हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

લતેસ્ત બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
23/4/2014

બજાર રીપોટ : 925
(till 8:00 PM)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
અન્ય
ખાંડ
ચીની 3390 3200
ગોળ
અચ્છુ 4000 2350
ઉનડા 3000 2860
કરીકટુ 2803 2100
કાળા 2800 2600
ન ૩ 2600 2000
ન ર 3450 3000
નીઝામાબાદ 3250 2480
પીળા 3600 2350
મુડડ 3800 2700
લાલ 2880 2670
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2200 2000
ઝુમખાવાળા બીજ
સેમકા ગુચછા 2000 1600
નાળીયેર
નાળીયેર 16000 1200
ભાગ ૧ 18000 7000
ભાગ ર 15000 4700
મધ્યમ 12000 4000
મોટા 2000 1700
રબર
આરએસએસ-૪ 13600 13000
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1350*
૧૪૭ સરેરાશ 1850 1400
૩૪૩ 1400 1400
એચડી 1600 1400
કલ્યાણ 2315 1560
ચંદૌસી 3200 3000
દરા 1440 1350
દેશી 1440 1380
પી આઇ એસ એસ આઇ 2110 1630
પીબી ડબલયુ ૧૧ 1510 1410
બંસી 2100 1650
મધ્યમ 1527 1300
મહારાષ્ટ્ર ર૧૮૯ 1860 1350
મીલબાર 1550 1540
ર૧૮૯ નં.૧ 1400 1400
ર૩ર૯ 1400 1400
રાજસ્થાન ટુકડી 2690 1250
લાલ 2650 1380
લોક ૧ 2300 1450
લોકવાન 4035 1430
શરબતી 3950 1450
સેચર નં.૧ 2385 1485
સ્થાનિક 2680 1280
સુપર ફાઇન 1530 1505
સફેદ 2109 1469
સોના 3000 1530
ચોખા
આઇઆર ૮ 2800 2350
કટટા સામબર 2650 2300
કણકી 2650 1400
કાચા બાસમતી 3200 2200
જયા 3400 2800
ડપપા 2100 1800
તુતીય 2050 1900
ફાઇન 5200 2500
બી પી ટી 4650 2000
મટા ૫રઉકાળેલા 3400 3050
મધ્યમ 3800 1900
મસુરી 3100 2200
મોટા 4500 1750
મોટા કોસઁ ઉકાળેલું 2200 2100
રતનાચુડી ૭૧૮૫ ૭૪૯ 2700 2250
સુપરફાઇન 9000 2900
સરબતી કાચા 2760 2400
સીઆર ૧૦૦૯ મોટા ઉકાળેલા 5200 3100
સોના 3500 2300
સોના મોટા 2500 2400
સોનાફાઇન 4200 4100
જવ 980*
દરા 1350 1280
જુવાર Hybrid:1500 Maldandi:1520
જુવાર સફેદ 3200 1025
જુવાર હાઇબ્રીડ 2000 1166
સ્થાનિક 1734 1100
સફેદ 2755 1200
હાઇબ્રીડ 1325 1050
ડાંગર Common:1310 Grade-A:1345
૧૦૦૧ 1723 1310
અનાજ 2200 1000
આઇ આર ૩૬ 1558 1380
આઇ આર ૬૪ 1345 1121
આઇ આર ર૦ 1500 1450
એ એસ ટી ૧૬ 1600 1400
એડીટી ૩૬ 1358 1318
એડીટી ૩૭ 1505 1112
એડીટી ૩૯ 1393 1305
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1460 1119
એમટીયુ ર૦૭૭ 1410 1310
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1400 1300
જયા 1600 1000
નં. ર૭૧૬ 1375 1350
પૈડી કોરસ 1380 1100
પૈડી જ્યોતિ 1410 1410
પૈડી ફાઇન 2700 1310
પૈડી મધ્યમ 1650 1252
પૈડીડપપા 1400 811
પોણીયા 1365 1310
બીપી ટી 2860 900
મસુરી 1700 1350
મોગુલુકુલુ નવા 1350 1300
રતના 1785 1775
રાજહંસ 1226 1018
