తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

नवीनतम मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
30/4/2016

बाजार प्रतिवेदन :  1111
(till 8:00 PM)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1525*
Sonalika 1540 1530
147 उत्तम 1652 1525
147 औसत 1880 1511
2329 1525 1525
343 1525 1525
कल्याण 2555 1600
ज्वारी 1800 1800
डब्ल्यू.एल. 711 1525 1525
दड़ा 1620 1400
देशी 2500 1447
पी.आई .एस.एस.आई 2050 1330
बंसी 5401 5401
मध्यम 1800 1500
मध्यम फाइन 2200 2000
महाराष्ट्र 2189 3450 1551
मिल क्वालिटी 1522 1480
मिलबर 1475 1450
राजस्थान टुकड़ी 2000 1900
लाल 3600 2000
लोक-1 1841 1397
लोकवान 2000 1425
लोकवान गुजरात 2000 1625
शरबती 2870 1530
सेचर नं0 1 1905 1480
स्थानीय 3100 1450
सफेद 3339 1469
चावल
1009 कार 4700 2180
आई आर-8 2800 2000
उसना चावल 2100 1900
कच्चा बासमती 3500 2400
कट्टासाम्बर 2600 2300
चिवड़ा 2750 900
जया 3500 2000
तृतीय 2250 1800
फाइन 6000 2100
बासूमती 6800 6600
बी.पी.टी. 4500 3600
मटा उसना 3800 3300
मध्यम 4200 2000
मसूरी 2700 2100
मोटा 2700 1850
रतनाचुड़ी (7185-749) 2800 2600
सन्ना भट्टा 2200 1800
सुपर फाइन 14000 3400
सरबती कच्चा 3260 1850
सामान्य 3000 1560
सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ 4850 3450
सोना 3700 3000
सोना महिन 3900 3800
जव 1225*
दरा 1650 1485
स्थानीय 1580 1000
ज्वार Hybrid:1570 Maldandi:1590
ज्वार (पीली) 1851 1700
ज्वार (सफेद) 3350 1001
ज्वार हाईब्रीड 1550 1480
स्थानीय 2000 1400
सफेद 1620 1580
हाईब्रिड 1976 1674
धान Common:1410 Grade-A:1450
1001 1450 1000
1121 2420 2300
आई . आर. 36 1050 1030
आई .आर. 64 1450 1130
ए. पुन्नी 1500 1430
एडीटी 36 1580 1320
एडीटी 37 1133 1000
एमटीयू-1001 1470 1330
एमटीयू-1010 1600 1300
एमटीयू-2077 1430 1410
कल्चर 1560 1480
ठीक 1220 1160
धान 1900 1150
नं0 2716 1600 1415
पैडी डप्पा 1400 1156
पैडी मध्यम 1710 1100
पैडी महीन 2446 1250
पैडी मोटा 1450 1200
पौम्मानी 1500 1400
बासुमती 1950 1880
बी.टी. 1500 1450
बी.पी.टी. 2500 1410
मसूरी 2200 1457
मोगुलूकुलू (न्यू) 1500 1460
राजाहम्सा 1489 1153
सम्बा मसूरी 2089 1103
स्वर्ण मसूरी (नया) 1700 1400
स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1460 1410
सामान्य 1570 1070
सोना 1700 1260
सोना मसूरी (पुराना) 1450 1380
सोना महसूरी 2300 1233
हंसा 1583 1209
नवाने
नवाने हाइब्रिड 1913 1519
बाजरा 1275*
देशी 1750 1100
बोल्ड 1500 1270
स्थानीय 1842 1300
हाईब्रीड 2250 1275
मक्का 1325*
देशी लाल 1630 1240
देशी सफेद 1750 1475
पीला 1565 1300
फाइन 1450 1325
स्थानीय 1750 1050
हाइब्रिड 1590 1300
हाइब्रिड#स्थानीय 1630 1309
रागी 1650*
स्थानीय 1850 1450
साजें
सज्जे 1651 1651
सोजी
सोजी 5600 2160
अन्य
गुच्छित सेम
सेम का गुच्छा 2200 1800
गुड़
अच्छू 3730 2925
अनकापल्ली 3400 2000
उन्डे 4000 2700
करीकटु 3500 2700
काला 3200 3000
