हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
24/10/2016
       

উল্লেখ করা  : 1517
(till 21:24 57)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 2000 1800
গুড়
অচ্ছূ 4200 1050
অনকাপল্লী 4000 3500
উন্ডে 3280 2700
করীকটু 3700 2400
নং0 1 4030 3500
নং0 2 3880 3210
নং0 3 3570 1500
নিজামাবাদ 3900 2200
পঠারী 4200 4050
পীলা 4330 3500
মুড্ডে 4800 3200
লাল 4000 3320
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2800 1900
চিনি
এম­30 4100 3880
চীনী 4500 3850
শক্কর 3932 3743
ডালডা
ডালডা 7200 6050
তারামীরা
Taramira 8350 3200
ভাঙা চাল
চিবড়া 700 700
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2500 2000
যেম
যাম 2200 1000
রবার
আর®এস®এস®­4 12000 10800
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 11900 10125
পান
স্থানীয 12300 6000
সুপারী
এপী 28500 28109
কচ্চা 2200 1800
কেম্পূগোটূ 19409 10569
গোরাবালূ 18209 11099
চালী 21000 16099
চিপ্প্ূ 16009 12089
টটীবেট্টী 25899 19369
নঈ বৈরাযটী 28509 15000
পকা 21201 17199
পাইলোন 2000 1500
ফৈক্ট্রী 10611 3099
বিলেগোটূ 18600 10600
বেট্টে 30689 17089
রাসী 28889 18099
লাল 16000 15000
সুপারী 27000 17000
সফেদ 18000 17000
সরাকূ 43401 30089
সিপ্পেগোট্টূ 10596 8569
সী®ক্যূ®সী®এ® 18000 6799
খাদ্য সস্য
গম 1525*
Sonalika 1825 1500
147 ঔসত 2071 1700
কল্যাণ 2180 1700
দড়া 1810 1550
দেশী 2400 1640
পী®আঈ ®এস®এস®আঈ 1905 1735
ফর্মী 1900 1750
মধ্যম 3200 1750
মধ্যম ফাইন 2400 2200
মহারাষ্ট্র 2189 2665 1580
রাজস্থান টুকড়ী 1960 1440
লাল 2500 2000
লোকবান 2110 1470
লোকবান গুজরাত 1975 1705
শরবতী 2665 1525
স্থানীয 3400 1950
সুপর ফাইন 3000 2800
সফেদ 2429 1501
চাল
1009 কার 2990 2100
আঈ আর­8 2800 2150
উসনা চাবল 2800 2200
এপী কচ্চা চাবল সোনা পোন্নী 3300 3100
কট্টাসাম্বর 2800 2500
চিবড়া 2600 1700
জযা 3500 3150
তৃতীয 2540 1750
পরিমল নযা 3000 2900
ফাইন 6000 2100
বাসূমতী 2800 2400
বী®পী®টী® 4500 2500
মটা উসনা 2800 2600
মধ্যম 4800 2100
মসূরী 3200 2400
মোটা 4200 1950
মোটা কোর্স উসনা 2210 1800
রতনাচুড়ী 7185­749 2950 2600
সন্না ভট্টা 2400 2000
সুপর ফাইন 14000 3000
সরবতী কচ্চা 3250 2750
সামান্য 3500 1800
সী®আর® 1009 মোটা উবলা হুআ 4900 3700
সোনা 5200 2200
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2400 2150
সোনা মহিন 4200 4100
হন্সা 2650 2400
জেব 1225*
দরা 1885 1700
দেশী 1800 1500
জোয়ার Hybrid:1625 Maldandi:1650
জ্বার পীলী 1785 1020
জ্বার সফেদ 3200 1050
জ্বার হাঈব্রীড 2200 1000
লাল 2000 1600
স্থানীয 1719 1200
হাঈব্রিড 1906 1100
ধান Common:1470 Grade-A:1510
1121 1925 1910
D.B. 2105 1950
1121 2170 1760
D.B. 2065 1650
1121 2165 1580
Basmati 1509 1800 1800
1121 2100 1800
Common 1410 1385
1121 2330 2000
Sarvati 1650 1550
