हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം English

આજના બજાર ભાવ

આયાત અને ભાવ ઉપર ઘણી ખામીઓ

    અખિલ ભારતીય કક્ષાની કિમતોय
  ( રૂપિયા/કિવન્ટલમાં)
       
27/2/2015

બજાર રીપોટ : 949
(till 17:06 53)
NR:જવાબ નથી.    *-MSP
જણસીઓ વધુમાં વધુ ન્યુનત્તમ
અન્ય
ખાંડ
ચીની 3700 2630
મહીન 3600 3500
શકકર 2810 2800
ગોળ
કાળા 3040 2980
દીસારા 2400 2260
પઠારી 3160 2600
પીળા 2950 2605
લાલ 3150 2270
ઘઉનો લોટ
ઘઉનો લોટ 2500 1650
ડાલડા
ડાલડા 7000 6000
નાળીયેર
નાળીયેર 12000 3400
મેદાનો લોટ
મેદો 2400 1700
રબર
આરએસએસ-૪ 14500 12300
અન્ય અનાજ
ઘઉં 1400*
1800 1525
૧૪૭ સરેરાશ 1752 1400
કલ્યાણ 1850 1700
દરા 1780 1370
દેશી 1525 1442
પીબી ડબલયુ ૧૧ 1750 1650
બંસી 1510 1500
મધ્યમ 2100 1800
મધ્યમ ઉત્તમ 2400 2200
મહારાષ્ટ્ર ર૧૮૯ 2250 1700
રાજસ્થાન ટુકડી 2010 1325
લોક ૧ 2300 1346
લોકવાન 1985 1280
લોકવાન ગુજરાત 1585 1435
શરબતી 2400 1800
સેચર નં.૧ 2230 1385
સ્થાનિક 1800 1465
સફેદ 1950 1800
સોના 1800 1750
ચોખા
૧૦૦૯ કાર 1650 1450
આઇઆર ૮ 2900 2350
એચવાયવી 2700 2500
જયા 3600 3100
તુતીય 2275 1800
પરીમલ નવા 2800 2600
ફાઇન 4800 2080
ફાઇન બાસમતી 2850 2350
બી પી ટી 4500 3100
મટા ૫રઉકાળેલા 3200 2700
મધ્યમ 2900 1650
મસુરી 2900 2100
મોટા 4300 1750
મોટા આઇઆર- ર૦ 1860 1850
મોટા કોસઁ ઉકાળેલું 2200 2100
રતનાચુડી ૭૧૮૫ ૭૪૯ 2750 2600
સુપરફાઇન 8000 1950
સામાન્ય 3000 1200
સોના મસુરી નોન બાસમતી 2900 1900
જવ 1100*
દરા 1750 1400
જુવાર Hybrid:1530 Maldandi:1550
જુવાર સફેદ 3475 1000
સ્થાનિક 1600 1530
સફેદ 1500 1400
ડાંગર Common:1360 Grade-A:1400
1400 1238
1274 1250
1365 1238
1680 1650
1460 1120
1650 1550
2200 1250
2500 2300
1365 1310
૧૦૦૧ 1400 1360
૧૧ર૧ 2600 2420
અનાજ 1934 1150
આઇ આર ૩૬ 1500 1315
આઇ આર ૬૪ 1400 1124
એ એસ ટી ૧૬ 1600 1380
એ પોન્ની 2100 1039
એડીટી ૩૬ 1700 1200
એડીટી ૩૭ 1440 1118
એડીટી ૩૮ 1430 1215
એડીટી ૩૯ 1780 1210
એડીટી ૪૩ 1800 1200
એમટીયુ ૧૦૧૦ 1500 1360
એમટીયુ ૧૦૦૧ 1393 1100
કલવર 1450 1200
નં. ર૭૧૬ 1430 1420
પૈડી કોરસ 1460 1190
પૈડી જ્યોતિ 1400 1360
પૈડી ફાઇન 1550 1240
પૈડી મધ્યમ 1720 1125
પપટલા 1766 1666
પોણીયા 2400 1280
પોમ્માની 1383 1333
બસંગી 1360 1360
બાસમતી 2449 1200
બીપી ટી 2350 1200
મસુરી 1650 1200
રતના 1485 1475
લાલ 1750 1350
સુપર પોણીયા 1700 1200
સફેદ પોણીયા 1833 1700
સમબા મસુરી 1793 1400
સવણઁ મસુરી નવા 1550 1155
સીઓ ૪૩ 1710 1153
સોના 1700 1600
સોના મસુરી જુના 1400 1310
સોનામહસુરી 1650 1360
હંસા 1345 1270
બાજરી 1250*
દેશી 1365 900
બોલ્ડ 1400 1000
હાઇબ્રિડ 1600 985
મકાઇ 1310*
દેશી લાલ 1350 1100
દેશી સફેદ 1611 1150
