हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Latest Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
17/1/2017
       

উল্লেখ করা  : 1373
(till 8:00 PM)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
চীনে বাদামর তেল (মুংগফলী)
মূংগফলী কা তেল 10800 10000
ডালডা
ডালডা 7200 5910
নারকেল তেল
কোপরা তেল 13400 11200
সরসের তেল
Mustard Oil 11600 9750
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 2000 1500
গুড়
অচ্ছূ 4400 3000
অনকাপল্লী 3400 3000
করীকটু 3500 3200
খণ্ডসারী 3040 2960
নং0 1 3210 3000
নং0 2 3125 1500
নং0 3 2795 1500
নিজামাবাদ 4000 3070
পঠারী 3500 2800
পীলা 3570 2900
মুড্ডে 4600 4400
লাল 3550 2970
গমের আটা
গেহূং কা আটা 3200 2090
চিনি
এম­30 4250 3900
চীনী 4200 3350
মহিন 3800 3400
শক্কর 3950 3850
ময়দার আটা
মৈদা আটা 3200 2040
যেম
যাম 1800 1000
রবার
আর®এস®এস®­4 14600 13500
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 12505 7600
পান
স্থানীয 11000 4600
সুপারী
এপী 27229 26819
কচ্চা 2000 1700
কেম্পূগোটূ 19459 10685
গোরাবালূ 16699 11009
চালী 22099 18889
টটীবেট্টী 25849 18011
নঈ বৈরাযটী 20000 12000
পকা 21928 16009
বিলেগোটূ 17629 8011
বেট্টে 30089 15149
রাসী 28389 22399
সুপারী 25000 15000
সরাকূ 44189 30000
সিপ্পেগোট্টূ 10244 7899
সী®ক্যূ®সী®এ® 17000 6101
খাদ্য সস্য
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 4400 2000
গম 1525*
Sonalika 2200 1670
147 উত্তম 1849 1849
147 ঔসত 2141 1470
কল্যাণ 2650 1750
জ্বারী 1600 1600
দড়া 1950 1650
দেশী 2600 1800
পী®আঈ ®এস®এস®আঈ 2200 1700
পী®বী®ডব্ল্যূ 343 1800 1600
ফর্মী 2200 1900
বংসী 3000 2600
মধ্যম 2200 1800
মহারাষ্ট্র 2189 2400 1680
মিল ক্বালিটী 1720 1680
মিলবর 1825 1750
মৈক্সিকন 2080 1890
রাজস্থান টুকড়ী 2110 1425
লাল 2800 2000
লোক­1 2000 1500
লোকবান 2150 NR
শরবতী 4100 2150
স্থানীয 3600 1400
সুপর ফাইন 3200 2800
সফেদ 2550 1501
সোনা 2800 2200
চাল
1009 কার 5700 2090
আঈ আর­8 3000 2300
উসনা চাবল 2900 2320
এচ®বাঈ বী® 2050 1950
এপী কচ্চা চাবল সোনা পোন্নী 3200 3000
কচ্চা বাসমতী 3600 2200
কট্টাসাম্বর 2800 2600
চিবড়া 2500 1720
জযা 3500 3000
তৃতীয 2590 1950
তল্লাহমসা বিলীহমসা 3500 2850
পরিমল নযা 3000 2900
পূসা বাসমতী কচ্চা পুরানা 3300 2775
ফাইন 6000 2200
বী®পী®টী® 4300 2600
মটা উসনা 3850 3700
মধ্যম 4500 2200
মসূরী 2800 1880
মোটা 4200 1650
রতনাচুড়ী 7185­749 3000 2500
সুপর ফাইন 4000 2290
সামান্য 2900 1800
সী®আর® 1009 মোটা উবলা হুআ 4800 3700
সোনা 4800 3800
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2400 1900
জেব 1225*
দরা 1940 1780
দেশী 1901 1750
জোয়ার Hybrid:1625 Maldandi:1650
জ্বার পীলী 2540 1300
জ্বার সফেদ 3500 1088
জ্বার হাঈব্রীড 1881 1257
লাল 3200 1375
স্থানীয 2564 1110
হাঈব্রিড 1875 1462
ধান Common:1470 Grade-A:1510
Common 1510 1200
Fine 1476 1448
Common 1510 1050
Fine 1500 1140
1121 1500 1470
Common 1480 1055
Fine 1750 1650
Common 1060 950
Fine 1980 1230
Common 1350 1055
1121 2650 2580
Common 1230 1215
1121 2725 2225
D.B. 2765 2280
Sugandha 2470 1950
Sarvati 2020 1800
Fine 1510 1500
1001 1850 1000
আঈ ® আর® 36 1520 1270
আঈ ® আর® 64 1510 1460
আঈ ®আর® 50 4800 3500
আঈ ®আর® 64 1850 1309
এএসটী 16 1600 1000
এডীটী 36 1580 1380
এডীটী 37 1733 1533
এডীটী 38 1500 1500
এডীটী 39 1500 1500