नं0 1 2940 2200
नं0 2 3500 2385
नं0 3 3900 1500
निजामाबाद 3600 3500
पठारी 3100 2800
पीला 3640 2675
मुड्डे 4200 2500
लाल 3415 2820
गन्ना 230*
गन्ना 235 235
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2600 1800
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 7000 5650
मैदा
मैदा आटा 2400 2000
रबर
आर.एस.एस.-4 14300 13400
शक्कर
एम-30 3900 3800
चीनी 4200 3000
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 3205 2625
एरंड का बीज 3343 2250
अलसी
अलसी 4550 4480
कोपरा Milling:5950 Ball:6240
कोपरा 14000 3500
मध्यम 5000 5000
गरी का तेल
कोपरा तेल 9800 9500
तिल 4700*
काला 14500 6005
तिल 7905 6655
सफेद 7625 5000
फूल 3300*
कुसुम 2740 2100
मूँगफली 4030*
गुंगरी (कोशयुक्त) 5566 4290
गेजे 5739 1009
जी -20 5700 4125
टीएमवी-2 5781 2446
डीएमवी-7 5140 5000
बड़ा (कोश युक्त) 5920 3429
बल्ली#हब्बू 4709 2995
बोल्उ करनेल 6405 5505
बोल्ड 5600 3700
मूंगफली (खंडित) 6525 4250
मूंगफली का बीज 6930 6030
स्थानीय 6279 2672
हाईब्रीड 5289 1151
मूँगफली का बीज
मूंगफली का बीज 12000 5200
सूरजमुखी
स्थानीय 4800 4000
सूर्यमुखी 3700 3209
हाइब्रिड 3800 3800
सुर्यमुखी के बीज 3800*
सूर्यमुखी का बीज 4000 3077
सरसों 3350*
पीली (काली) 3950 3740
लाहा (सरसीब) 4000 3950
लोही काली 4000 3600
सरसों 4185 3250
सरसौं (काली) 4025 3350
सूवा (दिलसीड)
सूवा (दिल सीड) 8400 8175
सोयाबीन Black:2500 Yellow:2600
पीला 3972 2706
स्थानीय 3000 3000
सोयाबीन 3905 3000
होंज सीड
हांज सीड 2375 2375
दवा एवं नशीली
इसबगोल
इसबगोल (सिलियम) 12030 10075
पान
स्थानीय 16000 12000
सुपारी
एपी 26269 25829
कच्चा 26360 1200
केम्पूगोटू 15389 14919
गोराबालू 16649 16313
नई वैरायटी 24000 14000
पका 23000 11000
बेट्टे 20400 20000
रासी 26339 23087
सुपारी 21000 16000
सी.क्यू.सी.ए. 20000 8000
दालें
अरहर 4425*
9200 4545
9650 9550
777 नई वसद इम्प 9333 6363
अरहर 14600 3009
अरहर दाल (तूर) 15564 7202
मध्यम 13400 12500
अलसांडे ग्राम
अलसाडे ग्राम 5800 4209
आवरे दाल
ऑवरे दाल 6500 3310
उड़द 4425*
उड़द (साबुत) 17000 4625
उड़द की दाल 16000 10770
एफ.क्यू. (बर्मा) 20000 13500
ठीक 14000 13000
देशी 12000 4880
स्थानीय 12600 7700
काबुली चना
कुलथी (साबूत) 5910 1316
चेनंगी दाल
चेनंगी दाल 7400 7200
बंगाली चना 3425*
औसत (साबुत) 11200 3361
कॉटा 5370 5000
गुलाबी 5300 4100
चना दाल 7300 5181
ज्वारी स्थानीय 5677 3569
देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) 5950 5325
देशी (साबुत) 6200 3425
सफेद (साबुत) 8400 6350
बोल्ड 8400 5300
मूंग दाल-1 10500 8600
मध्यम 6050 6000
स्थानीय 7250 6250
स्थानीय (साबुत) 6600 6540
हरा (साबुत) 10000 4000
मूग दाळ
मूंग दाल 11000 9000
मटर
हरा मटर 5250 3500
मसूर 3325*
कला मसूर न्यू 5845 3325
मसूर गोला 7150 4900
मसूरी दाल 10000 6800
लोबिया
लोबियाम्लान (साबुत) 6270 3224
सेम
सेम (साबुत) 13000 3000
पशुधन (Rs per No.)
