हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Latest Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
28/9/2016
       

উল্লেখ করা  : 1470
(till 8:00 PM)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 2200 1200
গুড়
অচ্ছূ 4400 3000
অনকাপল্লী 4150 3500
উন্ডে 3000 3000
করীকটু 3400 2800
নং0 1 4280 3620
নং0 2 3615 3260
নং0 3 3285 2000
নিজামাবাদ 3685 2605
পঠারী 4180 3600
পীলা 3680 3000
মুড্ডে 4800 3000
লাল 3875 3250
গমের আটা
গেহূং কা আটা 3200 1130
চিনি
এম­30 4150 3880
চীনী 4200 3300
শক্কর 3900 3800
ডালডা
ডালডা 7200 6800
তারামীরা
Taramira 8251 7351
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2600 1140
যেম
যাম 2300 1000
রবার
আর®এস®এস®­4 12200 11500
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 11151 8700
পান
স্থানীয 12300 6000
সুপারী
কেম্পূগোটূ 18699 13669
কোলে 14029 9569
গোরাবালূ 17529 12000
চালী 20519 19289
চিপ্প্ূ 16269 10529
টটীবেট্টী 22289 20609
নঈ বৈরাযটী 26000 15000
পকা 24500 18000
ফৈক্ট্রী 11629 3099
বিলেগোটূ 17676 13299
বেট্টে 27109 18999
রাসী 26669 20019
সুপারী 18500 17500
সরাকূ 43400 27011
সী®ক্যূ®সী®এ® 18000 6599
খাদ্য সস্য
গম 1525*
Sonalika 1810 1400
147 ঔসত 1885 1500
কল্যাণ 2800 1555
দড়া 3000 1450
দেশী 2400 1526
পী®আঈ ®এস®এস®আঈ 2005 1655
পী®বী®ডব্ল্যূ 343 1625 1575
ফর্মী 1900 1490
মধ্যম 3050 1600
মধ্যম ফাইন 2400 1120
মহারাষ্ট্র 2189 2250 1485
মিল ক্বালিটী 1659 1520
রাজস্থান টুকড়ী 2055 1425
লাল 2500 2000
লোক­1 1863 1670
লোকবান 2065 1500
লোকবান এম®পী® নং0 1 1625 1600
লোকবান গুজরাত 1900 1575
শরবতী 2600 1720
স্থানীয 3200 1480
সফেদ 3439 1519
চাল
1009 কার 5000 1400
আঈ আর­8 2900 2300
এচ®বাঈ বী® 2800 2600
এপী কচ্চা চাবল সোনা পোন্নী 3300 3100
কচ্চা বাসমতী 2978 2978
কট্টাসাম্বর 2800 2400
চাবল ফলোর 3000 2700
চিবড়া 2600 1500
জযা 3400 2800
তৃতীয 2470 1900
পূসা বাসমতী কচ্চা পুরানা 3205 3156
ফাইন 6000 2100
বী®পী®টী® 4500 2500
মটা উসনা 3800 3700
মধ্যম 4600 2100
মসূরী 4000 2450
মোটা 4200 1700
সন্না ভট্টা 2400 2000
সুপর ফাইন 14000 3000
সরবতী কচ্চা 3260 2850
সামান্য 3500 1500
সী®আর® 1009 মোটা উবলা হুআ 4800 3600
সোনা 3500 3250
সোনা উসনা 3000 2400
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2400 2200
জেব 1225*
দরা 1890 1600
দেশী 1832 1737
জোয়ার Hybrid:1625 Maldandi:1650
জ্বার পীলী 1731 1725
জ্বার সফেদ 3155 1149
জ্বার হাঈব্রীড 1570 1441
লাল 1850 1750
স্থানীয 1620 1360
সফেদ 1700 1300
হাঈব্রিড 1908 1400
ধান Common:1470 Grade-A:1510
Common 1390 1370
Basmati 1509 1955 1700
Common 1560 1532
Fine 1546 1516
Common 1460 1380
Fine 1460 1440
Basmati 1509 1956 1700
Fine 1480 1460
Common 1400 1240
Basmati 1509 1825 1750
Common 1475 1280
Fine 1550 1430
Common 1350 1200
Basmati 1509 1900 1800
Fine 1850 1550
Common 1500 1200
1001 1648 1410
আঈ ® আর® 36 1550 1380
আঈ ® আর® 64 1390 1360
আঈ ®আর® 50 1383 1383
আঈ ®আর® 64 1450 1152
এ® পুন্নী 2300 1325
এএসটী 16 1750 1000
এডীটী 36 1700 1320
এডীটী 37 1671 900
এডীটী 39 1585 1333
এডীটী 43 1750 1230
এম®এম®টী® 2100 1750
এমটীযূ­1001 1700 1350
এমটীযূ­1010 1775 1380
এমটীযূ­2077 1450 1410
জযা 1750 1400
টী®কে®এম®9 1416 1200
ধান 1950 800
