తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
27/1/2015

बाजार प्रतिवेदन :  1016
(till 19:54 03)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1400*
Sonalika 1800 1730
147 औसत 1845 1450
1482 1536 1501
एच.डी. 1740 1505
कल्याण 1750 1400
घटिया 1550 1510
दड़ा 1840 1300
देशी 2100 1406
पी.बी.डब्ल्यू 343 1800 1700
फर्मी 1750 1650
बंसी 2800 1650
मध्यम 1400 1200
मध्यम फाइन 1800 1500
मिलबर 1525 1500
राजस्थान टुकड़ी 1880 1490
लाल 2500 1339
लोक-1 2300 1448
लोकवान 1975 1400
शरबती 2400 1800
सेचर नं0 1 1815 1580
स्थानीय 3100 1400
सुपर फाइन 2600 2400
सफेद 2100 1029
सोना 2200 1455
चावल
अलूर सन्ना 2500 2100
उसना चावल 2100 1900
कच्चा बासमती 3580 2400
चिवड़ा 2600 1200
तृतीय 2370 1350
फाइन 6125 2180
फाइन (बासमती) 2650 2300
बासमती दावत 5000 3000
बासमतीबार (कच्चा#पुराना) 12500 12000
बी.पी.टी. 3500 3300
मध्यम 4400 1900
मसूरी 2825 2170
मोटा 2600 1625
मोटा (कोर्स) उसना 2200 1700
रतनाचुड़ी (7185-749) 2800 2500
सुपर फाइन 8000 3400
सरबती कच्चा 3120 2550
सामान्य 3300 1600
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 5600 3200
सोना 5460 2200
सोना मंसूरी नन बासमती 3000 1850
हन्सा 2520 2350
जव 1100*
दरा 1850 1300
देशी 1521 1300
ज्वार Hybrid:1530 Maldandi:1550
ज्वार (सफेद) 3500 1100
ज्वार हाईब्रीड 3131 860
लाल 2300 1600
स्थानीय 1200 1100
सफेद 3000 2750
हाईब्रिड 1415 1275
धान Common:1360 Grade-A:1400
1360 1360
1400 1400
1360 1360
1392 1372
2735 2200
1394 1374
1370 1325
2600 2440
1370 1355
2600 2150
1380 1320
2000 1600
1400 1100
1320 1280
1450 1110
2227 2225
1650 1550
1200 1120
1001 1600 1190
आई . आर. 36 1500 1380
आई .आर. 64 1753 1360
ए. पुन्नी 2250 1031
एएसटी 16 1700 1380
एडीटी 36 1760 1190
एडीटी 37 1987 881
एडीटी 39 1600 920
एडीटी 42 1524 960
एडीटी 43 1800 1175
एमटीयू-1010 1220 1210
कल्चर 1300 1275
जी.आर. 11 1450 1250
टी.वाई . 01 1241 1012
देहरादून 2605 2588
धान 2050 1000
पैडी ज्योति 1550 1200
पैडी डप्पा 1400 1250
पैडी मध्यम 1660 1000
पैडी महीन 2220 1130
पैडी मोटा 1460 1070
पपटला 1565 1079
पोन्नी 2400 1443
पौम्मानी 1284 1017
बासुमती 2650 1350
बी.पी.टी. 1728 1212
मसूरी 1485 1350
राइट पौन्नी 1958 1119
राजाहम्सा 1333 912
लाल 1750 1600
सुपर पोन्नी 2400 1079
स्वर्ण मसूरी (नया) 1370 1210
सीओ. 43 1700 1174
सोना 1950 1600
सोना महसूरी 2195 1011
नवाने
नवाने हाइब्रिड 3151 911
बाजरा 1250*
देशी 1475 1025
स्थानीय 1440 1050
हाईब्रीड 3029 1002
मक्का 1310*
एच.वाई.वी. (सफेद) 1350 1250
देशी लाल 1490 1140
देशी सफेद 1500 1271
पीला 1700 901
व्हाइट (सफेद) 1550 1260
स्थानीय 1475 701
हाइब्रिड 1400 1240
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1350 1250
हाइब्रिड#स्थानीय 1410 900
रागी 1550*
फाइन 2300 1900
स्थानीय 1600 1400
सेम/सावी
सेम#सेवी स्थानीय 2400 2100
साजें
सज्जे 1240 1022
सोजी
सोजी 2300 2070
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 2000 1600
गुड़
अनकापल्ली 3500 2000
काला 3210 3100
पठारी 2700 2650
पीला 2965 2350
लाल 3150 1775
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2600 2100
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7000 5750
नरियल
नारियल 19000 1800
भूसा रहित क्ष्तिीय शोर्ट 12000 10000
श्रेंणी-1 13400 8000
श्रेणी-2 8200 5000
मैदा
मैदा आटा 2300 1700
शक्कर
एम-30 3400 3000
चीनी 3800 2825
महिन 3600 3500
