हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

આજના બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
27/7/2017

બજાર રીપોટ : 506
(till 12:20 12)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
ડાલડા
ડાલડા 6800 6570
સરસવ તેલ
10700 8150
કણકી
પૌઆ 800 800
ખાંડ
ચીની 4800 4230
શકકર 4300 4100
ગોળ
કાળા 3280 2980
ન ર 2500 2500
પઠારી 3600 2900
પીળા 3770 3050
લાલ 3700 2790
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2700 2200
મેદાનો લોટ
મેદો 2750 2300
અન્ય અનાજ
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 4800 3600
ઘઉં 1625*
1700 1600
૧૪૭ સરેરાશ 1650 1583
કલ્યાણ 1585 1535
ખેતી 1800 1600
દરા 1730 1140
મોટા 1600 1550
યુ પી ૩૦૧ 1650 1625
લોકવાન 1650 1400
સ્થાનિક 1620 1620
ચોખા
૧૦૦૯ કાર 2450 1900
આઇઆર ૮ 2800 2600
જયા 4000 2550
તુતીય 4400 1680
ફાઇન 6200 2500
બાસમતી 8500 8300
મધ્યમ 3000 2100
મોટા 2370 2090
મોટા કોસઁ ઉકાળેલું 2600 2400
રતનાચુડી ૭૧૮૫ ૭૪૯ 3300 3100
સુપરફાઇન 6000 3000
સામાન્ય 2700 1800
સોના મસુરી નોન બાસમતી 2450 2350
જવ 1325*
દરા 1760 1500
જુવાર Hybrid:1700 Maldandi:1725
લાલ 3500 3000
સ્થાનિક 1680 1630
ડાંગર Common:1550 Grade-A:1590
1680 1300
1420 1380
1510 1270
1583 1510
૧૦૦૧ 1700 1590
અનાજ 1550 1300
આઇ આર ૩૬ 1620 1400
એ એસ ટી ૧૬ 2000 1500
એ પોન્ની 2100 1900
એડીટી ૩૬ 1800 1400
એડીટી ૩૮ 1583 1500
એડીટી ૩૯ 1583 1500
એડીટી ૪૩ 1850 1500
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1520 1490
પૈડી કોરસ 1700 1400
પૈડી ફાઇન 3100 1400
પૈડી મધ્યમ 4150 1310
પોણીયા 2700 2300
પોમ્માની 1917 1917
બીપી ટી 2417 2417
મસુરી 1580 1530
રતના 1630 1590
લાલ 1600 1500
સફેદ પોણીયા 2333 2250
સવણઁ મસુરી જુના 1570 1380
સવણઁ મસુરી નવા 1550 1515
સીઓ ૪૩ 1800 1700
સોના 2400 2300
બાજરી 1425*
દેશી 1085 950
બોલ્ડ 1500 1420
મકાઇ 1425*
દેશી લાલ 1720 1140
દેશી સફેદ 1750 1350
પીળા 1500 950
સફેદ 1585 1400
હાઇબ્રીડ 1500 850
હાઇબ્રીડ લાલ (કેટલ ફીડ) 1740 1400
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 1450 1340
સોજી
રવો 2950 2370
હાઇબ્રીડ કુમ્બુ
1950 1920
કઠોળ
મગ દાળ
મગ દાળ 5750 5650
અડદ 5400*
અડદ આખા 6025 2250
અડદની દાળ 10000 7300
સથાનીય 12000 5400
હાઇબ્રીડ 5600 5400
અડદની દાળ
અડદની દાળ 8115 5620
કળથી
કળથી આખી 6275 6225
ચણા 4000*
દેશી (એફએકયુ ફાડા) 6300 6150
દેશી આખા 6800 5550
સરેરાશ (આખા) 6220 4200
તુવેર 5450*
અડદ આખા 5300 2200
તુવેરની દાળ 7550 5700
બેંગાલ ચણાની દાળ
અન્ય 7200 7110
ચણા દાળ 8100 6650
મગ 5575*
મગની દાળ ૧ 7200 7000
લીલા આખા 3690 3350
સ્થાનિય આખા 5575 5410
હાઇબ્રીડ 5575 4400
મસુર 3950*
9800 9500
3160 3000
4900 4100
9500 7400
4050 3800
5500 5000
4090 4015
4455 4350
મસુર દાળ
મસુરની દાળ 6900 3350
લાખ
લાખ આખા 1521 1521
તેલીબીયા
અળસીના બીજ
અળસી 4510 4000
તલ 5300*
કાળા 8205 5000
તલ 5500 5500
સફેદ 6780 5630
દીવેલા(એરંડીયા)
દીવેલા 5280 4500
મગફળી 4450*
એફએકયુ 3200 3200
જીર૦ 3255 2555
મોટા (કવચ વાળા) 3855 3280
શીગદાણા 5200 4500
સ્થાનિય 4350 4300
રાઇ 3700*
પીળા કાળા 3620 3550
મોટા ૧૦૦ કીગ્રા 3850 3525
લોહી કાળી 3775 3195
સરસવ 3325 2800
