हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
23/7/2014
       

উল্লেখ করা  : 1110
(till 21:30 45)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 2800 2400
গুড়
অচ্ছূ 3600 3200
অনকাপল্লী 3800 2000
উন্ডে 3100 2750
করীকটু 2700 2300
কালা 2800 1500
নং0 1 3180 2600
নং0 3 2570 2000
নিজামাবাদ 3310 2850
পঠারী 3400 2900
পীলা 3500 2400
মুড্ডে 4000 2700
লাল 3480 3000
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2350 1600
চিনি
এম­30 3580 3380
নারকেল
ছোটা 8000 6000
নারিযল 18000 1400
বড়া 15000 13000
ভূসা রহিত ক্ষ্তিীয শোর্ট 12000 6000
মধ্যম 14000 12000
শ্রেংণী­1 19000 9000
শ্রেণী­2 16000 4800
শ্রেণী­3 8000 7000
যেম
যাম 2000 1000
রবার
আর®এস®এস®­4 14000 13500
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
পান
স্থানীয 7000 3000
সুপারী
কেম্পূগোটূ 36899 27069
গোরাবালূ 33339 18099
চালী 31699 28459
চিপ্প্ূ 27069 21599
নঈ বৈরাযটী 30000 10300
পকা 34040 25699
ফৈক্ট্রী 17529 7099
বিলেগোটূ 26559 16009
বেট্টে 48999 48999
রাসী 63001 63001
সুপারী 27000 9000
সরাকূ 72591 53629
সিপ্পেগোট্টূ 16289 15589
সী®ক্যূ®সী®এ® 24310 7200
খাদ্য সস্য
গম 1400*
147 ঔসত 1807 1300
এচ®ডী® 1550 1550
কল্যাণ 1755 1440
দড়া 1590 1130
দেশী 1660 1425
মিল ক্বালিটী 1530 1200
মিলবর 1550 1500
মৈক্সিকন 1776 1450
রাজস্থান টুকড়ী 1800 1750
লাল 1476 1476
লোক­1 2050 1300
লোকবান 1820 1400
শরবতী 2700 1511
স্থানীয 2900 1390
সুপর ফাইন 1705 1300
সেচর নং0 1 2100 1375
সোনা 1575 1450
চাল
আঈ আর­8 2620 2200
আরতী মসূরী 4600 4400
উসনা চাবল 2800 1800
কচ্চা বাসমতী 3500 2500
কট্টাসাম্বর 2700 2400
চিবড়া 1870 1390
জযা 3200 3000
তৃতীয 2300 1900
পরমল 2100 2000
ফাইন 7500 2300
ফাইন বাসমতী 4000 3900
বাসূমতী 9200 9000
বী®পী®টী® 4400 2500
মধ্যম 4800 1650
মসূরী 3500 2400
মোটা 2560 1700
মোটা কোর্স উসনা 2000 1800
সুপর ফাইন 3900 3800
সরবতী কচ্চা 2950 1730
সামান্য 2900 1700
সোনা 4000 3100
সোনা মহিন 5200 5100
জেব 1100*
দরা 1400 1020
জোয়ার Hybrid:1500 Maldandi:1520
জ্বার সফেদ 4175 609
জ্বার হাঈব্রীড 1800 1200
লাল 2800 1700
সফেদ 3885 1200
হাঈব্রিড 1700 1100
ধান Common:1310 Grade-A:1345
Common 1540 1150
1001 1700 1030
5001 1690 1460
আঈ ® আর® 36 1540 1380
আঈ ®আর® 50 1485 1404
আঈ ®আর® 64 1580 1200
এডীটী 37 1733 1158
এডীটী 38 1315 1310
এডীটী 39 NR 1705
এমটীযূ­1001 1420 1250
এমটীযূ­1010 1500 1170
এমটীযূ­2077 1460 1310
টী®কে®এম®9 NR 1412
ধান 1900 1200
নং0 2716 1720 1440
পৈডী জ্যোতি 1720 1350
পৈডী ডপ্পা 1600 918
পৈডী মধ্যম 1900 1100
পৈডী মহীন 3056 1345
পৈডী মোটা 1600 1100
পোন্নী NR 1943
বাসুমতী 3550 3400
বী®পী®টী® 2600 900
মসূরী 1600 1500
রাইট পৌন্নী 2159 1959
সুপর পোন্নী 1645 1345
স্বর্ণ মসূরী নযা 1520 1250
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1568 1310
সম্বা মসূরী 2050 1000
সিন্না পোন্নী NR 1444
সীও® 43 1560 1385
সোনা 2420 1400
সোনা মসূরী পুরানা 1400 1300
সোনা মহসূরী 2300 1300
হংসা 1350 1225
নবানে
নবানে হাইব্রিড 2170 2140
বজরা 1250*
দেশী 1350 900
বোল্ড 1350 1230
স্থানীয 1750 1075
হাইব্রীড­2 1230 1200
হাঈব্রীড 1700 200
ভুট্টা 1310*
দেশী লাল 1717 1050
দেশী সফেদ 1250 1125
পীলা 1755 1030
ফাইন 1450 1330
মধ্যম 1310 1250
স্থানীয 1801 900
হাইব্রিড 1400 1200
হাইব্রিড£স্থানীয 1600 1050
রাগী 1500*
ফাইন 2200 1900
স্থানীয 1662 1340
সাজেঃ
সজ্জে 1440 1230
সিম
সেম£সেবী স্থানীয 2600 2500
ডাল
অড়হর 4300*
অরহর 4660 2407
অরহর দাল তূর 6500 6250
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 4400 2449
আবরে দাল