સુપર પોણીયા 1559 1200
સમબા મસુરી 1646 1141
સવણઁ મસુરી જુના 1500 1340
સવણઁ મસુરી નવા 1500 1250
સીઓ ૪૩ 1385 805
સોના 1800 1225
સોના મસુરી જુના 1400 1300
સોનામહસુરી 2569 1009
હંસા 1336 1019
નવાને
નવાને હાઇબ્રીડ 1650 1650
બાજરી 1310*
દેશી 1200 1160
બોલ્ડ 1300 1180
સ્થાનીય 1550 1005
હાઇબ્રિડ 1745 1050
મકાઇ 1310*
દેશી લાલ 1525 1250
દેશી સફેદ 1500 1400
પીળા 1555 1055
ફાઇન 1310 1310
સ્થાનિક 1900 753
સફેદ 1550 1190
હાઇબ્રીડ 1310 1170
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 1500 1100
રાગી 1500*
મધ્યમ 1500 1200
સ્થાનીય 1900 1300
સરસ 2200 1600
સેમ સાવી
સેમ સાવી સ્થાનિય 2320 2000
સોજી
સજજા 1310 1275
કઠોળ
મગ દાળ
મગ દાળ 10200 8500
અડદ 4300*
અડદ આખા 5000 1855
ખામગાઁવ (અકોલા) 4300 4200
દેશી 5000 4700
સથાનીય 5500 4800
અડદની દાળ
અડદની દાળ 7680 6200
અલસાનડે ચણા
અલસાડે ગ્રામ 4900 3088
આવરે દાળ
ઓવરે 7500 5800
કળથી
કળથી આખી 3365 2250
ચણા 3000*
કાબુલ નાના 3700 3251
ગુલાબી 3800 2600
ચણા ફાડા 3400 3100
જવારી સ્થાનિક 2871 1832
દેશી (એફએકયુ ફાડા) 3580 3560
દેશી આખા 3510 2700
સરેરાશ (આખા) 3800 2300
તુવેર 4300*
અડદ આખા 4540 2501
અડદ દાળ તુવેર 4839 3056
તુવેર દાળ
તુવેરની દાળ 7050 2808
બેંગાલ ચણાની દાળ
ચણા દાળ 4400 3400
મગ 4500*
બોલડ 6600 6400
મધ્યમ 6500 6300
લીલા આખા 9200 6150
સ્થાનિક 5200 2250
સ્થાનિય આખા 6955 6155
મસુર
આખા 4400 2500
દેશી આખા 4000 2255
સ્થાનિય 5000 3050
હાઇબ્રીડ 3400 3000
મસુર દાળ
મસુર ગોલા 4704 3955
મસુરની દાળ 7900 7400
મોથ
ગુવારઆખા 6000 3000
સ્થાનિય 4500 2500
લીલા કેળા
અવારે (આખા) 5400 5400
લીલા વટાણા
લીલા વટાણા 4800 2100
લોબીયામલાન અાવરે
લોબીયામાન આખા 3816 2001
તેલીબીયા
કસુબી 2800*
કુસુમ 2875 2396
કો૫રા Milling:5250 Ball:5500
કોપરા 11326 4500
જીગલી
કાળા 9100 4300
સફેદ 14300 13200
તલ 4500*
કાળા 19505 12500
દળેલા 4010 3995
સફેદ 16200 11005
સફેદા 12625 11500
દીવેલા(એરંડીયા)
એરંડા 3411 3315
દીવેલા 4000 2651
મગફળી 4000*
એમ ૩૭ 3455 3125
ગુગરી (કવચ વાળા) 3705 2099
ગેજે 3840 1529
જેએલ 3300 2900
જીર૦ 3655 3025
ટીએમવી ર 4200 3800
નટટે 3990 2429
બલલી હબ્બુ 4188 2196
બોલ્ડ 4650 2500
બોલ્ડ કરનેલ 4405 2955
મોટા (કવચ વાળા) 3800 2500
શીગદાણા 8200 3955
સ્થાનિય 4200 2546
હાઇબ્રીડ 3260 3105
રાઇ 3000*
પીળા કાળા 3410 2800
રાઇ યુપી 3350 3250
લોહી કાળી 3150 2910
સરસવ 3050 2545
સરસવ કાળા 3110 2900
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 4166 3250
સુયઁમુખી બીજ 3700*
સુયઁમુખીના બી 4100 2900
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 3589 2800
