తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
11/12/2016

बाजार प्रतिवेदन :  306
(till 15:34 05)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1525*
Sonalika 1800 1775
दड़ा 1910 1700
देशी 1900 1700
पी.बी.डब्ल्यू 343 1725 1675
महाराष्ट्र 2189 2300 1750
सफेद 2300 2000
चावल
तृतीय 2250 2230
परिमल (नया) 3000 2900
फाइन 3600 2500
मध्यम 2500 2300
मोटा 2500 2200
मोटा (कोर्स) उसना 2200 2100
रतनाचुड़ी (7185-749) 3030 2830
सुपर फाइन 4000 3450
सामान्य 2900 2100
ज्वार Hybrid:1625 Maldandi:1650
ज्वार (सफेद) 2700 1175
धान Common:1470 Grade-A:1510
1001 1510 1450
1121 2400 1470
आई . आर. 36 1520 1255
आई .आर. 64 1510 1208
एडीटी 37 1666 1466
एमटीयू-1010 1560 1450
एमटीयू-2077 1480 1470
ठीक 2020 1980
धान 1510 1200
पैडी महीन 1180 1110
पैडी मोटा 1500 1070
बी.पी.टी. 2533 1510
मसूरी 2100 2000
स्वर्ण मसूरी (नया) 1470 1470
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1490 1450
सामान्य 1480 1100
सोना 1710 1444
सोना महसूरी 1950 1800
हंसा 1413 1283
मक्का 1365*
देशी लाल 1230 1150
देशी सफेद 2100 1370
पीला 1320 1175
मध्यम 1365 1365
स्थानीय 1435 1250
हाइब्रिड 1365 1365
रागी 1725*
स्थानीय 1700 1500
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 2000 2000
गुड़
नं0 3 2600 2400
मुड्डे 3600 3100
येम
याम 1800 1000
शक्कर
चीनी 4400 4200
तेलबीज
मूँगफली
मूंगफली (खंडित) 5416 5000
स्थानीय 5000 3400
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 7100 6900
सरसों 3350*
राई यू.पी. 4200 4100
लोही काली 9600 9400
सरसों 8200 8000
सरसौं (काली) 3950 3900
सोयाबीन Black:2775 Yellow:2775
पीला 2801 2400
स्थानीय 2800 2800
दालें
अरहर 5050*
अरहर दाल (तूर) 12500 10150
उड़द 5000*
स्थानीय 6200 6000
उर्द की दाल
उड़द की दाल 9300 9100
तूर दाल
तूर दाल 9900 9700
बंगाली चना 3425*
देशी (साबुत) 8500 8300
सफेद (साबुत) 7400 7400
मूँग 5225*
हरा (साबुत) 4300 3900
मटर
हरा मटर 3500 1300
मसूर 3325*
मसूर दाल 7000 6500
सेम
स्थानीय 1300 1000
फल
अंगूर
हरा 7500 7500
अनार
अनार 6500 5500
अमरूद
अमरूद 2500 1750
केला
मध्यम 2500 2000
नारंगी
संतरा 4500 4400
पपीता
पपीता 700 650
सेब
शिमला 10000 7000
सेब 10000 3000
मसाले
नारियल
नारियल 3500 2400
हलदी
फिंगर 8170 3689
बल्ब 6920 3569
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3860 Long staple:4160
एम.सी.यू 5 5100 5000
कपास (अनजिन्ड) 4940 3860
देशी 4950 4700
मूंगारी (अनजिन्ड) 4100 4100
जूट 3200*
टी.डी. 5 6000 2900
वनोत्पाद
चिंच
इमली 2000 2000
नन ए#सी पतली 10800 10800
सूकामेवा
काजू
गिरी 70500 70000
स्थानीय (कच्चा) 11000 10000
सब्जी
आलू
आलू 1400 400
ज्योति 1100 350
जालंधर 500 400
देशी 1200 600
स्थानीय 3100 350
ककडी
खीरा 2100 400
कच्चे केले
कच्चा केला 600 550
कद्दू
कद्दू 1200 400
करेला
करेला 2600 400
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 2500 800
ग्वार
ग्वार 3000 2500
गाजर
गाजर 1500 200
पुसाकेसर 700 600
चुकन्दर
बीटरूट 1000 400
चचेंड़ा
चिचिण्डा 1000 500
चाऊ चाऊ
चाव चाव 600 600
टमाटर
टमाटर 1500 200
देशी 2200 680
स्थानीय 500 200
हाइब्रिड 1100 1000
धनिया
धनिया 2025 500
नीबू
1750 1375
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 600 500
प्याज
नासिक 1600 1200
प्याज 800 200
पूसा-लाल 1450 320
मध्यम 1330 1315
लाल 1350 200
स्थानीय 1500 400
सफेद 1800 350
फूलगोभी
फूलगोभी 1600 300
स्थानीय 500 400
बैंगन
गोल#लम्बा 1200 800
बैंगन 1400 275
बंदगोभी
गोभी 700 200
भिन्डी
भिन्डी 2780 500
मटर खेत
मटर 1700 500
मेथी
मेथी 1300 500
मूली
मूली 1375 250
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1200 600
रतालू
शकरकन्द 480 250
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 2000 600
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 1750 1150
लौकी
बोटल गौर्ड 800 300
शलगम
मिर्च 1600 400
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 7000 2000
हरी मिर्च
हरी मिर्च 4000 400
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 3500 1375