સરસવ કાળા 3800 3200
સોયાબીન Black:3050 Yellow:2775
પીળા 2555 2380
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
સોપારી
લાલ 20000 20000
સફેદ 21000 21000
સોપારી 23000 17000
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 2400 750
અનાનસ
અનાનસ 4500 2000
કેરી
ચૌસા 5500 2200
દશેરી 5000 900
બદામ 3100 850
સફેદા 5500 1350
કેળા
1400 750
નન્દ્રા બાલે 7200 3800
પલયમ થોડન 4400 1500
પુવન 8000 3500
પાકેલા કેળા 7000 1300
મધ્યમ 2800 680
રસાકથાઇ 7300 6900
રોબસટા 2800 900
લાલ કેળા 5400 4400
તરબુચ
તરબુચ 2400 1800
દ્રાક્ષ્
કાલા 4300 4100
લીલા 8200 8000
દાડમ
દાડમ 9500 3875
ફણસ
ફણસ. 1500 650
મોસબી
મોસંબી 3600 2050
સફરજન
અમેરીકન 7000 3000
કંડીશન 6500 6000
કાશમીર સીમલા ર 8520 7750
ગોલ્ડન 8400 8200
ડીલીસીયસ 9950 5500
રોયલ ડીલીસીયસ 7860 7400
સફરજન 18000 3000
મસાલા
આદુ
સુખી 8000 7000
જીરુ
દેશી 16205 12005
ધાણાનાદાણા
પુરા લીલા 4530 3750
મધ્યમ લીલા 4180 3605
નારિયેળ
નાળીયેર 3500 1200
મધયમ 1900 1700
મરી
ઉગરાબલેડ 49000 47000
ગરબલેડ 47000 46000
લસણ
ઓસત 4000 3000
દેશી 3715 3650
લસણ 5200 3600
લાલ મરચા
લાલ 7000 3000
સુકા મરચા
દ્વીતીય નરમ 6400 6000
લાલ 15000 13000
હળદર
ફીંગર 8339 6869
મૂળ, ગાંઠ 7349 6500
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:4020 Long staple:4320
4600 4400
એમસીયુ 4500 3700
એમસીયુ - પ 4500 3800
એલઆરએ 4200 4000
કપાસ અનજીન્ડ 5375 3250
શણ 3200*
ટીડી ૫ 3400 2700
વન્ય ઉત્પાદન
જલાઉ લાકડા
બળતણના લાકડા 300 220
લાકડા
બીટ ગુલાબ 650 300
શાકભાજી
૫રવળ
700 550
અમરાંતસ
અમરનથસ 4300 1400
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 6000 1200
કેળા કાચા
કાચા કેળા 6000 600
કાકડી
કાકડી 4000 655
કારેલા
કારેલા 6000 500
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 1800 600
કોબીજ
કોબીજ 4000 800
કોલાકૈસીયા
9000 600
કોળુ
કોળુ 2800 250
કોહળા
પેઠા 3400 1200
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 5800 3800
ગુવાર
ગુવાર 3300 2600
ગાજર
ગાજર 7000 2200
ચીભડા
ચીચીનડા 5500 2000
ટામેટા
ટામેટા 9500 1000
દેશી 5225 900
સ્થાનિય 5850 2500
હાઇબ્રીડ 6800 3000
ડુગળી
ડુંગળી 9000 180
નાના 8400 6800
નાસીક 1400 500
મોટી 3000 900
લાલ 1700 400
સ્થાનિય 1250 300
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 6000 2600
દુધી
1200 720
ગલકા 3000 NR
પાંદડાવાળી ભાજી
ભાજી 1400 1000
ફુલાવર
ફુલાવર 6500 580
બટાટા
(લાલ નૈનીતાલ) 800 500
એફએકયુ 490 260
ચંદ્રમુખી 350 280
જયોતિ 750 550
જલંધર 600 500
દેશી 900 200
બટાટા 2600 200
લાલ 1100 540
સ્થાનિય 650 280
બીટ
બીટ 5400 2800
ભીડા
ભીડા 5500 500
મુળા
મુળા 2000 320
રતાળુ
2000 1000
રીગણ
અરકાસીલા માટીગુલા 1000 400
ગોળ 2600 800
ગોળ લાંબા 4000 310
રીંગણ 5200 450
લીબુ
3150 2200
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 8000 2500
લીલા મરચા
લીલા મરચા 8000 600
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 5000 3500
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 5600 5000
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 6800 2500
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 3000 1200
સીમલા મરચું
મરચા 8000 1700