এমটীযূ­1001 1670 1450
এমটীযূ­1010 1600 1375
এমটীযূ­2077 1470 1470
চিত্তী মুথৈযালূ 2629 2049
জযা 1500 1250
ধান 3500 601
নং0 2716 1470 1400
পৈডী মধ্যম 1851 1180
পৈডী মহীন 2380 1060
পৈডী মোটা 1710 1070
পৌম্মানী 1500 1500
বসংগী 1470 1470
বাসুমতী 3700 2000
বিজযা মসূরী 1740 1680
বী®টী® 3675 3500
বী®পী®টী® 2600 1400
মসূরী 2100 1130
রাইট পৌন্নী 2083 2083
রাজাহম্সা 1586 1119
রাসী 1700 1700
স্বর্ণ মসূরী নযা 1550 1050
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1490 1450
সম্বা মসূরী 1942 1203
সুরেখা 1510 1480
সোনা 2180 1210
সোনা মহসূরী 2366 1361
হংসা 1737 1309
নবানে
নবানে হাইব্রিড 1950 1115
বজরা 1330*
দেশী 1800 1280
বোল্ড 1450 1350
স্থানীয 1758 1250
হাঈব্রীড 2000 139
ভুট্টা 1365*
দেশী লাল 1510 1025
দেশী সফেদ 1821 1275
পীলা 1740 960
ফাইন 1365 1365
ব্হাইট সফেদ 1815 1410
মধ্যম 1400 1300
স্থানীয 1750 1031
হাইব্রিড 1651 729
হাইব্রিড লাল কৈটল ফীড 1600 1400
হাইব্রিড£স্থানীয 1600 1200
রাগী 1725*
ফাইন 3600 3400
স্থানীয 3400 1900
সুজী
সোজী 3800 2140
সাজেঃ
সজ্জে 1451 1451
সিম
সেম£সেবী স্থানীয 2935 2935
ডাল
অড়হর 5050*
777 New Vasad Imp 5180 3571
Local 5169 3211
Hybrid 4211 3900
Local 4600 4500
Hybrid 4390 4251
Local 4600 3836
Desi(Whole) 4700 4500
Local 5500 4000
Medium 9400 9000
অরহর 10800 1770
অরহর দাল তূর 11200 3386
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 7019 3349
আবরে দাল
঑বরে দাল 8000 6500
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 10700 7900
উরত 5000*
Fine 8500 7800
উড়দ সাবুত 9500 NR
উড়দ কী দাল 11500 9500
এফ®ক্যূ® বর্মা 11000 9000
দেশী 7000 4500
স্থানীয 10000 4575
কলথী
কুলথী সাবূত 4649 1750
ছোলা 3425*
Bengal Gram Dal 12000 11500
Bold 7700 7400
999 8855 8740
Bengal Gram Dal 11000 8800
ঔসত সাবুত 10000 3100
ক৉টা 5000 5000
গুলাবী 9500 5000
জ্বারী£স্থানীয 8600 6300
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 9250 9150
দেশী সাবুত 10600 4801
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 6000 5500
তূর দাল
তূর দাল 13000 3801
বাংলা চানা ডাল
অন্য 12200 11500
চনা দাল 13800 10000
বিণ্স
স্থানীয 5000 1400
সেম সাবুত 3600 600
মুগ 5225*
বোল্ড 8200 8000
মূংগ দাল­1 11500 7000
মধ্যম 10500 4720
স্থানীয 5225 3799
স্থানীয সাবুত 4550 4450
হরা সাবুত 8500 1524
হাঈব্রীড 7400 6295
মূগ দাল
মূংগ দাল 9000 6000
মটরগুটি
হরা মটর 4000 400
মসুর ডাল
Masur Dal 10800 3650
Masoor Gola 6800 6450
Masur Dal 9500 7000
Masoor Gola 6900 6850
Masur Dal 7400 6850
Masoor Gola 6500 6400
Kala Masoor New 6800 6200
Masur Dal 6200 5600
Masoor Gola 4005 4000
Masur Dal 9000 8520
মৌঠ দাল
মোঠ দাল 6000 5000
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 7301 4260
লোবিযাম্লান সাবুত­খংডিত 5225 5225
তিলহন
অতসী
অলসী 4750 4690
কুসুম 3300*
কুসুম 2808 2475
কোপরা Milling:5950 Ball:6240
Ball 6600 6200
কোপরা 7251 4000
মধ্যম 6100 6100
চীনে বাদাম 4220*
G20 4375 3500
গুংগরী কোশযুক্ত 8800 2000
গেজে 5699 1692
টীএমবী­2 4989 2712
বড়া কোশ যুক্ত 4500 3530
বল্লী£হব্বূ 5159 3070
বোল্ড 4670 3150
মূংগফলী কা বীজ 4805 3500
স্থানীয 5787 2518
তারামীরা
Taramira 7400 7400
তিল 5000*
কালা 10255 5000
তিল 8000 5225
লাল 6750 6750
সফেদ 10000 3544
তোরিয়া 3020*
তোরিযা 3800 3300
নাইজর বীজ 3825*