Basmati 1509 1875 1822
1121 2101 1881
D.B. 2133 1790
1121 2050 1801
Common 1400 1280
Sarvati 1640 1490
Common 1470 1470
Fine 1560 1530
Common 1568 1100
Fine 1560 1530
Common 1570 1530
Fine 1560 1520
Common 1420 1380
Fine 1410 1390
1121 2050 1825
Common 1470 1160
Fine 1550 1450
Common 1528 1250
Basmati 1509 2201 2100
Common 1500 1470
Fine 1470 1430
Common 1450 1200
1001 1861 1280
আঈ ® আর® 36 1540 1450
আঈ ®আর® 64 1533 1201
এ® পুন্নী 2518 1395
এএসটী 16 1750 1000
এডীটী 36 1700 1320
এডীটী 37 1683 1333
এডীটী 39 1548 1325
এডীটী 43 1785 1250
এমটীযূ­1001 1600 1450
এমটীযূ­1010 1825 1150
এমটীযূ­2077 1440 1410
কল্চর 1640 1560
জযা 1490 1200
টী®কে®এম®9 1573 1333
ধান 2000 1200
নং0 2716 1830 1670
পী®বাঈ 01 1510 1510
পৈডী জ্যোতি 1550 1550
পৈডী মধ্যম 1900 1200
পৈডী মহীন 1950 1300
পৈডী মোটা 1800 1100
পোন্নী 3017 1700
পৌম্মানী 1500 1416
ব্হাঈট কার 1504 1396
বাসুমতী 2811 1500
বী®পী®টী® 2650 1410
মসূরী 2100 1300
রাইট পৌন্নী 2601 1659
রাজাহম্সা 1481 1059
লাল 1480 1300
সুপর পোন্নী 2400 1368
স্বর্ণ মসূরী নযা 1480 1410
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1500 1350
সম্বা মসূরী 2401 1229
সিন্না পোন্নী 1395 1395
সীও® 43 1650 1146
সোনা 2200 1385
সোনা মসূরী পুরানা 1500 1400
সোনা মহসূরী 2449 1289
হংসা 1807 1211
নবানে
নবানে হাইব্রিড 1740 1404
বজরা 1330*
দেশী 1425 1050
বোল্ড 1460 1360
স্থানীয 1555 1155
হাঈব্রীড 2200 1000
ভুট্টা 1365*
দেশী লাল 1800 700
দেশী সফেদ 1650 1285
পীলা 11175 775
ফাইন 1450 1350
ব্হাইট সফেদ 1700 1300
মধ্যম 1431 1333
লাল 1775 1400
স্থানীয 1920 784
স্বীট কার্ন বিস্কিট কে লিএ 3253 2879
হাইব্রিড 1600 919
হাইব্রিড লাল কৈটল ফীড 1600 1400
হাইব্রিড£স্থানীয 2200 900
রাগী 1725*
ফাইন 2500 2200
মধ্যম 1410 1300
স্থানীয 2300 1500
সুজী
সোজী 3600 2300
সাজেঃ
সজ্জে 1339 1313
হাইব্রীড কুম্বু
Hybrid Cumbu 1800 1750
ডাল
অড়হর 5050*
Local 6146 3693
777 New Vasad Imp 4789 3899
Local 6380 4000
Desi(Whole) 8100 6900
Local 7300 7250
Medium 9500 9000
অরহর 13000 4011
অরহর দাল তূর 13600 1600
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 6500 2801
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 12700 9950
উরত 5000*
Fine 9500 8500
Medium 7400 7300
উড়দ সাবুত 13000 2700
উড়দ কী দাল 13800 6000
এফ®ক্যূ® বর্মা 13000 7850
দেশী 9000 4000
মোগন মধ্যম 6000 5000
স্থানীয 10000 4500
হাঈব্রীড 6000 5000
কলথী
কুলথী সাবূত 11010 3000
কলসি
মটাকী ডব্ল্যূ 3011 3011
ছোলা 3425*
Bold 7700 7400
999 8870 8725
Bengal Gram Dal 11500 9550
ঔসত সাবুত 12000 5000
ক৉টা 10002 8600
গুলাবী 10000 6250
চনা খংডিত 9475 8500
জ্বারী£স্থানীয 10500 4500
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 10000 9480
