తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
1/4/2015

बाजार प्रतिवेदन :  191
(till 11:20 17)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1450*
दड़ा 1580 1400
चावल
फाइन 3600 2600
मध्यम 2400 2200
सुपर फाइन 4000 3000
धान Common:1360 Grade-A:1400
ए. पुन्नी 2200 1600
एएसटी 16 1600 1400
एडीटी 36 1700 1200
एडीटी 39 1650 1250
एडीटी 43 1720 1420
कल्चर 1480 1320
पैडी मध्यम 1390 1200
पैडी महीन 1435 1300
पोन्नी 1600 1520
लाल 1450 1350
सीओ. 43 1620 1200
सोना 1650 1600
मक्का 1310*
देशी लाल 1250 1200
देशी सफेद 1380 1360
स्थानीय 1200 1050
अन्य
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2600 2400
डालडा/वनस्थती घी
डालडा 8000 7500
मैदा
मैदा आटा 2100 1900
शक्कर
चीनी 3500 3000
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड का बीज 3400 3300
जिंगेली
काला 8100 7100
मूँगफली 4000*
डीएमवी-7 5000 4320
सरसों 3100*
सरसों 3250 3150
दालें
अरहर 4350*
अरहर 5800 5600
उड़द 4350*
उड़द (साबुत) 5800 4800
स्थानीय 5000 4800
बंगाली चना 3175*
देशी (साबुत) 3760 3720
मूँग 4600*
हरा (साबुत) 5800 5300
फल
अंगूर
काला 5500 4500
सफेद 4500 3500
अनन्नास
अनन्नास 4400 3500
अमरूद
अमरूद 2000 1080
केला
नन्द्रा बाले 2900 2700
पलयमथोड़न 2800 1500
पूवन 4000 2500
चीकू
सपोता 2300 2000
नारंगी
संतरा 4000 2000
पपीता
पपीता 2000 2000
सेब
डैलीसियस 10000 8000
सेब 10000 4200
मसाले
लहसुन
लहसुन 3000 2000
लाल मिरची
लाल 8000 6000
सोंठ
वैजीटेबल - फ्रैश 5000 4000
सूखी 23000 21000
हलदी
स्थानीय 7300 7100
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3750 Long staple:4050
अमेरिकन 4563 4470
एल.आर.ए. 3800 3500
शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4000 3400
जूट 2700*
टी.डी. 5 2900 2800
सब्जी
अमफोफैलस
अम्फोफैलस 4000 3400
आम
मैंगो - रा- राइप 3600 2800
आलू
आलू 2600 250
एफ.ए.क्यू. 630 590
देशी 600 400
स्थानीय 1000 700
ककडी
खीरा 2200 400
कच्चे केले
कच्चा केला 3600 2700
कद्दू
कद्दू 2000 700
करेला
करेला 5000 1800
कोयला
पेठा 2000 1500
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 3400 2800
गाजर
गाजर 4400 800
चुकन्दर
बीटरूट 3600 2700
चचेंड़ा
चिचिण्डा 2600 1600
टमाटर
टमाटर 3000 600
देशी 2000 1000
स्थानीय 1200 1067
हाइब्रिड 1900 1700
धनिया
धनिया 2000 700
प्याज
छोटा 2100 1900
नासिक 1600 1200
प्याज 2400 400
बड़ा 3000 1700
लाल 1800 700
फूलगोभी
फूलगोभी 4400 200
बैंगन
गोल 1000 500
गोल#लम्बा 1300 600
बैंगन 3000 1000
बंदगोभी
गोभी 3000 200
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 3100 1500
भिन्डी
भिन्डी 6000 2500
मेथी
मेथी 700 500
मूली
मूली 700 200
लोबिया
लोबियामलान (शाकाहारी) 3500 2800
लौकी
बोटल गौर्ड 4500 600
शलगम
मिर्च 6000 3000
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 3000 1800
हरी मिर्च
हरी मिर्च 5500 900
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 8000 5000