শমতীল কা বীজ 5400 5200
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 11000 3825
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 5833 5000
সুরজমুখী
স্থানীয 3800 2694
সূর্যমুখী 3600 2639
হাইব্রিড 3800 3800
সুরজমুখীর বীজ 3950*
সূর্যমুখী কা বীজ 3071 2661
সরষের তেল 3350*
পীলী কালী 4350 3275
রাঈ যূ®পী® 3850 3750
লোহী কালী 4360 3650
সরসোং 4700 2500
সরসৌং কালী 4360 3700
সোয়াবীন Black:2775 Yellow:2775
পীলা 3180 1685
স্থানীয 2820 2210
সোযাবীন 3050 2158
হপ্পি সীড
হাংজ সীড 2333 2250
হাঞ্জ সীড
এরংড 4200 3401
এরংড কা বীজ 3970 2500
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 40000 19000
ছাগলী
বকরী 2000 1200
ভেঁড়া
ছোটী ভেড় 2000 1200
মোষ
ভৈংস 60000 30000
পেয় পদার্থ
চা
অসম সী®টী®সী পত্তী 34000 33000
অসম সী®টী®সী® ডস্ট 25000 24000
ফল
অনার
অনার 10000 1500
আঙ্গুর
কালা 8000 1000
নাটল 4000 2000
সফেদ 5000 2285
হরা 11150 4100
আনারস
অনন্নাস 4800 400
আপেল
কশ্মীর£শিমলা­2 7400 7200
ডৈলীসিযস 14000 4600
র৉যল ডেলীসিযস 5285 5230
শিমলা 11000 6000
সেব 12800 2500
কমলালেবু
দার্জিলিংগ 11350 3200
নাগপুরী 1950 1875
সংতরা 5200 500
কলা
Karpura 170 110
এলক্কী বালে 3800 1000
খাংদেশ 1700 230
নন্দ্রা বালে 6900 1000
নৌটী বালে 1600 800
পকা হুআ কেলা 6000 800
পচ্ছা বালে 1800 600
পূবন 6000 2100
পলযমথোড়ন 4900 900
মধ্যম 2500 1550
রসাকথাঈ 5700 4500
রোবস্টা 2953 1500
লাল কেলা 5950 3300
কাঁঠাল
কঠহল 1900 1750
খরবূজা
খরবূজা 1400 300
ডাব
কচ্চা নারিযল 16000 6000
তরমূজ
তরবূজ 2400 250
পেপে
পপীতা 1800 300
পেয়াবা
অমরূদ 2850 667
অমরূদ ইলাহাবাদ 1800 1750
বোরহন্নু
বোরেহন্নূ 1000 500
মৌসম্বী
মৌসমবী 3800 600
সফেদা
সপোতা 4000 400
বনোত্পাদ
কাঠ
Casuarina 4000 3900
Subabul 4400 4400
যূকৈলিপ্টস 4000 400
তেতুল
ইমলী 9993 750
নন এ£সী পতলী 13200 13200
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 1500 1350
রীঠা
মধ্যম 9850 4900
মসলা
আদা
বড়া£মোটা 1600 800
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 3100 1000
সূখী 12000 10900
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 66000 64000
গরব্লেড 63500 62500
মালাবার 61069 30000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 19075 NR
জোৱান
Ajwan 14500 6201
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 12000 4750
বদামী স্টীম 6800 5611
নারকেল
Grade-III 12000 10000
Grade-I 12000 10000
Grade- II 9932 9932
Grade-I 6000 6000
Grade-III 10000 10000
Grade-I 12000 7000
নারিযল 13000 2400
বড়া 22000 1400
মধ্যম 12000 3000
মেথির বীজ
বেস্ট 3000 3000
মেথীবীজ 8500 3150
মোরি
Soanf 13300 4725
রসুন
ওসত 4700 3800
দেশী 12000 1500
লহসুন 13500 4000
লঙ্কা
লাল 10500 5500
শুকনো লঙ্কা
কড্ডী 13999 2099
গুন্টূর 9909 1899
ডব্বী 14800 3099
তালূ 5000 2000
দ্বিতীয কিস্ম 10800 4000
প্রথম কিস্ম 11000 9000
ব্যাদগী 20000 12000
মন্কটটূ 10000 8500
রেড ট৉প 10500 5000
লাল 12500 5000
লাল নঈ 11200 5000
স্থানীয 10250 2250
সফেদ 10900 1500
হলুদ
ফিংগর 8370 5000
বল্ব 9000 4888
রাজাপুরী 8375 6525
সূখী 12000 11900
হল্দী 6266 6250
হল্দী স্টিক 13000 8500
মেবে
কাজুবাদাম
Jambu 71000 69000
গিরী 70500 70000
স্থানীয কচ্চা 30000 9000
কিশমিশ
কিশমিশ 15000 5000
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3860 Long staple:4160
170­সীও2 অনজিন্ড 5510 4820
অমেরিকন 5860 4200
