हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

આજના બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
13/10/2015

બજાર રીપોટ : 1124
(till 17:25 25)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
૫શુધન (Rs per No.)
ગાય
ગાય 40000 30000
ઘેટા
નાના ઘેટા 3000 2000
મધ્યમ ઘેટા 9000 7000
મોટા ઘેટા 10000 7000
બકરી
બકરી 2400 1200
બકરી 3000 1500
બકરી 10000 8000
બકરી 6000 4000
બકરી 6000 4000
ભેંસ
ડોબુ 60000 10000
અન્ય
કણકી
પૌઆ 800 800
ખાંડ
ચીની 3600 3000
ગોળ
અચ્છુ 3000 2360
ઉનડા 3060 2700
કરીકટુ 2575 2000
કાળા 2500 2300
ન ૩ 2100 1500
નીઝામાબાદ 2910 2095
પઠારી 2500 2400
પીળા 2690 2300
મુડડ 3800 3200
લાલ 3400 3150
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2600 1900
ઝુમખાવાળા બીજ
સેમકા ગુચછા 1500 1200
ડાલડા
ડાલડા 8000 7500
નાળીયેર
નાળીયેર 20000 6000
ભુસા રહીત દ્વીતીય ક્રમ 10000 10000
ભાગ ૧ 19000 14000
ભાગ ર 12000 10000
મધ્યમ 11000 8000
મેદાનો લોટ
મેદો 2400 1950
રતાળુ
યામ 1500 15
રબર
આરએસએસ-૪ 11300 11100
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1450*
1620 1450
1500 1500
૧૪૭ સરેરાશ 1900 1400
કલ્યાણ 2000 1850
દરા 1625 1400
દેશી 1643 1400
બંસી 2900 1700
મધ્યમ 2100 1529
મધ્યમ ઉત્તમ 2500 2200
મહારાષ્ટ્ર ર૧૮૯ 2600 1500
મીલબાર 1525 1500
રાજસ્થાન ટુકડી 2610 1450
લાલ 2800 2200
લોક ૧ 2500 1650
લોકવાન 2115 1320
શરબતી 3500 1450
સ્થાનિક 3000 1500
સફેદ 2150 1329
સોના 2200 1450
ચોખા
૧૦૦૯ કાર 3200 1800
આઇઆર ૮ 2700 2300
એચવાયવી 2500 1990
કટટા સામબર 2750 2400
કણકી 2400 1450
કાચા બાસમતી 2550 2350
ચોખાનો લોટ 3000 2500
જયા 3500 2700
તુતીય 2180 1950
પરીમલ નવા 2800 2600
ફાઇન 5000 2100
બાસમતી 7500 7200
બી પી ટી 4300 3100
મટા ૫રઉકાળેલા 3850 3650
મધ્યમ 4600 1700
મસુરી 2800 2000
મોટા 4200 1950
રતનાચુડી ૭૧૮૫ ૭૪૯ 2600 2200
સુપરફાઇન 14000 3000
સરબતી કાચા 3050 2420
સામાન્ય 3300 300
સીઆર ૧૦૦૯ મોટા ઉકાળેલા 5000 3500
સોના 4900 3500
સોના મસુરી નોન બાસમતી 2400 1600
સોનાફાઇન 4300 4200
હનસા 2800 2400
જવ 1150*
દરા 1650 1295
જુવાર Hybrid:1570 Maldandi:1590
જુવાર પીળી 2800 2800
જુવાર સફેદ 3000 801
જુવાર હાઇબ્રીડ 3333 923
સ્થાનિક 2601 1180
સફેદ 1500 1400
હાઇબ્રીડ 1446 950
ડાંગર Common:1410 Grade-A:1450
1671 1300
1450 1410
1550 1450
1500 1150
1175 1000
૧૦૦૧ 1450 1200
૧૧ર૧ 2025 1450
અનાજ 1755 1000
આઇ આર ૩૬ 1260 1150
આઇ આર ૬૪ 1800 1046
આઇ આર ૫૦ 1559 1439
આઇઆર ૬૪ 1205 1205
એ એસ ટી ૧૬ 1600 1031
એ પોન્ની 1900 1241
એડીટી ૩૬ 1600 1400
એડીટી ૩૭ 1550 981
એડીટી ૩૯ 1523 1265
એડીટી ૪૩ 1560 1453
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1600 1000
એમટીયુ ર૦૭૭ 1400 1360
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1450 1300