बकरा
बकरी 9800 2200
बकरी
बकरी 5000 3500
बैल
बैल 30000 15000
भेड़
मध्यम भेड़ 10000 2500
भेंडा
भेड़ 3500 3500
भैंस
भैंस 48000 40000
सांड
बुल 30000 15000
फल
अंगूर
इण्डियन 4000 3900
काला 12000 1000
सफेद 7700 3000
हरा 15000 2500
अनन्नास
अनन्नास 4500 400
अनार
अनार 9500 1250
अमरूद
अमरूद 8000 667
आम
केशर 6000 5000
तोतापरी 3000 500
दशहरी 4700 4000
बादामी 3200 800
रसपुरी 2000 1600
सफेदा 4500 4000
हापस (अलफासो) 18000 5000
कटहल का फल
कठहल 2100 860
केला
एलक्की बाले 3200 1000
खांदेश 1526 175
चम्पा 1200 950
नन्द्रा बाले 5300 2400
नौटी बाले 1300 700
पका हुआ केला 5000 800
पच्छा बाले 1600 800
पलयमथोड़न 3250 900
पूवन 5000 600
मध्यम 2400 1050
रसा बाले 2000 1600
रसाकथाई 3800 2800
रोबस्टा 2000 750
लाल केला 5000 3000
कलिंदा
तरबूज 2800 200
कोमल नारियल
कच्चा नारियल 16000 5000
खरबूजा
खरबूजा 4000 300
चीकू
सपोता 3000 300
नारंगी
मध्यम 5100 3500
संतरा 4500 750
पपीता
पपीता 2600 480
मुसम्मी
मौसमबी 5500 600
सेब
कश्मीर#शिमला-2 5600 5500
गोल्डन 6200 6000
डैलीसियस 7535 6000
रॉयल डेलीसियस 16000 5475
शिमला 20000 4700
सेब 14000 3125
मसाले
काली गिरी
उंगराब्लेड 69000 68000
गरब्लेड 68500 67500
मालाबार 65000 30000
जीरा बीज
क्यूमीन सीड (जीरा) 17500 7500
धनिया बीज
धनिया बीज 16000 3514
नारियल
ग्रेड-I 18000 750
ग्रेड-II 8500 8000
ग्रेड-III 10000 6000
नारियल 8000 200
बड़ा 18000 1400
मध्यम 13000 2600
मेथी बीज
मेथीबीज 4650 3155
लहसुन
देशी 6705 2155
लहसुन 7500 2000
लाल मिरची
लाल 17500 10000
सुखी मिर्ची
कड्डी 14100 4221
गुन्टूर 13000 10500
तृतीय किस्म 6000 4000
द्वितीय किस्म 16000 4056
प्रथम किस्म 15200 7883
ब्यादगी 15800 10100
बोल्ड-1 17905 5505
स्थानीय 9600 3000
सोंठ
फ्रैश (आसाम) 5500 4800
वैजीटेबल - फ्रैश 3200 3000
सूखी 18000 13000
हलदी
फिंगर 8700 5000
बल्ब 9000 4000
राजापुरी 11100 9000
सूखी 13500 12500
हल्दी 8400 7000
हल्दी स्टिक 12000 8000
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3800 Long staple:4100
170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4200 4000
एच.बी. (अनजिन्ड) 5045 4000
एच-4 5139 4016
एच-4(ए)27 मिमी फाइन 4750 4300
एफ-1054 5000 3700
एम.सी.यू 5 4900 3850
एमसीयू 3800 3600
एल.आर.ए. 4100 3600
एलएच-1556 5300 1580
कपास (अडोनी) 5285 4000
कपास (अनजिन्ड) 4900 3600
जी.सी.एच. 5100 3450
देशी 4100 4000
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5100 3400
सीओ-2 (अनजिन्ड) 4100 3000
जूट 3200*
टी.डी. 5 5800 4950
