हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

આજના બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
30/5/2016

બજાર રીપોટ : 1365
(till 18:03 01)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
૫શુધન (Rs per No.)
ઘેટા
મધ્યમ ઘેટા 9000 7000
બકરી
બકરી 10000 8000
અન્ય
ખાંડ
એમ 30 3900 3800
ચીની 4100 3600
શકકર 3900 3800
ગોળ
અચ્છુ 3300 3000
અનકાપલલી 3400 2000
ઉનડા 3340 2960
કાળા 3290 2000
ન ૩ 2550 1500
નીઝામાબાદ 2927 2927
પઠારી 3250 3100
પીળા 3450 2860
મુડડ 4200 2700
લાલ 3420 3100
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2700 1800
ડાલડા
ડાલડા 7500 5930
મેદાનો લોટ
મેદો 2400 2000
રતાળુ
યામ 2000 1000
રબર
આરએસએસ-૪ 13000 8000
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1525*
1600 1500
૧૪૭ સરેરાશ 1900 1560
કલ્યાણ 2150 1400
ખેતી 1800 1500
ચંદૌસી 3700 3100
દરા 1630 1450
દેશી 3000 1535
પી આઇ એસ એસ આઇ 1780 1425
બંસી 1650 1530
મધ્યમ 1800 1500
મધ્યમ ઉત્તમ 2400 2200
મહારાષ્ટ્ર ર૧૮૯ 2850 1450
મીલ કવોલીટી 1642 1574
ર૩ર૯ 1525 1525
રાજસ્થાન ટુકડી 1900 1400
લાલ 3500 3300
લોકવાન 2100 NR
લોકવાન ગુજરાત 1795 1505
શરબતી 2800 1800
સેચર નં.૧ 2005 1530
સ્થાનિક 3200 1475
સફેદ 2250 2050
સોના 1470 1420
ચોખા
૧૦૦૯ કાર 4700 1850
આઇઆર ૮ 2700 2200
એપીરો ચોખા સોના પોણીયા 3300 3100
કણકી 2400 1440
જયા 3500 2900
તુતીય 2300 1650
પરીમલ નવા 2900 2700
ફાઇન 6000 2010
બાસમતી 7300 7000
બી પી ટી 4500 2200
મટા ૫રઉકાળેલા 3800 2600
મધ્યમ 4400 2100
મસુરી 3200 2070
મોટા 4100 1900
મોટા કોસઁ ઉકાળેલું 2500 2100
રતનાચુડી ૭૧૮૫ ૭૪૯ 2700 2450
સન્ના ભટ્ટા 2200 1800
સુપરફાઇન 4000 3000
સરબતી કાચા 3360 2760
સામાન્ય 3000 1680
સોના મસુરી નોન બાસમતી 2200 2000
સોનાફાઇન 3900 3800
જવ 1225*
દરા 1675 1490
દેશી 1650 1600
જુવાર Hybrid:1570 Maldandi:1590
જુવાર પીળી 2115 1687
જુવાર સફેદ 3156 850
જુવાર હાઇબ્રીડ 1338 1319
લાલ 3100 1600
સ્થાનિક 1400 1250
સફેદ 1750 1580
હાઇબ્રીડ 2114 1550
ડાંગર Common:1410 Grade-A:1450
1450 1428
1328 1298
1500 1025
૧૦૦૧ 1500 1000
અનાજ 1850 1170
આઇ આર ૩૬ 1460 1080
આઇ આર ૬૪ 1453 1410
આઇ આર ૪૩ 1474 1400
આઇઆર ૬૪ 1450 1450
એ એસ ટી ૧૬ 1700 1400
એ પોન્ની 1900 1025
એડીટી ૩૬ 1700 1092
એડીટી ૩૭ 1360 759
એડીટી ૩૯ 1450 919
એડીટી ૪૩ 1700 1133
એડીટી ૪ર 1500 1460
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1600 1300
એમટીયુ ર૦૭૭ 1420 1410
એમટીયુ ૧૦૦૧ 2400 1410
કલવર 1730 1410
ટીકેએમ ૯ 1320 1120
પૈડી કોરસ 1700 1150
પૈડી ફાઇન 1820 1250
પૈડી મધ્યમ 2030 1120
પૈડીડપપા 1500 1500
પપટલા 2502 852