પીળા 1660 1200
ફાઇન 1310 1310
સ્થાનિક 1525 926
સફેદ 1550 1290
હાઇબ્રીડ 1380 1200
હાઇબ્રીડ પીળી 1150 1000
હાઇબ્રીડ સ્થાનિક 1385 1000
રાગી 1550*
સ્થાનીય 1930 1250
સોજી
રવો 7010 2010
કઠોળ
અડદ 4350*
અડદ આખા 8600 NR
અડદની દાળ 8600 6500
દેશી 6000 5000
સથાનીય 6000 5900
કળથી
કળથી આખી 3505 2500
ચણા 3100*
5000 4600
કાબુલ નાના 4500 4500
ગુલાબી 3750 3100
ચણા ફાડા 3900 3700
જવારી સ્થાનિક 4000 3800
દેશી (એફએકયુ ફાડા) 3700 3350
દેશી આખા 3800 2700
સરેરાશ (આખા) 3700 2800
તુવેર 4350*
6800 6500
અડદ આખા 6800 NR
અડદ દાળ તુવેર 8000 6200
મગ 4600*
મગની દાળ ૧ 11000 8700
મધ્યમ 7000 6400
લીલા આખા 10200 NR
સ્થાનિક 6639 5500
સ્થાનિય આખા 7520 7400
મસુર 2950*
9300 7000
5272 5272
9200 6800
5200 5100
8000 7000
5300 3451
9600 6370
આખા 5900 4400
દેશી આખા 5000 3255
સ્થાનિય 5911 2780
મસુર દાળ
મસુરની દાળ 7500 7000
મોથ
ગુવારઆખા 6600 NR
તેલીબીયા
કો૫રેલ તેલ
કોપરેલ 13900 12100
અળસીના બીજ
અળસી 4300 4100
કો૫રા Milling:5250 Ball:5500
કોપરા 9450 8500
જીગલી
કાળા 8000 4000
સફેદ 8550 8450
તુરીયા 3020*
તુરીયા 3581 2975
તલ 4600*
કાળા 14925 5000
તલ 9350 7775
લાલ 9250 8445
સફેદ 9250 5000
દીવેલા(એરંડીયા)
એરંડા 3520 3360
દીવેલા 3550 NR
મગફળી 4000*
જીર૦ 4355 3200
ટીએમવી ર 4950 3018
ડીએમવી ૭ 4200 3800
બોલ્ડ 4225 1102
બોલ્ડ કરનેલ 4455 2505
મોટા (કવચ વાળા) 4455 3500
શીગદાણા 6600 3875
શીંગદાણા 4730 2825
સ્થાનિય 5010 3093
રાઇ 3050*
પીળા કાળા 3580 3200
રાઇ યુપી 3300 3100
લોહી કાળી 3720 2990
સરસવ 3625 2250
સરસવ કાળા 4200 2950
શીગદાણા
શીંગદાણા (ફાડા) 4500 3250
સુર્યમુખી
સ્થાનિય 4450 4250
સુયઁમુખી 3400 2810
હાઇબ્રીડ 3900 3750
સોયાબીન Black:2500 Yellow:2560
પીળા 3340 2550
સ્થાનિય 3135 2900
સોયાબીન 3225 1500
દવાઓ અને કેફી ૫દાર્થો
ઇસબગુલ
ઇસબગુલ સીલીયમ 8955 6500
નાગરવેલના પાન
સ્થાનિય 5400 4400
સોપારી
કાચા 1500 1200
સોપારી 30000 20000
ફળો
૫પૈયુ
પપૈયુ 2400 500
અનાનસ
અનાનસ 4000 1000
કેળા
નન્દ્રા બાલે 3500 1650
પલયમ થોડન 3300 1000
પુવન 4800 1600
પાકેલા કેળા 4200 1250
મધ્યમ 2050 650
રસાકથાઇ 3800 3300
રોબસટા 2300 600
ખરબુજા
તરબુચ 3750 750
ચીકુ (સપોટા)
સપોટા (ચીકુ) 2335 800
તરબુચ
તરબુચ 1600 300
દ્રાક્ષ્
કાલા 5700 2500
લીલા 7100 1500
દાડમ
દાડમ 8200 4650
નારંગી
દાર્જીલીંગ 11200 3200
નાગપુરી 2240 2150
મધ્યમ 1850 1650
સંતરા 5000 3000
પેરુ
અમૃત 6000 500
ફણસ
ફણસ. 5500 1525
મોસબી
મોસંબી 3500 1840
લીલુ નાળીયેર
કાચા નાળીયેર 7000 6000
સફરજન
કાશમીર સીમલા ર 6885 4650
ડીલીસીયસ 10500 4800
રોયલ ડીલીસીયસ 4830 4720
શીમલા 6600 6500
સફરજન 11000 2500
મસાલા
આદુ
તાજા શાકભાજી 4500 2600
સુખી 27500 26500