સુયઁમુખી 3800 2850
હાઇબ્રીડ 3500 2650
સોયાબીન Black:2500 Yellow:2560
પીળા 4435 2750
સ્થાનિય 2500 2000
સોયાબીન 4400 2101
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
ઇસબગુલ
ઇસબગુલ સીલીયમ 6500 5000
સોપારી
કેમ્પુગેટ્ 16589 14812
કાચા 3400 2000
ગોરીબાલુ 18699 10009
ચાલી 18399 17099
ચીપપુ 15209 13099
ટટીબેટટી 22889 19659
નવી વેરાયટી 19300 7500
પાકેલા 18286 16109
ફેકટરી 9999 3809
બેટટે 28699 22569
બિલેગોટુ 14999 9999
રાસી 28799 25009
સરાકુ 36700 28590
સીકયુસીએ 14899 5500
સોપારી 17000 16000
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 2800 400
અનાનસ
અનાનસ 5000 1000
કેરી
તોતાપુરી 3000 2600
દશેરી 4000 3000
સફેદા 6000 2500
હફુસ અલ્ફાન્જો 13000 7000
કેળા
એલકકી બાલ 3600 1000
ખાંદેશ 600 400
ચમ્પા 1600 1350
નન્દ્રા બાલે 3800 1900
નૌટી બાલે 1800 800
પચછા બાલે 1790 600
પલયમ થોડન 3500 1500
પુવન 4700 2400
પાકેલા કેળા 3000 1200
મધ્યમ 2200 1000
રોબસટા 1900 1000
લાલ કેળા 3700 2500
સામાન્ય મોટા 5720 5710
ખરબુજા
તરબુચ 5000 600
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 3500 900
તરબુચ
તરબુચ 2000 250
દ્રાક્ષ્
કાલા 7200 800
લીલા 9100 4000
સફેદ 5000 2500
દાડમ
દાડમ 12500 4000
નારંગી
મધ્યમ 4000 3940
સંતરા 8000 2400
ફણસ
ફણસ. 2200 1800
મોસબી
મોસંબી 4000 1500
લીલુ નાળીયેર
કાચા નાળીયેર 11000 5000
સફરજન
ડીલીસીયસ 8200 6275
રીચ રેડ 6475 6425
શીમલા 7100 800
સફરજન 16000 2500
મસાલા
કાજુ
જંબુ 54000 53800
આદુ
સુખી 34500 13000
જીરુ
જીરુ બીજ 9255 6505
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 9800 6500
નારિયેળ
નાળીયેર 15300 2000
મેથી દાણા
મેથીદાણા 3705 2455
મરી
ઉગરાબલેડ 68000 67000
ગરબલેડ 71500 70500
લસણ
દેશી 4005 605
લસણ 6000 1500
લાલ મરચા
લાલ 7850 4025
સુકા મરચા
ગુનટુર 7800 3000
તૃતિય નરમ 2500 1500
દ્વીતીય નરમ 5000 3000
પ્રથમ નરમ 8200 4500
બયાદગી 12600 3500
મન્કટ્ટુ 8000 3100
લાલ 6800 4500
લાલ નવા 9000 6500
સ્થાનિય 4300 2800
સફેદ 4400 2000
હળદર
ફીંગર 8702 4000
મૂળ, ગાંઠ 8000 3900
સુકી 9500 8500
હળદર 6400 4000
હળદર લાકડી 6800 5800
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3700 Long staple:4000
એચ ૪ 5150 4000
એચબી અનજીન્ડ 4885 4130
એન ૪૪ 4200 4000
એફ ૧૦પ્૪ 5100 4100
એમસીયુ - પ 5247 4450
કપાસ અનજીન્ડ 5115 3500
જયધર 3893 3883
જીસીએચ 5370 5009
ડીસીએચર અનજીન્ડ 6500 5000
દેશી 4100 3500
વારાલક્ષ્મી જીન્ડ 5625 4880
શંકર ૬(બી) ૩૦ મીમી ફાઇન 5450 3900
શણ 2300*
જુટ 2882 2150
ટીડી ૫ 3000 2500
વન્ય ઉત્પાદન
અન્તાવાલા
અનટાવલા 916 612
આમલી
