हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
9/10/2015
       

উল্লেখ করা  : 1487
(till 23:09 36)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 1500 1300
গুড়
অচ্ছূ 3147 2350
অনকাপল্লী 4000 2000
উন্ডে 3060 2700
করীকটু 2400 2000
কালা 3400 2300
দিসারা 3250 2560
নং0 1 2970 2720
নং0 2 2719 2510
নং0 3 2509 1500
নিজামাবাদ 2860 1800
পঠারী 3340 NR
পীলা 3450 2045
মুড্ডে 3800 3200
লাল 3450 2740
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2500 1700
চিনি
এম­30 2975 2600
চীনী 3600 2700
শক্কর 3000 2800
ডালডা
ডালডা 7600 7200
নারকেল
নারিযল 20000 5000
বড়া 8250 7750
ভূসা রহিত ক্ষ্তিীয শোর্ট 10000 10000
মধ্যম 11200 7000
শ্রেংণী­1 19000 6000
শ্রেণী­2 12000 3500
ভাঙা চাল
চিবড়া 800 800
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2600 1750
যেম
যাম 2200 1000
রবার
আর®এস®এস®­4 11800 11100
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 11555 6500
পান
স্থানীয 4800 4000
সুপারী
এপী 36700 30929
কচ্চা 1500 1200
কেম্পূগোটূ 23919 15569
কোলে 19109 10391
গোরাবালূ 22600 13000
চালী 26220 20569
চিপ্প্ূ 20509 15009
টটীবেট্টী 28899 24500
নঈ বৈরাযটী 30539 12000
পকা 26698 19300
ফৈক্ট্রী 10299 3019
বিলেগোটূ 22420 12121
বেট্টে 34092 24219
রাসী 31229 25000
সুপারী 30000 21000
সরাকূ 52100 37600
সিপ্পেগোট্টূ 10269 10269
সী®ক্যূ®সী®এ® 22089 8000
খাদ্য সস্য
গম 1450*
Sonalika 1600 1450
147 ঔসত 1955 1390
এম®পী® দেশী 1470 1455
কল্যাণ 2000 1570
দড়া 1620 1350
দেশী 2100 1458
পী®বী®ডব্ল্যূ 343 1510 1490
বংসী 2900 1700
মধ্যম 2000 1700
মধ্যম ফাইন 2400 2200
মহারাষ্ট্র 2189 2720 1450
রাজস্থান টুকড়ী 1925 1350
লাল 2800 2200
লোক­1 2500 2300
লোকবান 2105 1200
লোকবান গুজরাত 1730 1460
শরবতী 3600 2025
স্থানীয 3200 1455
সুপর ফাইন 2800 2600
সফেদ 2309 1409
সেচর নং0 1 2405 1530
সোনা 2200 1450
চাল
আঈ আর­8 2800 2300
কচ্চা বাসমতী 3300 2350
কট্টাসাম্বর 2750 2400
চিবড়া 2500 1200
জযা 3500 3000
তৃতীয 2265 NR
পরিমল নযা 2800 2600
ফাইন 6000 1830
বী®পী®টী® 4400 3400
মটা উসনা 3850 3650
মধ্যম 5300 2100
মসূরী 3200 2000
মোটা 4200 1800
রতনাচুড়ী 7185­749 2600 2250
সন্না ভট্টা 2200 1800
সুপর ফাইন 14000 3000
সরবতী কচ্চা 3050 2450
সামান্য 3200 1680
সী®আর® 1009 মোটা উবলা হুআ 5000 3500
সোনা 4850 2200
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 3200 1650
সোনা মহিন 3300 3200
হন্সা 2800 2400
জেব 1150*
দরা 1620 1175
দেশী 1150 1130
জোয়ার Hybrid:1570 Maldandi:1590
জ্বার পীলী 2902 1600
জ্বার সফেদ 3000 911
জ্বার হাঈব্রীড 2500 850
স্থানীয 1550 1200
সফেদ 1500 1400
হাঈব্রিড 1400 1150
ধান Common:1410 Grade-A:1450
D.B. 1747 1600
Common 1025 1000
Basmati 1509 1450 1350
Common 1410 1200
Basmati 1509 1520 1335
Common 1125 1105
Fine 1240 1220
Basmati 1509 1491 1450
1121 1532 1400
Fine 1240 1220
Common 1125 1105
Fine 1230 1210
Sugandha 1550 1450
1121 1615 1200
Common 1410 1410
Fine 1500 1150
Common 1235 1000
Fine 1510 1480
Common 1360 1070
1001 4000 1200
5001 1450 1360
আঈ ® আর® 36 1230 1030
আঈ ® আর® 64 1200 1200
আঈ ®আর® 64 1800 1044
এ® পুন্নী 7000 1025
এএসটী 16 1600 988
এডীটী 36 1600 1360
এডীটী 37 1430 880
এডীটী 39 1583 1290
এডীটী 43 1609 1373
এমটীযূ­1001 1560 1110
