తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
21/1/2018

बाजार प्रतिवेदन :  129
(till 12:08 16)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
सरसों का तेल
9530 8300
गेहूँ 1625*
Sonalika 1670 1640
147 औसत 1710 1520
दड़ा 1640 1500
चावल
एच.वाई वी. 2750 2650
तृतीय 2700 2000
फाइन 3350 2500
मसूरी 2960 2850
सामान्य 2670 2630
जव 1325*
दरा 1580 1400
देशी 1420 1400
धान Common:1550 Grade-A:1590
1001 1570 1550
एमटीयू-1010 1590 1550
ठीक 2300 2100
पैडी महीन 2225 2175
पैडी मोटा 1400 1350
बासमती 1,509 3300 2600
सुगंधा 2680 2310
सामान्य 1700 1350
बाजरा 1425*
देशी 1300 1040
पीसीबी-138 1070 1000
हाईब्रीड 1130 1025
मक्का 1425*
पीला 1160 1100
स्थानीय 1200 1100
हाइब्रिड 1280 1200
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1215 1190
अन्य
गुड़
खण्डसारी 2780 2740
पठारी 2780 2760
पीला 3230 2960
लाल 3440 2550
शक्कर
चीनी 4230 4170
तेलबीज
नाइजर बीज 4050*
शमतील का बीज 3800 3500
सरसों 3700*
पीली (काली) 3750 3650
लोही काली 3500 3400
सरसौं (काली) 3740 3125
दालें
उड़द 5400*
उड़द (साबुत) 3550 2700
उड़द की दाल 8000 6100
तूर दाल
तूर दाल 7350 5400
बंगली चना दाल
चना दाल 6400 6200
बंगाली चना 4000*
देशी (साबुत) 6350 5100
मूँग 5575*
हरा (साबुत) 4650 4500
मसूर 3950*
कला मसूर न्यू 3000 2900
मसूरी दाल 7800 6500
फल
अनार
अनार 5500 4300
अमरूद
अमरूद 1470 1450
कटहल का फल
कठहल 3000 2500
केला
पका हुआ केला 2300 1200
पपीता
पपीता 1850 800
मुसम्मी
मौसमबी 3010 1700
सेब
कश्मीर#शिमला-2 10000 4900
डैलीसियस 7300 4830
सेब 8750 3200
मसाले
लहसुन
देशी 2000 750
यू.पी. 4000 3800
लहसुन 2900 2800
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:4020 Long staple:4320
एच-4 4600 4000
जूट 3500*
टी.डी. 5 3450 3350
वनोत्पाद
चिंच
करपुली ए#सी पतली 15600 15600
फूल ए#सी 9600 9600
जलाऊ लकड़ी
जलाऊ लकड़ी 300 200
सब्जी
आलू
आलू 1300 300
एफ.ए.क्यू. 500 260
ज्योति 825 340
जालंधर 400 300
देशी 550 280
लाल 520 440
स्थानीय 550 300
इण्डियन बिन्स (सीम)
4800 3500
ककडी
खीरा 2180 800
कच्चे केले
कच्चा केला 1400 1200
कद्दू
कद्दू 1520 300
करेला
करेला 3500 880
गाजर
गाजर 4200 250
टमाटर
टमाटर 1350 1140
देशी 1400 800
स्थानीय 1300 1000
हाइब्रिड 2900 800
नीबू
2380 2200
प्याज
नासिक 4700 4200
प्याज 5000 2850
बड़ा 2940 2600
लाल 3650 940
फूलगोभी
फूलगोभी 4400 400
स्थानीय 3000 500
बैंगन
गोल 500 400
गोल#लम्बा 6000 650
बैंगन 2900 490
बंदगोभी
गोभी 1450 515
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 1800 1000
भिन्डी
भिन्डी 4500 2300
मटर कोड
1900 1800
मटर खेत
मटर 1000 800
मेथी
मेथी 800 600
मूली
मूली 600 260
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 2500 2200
रतालू
होसूर हरा 1280 1080
लौकी
बोटल गौर्ड 1600 500
शलगम
मिर्च 1400 1300
हरी मिर्च
हरी मिर्च 7000 400
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 3850 1965