જીરુ
જીરુ બીજ 16305 9750
ધાણાનાદાણા
ધાણાના બી 8375 3750
પુરા લીલા 7450 4750
નારિયેળ
નાળીયેર 8000 280
મધયમ 5000 2000
મોટા 2000 1600
મેથી દાણા
મેથીદાણા 6505 4750
મરી
ઉગરાબલેડ 53500 52500
ગરબલેડ 56500 55500
લસણ
ઓસત 4650 3600
દેશી 5300 1200
લસણ 10000 905
લાલ મરચા
લાલ 12500 6500
સુકા મરચા
તૃતિય નરમ 2500 1500
દ્વીતીય નરમ 5000 3000
પ્રથમ નરમ 7500 5500
લાલ 7300 6500
લાલ નવા 7700 6000
સુકા મરચા 8000 4000
સફેદ 5600 4500
હળદર
ફીંગર 9849 4000
મૂળ, ગાંઠ 8699 5771
સુકી 11500 10500
રેસાવાળા પાક
કપાસ Medium staple:3750 Long staple:4050
અમેરીકન 4204 3590
એચબી અનજીન્ડ 4025 3835
એમસીયુ 3700 3400
એમસીયુ - પ 4050 2800
એલઆરએ 3800 3300
કપાસ અનજીન્ડ 4100 3000
જી ૬ 3415 3280
ડીસીએચર અનજીન્ડ 5100 4200
દેશી 4332 3550
મુગારી જીન્ડ 4250 3750
શંકર ૬(બી) ૩૦ મીમી ફાઇન 4120 3700
શણ 2400*
જુટ 3000 2800
ટીડી ૫ 3600 2800
વન્ય ઉત્પાદન
આમલી
આમલી 7000 1500
કરપુલી એ.સી. મધ્યમ 8000 7000
ચપાઠી 7150 6000
નોન એસી ફુલ 4800 3700
બી વગરની પ્રથમ જાત 2700 2000
શાકભાજી
અમફૉફેલસ
એમ્ફો.ફેલસ 3800 2700
અમરાંતસ
અમરનથસ 2500 1000
કેરી કાચી, પાકી
પાકી કેરી 7000 2500
કેળા કાચા
કાચા કેળા 4000 550
કાકડી
કાકડી 4000 400
કારેલા
કારેલા 6000 1000
કાલ ઘોસાલ
મોગરી 3000 1000
કોબીજ
કોબીજ 3000 100
કોળુ
કોળુ 2200 500
કોહળા
પેઠા 2400 800
ગુચ્છીત ફળો
સેમના ઝુમખા 2800 1000
ગુવાર
ગુવાર 3519 2800
ગાજર
ગાજર 5400 300
પુસાકેસર 1540 1450
ચીભડા
ચીચીનડા 3000 600
ટામેટા
ટામેટા 3000 300
દેશી 1680 500
સ્થાનિય 1900 600
હાઇબ્રીડ 2200 330
ડુગળી
ડુંગળી 3850 375
ડ્રાઇ એફ એ ક્યુ 2200 1600
નાના 4000 2200
નાસીક 2350 480
પહેલો ક્રમ 2200 1600
મોટી 3200 1800
લાલ 2100 300
સ્થાનિય 1800 800
સફેદ 1255 1030
ઢોલ વગાડવાની દાંડી
ડરમસટીક 13000 400
દુધી
ગલકા 3800 300
ધાણા
ધાણા 11000 500
સ્થાનિય 7000 500
નુલ ખોલ
નુલ ખોલ 600 400
પાંદડાવાળી ભાજી
ભાજી 1600 400
ફુલાવર
ફુલાવર 4000 200
સ્થાનિય 1400 500
બટાટા
એફએકયુ 700 425
ચંદ્રમુખી 500 400
જયોતિ 2200 300
જલંધર 400 400
દેશી 1400 200
બટાટા 3200 200
લાલ 720 300
સ્થાનિય 1800 300
બીટ
બીટ 4000 500
ભીડા
ભીડા 7500 600
મેથી
મેથી 1200 350
મુળા
મુળા 1400 100
મીઠાં કોળાં
ગળુ કોળુ 1500 500
રીગણ
ગોળ 1130 750
ગોળ લાંબા 1600 400
રીંગણ 4500 100
લીલુ આદુ
કાચી હળદર 9000 1200
લીલા અવારે
કાચા આવરે આખા 2400 2000
લીલા મરચા
લીલા મરચા 7000 1000
લીલા વટાણા
પલાળેલા વટાણા 2800 900
વાલોળ ,પા૫ડી
વટાણા 2200 900
શકકરિયા
શકરટેટી 1438 1000
શાકભાજી
લોબીયામાન શાકભાજી 5200 1200
સાબુદાણા
ટેપીયોકા 2400 1000
સીજનલ ભાજી
સીજનલ ભાજી 600 400
સીમલા મરચુ
મરચા 4200 3000
સીમલા મરચું
મરચા 7000 2200