తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

आज के मंडी भाव

कीमत एवं आगमन पृच्छा

  अखिल भारतीय स्तर के मूल्य रेंज    (रूपये / किंव्टल)
       
24/6/2018

बाजार प्रतिवेदन :  503
(till 22:27 20)
NR:प्रतिवेदित नहीं हुआ    *-MSP
वस्तु अधिकतम न्यूनतम
सरसों का तेल
10750 8300
गेहूँ 1735*
Sonalika 1650 1500
147 औसत 1670 1450
कल्याण 1840 1425
दड़ा 1760 1450
देशी 2150 1650
बंसी 1831 1697
महाराष्ट्र 2189 1900 1650
लोकवान 1850 1720
चावल
एच.वाई वी. 2850 2750
तृतीय 2770 2050
फाइन 3850 2500
मध्यम 2950 2575
मोटा 3000 1650
रतनाचुड़ी (7185-749) 3600 3250
सन्ना भट्टा 2500 2200
सामान्य 2700 2200
जव 1410*
दरा 1640 1250
देशी 1440 1400
ज्वार Hybrid:1700 Maldandi:1725
ज्वार (सफेद) 3060 1700
लाल 1565 1300
धान Common:1550 Grade-A:1590
1001 1550 1450
एमटीयू-1010 1650 1440
ठीक 1580 1520
धान 1525 1390
पैडी मध्यम 1760 1560
पैडी महीन 2800 1400
पैडी मोटा 1750 1550
बासमती 1,509 3000 2800
सुगंधा 2700 2500
सामान्य 1650 1325
सोना महसूरी 1640 1569
हंसा 1518 1209
बाजरा 1425*
देशी 1255 1100
पीसीबी-138 1090 1000
हाईब्रीड 1210 1050
मक्का 1425*
देशी लाल 1300 1135
देशी सफेद 1450 1425
पीला 1500 1000
स्थानीय 1425 1118
हाइब्रिड 1215 1100
हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) 1120 1100
हाइब्रिड#स्थानीय 1200 1050
रागी 1900*
स्थानीय 1769 1580
सोजी
सोजी 2750 2525
अन्य
गुड़
खण्डसारी 3300 2730
नं0 2 2000 2000
निजामाबाद 3175 2100
पठारी 3000 2650
पीला 3200 2765
मुड्डे 3200 2750
लाल 3420 2300
गेहूँ का आटा
गेहूं का आटा 2500 2180
मैदा
मैदा आटा 2600 2380
येम
याम 2500 1500
शक्कर
चीनी 4230 3550
महिन 4000 3800
तेलबीज
अन्डी के बीज
एरंड 4000 3940
अलसी
अलसी 4050 3960
मूँगफली 4450*
मूंगफली का बीज 2800 2700
स्थानीय 3589 2100
सरसों 4000*
पीली (काली) 3850 3750
लोही काली 3890 3340
सरसों 3675 3350
सरसौं (काली) 3850 3350
सोयाबीन Black:3050 Yellow:2775
पीला 3450 2551
दवा एवं नशीली
पान
स्थानीय 18000 14000
सुपारी
ई डी आई 35321 29509
गोराबालू 22825 15022
बेट्टे 41721 37869
रासी 35869 28801
सराकू 59005 42099
दालें
अरहर 5450*
अरहर 3700 2770
उड़द 5400*
उड़द (साबुत) 3460 3100
उड़द की दाल 6400 5500
स्थानीय 5400 5400
हनुमान A1 5600 5400
उर्द की दाल
उड़द की दाल 5900 4900
तूर दाल
तूर दाल 7160 5400
बंगली चना दाल
चना दाल 5500 4975
बंगाली चना 4400*
देशी (साबुत) 5960 3300
मूँग 5575*
छोटा (खंडित) 8000 7700
मूंग दाल-1 7800 7400
मध्यम 6200 6000
हरा (साबुत) 4500 3900
मूग दाळ
मूंग दाल 6325 6275
मटकी दाल
