हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

આજના બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
25/7/2016

બજાર રીપોટ : 1266
(till 17:28 16)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
૫શુધન (Rs per No.)
આખલા
આખલો 20000 7500
ગાય
ગાય 30000 20000
ઘેટા
મધ્યમ ઘેટા 15000 5000
પાડો
પાડો 8000 3000
બકરી
બકરી 12500 1000
બકરી 8200 4500
ભેંસ
ડોબુ 51000 4624
અન્ય
ખાંડ
ચીની 4500 4000
ગોળ
અચ્છુ 3900 2600
ઉનડા 3250 2920
કરીકટુ 3900 2178
કાળા 3200 2000
ન ૩ 2400 2000
ન ર 2600 2400
નીઝામાબાદ 3990 3050
પઠારી 3580 3360
પીળા 3800 3200
મુડડ 4400 2800
લાલ 3690 3400
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2800 1900
ઝુમખાવાળા બીજ
સેમકા ગુચછા 1500 1000
ડાલડા
ડાલડા 7600 7200
મેદાનો લોટ
મેદો 2600 1950
રતાળુ
યામ 2600 1000
રબર
આરએસએસ-૪ 14000 13200
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1525*
1600 1500
૧૪૭ સરેરાશ 1975 1690
૧૪૮ર 1831 1683
કલ્યાણ 2400 1575
ચંદૌસી 3600 3100
દરા 1950 1500
દેશી 1660 1631
પી આઇ એસ એસ આઇ 1800 1700
પીબી ડબલયુ ૧૧ 1410 1390
મધ્યમ 1800 1600
મધ્યમ ઉત્તમ 2400 2000
મહારાષ્ટ્ર ર૧૮૯ 2500 1600
મીલ કવોલીટી 1691 1650
રાજસ્થાન ટુકડી 1970 1615
લાલ 3800 2000
લોક ૧ 2041 1605
લોકવાન 2010 1585
લોકવાન એમ પી નં. ૧ 1649 1610
લોકવાન ગુજરાત 1855 1625
શરબતી 2800 2400
સેચર નં.૧ 2020 1720
સ્થાનિક 3100 1525
સફેદ 3459 1449
ચોખા
૧૦૦૯ કાર 5400 2100
આઇઆર ૮ 2725 2150
આઇઆર ર૦ 3450 2580
ઉકાળેલા ચોખા 2600 2100
કણકી 2600 900
કાચા બાસમતી 3500 2700
જયા 3400 2800
તુતીય 2380 1940
પોણીયા 2775 2650
ફાઇન 5000 2140
બાસમતી 7800 7600
બાસમતી પૈડી 4200 4100
બી પી ટી 4250 2500
મધ્યમ 4400 1900
મસુરી 2800 2000
મોટા 4200 2100
રતનાચુડી ૭૧૮૫ ૭૪૯ 2750 2550
સન્ના ભટ્ટા 2200 1800
સુપરફાઇન 5600 3000
સામાન્ય 2800 1600
સીઆર ૧૦૦૯ મોટા ઉકાળેલા 4800 3500
સોના 5200 2200
સોના મસુરી નોન બાસમતી 2300 2000
સોનાફાઇન 4000 3900
હનસા 2600 2300
જવ 1225*
દરા 1740 1610
સ્થાનીય 1340 1340
જુવાર Hybrid:1570 Maldandi:1590
જુવાર સફેદ 3200 1200
જુવાર હાઇબ્રીડ 1300 1000
લાલ 2500 2000
સ્થાનિક 1620 1200
સફેદ 2611 2000
હાઇબ્રીડ 1950 1600
ડાંગર Common:1410 Grade-A:1450
1320 1300
1530 1500
1500 1460
1530 1490
1430 1270
1630 1450
1650 1135
૧૦૦૧ 1800 1000
અનાજ 2409 1200
આઇ આર ૩૬ 1530 1210
આઇ આર ૬૪ 1500 1260
આઇ આર ૫૦ 3750 2500
એ એસ ટી ૧૬ 1700 1134
એ પોન્ની 2550 1120
એડીટી ૩૬ 1600 1250
એડીટી ૩૭ 1415 900
એડીટી ૩૯ 1450 1145
એડીટી ૪૩ 1700 1200
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1630 1250
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1510 1430