঑বরে দাল 4000 3200
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 9800 5700
উরত 4300*
উড়দ সাবুত 8000 4000
উড়দ কী দাল 6050 5870
দেশী 6900 4300
স্থানীয 6250 4400
কলথী
কুলথী সাবূত 4000 1750
ছোলা 3100*
ঔসত সাবুত 3800 1455
ক৉টা 2495 2310
গুলাবী 3400 2720
চনা খংডিত 3300 3100
ছোটা খংডিত 3380 3340
জ্বারী£স্থানীয 4500 1949
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 3740 3710
দেশী সাবুত 3690 2469
সফেদ সাবুত 3900 3800
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 5700 4800
তূর দাল
তূর দাল 8000 6375
মধ্যম 6400 5500
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 4550 3200
মধ্যম 4300 3500
বিণ্স
সেম সাবুত 5500 950
মুগ 4500*
মধ্যম 6000 5800
স্থানীয সাবুত 7005 4500
হরা সাবুত 8800 1604
মূগ দাল
মূংগ দাল 9200 7600
মটরগুটি
হরা মটর 4200 1926
মসুর
সাবুত 4400 2100
ছোটা সাবুত 5830 5200
দেশী সাবুত 4510 2125
স্থানীয 4400 2150
মসুর ডাল
Masur Dal 8200 5000
লাখ
লাক সাবূত 1900 1760
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 4539 2000
তিলহন
অতসী
অলসী 3581 3581
কোপরা Milling:5250 Ball:5500
কোপরা 15900 4500
চীনে বাদাম 4000*
G20 3875 3125
এফ®এ®কযূ® 3650 3450
এম­37 3880 3200
গুংগরী কোশযুক্ত 3375 3000
গেজে 3989 2309
জেএল­24 3500 3300
টীএমবী­2 4200 3093
বড়া কোশ যুক্ত 3800 3029
বল্লী£হব্বূ 3353 2401
বোল্উ করনেল 4530 2705
বোল্ড 3900 2510
স্থানীয 4200 1560
হাঈব্রীড 3680 3015
জিঙ্গেলী
কালা 8000 7500
সফেদ 10300 9050
তিল 4500*
কালা 16110 1300
সফেদ 12310 2070
সফেদ জৈসা 12125 11500
তোরিয়া 3020*
তোরিযা 1700 790
নারকেল তেল
কোপরা তেল 15800 14600
নীমের বীজ
নীম বীজ 2301 2286
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 7000 3755
বিনৌলা
বিনৌলা 1950 1850
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 4325 3750
সুরজমুখী
স্থানীয 3389 2019
সূর্যমুখী 3800 2800
সুরজমুখীর বীজ 3700*
সূর্যমুখী কা বীজ 3390 3380
সরষের তেল 3050*
পীলী কালী 8000 3000
লোহী কালী 3325 3000
সরসোং 3222 2500
সরসৌং কালী 4000 2850
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
পীলা 4690 2600
সোযাবীন 3340 2650
হাঞ্জ সীড
এরংড 3930 3725
এরংড কা বীজ 3995 3218
ফল
অনার
অনার 10000 1800
আঙ্গুর
কালা 4300 900
সফেদ 6300 2000
হরা 6600 5000
আনারস
অনন্নাস 5000 800
আপেল
কংডীশন 8600 7860
কশ্মীর£শিমলা­2 8500 7400
ডৈলীসিযস 8890 7500
রিচ রেড 8300 8100
শিমলা 7760 7700
সেব 17200 2000
হজরতবলী 3571 1143
আম
চৌসা 3000 2500
তোতাপরী 2500 900
দশহরী 4533 500
লংগড়া 4063 1200
সফেদা 2500 1200
কমলালেবু
সংতরা 5600 4600
কলা
এলক্কী বালে 5800 1200
খাংদেশ 1400 300
চম্পা 1800 1550
নন্দ্রা বালে 5550 1200
নৌটী বালে 1600 1000
পকা হুআ কেলা 4200 900
পচ্ছা বালে 2100 600
পূবন 6000 2500
পলযমথোড়ন 2800 1500
মধ্যম 2700 1250
রোবস্টা 3000 1100
লাল কেলা 3700 3500
কাঁঠাল
কঠহল 1000 640
খরবূজা
খরবূজা 3000 700
ডাব
কচ্চা নারিযল 11000 5000
তরমূজ
তরবূজ 1667 400
পেপে
পপীতা 2600 525
পেয়াবা
অমরূদ 5000 1250
মৌসম্বী
মৌসমবী 6000 500
সফেদা
সপোতা 2950 900
বনোত্পাদ
কাঠ
যূকৈলিপ্টস 400 380
তেতুল
ইমলী 9000 2400
নন এ£সী পতলী 8000 4200
নন এ£সী ফূল 4500 3000
ফূল এ£সী 6000 5600
বীজযুক্ত প্রথম কিস্ম 2500 1500
মসলা
আদা
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 6000 6000
সূখী 32000 28000
কাজূ
জম্বূ 52000 51800
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 74000 72000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 10505 8000
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 19500 8250
নারকেল
নারিযল 6500 2600
মধ্যম 10000 9900