এমটীযূ­1010 1650 1100
এমটীযূ­2077 1400 1360
কল্চর 1520 1300
টী®কে®এম®9 1333 1076
ধান 1830 1015
পপটলা 2333 2166
পী®বাঈ 01 1450 1450
পৈডী মধ্যম 1600 1150
পৈডী মহীন 2700 1111
পৈডী মোটা 1430 1000
পোন্নী 2265 1867
পৌম্মানী 1416 1333
ব্হাঈট কার 1248 1154
বাসুমতী 1701 1100
বী®পী®টী® 2460 922
মসূরী 1700 1400
মোগুলূকুলূ ন্যূ 1400 1360
রাইট পৌন্নী 2333 1119
সুপর পোন্নী 2200 1100
স্বর্ণ মসূরী নযা 1400 1350
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1410 1010
সম্বা মসূরী 2139 1340
সিন্না পোন্নী 1491 1308
সীও® 43 1530 1158
সোনা 1981 1450
সোনা মসূরী পুরানা 1450 1380
সোনা মহসূরী 2400 1019
হংসা 1768 1181
নবানে
নবানে হাইব্রিড 2379 1396
বজরা 1275*
দেশী 1450 855
বোল্ড 1350 1025
স্থানীয 1670 1159
হাঈব্রীড 1700 900
ভুট্টা 1325*
দেশী লাল 1675 900
দেশী সফেদ 1535 1340
পীলা 1605 980
ফাইন 1400 1310
ব্হাইট সফেদ 1550 1300
মধ্যম 1375 1310
স্থানীয 1900 500
হাইব্রিড 1600 1100
হাইব্রিড£স্থানীয 1600 1000
রাগী 1650*
ফাইন 2000 1800
স্থানীয 1700 1300
সুজী
সোজী 5850 5600
সিম
সেম£সেবী স্থানীয 3105 3075
ডাল
অড়হর 4425*
Medium 10000 9000
অরহর 11941 6538
অরহর দাল তূর 16000 8509
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 4500 2689
আবরে
঑বরে দাল 6000 4000
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 18000 13000
উরত 4425*
উড়দ সাবুত 15000 NR
উড়দ কী দাল 12200 9700
দেশী 12005 4755
মোগন মধ্যম 9600 7500
স্থানীয 12060 6950
হাঈব্রীড 6440 6300
কলথী
কুলথী সাবূত 5500 2200
ছোটা 5000 4900
ছোলা 3175*
Bold 6000 5800
Bengal Gram Dal 6225 5650
ঔসত সাবুত 7600 3239
গুলাবী 5150 3600
চনা খংডিত 4900 4800
জ্বারী£স্থানীয 6500 1161
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 4770 4730
দেশী সাবুত 5500 3980
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 8400 8200
তূর দাল
তূর দাল 18500 4515
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 7000 6000
বিণ্স
স্থানীয 5000 3000
সেম সাবুত 3000 1200
মুগ 4650*
বোল্ড 9000 3689
মূংগ দাল­1 11000 8600
মধ্যম 9000 6050
স্থানীয 10255 5980
হরা সাবুত 11000 2828
হাঈব্রীড 8130 6000
মূগ দাল
মূংগ দাল 12000 8400
মটরগুটি
হরা মটর 3600 2800
মসুর
সাবুত 11500 7450
দেশী সাবুত 10500 3905
স্থানীয 7450 3950
মুসুর ডাল 3075*
Masur Dal 16000 8600
Masoor Gola 6900 6800
Masur Dal 10000 7400
Masoor Gola 7080 6770
Masur Dal 10500 8000
মৌঠ
মোঠ ডব্ল্যূ 9000 8000
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 3949 3428
তিলহন
অতসী
অলসী 4360 3850
কুসুম 3050*
কুসুম 2508 2203
কোপরা Milling:5550 Ball:5830
Ball 11700 10000
কোপরা 12200 4800
চীনে বাদাম 4030*
G20 4825 3000
গুংগরী কোশযুক্ত 9300 2019
গেজে 6589 1769
জেএল­24 6100 5900
টীএমবী­2 6190 3819
নট্টে 6069 2009
বড়া কোশ যুক্ত 6751 2200
বোল্উ করনেল 4805 3605
বোল্ড 5000 3250
মূংগফলী কা বীজ 6500 1500
স্থানীয 6609 2100
হাঈব্রীড 6769 2461
জিঙ্গেলী
কালা 7000 3961
সফেদ 6666 5488
তিল 4700*
কালা 13635 3091
তিল 12900 6150
লাল 8250 6750
সফেদ 10210 4500
নারকেল তেল
কোপরা তেল 11950 11800
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 12000 NR
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 6042 3500
সূবা (দিলসীড)
সূবা দিল সীড 7725 6755
সুরজমুখী
স্থানীয 4300 2889
