తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
30/7/2014

बाजार प्रतिवेदन :  360
(till 14:33 27)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1400*
147 औसत 1800 1400
कल्याण 1570 1560
चन्दौसी 3000 2900
दड़ा 1510 1360
लोकवान 1700 1325
स्थानीय 1750 1400
सफेद 1460 1440
चावल
आई आर-8 3000 2500
एच.वाई वी. 2475 2450
चिवड़ा 1700 1500
जया 3300 3050
तृतीय 2300 1850
फाइन 3800 2400
फाइन (बासमती) 4000 3900
बासमती पैडी 9000 8700
मध्यम 2800 2350
मसूरी 3150 3060
मोटा 2020 2000
सुपर फाइन 2800 2500
सामान्य 2900 350
जव 1100*
दरा 1365 1210
ज्वार Hybrid:1500 Maldandi:1520
ज्वार (सफेद) 4105 3675
स्थानीय 1800 1500
धान Common:1310 Grade-A:1345
1450 1320
1001 1380 1310
आई . आर. 36 1500 1400
एएसटी 16 1600 1400
एडीटी 37 1772 1238
एमटीयू-1010 1400 1350
धान 1725 1040
पैडी मध्यम 1575 1550
पैडी महीन 2200 1350
पैडी मोटा 1360 1100
बासुमती 3850 3750
सुपर पोन्नी 1644 1425
सम्बा मसूरी 1740 1660
स्वर्ण मसूरी (नया) 1500 1200
सीओ. 43 1568 1314
सोना मसूरी (पुराना) 1345 1300
बाजरा 1250*
देशी 1300 1000
बोल्ड 1750 1250
स्थानीय 1325 1200
हाईब्रीड 1250 1070
मक्का 1310*
देशी लाल 1240 1175
पीला 1400 1050
व्हाइट (सफेद) 1950 1310
स्थानीय 1800 1250
हाइब्रिड 1180 1070
हाइब्रिड#स्थानीय 1150 1070
अन्य
गुड़
पठारी 3327 3290
लाल 3500 2925
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2400 2200
नरियल
नारियल 5500 4500
मैदा
मैदा आटा 2100 1900
रबर
आर.एस.एस.-4 13700 13000
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड का बीज 3860 3000
अलसी
अलसी 2000 2000
कोपरा Milling:5250 Ball:5500
कोपरा 9260 9090
गरी का तेल
कोपरा तेल 15850 15000
जिंगेली
काला 8523 8523
तिल 4500*
तिल 11955 8750
सफेद 11800 10500
तोरिया 3020*
तोरिया 1500 825
मूँगफली 4000*
बोल्ड 3660 3050
मूंगफली (खंडित) 4550 4000
स्थानीय 3775 2650
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 5150 4550
सरसों 3050*
पीली (काली) 3525 3250
लाहा (सरसीब) 3350 3250
लोही काली 3560 3000
सरसों 3250 3000
सरसौं (काली) 3300 2890
दवा एवं नशीली
पान
स्थानीय 5200 4000
सुपारी
सुपारी 25000 9000
दालें
अरहर 4300*
अरहर 3700 2050
अरहर दाल (तूर) 7200 6100
उड़द 4300*
उड़द (साबुत) 10200 4500
देशी 4800 4300
बंगाली चना 3100*
औसत (साबुत) 2725 2150
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 3340 3300
देशी (साबुत) 3700 3200
मूँग 4500*
मूंग दाल-1 9000 8500
स्थानीय (साबुत) 6300 6200
हरा (साबुत) 6700 4500
मसूर 2950*
7500 7000
देशी (साबुत) 4460 4440
फल
अनन्नास
अनन्नास 5000 3800
अनार
अनार 9500 7000
आम
चौसा 2500 1000
दशहरी 3700 1300
लंगड़ा 2200 1400
कटहल का फल
कठहल 810 750
केला
नन्द्रा बाले 4300 3000
पका हुआ केला 4800 1850
पलयमथोड़न 2600 1600
पूवन 6200 3400
बेसराई 1200 1000
मध्यम 2525 795
रोबस्टा 2600 1800
लाल केला 4000 3500
कलिंदा
तरबूज 1700 1600
पपीता
पपीता 2350 1565
मुसम्मी
मौसमबी 5000 2200
सेब
कंडीशन 8500 7620
कश्मीर#शिमला-2 6745 6725
डैलीसियस 8700 7000
रिच रेड 8430 8390
सेब 17000 3000
हजरतबली 5000 4000
मसाले
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 10500 8000
धनिया बीज
धनिया बीज 10750 8500
मेथी बीज
मेथीबीज 4250 2000
लहसुन
लहसुन 4980 1675
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3700 Long staple:4000
कपास (अनजिन्ड) 5400 3675
जूट 2300*
टी.डी. 5 2825 2450
वनोत्पाद
चिंच
इमली 1000 1000
सब्जी
काली तोरी 3020 1600
अन्य सब्जियॉ 2500 1100
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 2900 2700
अमरथस
अमरंथस 2200 1000
आम
मैंगो - रा- राइप 3000 1100
आलू
आलू 4000 1400
एफ.ए.क्यू. 1700 1525
ज्योति 1580 1320
जालंधर 1800 1500
देशी 1725 1000
बड़ा 2200 2000
लाल 1820 1600
स्थानीय 1800 1510
ककडी
खीरा 3000 875
कच्चे केले
कच्चा केला 4100 1290
कद्दू
कद्दू 3000 200
करेला
करेला 7000 700
कसावा
टैपियोका 2600 1600
कोयला
पेठा 2000 350
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 6000 3000
ग्वार
ग्वार 6020 2500
गाजर
गाजर 6200 2000
चुकन्दर
बीटरूट 5000 3300
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4000 1900
टमाटर
टमाटर 7200 2060
देशी 4100 2000
स्थानीय 2610 2460
हाइब्रिड 5000 2000
धनिया
धनिया 6510 6500
प्याज
छोटा 2900 2700
नासिक 2500 1500
प्याज 4000 430
बड़ा 4000 2300
लाल 2300 1600
स्थानीय 2200 1800
पहाड़ी मिरची
मिर्च 3000 2700
फूलगोभी
फूलगोभी 4800 1500
बैंगन
गोल 2100 870
गोल#लम्बा 2500 725
बैंगन 4000 600
बंदगोभी
गोभी 4000 1200
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 5000 4500
भिन्डी
भिन्डी 15000 780
मटर खेत
मटर 6200 5800
मेथी
मेथी 7510 7500
मूली
मूली 900 550
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 7000 2800
लौकी
बोटल गौर्ड 2500 500
शलगम
मिर्च 3800 2500
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 5000 2300
हरी मिर्च
हरी मिर्च 7000 400
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 13200 7000