કલવર 1700 1650
ટીકેએમ ૯ 1416 1267
પૈડી કોરસ 1800 1125
પૈડી જ્યોતિ 1800 1540
પૈડી ફાઇન 2200 1225
પૈડી મધ્યમ 1540 1050
પોણીયા 2773 1450
બાસમતી 2080 1980
બીપી ટી 2600 1200
મસુરી 2200 1510
મોગુલુકુલુ નવા 1500 1460
સુપર પોણીયા 1850 900
સમબા મસુરી 2301 1365
સવણઁ મસુરી જુના 1510 1320
સવણઁ મસુરી નવા 1460 1320
સીઓ ૪૩ 1550 1450
સોના 2000 1500
સોના મસુરી જુના 1510 1410
સોનામહસુરી 2300 1412
હંસા 1458 1330
નવાને
નવાને હાઇબ્રીડ 1850 1601
બાજરી 1275*
દેશી 1950 1300
બોલ્ડ 1490 1330
સ્થાનીય 1855 1632
હાઇબ્રિડ 2350 1319
મકાઇ 1325*
દેશી લાલ 2200 1525
દેશી સફેદ 1750 1625
પીળા 2005 1300
ફાઇન 1450 1325
મધ્યમ 1550 1450
સ્થાનિક 1850 1000
સફેદ 2020 1650
હાઇબ્રીડ 1670 1300
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 2100 1000
રાગી 1650*
લાલ 1993 1852
સ્થાનીય 1750 1400
સરસ 2200 1900
સોજી
સજજા 1500 1500
કઠોળ
મગ દાળ
મગ દાળ 11500 8200
અડદ 4425*
12500 11500
અડદ આખા 16800 4450
અડદની દાળ 17000 9380
એફકયુ 17800 15000
દેશી 11630 7630
રાજકોટ ટી ૯ 11200 11200
સથાનીય 13000 4425
અલસાનડે ચણા
અલસાડે ગ્રામ 6600 6000
કળથી
કળથી આખી 3200 2600
ચણા 3425*
10500 6500
7800 7500
ગુલાબી 8900 4800
જવારી સ્થાનિક 9500 2711
દેશી (એફએકયુ ફાડા) 8550 8150
દેશી આખા 8705 5101
સરેરાશ (આખા) 14000 5469
ચેનગી દાળ
ચેનગી દાળ 8000 7200
તુવેર 4425*
8429 6003
15000 14000
8109 7966
8200 7650
7800 7400
8500 8050
9500 9400
અડદ આખા 14000 6111
અડદ દાળ તુવેર 16000 6000
મગ 4650*
બોલડ 8500 5691
મગની દાળ ૧ 10000 7700
મધ્યમ 6636 5200
લીલા આખા 9000 4305
સ્થાનિક 6500 4700
સ્થાનિય આખા 6540 4950
મઠની દાળ
મઠ દાળ 8700 7500
મસુર 3325*
10800 7400
7400 7010
10200 7300
7300 7100
મસુર દાળ
મસુરની દાળ 7600 7150
મોથ
ગુવારઆખા 2000 600
સ્થાનિય 4000 3200
લીલા વટાણા
લીલા વટાણા 4500 3500
લોબીયામલાન અાવરે
લોબીયામાન આખા 9000 5017
તેલીબીયા
કો૫રેલ તેલ
કોપરેલ 11250 8500
અળસીના બીજ
અળસી 4940 4190
કસુબી 3300*
કુસુમ 2808 2455
કો૫રા Milling:5950 Ball:6240
કોપરા 8000 4300
તલ 4700*
કાળા 13980 4200
તલ 8175 6000
સફેદ 8655 5455
દીવેલા(એરંડીયા)
એરંડા 3460 3055
દીવેલા 3560 3005
મગફળી 4030*
ગુગરી (કવચ વાળા) 5650 1500
ગેજે 6336 2621
જેએલ 4500 4300
જીર૦ 6625 4250
ટીએમવી ર 6169 5739
નટટે 4800 3500
બોલ્ડ 6700 5620
બોલ્ડ કરનેલ 6255 4380
મોટા (કવચ વાળા) 6030 2619
શીગદાણા 10800 5200
શીંગદાણા 9255 2650
સ્થાનિય 6104 2100
રાઇ 3350*
પીળા કાળા 4600 4150
રાઇ યુપી 4300 4200
લોહી કાળી 4350 3600
સરસવ 5000 3850
સરસવ કાળા 5150 3540
લીબોળી
લીંબોડી 5363 1400
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 6475 5416