मोठ दाल 6700 6600
मसूर 4250*
कला मसूर न्यू 3950 3200
मसूर गोला 4300 3275
मसूरी दाल 7150 5450
सेम
सेम (साबुत) 5500 4000
पशुधन (Rs per No.)
गाय
गाय 70000 24500
बकरा
बकरी 11000 2800
बैल
बैल 66000 23000
भेड़
मध्यम भेड़ 12000 3500
भैंस
भैंस 72000 26000
भैंसा
भैंसा 23500 5000
फल
अनार
अनार 10000 2470
आम
तोतापरी 3500 2500
दशहरी 2900 1160
बादामी 4000 950
लंगड़ा 1500 1100
हापस (अलफासो) 12000 1000
कटहल का फल
कठहल 1300 680
केला
पका हुआ केला 4000 1300
मध्यम 2200 2100
कलिंदा
तरबूज 1325 400
खरबूजा
खरबूजा 900 600
नारंगी
नागपुरी 4320 4250
पपीता
पपीता 2530 1500
मुसम्मी
मौसमबी 5000 2300
सेब
कंडीशन 8200 8100
कश्मीर#शिमला-2 8350 8100
डैलीसियस 9850 6625
शिमला 30000 8450
सेब 11000 5000
मसाले
जीरा बीज
मध्यम 15805 10000
धनिया बीज
धनिया बीज 3500 3250
नारियल
नारियल 3120 1400
लहसुन
देशी 2200 1600
यू.पी. 1340 950
लहसुन 2700 1650
सोंठ
बड़ा#मोटा 6800 6000
हलदी
हल्दी 6888 5017
रेसेदार फसल
कपास Medium staple:4020 Long staple:4320
कपास (अनजिन्ड) 5250 3500
जूट 3500*
टी.डी. 5 3900 3000
वनोत्पाद
जलाऊ लकड़ी
जलाऊ लकड़ी 300 200
लकड़ी
यूकैलिप्टस 400 400
सब्जी
आम
मैंगो - रा- राइप 2000 900
आलू
(लाल नैनीताल) 1620 1000
आलू 2200 700
एफ.ए.क्यू. 1000 400
ज्योति 1625 1200
देशी 2200 1200
बादशाह 1250 1200
लाल 1500 1430
स्थानीय 2100 800
ककडी
खीरा 3100 180
कच्चे केले
कच्चा केला 4595 750
कच्चा पपीता
2000 1600
कद्दू
कद्दू 2200 160
करेला
करेला 4000 800
कोलाकैसिया
2500 900
गुच्छित फलियां
सेम का गुच्छा 2000 1000
गाजर
गाजर 4000 500
गोल तुरई
1800 1400
चुकन्दर
बीटरूट 2200 500
चचेंड़ा
चिचिण्डा 2500 1500
चपरड आवले
चप्प्राडा आवरेकाई 4000 3000
चाऊ चाऊ
चाव चाव 1500 600
टमाटर
टमाटर 3200 300
देशी 2180 500
स्थानीय 2500 400
हाइब्रिड 1600 200
दागदार तुरई (परवल)
2500 700
नीबू
4000 1900
प्याज
नासिक 1600 1150
प्याज 2000 500
पूसा-लाल 1400 800
लाल 1850 760
स्थानीय 2000 500
सफेद 1420 840
पहाड़ी मिरची
मिर्च 5500 4000
पालक (भाजी)
2500 300
फरसबी
4000 3000
फूलगोभी
फूलगोभी 4500 600
रॉची 1800 1600
स्थानीय 1800 1400
बैंगन
गोल 980 900
गोल#लम्बा 3100 600
बैंगन 3100 300
बंदगोभी
गोभी 3100 280
भिगोया हुआ मटर
भिगोया हुआ मटर 4300 3500
भिन्डी
भिन्डी 3100 200
मटर खेत
मटर 5000 2500
मूली
मूली 1600 250
मीठा कद्दू
मीठा कद्दू 1000 400
रतालू
शकरकन्द 1200 800
रिज गार्ड (तोरी)
काली तोरी 4200 620
लोकी
1200 670
लौकी
बोटल गौर्ड 1600 280
शलगम
मिर्च 12000 3000
सहजन की फली
ड्रमस्टीक 5500 1500
हरी मिर्च
हरी मिर्च 6000 800
हरी सोंठ
कच्चा अदरक 6600 2350