দেশী সাবুত 11350 7200
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 6800 6200
তূর দাল
তূর দাল 12100 9950
বাংলা চানা ডাল
অন্য 11000 10600
চনা দাল 11000 9620
বিণ্স
সেম সাবুত 4500 700
মুগ 5225*
বোল্ড 8200 8000
মূংগ দাল­1 9000 6000
মধ্যম 5200 3950
স্থানীয 7000 3055
স্থানীয সাবুত 4650 4550
হরা সাবুত 8700 3012
হাঈব্রীড 6040 2975
মূগ দাল
মূংগ দাল 8000 6500
মটরগুটি
হরা মটর 8000 3200
মসুর ডাল
Masur Dal 11000 7400
Masoor Gola 6400 2951
Masur Dal 10400 7400
Kala Masoor New 5100 5000
Masoor Gola 6550 6400
Masur Dal 9500 7000
Masoor Gola 6850 6750
Masur Dal 10900 7500
Kala Masoor New 4607 4605
Masoor Gola 6850 6815
Masur Dal 7300 6800
Kala Masoor New 8000 7800
Masoor Gola 6560 6425
Masur Dal 8700 8450
মৌঠ দাল
মোঠ দাল 6500 6400
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 8000 3800
তিলহন
অতসী
অলসী 7700 4550
কুসুম 3300*
কুসুম 2800 2550
কোপরা Milling:5950 Ball:6240
Ball 6526 6400
কোপরা 6600 5000
মিলিংগ কোপরা 6166 5709
গুরেলূ
গুরেল্লূ 8659 8659
চীনে বাদাম 4220*
G20 4360 2850
গুংগরী কোশযুক্ত 4500 2125
গেজে 6239 1509
জেএল­24 4600 4100
টীএমবী­2 4690 2369
ডীএমবী­7 5140 4400
নট্টে 5719 2719
বড়া কোশ যুক্ত 5836 2850
বল্লী£হব্বূ 4309 2510
বোল্ড 4290 2900
মূংগফলী কা বীজ 4400 3400
স্থানীয 5987 2069
হাঈব্রীড 6329 2119
চীনে বাদামর তেল (মুংগফলী)
মূংগফলী কা তেল 11300 10900
তিল 5000*
কালা 11650 5000
তিল 10250 4000
সফেদ 9780 3355
নারকেল তেল
কোপরা তেল 11250 10300
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 11000 NR
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 5500 5000
সূবা (দিলসীড)
সূবা দিল সীড 10905 1500
সুরজমুখী
স্থানীয 4650 2108
সূর্যমুখী 3545 2700
হাইব্রিড 3106 3040
সরষের তেল 3350*
পীলী কালী 4600 3400
লোহী কালী 4250 3600
সরসোং 4500 3225
সরসৌং কালী 10150 3600
সরসের তেল
Mustard Oil 12266 9620
সোয়াবীন Black:2775 Yellow:2775
কালা 2664 2400
পীলা 10060 1100
স্থানীয 3000 1600
সোযাবীন 3085 1752
হাঞ্জ সীড
এরংড 3500 3040
এরংড কা বীজ 4240 2453
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 40000 30000
ছাগল
বকরী 9000 1000
বলদ
বুল 20000 15000
ভেঁড়া
মধ্যম ভেড় 8000 5000
মোষ
ভৈংস 60000 9500
পেয় পদার্থ
চা
অসম সী®টী®সী পত্তী 34000 33000
অসম সী®টী®সী® ডস্ট 26000 25000
ফল
অনার
অনার 12500 900
আঙ্গুর
কালা 14000 1875
হরা 11000 4000
আনারস
অনন্নাস 5000 400
আপেল
অমেরিকন 5150 4850
কশ্মীর£শিমলা­2 6200 5800
গোল্ডন 6000 1750
ডৈলীসিযস 8000 1500
র৉যল ডেলীসিযস 6500 1563
রিচ রেড 9000 4500
রেড গোল্ড 7000 2000
শিমলা 12000 3000
সেব 11563 1500
কুমড়ো
সীতাফল 1250 500
কমলালেবু
মধ্যম 4250 3850
সংতরা 6500 250
কলা
Karpura 200 80
Amruthapani 180 100
Bhushavali(Pacha) 180 100