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 4000 3505
एरंड का बीज 4080 2951
अलसी
अलसी 4500 3850
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 15500 7000
गुरेलू
गुरेल्लू 5689 5689
जिंगेली
काला 15200 7000
तिल 9690 7875
लाल 14205 9000
सफेद 12000 6905
तोरिया 3020*
तोरिया 2705 2705
नाइजर बीज 3600*
शमतील का बीज 4700 4500
फूल 3000*
कुसुम 2600 2385
मूँगफली 4000*
4950 3350
गुंगरी (कोशयुक्त) 4590 2799
गेजे 5009 2159
नट्टे 4233 2969
बड़ा (कोश युक्त) 4980 3500
बल्ली#हब्बू 4400 2789
बोल्उ करनेल 4995 3000
बोल्ड 4900 NR
मूंगफली (खंडित) 4350 3750
मूंगफली का बीज 5780 2950
स्थानीय 4250 4125
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 9000 4950
सूरजमुखी
स्थानीय 3164 2990
सूर्यमुखी 3301 2219
हाइब्रिड 4352 2609
सरसों 3050*
पीली (काली) 3890 3300
राई यू.पी. 3700 3500
लोही काली 3750 3150
सरसों 6500 2500
सरसौं (काली) 4400 3175
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 5375 5375
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2560
पीला 3530 2001
सोयाबीन 3200 2450
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 8175 7825
सुपारी
कच्चा 1800 1400
केम्पूगोटू 28699 14899
गोराबालू 22089 10619
चाली 24609 20509
चिप्प्ू 16000 13000
टटीबेट्टी 33889 17786
नई वैरायटी 22000 12500
पका 23400 18119
पाइलोन 2142 2000
बेट्टे 22500 20000
बिलेगोटू 21509 12700
रासी 36500 32290
सुपारी 25000 13000
सराकू 55239 38055
सिप्पेगोट्टू 12639 9000
सी.क्यू.सी.ए. 19201 8000
दालें
अरहर 4350*
4911 4600
5459 2800
6500 6000
अरहर 7125 1789
अरहर दाल (तूर) 8250 2269
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 4400 3500
आवरे
ऑवरे दाल 6000 2900
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 8500 3552
उड़द की दाल 6900 5850
देशी 5705 4250
स्थानीय 4450 3500
उर्द की दाल
उड़द की दाल 9200 4150
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 7000 1769
छोटा 3400 3300
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 7500 6500
तूर दाल
तूर दाल 9000 4088
बंगली चना दाल
4800 3650
3670 3600
5000 4500
औसत (साबुत) 4200 1709
ज्वारी स्थानीय 3489 2068
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3740 3250
देशी (साबुत) 3925 2600
मूँग 4600*
बोल्ड 7595 7070
मूंग दाल-1 11000 8500
मध्यम 6319 6025
स्थानीय (साबुत) 7400 7300
हरा (साबुत) 10000 NR
मूग दाळ
मूंग दाल 11500 8800
मटर
हरा मटर 4400 1400
मसूर 2950*
9500 6000
5350 5200
9700 6290
(साबुत) 3073 2717
देशी (साबुत) 4200 2505
स्थानीय 3011 3000
मौथा
मोठ (डब्ल्यू) 8000 7000
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 3791 3305
सेम
सेम (साबुत) 5020 500
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 65000 12000
बकरा
बकरी 10000 800
बैल
बैल 19897 17900
भेड़
छोटी भेड़ 9500 5000
मध्यम भेड़ 9000 3500
भैंस
भैंस 15400 13500
फल
अंगूर
काला 6200 1000
सफेद 4000 2000
हरा 7500 1500
अनन्नास
अनन्नास 2500 400
अनार
अनार 8700 4500
अमरूद
अमरूद 3500 500
केला
एलक्की बाले 3500 1000
नन्द्रा बाले 2000 1200
पका हुआ केला 3500 NR
पच्छा बाले 1500 600
पूवन 1000 800
मध्यम 2000 1800
रोबस्टा 1850 900
कलिंदा
तरबूज 2000 600
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 12000 5000
चीकू
सपोता 4000 1000
नारंगी
दार्जिलिंग 10215 900
नागपुरी 1490 1380
संतरा 5000 2000
पपीता
पपीता 2100 500
बोरहन्नु
बोरेहन्नू 1200 800
मुसम्मी
मौसमबी 2550 1610