पट्टी
जयधर 7011 7011
वनोत्पाद
अंटावला
अंटावला 1200 1200
इमली का बीज
इमली का बीज 14000 1100
चिंच
इमली 12500 1310
नन ए#सी पतली 12800 4000
नन ए#सी फूल 7000 2800
बीजयुक्त द्वितीय किस्म 2200 2000
बीजयुक्त प्रथम किस्म 2800 2600
रीठा
मध्यम 7000 4900
लकड़ी
यूकैलिप्टस 440 360
सुबबूल 4400 4400
सूकामेवा
काजू
स्थानीय (कच्चा) 13014 5500
मुनक्का
किशमिश 18000 14000
सब्जी
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4900 2000
अमरथस
अमरंथस 3000 1400
अलसांडीकाई
अलसांडेकाई 3000 2600
आम
मैंगो - रा- राइप 5200 1000
आलू
आलू 3100 490
एफ.ए.क्यू. 900 700
चिप्स 3400 1300
ज्योति 2000 1150
जालंधर 700 600
देशी 1600 650
बड़ा 2800 2200
लाल 1250 975
स्थानीय 2700 400
ककडी
खीरा 4500 250
कच्चे केले
कच्चा केला 4800 560
कद्दू
कद्दू 2500 200
करेला
करेला 6000 900
कसावा
टैपियोका 2200 1100
कोयला
पेठा 2000 500
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 9700 600
ग्वार
ग्वार 4000 1800
गाजर
गाजर 6200 400
चुकन्दर
बीटरूट 5100 400
चचेंड़ा
चिचिण्डा 4000 400
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 3200 2000
टमाटर
टमाटर 3800 300
देशी 3200 400
स्थानीय 3200 400
हाइब्रिड 2200 700
ठोंडेकाई
थोन्डेकाई 1500 900
धनिया
धनिया 5000 600
स्थानीय 8824 8200
नूल खोल
नूल खोल 4000 1500
पत्ती सब्जी
पत्तेदार सब्जियां 4500 1600
प्याज
छोटा 4000 2400
ड्राई एफ.ए.क्यू. 990 925
तेलगी 710 200
द्वितीय किस्म 1200 300
नासिक 1500 105
पूना 1200 300
प्याज 4000 110
प्रथम किस्म 1000 700
पूसा-लाल 900 290
बंगलौर - छोटा 500 100
बड़ा 2250 1100
बीलरी लाल 1400 700
लाल 1210 100
स्थानीय 1800 300
सफेद 940 310
पहाड़ी मिरची
मिर्च 2200 1500
फूलगोभी
फूलगोभी 7600 300
स्थानीय 4200 2200
बैंगन
गोल#लम्बा 4500 725
बैंगन 3800 100
बंदगोभी
गोभी 3500 200
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 5750 3000
भिन्डी
भिन्डी 4800 600
मटर खेत
मटर 3500 1500
मेथी
मेथी 2000 1000
मूली
मूली 2400 100
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 400 300
रतालू
शकरकन्द 700 500
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 3600 750
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 6000 1000
लौकी
बोटल गौर्ड 2000 300
शलगम
मिर्च 8500 250
सुवर्णा गड्डे
सूवर्णागड्डे 3000 2200
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 4000 370
सीमेबाडनेकाई
सीमेबडानेंकाई 2000 1600
हरी मिर्च
हरी मिर्च 8000 600
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 7500 700