Desi(Bontha) 250 100
Chakkarakeli(Red) 280 100
Chakkarakeli(White) 350 160
Amruthapani 2100 750
এলক্কী বালে 3050 1700
খাংদেশ 1310 250
চম্পা 1500 1300
নন্দ্রা বালে 7900 3000
পকা হুআ কেলা 5900 1100
পচ্ছা বালে 2250 1400
পূবন 5000 1000
পলযমথোড়ন 3900 1000
মধ্যম 2500 1040
রসাকথাঈ 4200 3800
রোবস্টা 3400 1100
লাল কেলা 5200 4500
সামান্য বড়া 560 533
খরবূজা
খরবূজা 4750 300
ডাব
কচ্চা নারিযল 16000 1000
তরমূজ
তরবূজ 1800 200
পেপে
পপীতা 2725 600
পেয়াবা
অমরূদ 3800 666
মৌসম্বী
মৌসমবী 4800 800
লেবু
Lime 3600 300
সফেদা
সপোতা 5500 400
বনোত্পাদ
কাঠ
Subabul 4400 400
যূকৈলিপ্টস 4600 375
তেতুল
ইমলী 3300 2200
করপুলী এ£সী পতলী 12000 9000
চপাথী 4100 3800
নন এ£সী পতলী 12000 12000
নন এ£সী ফূল 6500 5500
ফূল এ£সী 6500 4500
বীজযুক্ত প্রথম কিস্ম 2500 2000
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 16000 1300
বাঁশ
ব৉স 200 180
মসলা
আদা
বড়া£মোটা 5400 4800
সূখী 5000 4500
হাঈব্রীড 4000 3800
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 69000 67000
মালাবার 61899 30000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 18555 9750
দেশী 14901 11970
জোৱান
Ajwan 14666 1601
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 14000 3500
বদামী স্টীম 6202 4001
নারকেল
Grade-I 8000 7000
Grade- II 7806 7806
Grade-I 11200 5300
Grade-III 10300 6000
Grade-I 11000 4000
Grade-III 7000 7000
Grade-I 12000 5000
Grade- II 1500 1300
নারিযল 8000 120
বড়া 18500 8000
মধ্যম 11500 850
মেথির বীজ
মেথীবীজ 8200 1500
মোরি
Soanf 10000 4755
রসুন
ওসত 9640 4400
দেশী 6900 6850
লহসুন 13000 3500
লঙ্কা
লাল 13500 5500
শুকনো লঙ্কা
কড্ডী 13825 3000
গুন্টূর 13500 2100
ডব্বী 20700 5069
তালূ 5000 1500
প্রথম কিস্ম 12000 10000
রেড ট৉প 15500 5400
লাল 11200 6000
লাল নঈ 15200 7100
সূখী মির্চ 8200 5000
স্থানীয 10020 3080
সফেদ 10500 4800
হলুদ
ফিংগর 9200 2000
বল্ব 9000 2230
রাজাপুরী 13500 6900
হল্দী 8500 6500
হল্দী স্টিক 13000 8500
মেবে
কাজুবাদাম
গিরী 71000 70500
স্থানীয কচ্চা 13000 9400
কিশমিশ
কিশমিশ 19500 17000
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3860 Long staple:4160
Narma BT Cotton 5300 3600
170­সীও2 অনজিন্ড 5000 4440
অমেরিকন 5370 4420
এচ­4 5365 3000
এফ­1054 5125 4500
এম®সী®যূ 5 6280 2069
এমসীযূ 5000 4000
এল®আর®এ® 4300 4100
এলএচ­1556 5369 3535
কপাস অডোনী 4160 4050
কপাস অনজিন্ড 5361 3000
জী®সী®এচ® 5549 2369
দেশী 5400 3811
বরালক্ষ্মী জিন্ড 6149 3029
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 5375 3500
সীও2 জিন্ড 4300 4100
পাট 3200*
টী®ডী® 5 4400 2900
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 6500 3500
অতরৈথস
অমরংথস 3000 1000
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 4000 2200