সূর্যমুখী 4000 2555
হাইব্রিড 3800 3650
সুরজমুখীর বীজ 3800*
সূর্যমুখী কা বীজ 4150 3700
সরষের তেল 3100*
পীলী কালী 4550 4350
রাঈ যূ®পী® 4700 4600
লোহী কালী 4275 3500
সরসোং 5000 3250
সরসৌং কালী 5200 NR
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2600
কালা 2600 2500
পীলা 4200 2701
স্থানীয 3800 3000
সোযাবীন 6000 2500
হপ্পি সীড
হাংজ সীড 2800 1600
হাঞ্জ সীড
এরংড 4020 3670
এরংড কা বীজ 3980 NR
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 45000 5500
ছাগল
বকরী 15000 1500
ছাগলী
বকরী 10000 5000
বলদ
বুল 32000 11000
ভেঁড়া
মধ্যম ভেড় 13000 2100
মেঢক
ভেড় 18000 12000
মোষ
ভৈংস 50000 10000
ষাঁড়
বৈল 32000 7000
ফল
অনার
অনার 16000 NR
আঙ্গুর
কালা 6600 120
সফেদ 3000 1500
হরা 11000 5500
আনারস
অনন্নাস 3800 800
আপেল
অমেরিকন 4000 1875
কংডীশন 4800 4200
কল্লূ র৉যল ডেলীসিযস 7500 1400
কশ্মীর£শিমলা­2 5950 3900
গোল্ডন 5500 300
ডৈলীসিযস 7500 NR
র৉যল ডেলীসিযস 11500 4000
রেড গোল্ড 4140 1840
শিমলা 8000 4500
সেব 9500 NR
কুমড়ো
সীতাফল 3200 950
কমলালেবু
মধ্যম 2810 2600
সংতরা 7700 100
কলা
Chakkarakeli(Red) 300 150
Chakkarakeli(White) 150 80
Bhushavali(Pacha) 150 80
Karpura 180 80
Desi(Bontha) 180 80
Amruthapani 200 100
Karpura 150 130
এলক্কী বালে 4500 1000
খাংদেশ 1300 250
চম্পা 1400 1200
নন্দ্রা বালে 3800 1000
নৌটী বালে 1500 800
পকা হুআ কেলা 4400 NR
পচ্ছা বালে 1700 600
পূবন 4200 2300
পলযমথোড়ন 3000 1000
মধ্যম 2650 600
রসাকথাঈ 4600 4400
রোবস্টা 2200 600
লাল কেলা 4600 4200
সামান্য বড়া 560 550
খরবূজা
খরবূজা 7000 600
ডাব
কচ্চা নারিযল 16000 6000
তরমূজ
তরবূজ 5000 600
পেপে
পপীতা 3000 500
পেয়াবা
অমরূদ 5100 1130
বোরহন্নু
বোরেহন্নূ 1000 600
মৌসম্বী
মৌসমবী 19800 1300
সফেদা
সপোতা 4500 800
বনোত্পাদ
কাঠ
Subabul 4400 420
যূকৈলিপ্টস 510 400
তেতুল
ইমলী 9000 2800
করপুলী এ£সী পতলী 9500 8000
চপাথী 6350 5650
নন এ£সী পতলী 6500 6200
নন এ£সী ফূল 3800 3200
ফূল এ£সী 6500 5200
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 16000 1300
রীঠা
মধ্যম 6300 4800
মসলা
আদা
ফ্রৈশ অনব্লীচড 1525 1500
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 3400 2600
সূখী 27500 26500
হাঈব্রীড 6000 5800
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 63000 62500
গরব্লেড 66500 65500
মালাবার 58169 30000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 17500 8005
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 12000 6775
নারকেল
নারিযল 9500 1150
বড়া 1800 1600
মধ্যম 3400 2600
মেথির বীজ
মেথীবীজ 9500 7000
রসুন
ওসত 6050 5950
দেশী 6600 850
লহসুন 9200 2000
লঙ্কা
লাল 14000 6000
শুকনো লঙ্কা
গুন্টূর 14000 12000
তৃতীয কিস্ম 6000 4000
দ্বিতীয কিস্ম 9000 7000
প্রথম কিস্ম 11500 9500
ব্যাদগী 16000 14000
মন্কটটূ 12000 10000
রেড ট৉প 10500 9000
লাল 9400 6500
লাল নঈ 9000 7000
সূখী মির্চ 8000 7600
স্থানীয 9300 9100
সফেদ 8200 7100
হলুদ
ফিংগর 8487 1011
বল্ব 8000 5500
রাজাপুরী 10800 7200
সূখী 11500 10500
স্থানীয 8100 6733
হল্দী 6250 6250
হল্দী স্টিক 7500 6500
মেবে
কাজুবাদাম
Jambu 62000 61800
স্থানীয কচ্চা 12000 7400
কিশমিশ
কিশমিশ 18000 14000
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3800 Long staple:4100
170­সীও2 অনজিন্ড 3550 3420
অমেরিকন 4575 4200
এচ®বী® অনজিন্ড 4480 3505