নং0 2716 1780 1770
পৈডী জ্যোতি 1800 1600
পৈডী মধ্যম 1850 1225
পৈডী মহীন 2000 1200
পৈডী মোটা 1485 1100
পোন্নী 2785 1700
পৌম্মানী 1500 1318
ব্হাঈট কার 1465 1350
বাসুমতী 1960 1810
বী®পী®টী® 2718 1250
মসূরী 2250 1500
মোগুলূকুলূ ন্যূ 1500 1460
রাইট পৌন্নী 2666 1852
রাজাহম্সা 1111 911
রাসী 1720 1500
লাল 1480 1300
সুপর পোন্নী 2000 900
স্বর্ণ মসূরী নযা 1460 1250
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1500 1350
সম্বা মসূরী 2359 1259
সিন্না পোন্নী 1480 1216
সীও® 43 1700 1319
সোনা 2205 1500
সোনা মসূরী পুরানা 1510 1400
সোনা মহসূরী 2311 1700
হংসা 1844 1239
নবানে
নবানে হাইব্রিড 1717 1156
বজরা 1330*
দেশী 1750 1155
বোল্ড 1450 1430
স্থানীয 1700 1150
হাঈব্রীড 2200 1009
ভুট্টা 1365*
দেশী লাল 1950 1000
দেশী সফেদ 2015 1450
পীলা 1850 1382
ফাইন 1450 1325
ব্হাইট সফেদ 1851 1580
মধ্যম 1720 1500
লাল 1815 1375
স্থানীয 1901 800
স্বীট কার্ন বিস্কিট কে লিএ 3300 3200
হাইব্রিড 1901 916
হাইব্রিড পীলী কৈটল ফীড 1750 1000
হাইব্রিড লাল কৈটল ফীড 1600 1400
হাইব্রিড£স্থানীয 2200 1000
রাগী 1725*
ফাইন 2300 2000
লাল 1852 1785
স্থানীয 1600 1200
সাজেঃ
সজ্জে 1428 1428
সিম
সেম£সেবী স্থানীয 2500 2500
হাইব্রীড কুম্বু
Hybrid Cumbu 1670 1650
ডাল
অড়হর 5050*
Local 6600 6300
777 New Vasad Imp 6900 6000
Local 6582 5469
777 New Vasad Imp 7002 6260
Hybrid 7300 7300
777 New Vasad Imp 7251 7150
Local 7900 3500
Desi(Whole) 7200 7100
Local 5450 4850
Medium 12000 11500
অরহর 12200 4200
অরহর দাল তূর 13600 8300
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 6500 4069
উরত 5000*
Fine 12500 11500
উড়দ সাবুত 18300 4600
উড়দ কী দাল 13000 6900
এফ®ক্যূ® বর্মা 14000 11000
দেশী 9500 5800
মোগন মধ্যম 7281 5000
স্থানীয 12000 5900
হাঈব্রীড 6400 6000
কলথী
কুলথী সাবূত 3400 2500
কলসি
মটাকী ডব্ল্যূ 6001 6001
ছোলা 3425*
Bold 7700 7400
Bengal Gram Dal 10000 9000
ঔসত সাবুত 12000 5000
ক৉টা 8680 8000
কাবুল ছোটা 9750 9750
গুলাবী 9000 4800
চনা খংডিত 9800 7200
জ্বারী£স্থানীয 4600 4000
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 9400 8200
দেশী সাবুত 9500 3900
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 7200 6500
তূর দাল
তূর দাল 10750 9000
বাংলা চানা ডাল
অন্য 11000 10500
বিণ্স
সেম সাবুত 9400 NR
মুগ 5225*
ছোটা খংডিত 11050 10050
বোল্ড 8200 8000
মূংগ দাল­1 9000 6000
মধ্যম 5700 3000
স্থানীয 5255 3009
স্থানীয সাবুত 4350 4250
হরা সাবুত 8550 2439
হাঈব্রীড 4800 4000
মূগ দাল
মূংগ দাল 8000 7000
মটরগুটি
হরা মটর 10060 3000
মসুর ডাল
Masur Dal 10000 7000
Masoor Gola 5501 4700
Masur Dal 9400 7200
Masoor Gola 7080 6840
Masur Dal 7200 6700
Masoor Gola 5050 5050
মৌঠ দাল
মোঠ দাল 6400 6300
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 8050 5009
তিলহন
অতসী
অলসী 6901 4470
কুসুম 3300*
কুসুম 2800 2400
কোপরা Milling:5950 Ball:6240
Ball 7200 6800
কোপরা 6900 4500
চীনে বাদাম 4220*
G20 6205 3250
গুংগরী কোশযুক্ত 5000 1600
গেজে 5925 1269
জেএল­24 4500 4100
টীএমবী­2 5470 2110
ডীএমবী­7 5140 4400
বড়া কোশ যুক্ত 6514 2000
বোল্উ করনেল 4905 3555
বোল্ড 6140 3050
মূংগফলী কা বীজ 6205 4000
স্থানীয 5910 1889
হাঈব্রীড 5353 1901
তিল 5000*
কালা 11575 4200
তিল 7000 4000