মেথির বীজ
মেথীবীজ 5500 3605
রসুন
দেশী 2900 2800
লহসুন 10000 400
লঙ্কা
ড্রাঈ সূপ 8280 4410
লাল 8200 7800
শুকনো লঙ্কা
গুন্টূর 7800 7500
তৃতীয কিস্ম 3500 2500
তালূ 4000 1500
দ্বিতীয কিস্ম 5800 3500
প্রথম কিস্ম 9000 6000
ব্যাদগী 18000 9000
রেড ট৉প 9900 8500
লাল 5900 4700
লাল নঈ 8000 6600
স্থানীয 2870 2870
সফেদ 4600 2200
হাইব্রীড 6000 5800
হলুদ
ফিংগর 8250 3945
বল্ব 6829 3737
স্থানীয 4600 4200
হল্দী 5600 4700
হল্দী স্টিক 9800 5800
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 7500 6500
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3700 Long staple:4000
এচ­4 4000 4000
এন­44 4000 3800
এম®সী®যূ 5 5100 3700
কপাস অডোনী 5430 4200
কপাস অনজিন্ড 5130 3000
কপাস জিন্ড 4000 3900
জী®সী®এচ® 5100 4990
ডীসীএচ­32 অনজিন্ড 6300 5800
দেশী 4100 3900
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 5370 3310
পাট 2300*
জূট 2882 2800
টী®ডী® 5 2825 2250
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 4375 700
অতরৈথস
অমরংথস 3000 1500
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 4000 400
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 3200 2800
আলু
আলূ 3600 1000
চন্দ্রমুখী 1700 1600
চিপ্স 2400 2000
জ্যোতি 3400 700
জালংধর 1600 1200
দেশী 1780 1000
লাল 1850 1600
স্থানীয 2500 1000
কুমড়ো
কদ্দূ 2500 300
করেলা, উচ্ছে
করেলা 4800 200
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 15000 1000
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 5700 225
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 7000 500
কালা তোরী
কালী তোরী 3500 800
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 2800 1000
গ্বার
গ্বার 5247 1400
গাজর
গাজর 6200 1000
চজনা
ড্রমস্টীক 6000 300
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 4000 2800
চাল কুমড়ো
পেঠা 2000 250
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3200 800
টপীওকা
টৈপিযোকা 3000 1400
টমাটো
টমাটর 8000 1000
দেশী 4800 1250
স্থানীয 6225 500
হাইব্রিড 7200 2000
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 2500 1400
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 3600 200
ধনে
ধনিযা 11000 3000
স্থানীয 10050 7500
নূল খোল
নূল খোল 3400 1200
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 3500 2000
পেয়াজ
ছোটা 3800 2800
তেলগী 2300 800
দ্বিতীয কিস্ম 900 700
নাসিক 3000 1400
পূনা 2600 900
প্যাজ 4000 550
প্রথম কিস্ম 2200 1800
পূসা­লাল 2400 700
বংগলৌর ­ ছোটা 1800 1400
বড়া 3900 2450
বীলরী লাল 2900 1600
বেল্লারী 2600 2400
মধ্যম 2400 800
লাল 2400 200
স্থানীয 2200 670
সফেদ 2500 900
ফুলকপি
ফূলগোভী 7000 300
স্থানীয 2500 1500
বাঁধা কপি
গোভী 3000 300
বীট
বীটরূট 4000 875
বেগুন
গোল 956 580
গোল£লম্বা 2825 520
বৈংগন 4400 300
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 9000 2000
মুলো
মূলী 3500 300
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 2000 300
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1300 400
মেথি
মেথী 4010 4000
লাউ
বোটল গৌর্ড 3000 300
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6400 2600
শসা
খীরা 3500 233
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 7000 6000
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 5000 1000
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 2600 2300
সিম
মটর 4400 1500
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 1800 1400
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 4000 2400