এচ­4 4350 3900
এফ­1054 4496 3821
এম®সী®যূ 5 4800 3200
এমসীযূ 3900 3600
এমসীযূ­7 4152 3245
এলএচ­1556 4409 4329
এলডী­327 4699 2869
কপাস অডোনী 4517 3170
কপাস অনজিন্ড 4355 3000
কপাস জিন্ড 3500 3250
কৃষ্ণা 4100 4000
জী®সী®এচ® 4700 2509
দেশী 4462 3550
বরালক্ষ্মী জিন্ড 5425 4100
মূংগারী জিন্ড 4250 3750
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 4240 3600
পাট 2700*
জূট 3000 2800
টী®ডী® 5 4500 3000
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 10250 3400
অতরৈথস
অমরংথস 2800 1000
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 4000 800
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 3800 1900
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 2400 2000
আলু
লাল নৈনীতাল 800 600
আলূ 3100 200
এফ®এ®ক্যূ® 750 500
চিপ্স 3350 900
জ্যোতি 2000 560
জালংধর 2200 1400
দেশী 1000 400
বড়া 2800 2300
লাল 1500 670
স্থানীয 2600 300
কুমড়ো
কদ্দূ 2400 200
করেলা, উচ্ছে
করেলা 8000 400
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 11000 750
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 4000 400
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 20000 200
কালা তোরী
কালী তোরী 3000 600
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 4600 600
গ্বার
গ্বার 4000 1150
গাজর
গাজর 6000 500
চজনা
ড্রমস্টীক 5500 400
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 2000 1600
চাঊ চাঊ
চাব চাব 600 500
চাল কুমড়ো
পেঠা 2400 500
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3400 400
টপীওকা
টৈপিযোকা 2600 1000
টমাটো
টমাটর 6500 400
দেশী 2500 600
স্থানীয 4000 200
হাইব্রিড 5000 1200
ঠগরীকাঈ
থোগারীকাঈ 3600 3400
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 1000 600
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 5000 300
ধনে
ধনিযা 8000 2000
স্থানীয 13900 7800
নূল খোল
নূল খোল 2000 800
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 3500 600
পেয়াজ
ছোটা 5600 3300
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 3770 3660
তেলগী 3600 500
দ্বিতীয কিস্ম 3500 1000
নাসিক 5500 705
পূনা 4000 3400
প্যাজ 5500 500
প্রথম কিস্ম 5000 2500
বংগলৌর ­ ছোটা 1600 400
বড়া 6000 3700
বীলরী লাল 4000 2800
লাল 4550 200
স্থানীয 4500 500
সফেদ 5255 500
ফুলকপি
অফ্রীকন সরসোং 1000 800
ফূলগোভী 5500 400
স্থানীয 5200 850
বাঁধা কপি
গোভী 4000 300
বীট
বীটরূট 3500 300
বেগুন
গোল 1750 600
গোল£লম্বা 3000 550
বৈংগন 5500 300
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 11000 700
মুলো
মূলী 2300 200
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 2000 500
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 2500 400
মেথি
মেথী 5000 3750
লাউ
বোটল গৌর্ড 5400 300
লাউ
সফেদ কদ্দূ 1000 600
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6500 1800
শসা
খীরা 5500 200
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 3400 500
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 8000 800
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 2500 1800
সিম
মটর 3600 1500
সীজনর পাতা
সীজন লীবস 800 500
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 1200 400
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 3500 3000