આમલી 9000 1500
કરપુલી એ.સી. મધ્યમ 8500 6500
નોન એસી ફુલ 6500 3500
નોન એસી ફાઇન 9600 5500
બી વગરની પ્રથમ જાત 4000 2900
બી વગરની પ્રથમ જાત 3700 1200
કચુકા
કચુકા 1737 1400
શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી
અન્ય શાકભાજી 3600 1000
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 4000 3500
અમરાંતસ
અમરનથસ 2200 1200
અલસાનડીકાઇ
અલસાનડેકાઇ 3200 2000
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 3000 400
કેળા કાચા
કાચા કેળા 4500 500
કાકડી
કાકડી 2500 200
કારેલા
કારેલા 5500 1000
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 4700 400
કોબીજ
કોબીજ 2200 100
કોળુ
કોળુ 2800 100
કોહળા
પેઠા 2800 200
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 2400 1000
ગુવાર
ગુવાર 4510 3000
ગાજર
ગાજર 4000 700
ગોળ
સુવણાઁગડડે 2400 1400
ચે૫ડ અવારે
ચપપાડા આવરેકાઇ 2800 2500
ચીભડા
ચીચીનડા 4000 1000
ટામેટા
ટામેટા 3500 187
દેશી 2400 300
સ્થાનિય 2000 100
હાઇબ્રીડ 2000 400
ઠોનડેકાઇ
થોન્ડેકાઇ 1500 700
ડુગળી
ડુંગળી 4500 115
તેલગી 1100 250
નાના 3000 1800
નાસીક 2000 250
પુના 1400 350
પુસા લાલ 1280 280
પહેલો ક્રમ 1200 1000
બીજા ક્રમ 900 400
બીલરી લાલ 1300 900
મોટી 2200 1500
લાલ 1380 100
સ્થાનિય 1500 250
સફેદ 1340 295
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 3500 100
દુધી
ગલકા 2500 200
ધાણા
ધાણા 4000 400
સ્થાનિય 7900 5800
નુલ ખોલ
નુલ ખોલ 2400 400
પાંદડાવાળી ભાજી
ભાજી 2000 1300
ફુલાવર
ફુલાવર 3200 200
સ્થાનિય 1800 600
બટાટા
એફએકયુ 1200 1100
કાતરી 2200 1800
ચંદ્રમુખી 1200 1000
જયોતિ 1430 900
જલંધર 1000 900
દેશી 1400 1100
બટાટા 3200 200
લાલ 1450 1325
સ્થાનિય 2200 500
બીટ
બીટ 3200 300
ભીડા
ભીડા 5000 500
મેથી
મેથી 3010 500
મુળા
મુળા 1600 200
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 1100 250
રીગણ
ગોળ 1650 550
ગોળ લાંબા 2600 400
રીંગણ 3500 150
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 15000 1200
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 4400 3500
લીલા મરચા
લીલા મરચા 6500 500
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 5000 1200
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 4500 1200
શકકરિયા
શકરટેટી 1000 300
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 3500 2200
સફેદ કોળુ
સફેદ કોળું 2000 1800
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 3000 2300
સીમેબાડનેકાઇ
સીમેબડાનેકાઇ 1800 1200
સીમલા મરચુ
મરચા 2000 1000
સીમલા મરચું
મરચા 2200 800
સુકામેવા
કાજુ
સ્થાનિય 7800 5000