2607 1772
सुपर पोन्नी 2500 2000
स्वर्ण मसूरी (नया) 1325 1055
सामान्य 1510 950
सोना 2039 1985
बाजरा 1330*
देशी 1650 1275
स्थानीय 1655 1245
हाईब्रीड 1720 1280
मक्का 1365*
देशी लाल 1600 1265
देशी सफेद 2100 1275
पीला 1745 1127
व्हाइट (सफेद) 1571 1350
स्थानीय 1650 1370
हाइब्रिड 1701 1350
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1500 1150
हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) 1600 1400
हाइब्रिड#स्थानीय 1525 1430
सोजी
सोजी 2960 2170
हाइब्रीड कुम्बु
1800 1700
अन्य
गुड़
अनकापल्ली 3400 3000
पठारी 3600 2700
पीला 3450 2900
लाल 4000 3050
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 3200 1300
मैदा
मैदा आटा 2750 1300
रबर
आर.एस.एस.-4 15000 13300
शक्कर
एम-30 4150 4050
चीनी 4200 3700
शक्कर 4100 3900
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3890 3700
एरंड का बीज 3860 2800
अलसी
अलसी 6400 4700
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 8405 5200
तिल 5000*
काला 9850 4400
तिल 7205 5690
सफेद 6800 5250
मूँगफली 4220*
जी -20 4885 3750
डीएमवी-7 4590 4050
बड़ा (कोश युक्त) 4225 4000
बोल्ड 4220 3325
मूंगफली का बीज 4970 3500
स्थानीय 4175 3925
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 4150 4000
सरसों 3350*
पीली (काली) 4250 2751
राई यू.पी. 3850 3750
लोही काली 4250 3683
सरसों 8300 2551
सरसौं (काली) 4900 3200
सोयाबीन Black:2775 Yellow:2775
पीला 3100 1500
स्थानीय 2805 2785
सोयाबीन 3300 2000
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 12555 9100
पान
स्थानीय 20000 5000
सुपारी
कच्चा 1800 1200
लाल 17000 15000
सुपारी 24000 16000
सफेद 18000 16000
दालें
अरहर 5050*
अरहर 6480 3200
अरहर दाल (तूर) 13000 6800
उड़द 5000*
उड़द (साबुत) 11000 4250
उड़द की दाल 10800 9500
देशी 6800 4000
स्थानीय 10000 3660
हाईब्रीड 7000 6500
उर्द की दाल
उड़द की दाल 10700 7900
तूर दाल
तूर दाल 13000 7100
बंगली चना दाल
अन्य 12200 11500
बंगाली चना 3425*
999 8460 8340
औसत (साबुत) 10000 3600
कॉटा 5500 5500
चना (खंडित) 7700 5701
चना दाल 14300 8800
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 8250 8150
देशी (साबुत) 9950 4000
बोल्ड 8200 7400
मूंग दाल-1 11500 6300
स्थानीय (साबुत) 4550 4450
हरा (साबुत) 8500 NR
हाईब्रीड 5000 4500
मटकी दाल
मॉथ (डब्ल्यू) 5300 3100
मटर
हरा मटर 4500 400
मसूर 3325*
मसूर गोला 6700 4000
मसूरी दाल 10500 5600
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 9500 4800
सेम
सेम (साबुत) 6025 NR
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 17000 8000
सांड
बुल 28000 12000
फल
अंगूर
काला 12000 3200
नाटल 5000 2000
हरा 11150 2500
अनन्नास
अनन्नास 4500 1600
अनार
अनार 7000 3000
अमरूद
अमरूद 5000 1325
कटहल का फल
कठहल 1850 1700
केला
खांदेश 1900 861
चम्पा 1500 1300
नन्द्रा बाले 6000 NR
पका हुआ केला 6000 600
पलयमथोड़न 4500 800
पूवन 5500 1000
मध्यम 3500 960
रसाकथाई 6600 6200
रोबस्टा 3000 1000
लाल केला 5952 3400
कलिंदा
तरबूज 2400 2000
चीकू
सपोता 4000 1500
नारंगी
दार्जिलिंग 9000 3200
संतरा 6200 2500
पपीता
पपीता 3500 300
मुसम्मी
मौसमबी 3800 1555
सेब
कश्मीर#शिमला-2 10000 7100
डैलीसियस 16000 2200