પોણીયા 2132 1700
પોમ્માની 1500 817
બાસમતી 2200 1750
બીપી ટી 3400 1300
મસુરી 2200 1440
લાલ 1450 1400
સુપર પોણીયા 1850 1119
સફેદ પોણીયા 2439 1480
સમબા મસુરી 1891 1360
સવણઁ મસુરી જુના 1450 1330
સવણઁ મસુરી નવા 1460 1380
સીઓ ૪૩ 1700 1600
સીન્ના પોણીયા 1205 951
સોના 2300 1132
સોના મસુરી જુના 1450 1350
સોનામહસુરી 2300 1450
હંસા 1450 1101
નવાને
નવાને હાઇબ્રીડ 1835 1215
બાજરી 1275*
દેશી 1775 1300
સ્થાનીય 1954 1655
હાઇબ્રિડ 2250 1303
મકાઇ 1325*
દેશી લાલ 1690 1325
દેશી સફેદ 1700 1325
પીળા 1905 1250
ફાઇન 1450 1325
સ્થાનિક 1700 1200
સફેદ 2100 1500
હાઇબ્રીડ 1600 1155
હાઇબ્રીડ પીળી 1450 1000
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 1700 1320
રાગી 1650*
લાલ 2177 2136
સ્થાનીય 1512 1512
સરસ 2300 1950
સોજી
રવો 2400 2230
સજજા 1400 1400
કઠોળ
મગ દાળ
મગ દાળ 10600 9000
અડદ 4425*
14000 13000
અડદ આખા 18500 6588
અડદની દાળ 18500 14000
એફકયુ 18000 14200
દેશી 12000 7005
રાજકોટ ટી ૯ 12000 12000
સથાનીય 11200 7950
હાઇબ્રીડ 5895 4625
અલસાનડે ચણા
અલસાડે ગ્રામ 5800 5300
કળથી
કળથી આખી 3000 2600
ચણા 3425*
6900 6700
7500 6460
કાબુલ નાના 5700 5052
કોટા 5541 5355
ગુલાબી 5800 4600
જવારી સ્થાનિક 5200 3920
દેશી (એફએકયુ ફાડા) 6550 5800
દેશી આખા 6480 3425
સફેદ આખા 8700 7005
સરેરાશ (આખા) 7500 365
ચેનગી દાળ
ચેનગી દાળ 7500 7100
તુવેર 4425*
9050 8411
8850 8600
8189 7515
13500 12500
9202 4100
8220 7900
8269 6769
8100 7621
8100 7900
8400 7950
8800 8700
8500 8500
અડદ આખા 15500 5005
અડદ દાળ તુવેર 15000 7800
મગ 4650*
બોલડ 8500 8300
મગની દાળ ૧ 11000 8500
મધ્યમ 6800 5650
લીલા આખા 10000 3400
સ્થાનિક 6000 4880
સ્થાનિય આખા 5729 5600
મસુર 3325*
10800 7800
8000 7800
10800 8000
5700 3325
7150 7075
9500 7300
7300 7200
10800 9800
6720 6550
10000 9800
6700 6580
મસુરની દાળ 9900 6800
મોથ
ગુવારઆખા 7000 1900
લીલા વટાણા
લીલા વટાણા 4000 2800
લોબીયામલાન અાવરે
લોબીયામાન આખા 6500 6000
તેલીબીયા
કો૫રેલ તેલ
કોપરેલ 11280 11200
અળસીના બીજ
અળસી 4600 4500
કસુબી 3300*
કુસુમ 2955 2655
કો૫રા Milling:5950 Ball:6240
કોપરા 14000 4000
તલ 4700*
કાળા 11775 4200
તલ 7475 5800
લાલ 8146 4069
સફેદ 7829 4500
દીવેલા(એરંડીયા)
એરંડા 3213 2675
દીવેલા 3320 NR
મગફળી 4030*
ગુગરી (કવચ વાળા) 5775 5375
ગેજે 6073 2609
જીર૦ 5980 3905
ટીએમવી ર 6825 3187
ડીએમવી ૭ 5140 4700
નટટે 5759 3200
બોલ્ડ 6230 4210
બોલ્ડ કરનેલ 6205 3905
મોટા (કવચ વાળા) 6469 1800
શીગદાણા 11500 5400
શીંગદાણા 7355 5095
સ્થાનિય 5498 2100
રાઇ 3350*
પીળા કાળા 4450 3450
લાહા સરસીબ 3850 3750