सेब
कश्मीर#शिमला-2 6850 3750
डैलीसियस 7000 4000
रॉयल डेलीसियस 8000 4460
शिमला 12000 8000
सेब 10000 2500
मसाले
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 14850 10255
धनिया बीज
धनिया बीज 18000 5000
पूर्ण हरा 6455 4255
नारियल
नारियल 2700 400
मध्यम 7000 2000
मेथी बीज
मेथीबीज 6500 4250
लहसुन
ओसत 4600 3500
देशी 7000 855
लहसुन 6580 1005
लाल मिरची
लाल 6800 3000
सुखी मिर्ची
गुन्टूर 9500 8000
ब्यादगी 18000 2639
मन्कटटू 8500 7000
सोंठ
वैजीटेबल - फ्रैश 5500 3000
सूखी 10000 8000
हलदी
फिंगर 9215 6169
बल्ब 8689 5400
हल्दी 7500 4600
हल्दी स्टिक 11500 9000
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
4050 4050
अमेरिकन 4150 3100
एच.बी. (अनजिन्ड) 4000 3500
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 4205 3800
एफ-1054 4000 3100
एम.सी.यू 5 4260 3000
एमसीयू 3500 3000
एल.आर.ए. 4050 3000
एलडी-327 4429 2600
कपास (अनजिन्ड) 4005 3250
जी.सी.एच. 3969 3509
डीसीएच-32 (अनजिन्ड) 4700 4300
देशी 4060 3300
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 4109 3809
शंकर 431 मिमी फाइन 4075 3570
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4020 2750
जूट 2400*
जूट 3000 2800
टी.डी. 5 3300 2700
वनोत्पाद
इमली का बीज
इमली का बीज 1500 1400
चिंच
इमली 9500 5800
चपाथी 7300 3250
बीजयुक्त प्रथम किस्म 2850 2500
सूकामेवा
काजू
गिरी 45700 45000
मुनक्का
किशमिश 35000 26000
सब्जी
काली तोरी 2000 1000
अन्य सब्जियॉ 5000 300
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 2500 2300
आलू
(लाल नैनीताल) 800 500
आलू 2000 300
एफ.ए.क्यू. 710 400
चिप्स 1800 1600
ज्योति 1500 400
जालंधर 750 400
देशी 1800 250
लाल 1600 600
स्थानीय 3000 450
ककडी
खीरा 3100 250
कच्चे केले
कच्चा केला 4000 800
कद्दू
कद्दू 1800 350
करेला
करेला 5625 600
कोयला
पेठा 1000 600
ग्वार
ग्वार 4200 3650
गाजर
गाजर 3200 300
पुसाकेसर 1600 1500
चुकन्दर
बीटरूट 2400 1000
चचेंड़ा
चिचिण्डा 1500 1300
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 2200 2000
टमाटर
टमाटर 2500 280
देशी 1850 500
शंकर 1200 800
स्थानीय 1200 650
हाइब्रिड 2980 254
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1400 1200
धनिया
धनिया 3010 200
'मोटा, छोटा' 600 200
स्थानीय 7000 200
नूल खोल
नूल खोल 2400 300
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 2000 400
प्याज
ड्राई एफ.ए.क्यू. 1550 1500
तेलगी 1400 300
नासिक 2200 180
पूना 1800 300
प्याज 2500 250
बंगलौर - छोटा 1200 600
लाल 1800 300
स्थानीय 1800 1000
सफेद 1080 630
पहाड़ी मिरची
मिर्च 2400 2000
फूलगोभी
फूलगोभी 2100 175
स्थानीय 1800 200
बैंगन
गोल 2030 800
गोल#लम्बा 2300 400
बैंगन 2500 400
बंदगोभी
गोभी 2000 200
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 3500 1000
भिन्डी
भिन्डी 6500 1100
मटर खेत
मटर 2800 1500
मेथी
मेथी 3020 300
मूली
मूली 1400 100
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1750 500
रतालू
शकरकन्द 1313 500
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 2520 2500
लौकी
बोटल गौर्ड 1680 700
शलगम
मिर्च 5000 1667
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 9500 8000
सीजन लीवस
सीजन लीवस 925 750
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 1400 1000
हरा ऑवले
कच्चा आवरे (साबुत) 3000 2000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 7500 1000
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 8000 1000