తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
20/4/2014

बाजार प्रतिवेदन :  51
(till 18:50 39)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1350*
1482 1400 1400
2329 1400 1400
343 1400 1400
दड़ा 1415 1405
स्थानीय 1400 1400
जव 980*
दरा 1160 1140
बाजरा 1310*
हाइब्रिड 1380 1200
तेलबीज
सरसों 3000*
सरसों 3100 2950
दालें
मसूर दाल
मसूर गोला 4545 3975
फल
चीकू
सपोता 2500 2000
मुसम्मी
मौसमबी 1700 1500
सेब
सेब 8000 8000
सब्जी
आलू
आलू 800 700
एफ.ए.क्यू. 1025 975
देशी 1200 1000
ककडी
खीरा 800 400
कद्दू
कद्दू 1200 200
करेला
करेला 3500 2000
टमाटर
टमाटर 1500 1000
देशी 1150 1100
प्याज
प्याज 1100 1000
स्थानीय 1200 1000
फूलगोभी
फूलगोभी 600 300
बैंगन
गोल#लम्बा 525 475
बैंगन 1200 400
बंदगोभी
गोभी 200 200
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 2000 1500
मूली
मूली 600 400
लौकी
बोटल गौर्ड 450 200
शलगम
मिर्च 2000 1200
हरी मिर्च
हरी मिर्च 2000 1500
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 8000 8000