ঈরা অনজিন্ড 4160 4160
এচ­4 5405 5005
এচ­4 এ 27 মিমী ফাইন 5551 5400
এফ­1054 5783 4212
এম®সী®যূ 5 5589 2000
এমসীযূ 5000 4800
এল®আর®এ® 5500 5200
এলএচ­1556 5849 4876
এলডী­327 6200 2269
কপাস অডোনী 5829 4050
কপাস অনজিন্ড 5570 3000
কপাস জিন্ড 4160 4160
জযধর 5400 5000
জী®সী®এচ® 5909 4000
দেশী 5600 4200
বরালক্ষ্মী জিন্ড 7039 2009
মূংগারী অনজিন্ড 4100 4100
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 5900 4800
পাট 3200*
টী®ডী® 5 5000 2500
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 4500 2200
(মোগরী)
Rat Tail Radish (Mogari) 800 700
অতরৈথস
অমরংথস 5200 1200
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 3000 2600
আলু
আলূ 3000 200
এফ®এ®ক্যূ® 1000 410
কুফরী গিরীরাজ 375 280
চন্দ্রমুখী 400 300
চিপ্স 1600 900
জ্যোতি 700 180
জালংধর 750 300
দেশী 1800 150
লাল 1600 490
স্থানীয 1800 300
এলিফেণ্ট যমৈ
Elephant Yam (Suran) 2300 700
কুমড়ো
কদ্দূ 2800 350
করেলা, উচ্ছে
করেলা 6000 1000
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 6000 900
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 6000 550
কাঁচা পেপে
Papaya (Raw) 2000 1600
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 9653 450
কালা তোরী
কালী তোরী 4000 600
কোলাকৈসিযা
Colacasia 5200 4500
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 5550 1000
গ্বার
গ্বার 3825 2700
গাজর
গাজর 3400 200
পুসাকেসর 800 700
চজনা
ড্রমস্টীক 11000 1100
চাঊ চাঊ
চাব চাব 1200 400
চাল কুমড়ো
পেঠা 3300 700
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3800 400
টপীওকা
টৈপিযোকা 3000 1500
টমাটো
টমাটর 2600 52.5
দেশী 1600 100
স্থানীয 1500 100
হাইব্রিড 1450 300
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 1500 900
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 8000 400
ধনে
ধনিযা 8000 300
স্থানীয 11500 3511
নূল খোল
নূল খোল 2000 800
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 3200 2500
পেয়াজ
ছোটা 3200 1700
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1500 800
তেলগী 850 200
দ্বিতীয কিস্ম 600 200
নাসিক 1420 750
পূনা 1050 300
প্যাজ 3352 200
প্রথম কিস্ম 1000 600
পোলে 691 250
বংগলৌর ­ ছোটা 500 100
বড়া 2200 1000
মধ্যম 1400 100
লাল 1200 80
স্থানীয 1700 50
সফেদ 1145 700
হাইব্রিড 950 150
ফুলকপি
অফ্রীকন সরসোং 1250 500
ফূলগোভী 3500 100
র৉চী 1300 700
স্থানীয 2500 500
বাঁধা কপি
গোভী 3000 100
বীট
বীটরূট 4000 300
বেগুন
গোল 1200 300
গোল£লম্বা 2000 380
বৈংগন 4600 200
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 1800 300
মুলো
মূলী 1800 100
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1375 600
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1000 400
মেথি
মেথী 2250 350
লাউ
বোটল গৌর্ড 5100 300
লাউ
সফেদ কদ্দূ 1200 1000
লেবু
Lemon 2050 1000
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6500 2200
শসা
খীরা 5600 400
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 2000 300
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 7500 333
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 2600 1000
সিম
মটর 3800 600
সীজনর পাতা
সীজন লীবস 600 250
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 1200 1000
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 4500 2500