કલવર 1560 1280
ટીકેએમ ૯ NR 1153
પ૦૦૧ 1450 1360
પૈડી કોરસ 1390 1150
પૈડી જ્યોતિ 1410 1410
પૈડી ફાઇન 1907 1090
પૈડી મધ્યમ 1800 1000
પોણીયા 2533 1867
બાસમતી 1520 1200
બીપી ટી 2460 1300
મસુરી 1700 1600
લાલ 1600 1500
સુપર પોણીયા 2200 1425
સમબા મસુરી 2105 1323
સવણઁ મસુરી જુના 1370 1050
સવણઁ મસુરી નવા 1410 1070
સીઓ ૪૩ 1505 1200
સીન્ના પોણીયા 1479 1479
સોના 1800 1450
સોના મસુરી જુના 1450 1350
સોનામહસુરી 2329 1319
હંસા 1610 1236
નવાને
નવાને હાઇબ્રીડ 4501 1342
બાજરી 1275*
દેશી 1555 1000
બોલ્ડ 1400 1000
સ્થાનીય 1272 1221
હાઇબ્રિડ 1700 888
મકાઇ 1325*
એચઆઇવી 1320 1280
દેશી લાલ 1750 1006
દેશી સફેદ 1310 1280
પીળા 1755 909
ફાઇન 1450 1350
મધ્યમ 1310 600
સ્થાનિક 13400 900
સફેદ 1375 1240
હાઇબ્રીડ 1600 1100
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 15800 1000
રાગી 1650*
મધ્યમ સરસ 1500 1304
સ્થાનીય 1350 1250
સરસ 2000 1800
સોજી
રવો 5850 5600
સજજા 1470 1360
કઠોળ
મગ દાળ
મગ દાળ 12000 11000
અડદ 4425*
અડદ આખા 15000 4500
અડદની દાળ 12200 12200
દેશી 10500 4800
સથાનીય 12000 6950
અડદની દાળ
અડદની દાળ 18000 13000
અલસાનડે ચણા
અલસાડે ગ્રામ 4500 3800
આવરે દાળ
ઓવરે 6000 5000
કળથી
કળથી આખી 5500 1701
ચણા 3175*
6000 5800
ગુલાબી 5050 3200
ચણા ફાડા 4900 4800
જવારી સ્થાનિક 4500 4400
દેશી (એફએકયુ ફાડા) 4890 4850
દેશી આખા 5250 4200
સરેરાશ (આખા) 7600 2609
ચેનગી દાળ
ચેનગી દાળ 8400 8200
તુવેર 4425*
10600 9800
અડદ આખા 12300 6829
તુવેરની દાળ 17000 8472
પટકી
મઠ (ડબલ્યુ) 9000 8000
બેંગાલ ચણાની દાળ
ચણા દાળ 7000 6000
મગ 4650*
બોલડ 9000 5009
મગની દાળ ૧ 11000 9000
મધ્યમ 9000 6150
લીલા આખા 11000 4669
સ્થાનિક 8000 6700
હાઇબ્રીડ 8865 6905
મસુર 3075*
10200 7400
આખા 11500 7500
દેશી આખા 10500 4600
સ્થાનિય 7450 3801
મોથ
ગુવારઆખા 4800 800
લીલા કેળા
અવારે (આખા) 4400 3500
લીલા વટાણા
લીલા વટાણા 3600 2800
તેલીબીયા
કો૫રેલ તેલ
કોપરેલ 12000 11800
કસુબી 3050*
કુસુમ 2350 2100
કો૫રા Milling:5550 Ball:5830
કોપરા 13000 4800
જીગલી
કાળા 14375 1372
તલ 10535 5200
લાલ 7360 6200
સફેદ 10905 5000
દીવેલા(એરંડીયા)
એરંડા 4025 3575
દીવેલા 3990 3250
મગફળી 4030*
ગુગરી (કવચ વાળા) 9300 2179
ગેજે 6500 1609
જીર૦ 4675 3330
ટીએમવી ર 5000 4600
ડીએમવી ૭ 5410 4400
નટટે 6129 1209
બોલ્ડ 4880 3250
મોટા (કવચ વાળા) 6000 2630
શીગદાણા 12000 3750
શીંગદાણા 6599 2000
સ્થાનિય 6660 2100
રાઇ 3100*
પીળા કાળા 4950 4850
લોહી કાળી 3850 3780
સરસવ 5200 3250
સરસવ કાળા 3900 3850
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 6042 5900
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 4210 3398
સુયઁમુખી 5250 3195
હાઇબ્રીડ 4501 2800
સુવા બી
સુવા દીલ બીજ 8075 7400
