తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
29/5/2017

बाजार प्रतिवेदन :  45
(till 09:26 26)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
अन्न धान्य
गेहूँ 1625*
दड़ा 1750 1525
धान Common:1470 Grade-A:1510
आई .आर. 64 1510 1510
एएसटी 16 1700 1500
एडीटी 36 1700 1500
एमटीयू-1010 1510 1470
हंसा 1450 1380
मक्का 1365*
स्थानीय 1365 1365
हाइब्रिड 1450 1400
दालें
उड़द 5000*
देशी 8500 8000
बंगाली चना 4000*
देशी (साबुत) 6000 5925
मूँग 5225*
स्थानीय 8500 8000
फल
अनार
अनार 9000 8000
केला
पका हुआ केला 4000 3000
कलिंदा
तरबूज 600 600
चीकू
सपोता 3800 3200
पपीता
पपीता 3000 2000
सेब
सेब 9500 9000
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:3860 Long staple:4160
एमसीयू 4500 4000
कपास (अनजिन्ड) 5300 4000
सब्जी
आम
मैंगो - रा- राइप 3500 3000
आलू
आलू 800 800
ककडी
खीरा 2500 600
करेला
करेला 3500 3000
टमाटर
टमाटर 1000 800
प्याज
प्याज 1500 600
लाल 730 660
बंदगोभी
गोभी 2000 700
भिन्डी
भिन्डी 2400 700
मूली
मूली 700 600
लौकी
बोटल गौर्ड 1800 1500
शलगम
मिर्च 4500 4000