લોહી કાળી 4100 3475
સરસવ 5000 2850
સરસવ કાળા 4850 3350
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 6580 5000
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 4650 2839
સુયઁમુખી 3700 3258
હાઇબ્રીડ 3800 3530
સુવા બી
સુવા દીલ બીજ 9675 8755
સોયાબીન Black:2500 Yellow:2600
પીળા 4006 2500
સોયાબીન 3950 3000
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
ઇસબગુલ
ઇસબગુલ સીલીયમ 11655 10050
નાગરવેલના પાન
સ્થાનિય 14000 10000
સોપારી
કોલા 10899 9009
ચીપપુ 14329 11599
નવી વેરાયટી 23000 14000
પાકેલા 20309 20199
સીકયુસીએ 13000 8000
સોપારી 21500 16000
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 2900 400
અનાનસ
અનાનસ 4500 400
કેરી
કેશર 3900 500
તોતાપુરી 5000 500
દશેરી 6500 1800
નીલમ 1300 900
બદામ 3300 500
રસપુરી 1100 900
લંગડો 3250 2250
સફેદા 8000 3000
હફુસ અલ્ફાન્જો 23333 750
કેળા
200 100
200 100
200 100
270 120
300 120
400 200
ખાંદેશ 550 250
નન્દ્રા બાલે 5800 3200
પલયમ થોડન 3500 NR
પુવન 5500 2200
પાકેલા કેળા 6000 1200
મધ્યમ 2800 1200
રસાકથાઇ 6000 5500
રોબસટા 3200 1000
લાલ કેળા 6200 3500
ખરબુજા
તરબુચ 800 150
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 3000 400
તરબુચ
તરબુચ 2600 200
દ્રાક્ષ્
કાલા 7100 1875
લીલા 6200 800
દાડમ
દાડમ 8250 4000
નારંગી
મધ્યમ 3700 3250
સંતરા 4500 1750
પેરુ
અમૃત 1333 667
ફણસ
ફણસ. 2000 700
મોસબી
મોસંબી 6000 500
લીલુ નાળીયેર
કાચા નાળીયેર 8000 5000
સફરજન
કાશમીર સીમલા ર 8800 8400
ડીલીસીયસ 15000 6600
રોયલ ડીલીસીયસ 15000 6720
શીમલા 24000 6000
સફરજન 12500 3125
મસાલા
આદુ
તાજા શાકભાજી 5000 3000
ફ્રેશ અનબ્લીચ્ડ 1000 1000
સુખી 14000 12000
જીરુ
જીરુ બીજ 17350 NR
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 14500 3165
નારિયેળ
16000 5000
10000 6000
નાળીયેર 6000 3.2
મધયમ 4200 1150
મોટા 6600 1100
મેથી દાણા
મેથીદાણા 4050 1500
મરી
ઉગરાબલેડ 67500 66500
ગરબલેડ 68500 67500
મલબાર 45000 45000
લસણ
દેશી 9205 3505
લસણ 11500 2600
લાલ મરચા
લાલ 15500 6000
સુકા મરચા
કડ્ડી 13000 2500
ગુનટુર 14000 1069
ડબ્બી 16100 3000
તૃતિય નરમ 6500 4000
દ્વીતીય નરમ 15500 7000
પ્રથમ નરમ 13200 11000
બયાદગી 15500 12000
હળદર
ફીંગર 10520 4869
મૂળ, ગાંઠ 9000 2319
રાજાપુરી 14000 8000
સુકી 13000 12000
સ્થાનીય 7600 7400
હળદર 8000 6000
હળદર લાકડી 12000 8000
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3800 Long staple:4100
એચ ૪ 4850 4825
એચ-૪ (એ) ર૭ મીમી સુપરફાઇન 4800 4700
એચબી અનજીન્ડ 5255 3480
એમસીયુ 4300 4000
એમસીયુ - પ 5000 3600
એલઆરએ 4200 3700
કપાસ અનજીન્ડ 4900 3565