સોયાબીન Black:2500 Yellow:2600
પીળા 4600 2650
સ્થાનિય 3500 3150
સોયાબીન 6000 3280
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
ઇસબગુલ
ઇસબગુલ સીલીયમ 11710 7275
નાગરવેલના પાન
સ્થાનિય 4800 4000
સોપારી
અપી 28599 28599
કેમ્પુગેટ્ 22699 17089
કાચા 1500 1200
કોલા 18999 13219
ચાલી 26666 23612
ચીપપુ 20815 18799
ટટીબેટટી 28659 24509
નવી વેરાયટી 28200 14000
પાકેલા 26558 24089
ફેકટરી 9465 9465
બેટટે 29299 23199
બિલેગોટુ 24099 17009
રાસી 30559 25009
સીકયુસીએ 21599 8000
સીપ્પેગોટુ 14029 12226
સોપારી 26000 20000
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 3100 500
અનાનસ
અનાનસ 4000 800
કેળા
150 80
190 100
200 100
200 100
220 100
350 200
160 120
એલકકી બાલ 2800 1000
ખાંદેશ 1100 300
નન્દ્રા બાલે 4000 1200
પચછા બાલે 4500 600
પલયમ થોડન 3800 1000
પુવન 4600 2000
પાકેલા કેળા 4200 800
મધ્યમ 2700 520
રસાકથાઇ 4500 2000
રોબસટા 2200 600
લાલ કેળા 4700 3500
સામાન્ય મોટા 571 550
ખરબુજા
તરબુચ 5625 600
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 4600 800
તરબુચ
તરબુચ 2000 500
દ્રાક્ષ્
કાલા 5100 1100
લીલા 11600 5000
સફેદ 3000 2000
દાડમ
દાડમ 16500 4167
નારંગી
મધ્યમ 2900 2510
સંતરા 4000 1700
પેરુ
અમૃત 5500 1600
બોરહન્નું
બોરેહનનુ 1200 600
મોસબી
મોસંબી 3800 1000
લીલુ નાળીયેર
કાચા નાળીયેર 12000 6000
સફરજન
અમેરીકન 5000 2500
કંડીશન 5000 4200
કલલુ રોયલ ડીલીસીયસ 6500 1200
ગોલ્ડન 11000 300
ડીલીસીયસ 7500 1250
રેડ ગોલ્ડ 5500 1840
રીચ રેડ 4375 1875
રોયલ ડીલીસીયસ 12500 4400
શીમલા 7000 4000
સફરજન 10000 400
મસાલા
આદુ
તાજા શાકભાજી 3000 1500
ફ્રેશ અનબ્લીચ્ડ 1416 1400
સુખી 27500 26500
જીરુ
જીરુ બીજ 17700 6500
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 12000 6750
નારિયેળ
નાળીયેર 9500 1220
મધયમ 3600 2600
મોટા 1800 1600
મેથી દાણા
મેથીદાણા 9500 5000
મરી
ઉગરાબલેડ 63000 62500
ગરબલેડ 66500 65500
મલબાર 63800 30000
લસણ
દેશી 6000 1200
લસણ 9000 3725
લાલ મરચા
લાલ 14000 4000
સુકા મરચા
ગુનટુર 14000 1069
ડબ્બી 13200 3191
તૃતિય નરમ 6000 4000
તાલુ 5000 3000
દ્વીતીય નરમ 9000 7000
પ્રથમ નરમ 11500 9500
બયાદગી 16000 8000
મન્કટ્ટુ 12000 10000
લાલ 8400 6600
સુકા મરચા 8000 7600
હળદર
ફીંગર 7890 5100
મૂળ, ગાંઠ 8000 5490
રાજાપુરી 10100 7000
સુકી 11500 10500
સ્થાનીય 6500 6500
હળદર 7600 6000
હળદર લાકડી 7500 6500
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3800 Long staple:4100
અમેરીકન 4701 4031
એચ ૪ 4050 4050
એચબી અનજીન્ડ 4655 4180
એફ ૧૦પ્૪ 4180 3600
એમસીયુ - પ 4600 3450
એલઆરએ 3800 3300
એલએચ૬ 4349 4129
એલડી ૩ર૭ 4329 2020
કપાસ અનજીન્ડ 4900 3000
ક્રીશ્ના 4250 4000
જી ૬ 4290 4150
જીસીએચ 4401 4101
દેશી 4400 3550
મુગારી જીન્ડ 4250 3750