লাল 6875 5460
সফেদ 10620 3401
নারকেল তেল
কোপরা তেল 11300 10500
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 11000 4160
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 5416 2720
সুরজমুখী
স্থানীয 4450 1298
সূর্যমুখী 3700 1980
হাইব্রিড 3800 3800
সুরজমুখীর বীজ 3950*
সূর্যমুখী কা বীজ 4000 2661
সরষের তেল 3350*
পীলী কালী 4550 2320
রাঈ যূ®পী® 4300 4200
লোহী কালী 4400 4000
সরসোং 4650 2205
সরসৌং কালী 5100 3965
সরসের তেল
Mustard Oil 9630 9520
সোয়াবীন Black:2775 Yellow:2775
পীলা 3375 1801
সোযাবীন 4000 2000
হাঞ্জ সীড
এরংড 3775 2531
এরংড কা বীজ 3725 1672
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 40000 20000
মোষ
ভৈংস 60000 10000
ভৈংসা 20000 14000
ষাঁড়
বৈল 30000 14000
ফল
অনার
অনার 13000 1000
আঙ্গুর
কালা 10300 1000
সফেদ 3500 2500
হরা 12000 5600
আনারস
অনন্নাস 5300 500
আপেল
কল্লূ র৉যল ডেলীসিযস 7000 4000
কশ্মীর£শিমলা­2 8945 4800
গোল্ডন 6000 2250
ডৈলীসিযস 7120 1000
র৉যল ডেলীসিযস 10000 3500
রিচ রেড 8000 4000
শিমলা 16000 4000
সেব 12500 800
কুমড়ো
সীতাফল 1000 950
কমলালেবু
মধ্যম 3850 3450
সংতরা 4000 500
কলা
এলক্কী বালে 4500 1000
খাংদেশ 2500 250
চম্পা 1400 1100
নন্দ্রা বালে 6600 1000
পকা হুআ কেলা 6000 40
পচ্ছা বালে 2400 600
পূবন 5800 900
পলযমথোড়ন 3700 900
মধ্যম 3100 50
রসাকথাঈ 6000 4200
রোবস্টা 3000 800
লাল কেলা 5800 3600
সামান্য বড়া 560 500
খরবূজা
খরবূজা 3125 500
ডাব
কচ্চা নারিযল 16000 6000
তরমূজ
তরবূজ 2200 200
পেপে
পপীতা 4200 500
পেয়াবা
অমরূদ 5200 666
মৌসম্বী
মৌসমবী 5500 600
লেবু
Lime 6000 2000
সফেদা
সপোতা 5500 400
বনোত্পাদ
কাঠ
Subabul 4400 4400
যূকৈলিপ্টস 440 375
তেতুল
ইমলী 12000 2200
করপুলী এ£সী পতলী 14000 11000
চপাথী 4100 3800
নন এ£সী পতলী 12000 12000
নন এ£সী ফূল 6500 5200
ফূল এ£সী 7500 6500
বীজযুক্ত প্রথম কিস্ম 3000 2000
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 1400 1200
রীঠা
মধ্যম 7000 5200
মসলা
আদা
ফ্রৈশ অনব্লীচড 3000 2500
বড়া£মোটা 5200 4700
সূখী 17500 5000
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 69000 67000
গরব্লেড 68800 68000
মালাবার 66000 30000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 16905 NR
জোৱান
Ajwan 15400 5300
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 15000 5150
নারকেল
Grade-I 9460 5657
Grade-III 7000 7000
Grade- II 8250 7263
Grade-III 10000 5900
Grade-I 11800 5000
Grade-III 12000 5000
Grade-I 12000 5000
Grade-III 6500 6500
Grade-I 12000 5000
Grade- II 1500 1300
নারিযল 5000 NR
বড়া 17500 1300
মধ্যম 10500 4
মেথির বীজ
মেথীবীজ 5800 2500
রসুন
ওসত 9511 4040
দেশী 11500 3750
লহসুন 14300 3500
লঙ্কা
লাল 14000 5500
শুকনো লঙ্কা
গুন্টূর 13500 12000
তালূ 4500 4500
দ্বিতীয কিস্ম 14600 5000
প্রথম কিস্ম 12900 7000
ব্যাদগী 11000 8000
মন্কটটূ 15000 12500
লাল 10000 6000
হলুদ
ফিংগর 9042 2612
বল্ব 9000 2012
সূখী 12000 11900
হল্দী 7100 6800
হল্দী স্টিক 13000 8600
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 12500 8000
কিশমিশ
কিশমিশ 19500 17000
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3860 Long staple:4160
Narma BT Cotton 6205 4800
170­সীও2 অনজিন্ড 4200 4000
অমেরিকন 5611 3500
আর­51 জিন্ড 6569 6119