સુયઁમુખી બીજ 3800*
સુયઁમુખીના બી 4100 3800
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 4400 3900
સુયઁમુખી 3700 3156
હાઇબ્રીડ 3800 3409
સોયાબીન Black:2500 Yellow:2600
પીળા 3750 2200
સોયાબીન 3700 2830
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
ઇસબગુલ
ઇસબગુલ સીલીયમ 11760 9000
સોપારી
કેમ્પુગેટ્ 18719 14399
ચાલી 18883 16239
ચીપપુ 14889 12099
નવી વેરાયટી 24200 16000
પાકેલા 21026 18509
ફેકટરી 10569 3599
બિલેગોટુ 14119 10559
રાસી 26059 21009
સીકયુસીએ 17739 6509
સીપ્પેગોટુ 10389 8300
સોપારી 21000 16500
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 2600 400
અનાનસ
અનાનસ 6000 400
કેરી
ચૌસા 2215 1000
તોતાપુરી 3500 1000
દશેરી 3200 875
લંગડો 2500 600
કેળા
એલકકી બાલ 6000 1000
ખાંદેશ 1900 225
નન્દ્રા બાલે 7900 1000
નૌટી બાલે 1900 800
પચછા બાલે 2000 600
પલયમ થોડન 5000 1100
પુવન 7000 1000
પાકેલા કેળા 7000 40
મધ્યમ 1450 1000
રસાકથાઇ 7200 4500
રોબસટા 3800 970
લાલ કેળા 5400 4000
ખરબુજા
તરબુચ 2500 350
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 3500 300
તરબુચ
તરબુચ 2500 200
દ્રાક્ષ્
કાલા 12400 1875
લીલા 8200 4100
સફેદ 8700 8500
દાડમ
દાડમ 10000 1250
નારંગી
મધ્યમ 3850 3450
સંતરા 4500 1000
પેરુ
અમૃત 8000 667
ફણસ
ફણસ. 1500 1060
મોસબી
મોસંબી 3200 500
લીલુ નાળીયેર
કાચા નાળીયેર 7000 6000
સફરજન
કાશમીર સીમલા ર 9440 9240
ડીલીસીયસ 12000 6000
રોયલ ડીલીસીયસ 7550 7500
શીમલા 28000 7000
સફરજન 16000 1875
હજરતબલી 3750 1500
મસાલા
આદુ
ફ્રેશ અનબ્લીચ્ડ 3500 3000
સુખી 18000 17000
જીરુ
જીરુ બીજ 19500 10255
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 14000 4000
નારિયેળ
9400 8000
10000 7000
7000 6000
7000 5000
11000 4000
8100 8100
10000 5000
8700 8700
નાળીયેર 13000 3
મધયમ 8300 850
મોટા 5600 5000
મેથી દાણા
મેથીદાણા 4175 3400
મરી
ઉગરાબલેડ 70000 69000
ગરબલેડ 70000 69000
લસણ
દેશી 10155 2905
લસણ 12500 3000
લાલ મરચા
લાલ 14500 1400
સુકો સુપ 13000 7500
સુકા મરચા
કડ્ડી 12400 2500
ગુનટુર 13500 10000
ડબ્બી 16000 3200
દ્વીતીય નરમ 16000 4000
પ્રથમ નરમ 13000 8000
બયાદગી 15500 12200
લાલ 8000 6000
હળદર
ફીંગર 10690 2860
મૂળ, ગાંઠ 10000 2889
રાજાપુરી 13000 12000
હળદર 8500 7000
હળદર લાકડી 12200 8600
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3800 Long staple:4100
એચબી અનજીન્ડ 6505 5255
એફ ૧૦પ્૪ 6109 5059
એમયુ ૭ 6331 5509
એમસીયુ 4800 4500
એમસીયુ - પ 6500 3800
એલઆરએ 5000 3950
એલએચ૬ 6609 3005
કપાસ અનજીન્ડ 6280 3446
કપાસ અડોની 6838 4000
કપાસજીન્ડ 4100 4100
ક્રીશ્ના 5808 5739
જીસીએચ 6590 2809
દેશી 4200 4000