रॉयल डेलीसियस 5300 5250
सेब 12800 5000
मसाले
अजवाईन
11500 8201
काली गिरी
उंगराब्लेड 68000 66000
गरब्लेड 65000 65000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 19145 14705
धनिया बीज
धनिया बीज 5875 4500
बदामी स्टीम 6800 3600
नारियल
ग्रेड-I 1700 1600
नारियल 3000 90
बड़ा 1600 1500
मध्यम 3600 850
मेथी बीज
मेथीबीज 4111 3025
लहसुन
ओसत 10500 4000
चाइना 15000 13000
देशी 12400 2000
लहसुन 13400 4000
लाल मिरची
लाल 11800 5000
सुखी मिर्ची
द्वितीय किस्म 11000 10000
लाल 12500 8500
सोंठ
बड़ा#मोटा 1600 800
सूखी 14500 2150
सोफ़
15000 5500
हलदी
फिंगर 9415 6000
बल्ब 8549 6700
सूखी 12600 11800
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3860 Long staple:4160
5000 4500
अमेरिकन 6080 3810
एच-4 5850 5000
एम.सी.यू 5 5000 3900
एमसीयू 5000 4800
एल.आर.ए. 5540 5140
कपास (अनजिन्ड) 5300 3800
जी-6 5511 5210
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 6909 5780
देशी 5650 4000
शंकर 431 मिमी फाइन 5950 5740
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 6005 4801
जूट 3200*
टी.डी. 5 5000 2500
वनोत्पाद
चिंच
इमली 3000 2000
सूकामेवा
काजू
गिरी 70500 70000
स्थानीय (कच्चा) 13000 11000
सब्जी
अमरथस
अमरंथस 3100 1000
आम
मैंगो - रा- राइप 5000 2000
आलू
(लाल नैनीताल) 800 600
आलू 3000 200
एफ.ए.क्यू. 1000 350
चन्द्रमुखी 400 300
चिप्स 1300 1000
ज्योति 1300 300
जालंधर 600 300
देशी 1200 100
बड़ा 2750 2400
लाल 1300 460
स्थानीय 1800 250
ककडी
खीरा 5800 500
कच्चे केले
कच्चा केला 5800 600
कद्दू
कद्दू 3000 350
कुम्हेड़ा (चप्पल कद्दू)
1500 1200
करेला
करेला 6000 1500
कसावा
टैपियोका 3000 1500
कोयला
पेठा 2900 1000
कोलाकैसिया
5300 5000
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 6000 2400
ग्वार
ग्वार 4250 2700
गाजर
गाजर 3400 200
पुसाकेसर 800 600
चुकन्दर
बीटरूट 4000 800
चचेंड़ा
चिचिण्डा 3400 1000
टमाटर
टमाटर 2800 150
देशी 1700 200
स्थानीय 900 200
हाइब्रिड 3000 400
धनिया
धनिया 2000 300
नूल खोल
नूल खोल 2000 1300
नीबू
1950 850
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 800 200
प्याज
छोटा 4700 1800
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1500 620
नासिक 1800 500
प्याज 3350 200
बड़ा 2500 1000
मध्यम 1380 180
लाल 1200 375
स्थानीय 1500 200
सफेद 860 725
फूलगोभी
अफ्रीकन सरसों 800 550
फूलगोभी 3800 100
स्थानीय 3000 250
बैंगन
गोल 550 450
गोल#लम्बा 2000 400
बैंगन 4000 200
बंदगोभी
गोभी 2800 100
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 1500 400
भिन्डी
भिन्डी 7300 560
मटर कोड
700 600
मटर खेत
मटर 3000 550
मेथी
मेथी 1650 500
मूली
मूली 1400 160
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1500 500
रतालू
शकरकन्द 1500 700
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 4400 4100
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6000 1700
लौकी
बोटल गौर्ड 2400 400
शलगम
मिर्च 7000 333
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 14500 3800
सीजन लीवस
सीजन लीवस 800 500
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 3000 2500
हरी मिर्च
हरी मिर्च 8000 450
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 6000 1167