કપાસ અડોની 4150 4050
કપાસજીન્ડ 4100 4100
જીસીએચ 5325 3275
દેશી 4800 3900
શંકર ૬(બી) ૩૦ મીમી ફાઇન 5500 4000
શણ 3200*
ટીડી ૫ 6000 4000
વન્ય ઉત્પાદન
આમલી
આમલી 12000 2000
કરપુલી એ.સી. ફાઇન 12200 12200
ચપાઠી 4950 4700
નોન એસી ફુલ 6500 6200
નોન એસી ફાઇન 12000 12000
કચુકા
કચુકા 16000 2000
લાકડા
4400 430
નીલગીરી 460 365
શાકભાજી
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 6200 4000
અમરાંતસ
અમરનથસ 4200 1200
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 6000 150
કેળા કાચા
કાચા કેળા 6000 640
કાકડી
કાકડી 4500 200
કારેલા
કારેલા 7200 400
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 3400 500
કોબીજ
કોબીજ 5000 400
કોળુ
કોળુ 2600 200
કોહળા
પેઠા 2300 200
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 10000 1000
ગુવાર
ગુવાર 4000 1800
ગાજર
ગાજર 6000 400
ગોળ
સુવણાઁગડડે 4200 3500
ચે૫ડ અવારે
ચપપાડા આવરેકાઇ 3500 3000
ચીભડા
ચીચીનડા 5800 1100
ટામેટા
ટામેટા 6500 275
દેશી 1950 300
સ્થાનિય 5000 400
હાઇબ્રીડ 4000 1000
ઠોનડેકાઇ
થોન્ડેકાઇ 2000 1800
ડુગળી
ડુંગળી 4800 200
ડ્રાઇ એફ એ ક્યુ 950 720
નાના 5400 3000
નાસીક 1350 130
પુના 1150 600
પુસા લાલ 1160 300
પહેલો ક્રમ 1200 800
બેંગલોર નાના 400 100
બીજા ક્રમ 750 500
બીલરી લાલ 1100 700
મોટી 2500 1100
લાલ 3290 250
સ્થાનિય 1200 100
સફેદ 1200 100
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 5000 300
દુધી
ગલકા 6400 200
ધાણા
ધાણા 5000 400
સ્થાનિય 7800 7800
નુલ ખોલ
નુલ ખોલ 3600 2400
પાંદડાવાળી ભાજી
ભાજી 2000 1500
ફુલાવર
ફુલાવર 6000 200
સ્થાનિય 4100 2000
બટાટા
એફએકયુ 985 840
કાતરી 2400 1400
જયોતિ 2200 1425
જલંધર 700 600
દેશી 1700 800
બટાટા 3400 500
મોટા 3400 2400
લાલ 1800 1030
સ્થાનિય 2600 730
બીટ
બીટ 5500 400
ભીડા
ભીડા 6300 400
મેથી
મેથી 3900 3500
મુળા
મુળા 2400 100
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 1100 600
રીગણ
ગોળ 2500 400
ગોળ લાંબા 3800 600
રીંગણ 4800 200
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 10400 1000
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 6000 5500
લીલા મરચા
લીલા મરચા 11900 600
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 6400 1500
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 5000 2000
શકકરિયા
શકરટેટી 1800 500
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 7000 1400
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 2500 620
સીમલા મરચુ
મરચા 5000 3000
સીમલા મરચું
મરચા 10000 200
સુકામેવા
કાજુ
સ્થાનિય 12000 5500
સ્ કી દરાખ
દ્રાક્ષ 18500 14500