વારાલક્ષ્મી જીન્ડ 7059 3009
શંકર ૬(બી) ૩૦ મીમી ફાઇન 5560 5560
શણ 3200*
ટીડી ૫ 5600 4300
વન્ય ઉત્પાદન
આમલી
આમલી 10500 3000
નોન એસી ફુલ 9000 6500
નોન એસી ફાઇન 13250 10500
બી વગરની દ્વીતીય જાત 4700 3000
બી વગરની પ્રથમ જાત 3000 2000
કચુકા
કચુકા 1600 1400
લાકડા
4400 4400
નીલગીરી 4600 420
શાકભાજી
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 6000 2000
અમરાંતસ
અમરનથસ 3000 1000
અલસાનડીકાઇ
અલસાનડેકાઇ 2800 1400
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 5000 1000
કેળા કાચા
કાચા કેળા 7400 600
કાકડી
કાકડી 3500 100
કારેલા
કારેલા 6400 800
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 5000 200
કોબીજ
કોબીજ 4200 400
કોળુ
કોળુ 3500 400
કોહળા
પેઠા 2400 800
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 3500 800
ગુવાર
ગુવાર 3500 2250
ગાજર
ગાજર 6000 400
ગોળ
સુવણાઁગડડે 3200 2800
ચે૫ડ અવારે
ચપપાડા આવરેકાઇ 2400 1000
ચીભડા
ચીચીનડા 4000 300
ટામેટા
ટામેટા 5000 300
દેશી 3100 800
સ્થાનિય 3700 800
હાઇબ્રીડ 4100 433
ઠોનડેકાઇ
થોન્ડેકાઇ 1600 600
ડુગળી
ડુંગળી 3356 100
ડ્રાઇ એફ એ ક્યુ 1150 815
નાના 4000 1500
નાસીક 1800 600
પુના 1300 800
પુસા લાલ 1160 300
પહેલો ક્રમ 1200 700
બેંગલોર નાના 500 200
બીજા ક્રમ 700 500
બીલરી લાલ 1600 1500
મોટી 2600 1200
લાલ 1550 100
સ્થાનિય 2000 300
સફેદ 1200 360
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 5000 1500
દુધી
ગલકા 4000 200
ધાણા
ધાણા 14000 2000
સ્થાનિય 8000 5854
નુલ ખોલ
નુલ ખોલ 2000 800
પાંદડાવાળી ભાજી
ભાજી 3650 1700
ફુલાવર
ફુલાવર 7350 500
સ્થાનિય 1800 485
બટાટા
એફએકયુ 1490 1450
કાતરી 3650 1500
જયોતિ 2500 1540
જલંધર 1600 1200
દેશી 3000 500
બટાટા 3000 650
મોટા 3400 2600
લાલ 2600 1345
સ્થાનિય 2800 700
બીટ
બીટ 4000 400
ભીડા
ભીડા 4000 500
મેથી
મેથી 3500 3000
મુળા
મુળા 2500 200
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 1625 600
રીગણ
ગોળ 2850 1000
ગોળ લાંબા 3800 800
રીંગણ 4500 600
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 11400 800
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 4500 1600
લીલા મરચા
લીલા મરચા 15000 667
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 9000 3000
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 3200 1000
શકકરિયા
શકરટેટી 1700 1300
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 7000 1500
સફેદ કોળુ
સફેદ કોળું 600 400
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 2600 840
સીમેબાડનેકાઇ
સીમેબડાનેકાઇ 2200 1800
સીમલા મરચુ
મરચા 3500 1500
સીમલા મરચું
મરચા 6500 1000
સુકામેવા
કાજુ
80000 75000
સ્થાનિય 11000 9400