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 3000 2600
আলু
লাল নৈনীতাল 1700 1000
আলূ 3200 480
এফ®এ®ক্যূ® 1660 1050
চন্দ্রমুখী 1000 800
চিপ্স 3350 1100
জ্যোতি 2500 1250
জালংধর 800 700
দেশী 3000 150
লাল 2300 1500
স্থানীয 2900 300
এলিফেণ্ট যমৈ
Elephant Yam (Suran) 1100 500
কুমড়ো
কদ্দূ 3500 300
কম্হড়া (চপ্পল কদ্দূ)
Squash(Chappal Kadoo) 2000 1800
করেলা, উচ্ছে
করেলা 7000 500
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 8000 1000
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 6000 500
কাঁচা পেপে
Papaya (Raw) 2000 1600
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 20000 200
কালা তোরী
কালী তোরী 4000 800
কোলাকৈসিযা
Colacasia 2000 1600
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 5000 1000
গ্বার
গ্বার 4000 1500
গাজর
গাজর 8000 400
চজনা
ড্রমস্টীক 5400 1020
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 3200 2400
চাঊ চাঊ
চাব চাব 1200 500
চাল কুমড়ো
পেঠা 2600 500
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 4100 1000
টপীওকা
টৈপিযোকা 3500 784
টমাটো
টমাটর 3500 265
দেশী 2800 400
স্থানীয 3000 100
হাইব্রিড 4000 200
ঠগরীকাঈ
থোগারীকাঈ 3200 3000
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 1200 800
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 5400 800
ধনে
ধনিযা 5000 1000
স্থানীয 7000 4553
নূল খোল
নূল খোল 1600 1000
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 1200 700
পেয়াজ
ছোটা 4000 2000
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1300 600
তেলগী 1050 250
দ্বিতীয কিস্ম 400 50
নাসিক 1400 400
পূনা 1100 300
প্যাজ 3700 100
প্রথম কিস্ম 900 400
পূসা­লাল 1000 280
বংগলৌর ­ ছোটা 400 100
বড়া 2800 1000
বীলরী লাল 500 300
লাল 1100 100
স্থানীয 1550 150
সফেদ 1250 100
ফুলকপি
ফূলগোভী 6000 600
স্থানীয 7200 304
বাঁধা কপি
গোভী 3800 200
বীট
বীটরূট 4000 400
বেগুন
গোল 2600 700
গোল£লম্বা 5000 500
বৈংগন 4225 500
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 14000 3000
মুলো
মূলী 3200 200
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 2400 300
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 2000 300
মেথি
মেথী 4225 2000
লাউ
বোটল গৌর্ড 4800 300
লাউ
সফেদ কদ্দূ 1000 700
লেবু
Lemon 4000 1800
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6000 2000
শসা
খীরা 4500 160
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 3350 400
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 7000 700
সিম
মটর 8000 1500
সীজনর পাতা
সীজন লীবস 1000 600
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 1200 1000
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 3500 2000