વારાલક્ષ્મી જીન્ડ 5679 2500
શંકર ૪ ૩૧મીમી ફાઇન 4555 4425
શંકર ૬(બી) ૩૦ મીમી ફાઇન 4650 3900
શણ 2700*
ટીડી ૫ 4500 3000
વન્ય ઉત્પાદન
આમલી
આમલી 9000 2800
કરપુલી એ.સી. ફાઇન 9300 8100
નોન એસી ફુલ 3800 3200
નોન એસી ફાઇન 6500 6200
ફુલ એ.સી. 6200 5200
લાકડા
4400 395
શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી 900 9
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 3000 1900
અમરાંતસ
અમરનથસ 4000 1000
અલસાનડીકાઇ
અલસાનડેકાઇ 2600 2000
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 9500 400
કેળા કાચા
કાચા કેળા 4000 4
કાકડી
કાકડી 3500 7
કારેલા
કારેલા 6500 13
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 2600 20
કોબીજ
કોબીજ 4000 8
કોળુ
કોળુ 2800 200
કોહળા
પેઠા 2400 500
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 4700 13
ગુવાર
ગુવાર 4900 1875
ગાજર
ગાજર 5800 40
ગોળ
સુવણાઁગડડે 2400 2000
ચે૫ડ અવારે
ચપપાડા આવરેકાઇ 2500 1800
ચાઉ ચાઉ
ચાવ ચાવ 800 600
ચીભડા
ચીચીનડા 3400 10
ટામેટા
ટામેટા 4500 335
દેશી 1575 400
સ્થાનિય 4000 500
હાઇબ્રીડ 3500 1200
ઠોગરીકાઇ
થોગારીકાઇ 3600 3400
ઠોનડેકાઇ
થોન્ડેકાઇ 1400 1000
ડુગળી
ડુંગળી 5500 27
ડ્રાઇ એફ એ ક્યુ 3860 3750
નાના 5000 2000
નાસીક 6000 2000
પુના 3600 3200
પહેલો ક્રમ 4000 2500
બેંગલોર નાના 1500 100
બીજા ક્રમ 2500 1000
બીલરી લાલ 4000 2500
મોટી 5800 3500
લાલ 5000 500
સ્થાનિય 4500 500
સફેદ 3875 1005
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 6000 3
દુધી
ગલકા 5000 8
ધાણા
ધાણા 7143 1700
સ્થાનિય 10000 9500
નુલ ખોલ
નુલ ખોલ 3200 500
પાંદડાવાળી ભાજી
ભાજી 3900 11
ફુલાવર
ફુલાવર 5500 10
સ્થાનિય 4500 1000
બટાટા
એફએકયુ 750 650
કાતરી 2900 1000
જયોતિ 1800 550
દેશી 1800 400
બટાટા 3200 12
મોટા 2800 2200
લાલ 1400 900
સ્થાનિય 2600 750
બીટ
બીટ 3800 12
ભીડા
ભીડા 5000 23
મેથી
મેથી 5000 2000
મુળા
મુળા 2300 200
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 1188 400
રીગણ
ગોળ 2700 150
ગોળ લાંબા 4000 500
રીંગણ 6000 300
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 8000 750
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 2800 2400
લીલા મરચા
લીલા મરચા 10500 15
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 10000 3000
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 7000 1500
શકકરિયા
શકરટેટી 1200 500
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 6400 2000
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 2400 1000
સીજનલ ભાજી
સીજનલ ભાજી 1050 700
સીમેબાડનેકાઇ
સીમેબડાનેકાઇ 1200 800
સીમલા મરચુ
મરચા 3000 800
સીમલા મરચું
મરચા 7000 800
સુકામેવા
કાજુ
62000 61800
સ્થાનિય 12000 9000
સ્ કી દરાખ
દ્રાક્ષ 18000 14000