এচ®বী® অনজিন্ড 5500 4905
এচ­4 এ 27 মিমী ফাইন 5100 5100
এফ­1054 5869 5869
এম®সী®যূ 5 5500 3900
এমসীযূ 6150 4000
এল®আর®এ® 5400 4000
এলএচ­1556 6475 6475
কপাস অডোনী 6555 4011
কপাস অনজিন্ড 6000 3000
দেশী 6400 3900
বরালক্ষ্মী জিন্ড 5100 5025
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 6065 3500
পাট 3200*
টী®ডী® 5 4500 3150
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 10000 3750
অতরৈথস
অমরংথস 4100 1000
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 4200 2200
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 3000 1800
আলু
লাল নৈনীতাল 1400 1200
আলূ 3000 500
এফ®এ®ক্যূ® 1250 1100
চন্দ্রমুখী 3200 2700
চিপ্স 1900 1200
জ্যোতি 2500 1200
জালংধর 3600 800
দেশী 2200 350
বড়া 3000 2600
লাল 1540 1310
স্থানীয 1800 500
এলিফেণ্ট যমৈ
Elephant Yam (Suran) 1400 600
কুমড়ো
কদ্দূ 2000 200
করেলা, উচ্ছে
করেলা 6000 400
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 8000 800
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 7400 550
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 9500 200
কালা তোরী
কালী তোরী 4000 550
কোলাকৈসিযা
Colacasia 1200 1000
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 2800 1000
গ্বার
গ্বার 3500 1000
গাজর
গাজর 5200 300
চজনা
ড্রমস্টীক 4000 1000
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 2800 2500
চাঊ চাঊ
চাব চাব 1000 600
চাল কুমড়ো
পেঠা 2600 700
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3600 400
টপীওকা
টৈপিযোকা 6200 610
টমাটো
টমাটর 2800 200
দেশী 2600 800
স্থানীয 2800 200
হাইব্রিড 2600 300
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 1800 1000
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 6000 500
ধনে
ধনিযা 9000 500
স্থানীয 7200 4424
নূল খোল
নূল খোল 1800 514
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 1800 500
পেয়াজ
ছোটা 3200 1500
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1000 900
তেলগী 1300 250
দ্বিতীয কিস্ম 1200 100
নাসিক 1250 300
পূনা 1100 300
প্যাজ 3200 100
প্রথম কিস্ম 800 400
পূসা­লাল 920 260
বংগলৌর ­ ছোটা 300 100
বড়া 2000 1000
বীলরী লাল 600 350
মধ্যম 419 190
লাল 1100 100
স্থানীয 1300 250
সফেদ 1050 280
হাইব্রিড 700 100
ফুলকপি
ফূলগোভী 5000 500
স্থানীয 2300 300
বাঁধা কপি
গোভী 3000 100
বীট
বীটরূট 3000 300
বেগুন
গোল 850 500
গোল£লম্বা 4400 750
বৈংগন 4200 320
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 11000 4000
মুলো
মূলী 2200 175
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 3000 500
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 2200 700
মেথি
মেথী 3400 2800
লাউ
বোটল গৌর্ড 2000 167
লাউ
সফেদ কদ্দূ 1000 700
লেবু
Lemon 7000 4300
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 7000 1000
শসা
খীরা 3500 150
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 3000 700
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 6500 500
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 3400 3000
সিম
মটর 4500 1000
সীজনর পাতা
সীজন লীবস 1000 750
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 1200 1000
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 3500 1800