हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
17/11/2017
       

উল্লেখ করা  : 1626
(till 22:43 21)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
ঘী
Ghee 28000 28000
ডালডা
ডালডা 6950 6650
নারকেল তেল
কোপরা তেল 18000 15300
সরসের তেল
Mustard Oil 11500 6000
গুড়
অচ্ছূ 4500 3000
অনকাপল্লী 3920 2900
উন্ডে 3400 2800
করীকটু 3400 3000
কালা 3825 2250
খণ্ডসারী 3800 2990
দিসারা 2750 2590
নং0 1 3700 2850
নং0 2 3025 2610
নং0 3 2890 1500
নিজামাবাদ 4010 2840
পঠারী 4050 2450
পীলা 3940 2200
মুড্ডে 5000 3100
লাল 3880 2100
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2500 1700
চিনি
এম­30 4300 4150
চীনী 4500 3450
শক্কর 4100 3900
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2700 2000
যেম
যাম 1600 1000
রবার
আর®এস®এস®­4 14500 12200
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 11000 6000
পান
স্থানীয 18000 14000
সুপারী
কচ্চা 23250 23250
কেম্পূগোটূ 21419 14291
কোলে 16500 9899
গোরাবালূ 21600 13379
চালী 23088 18566
চিপ্প্ূ 17839 11089
টটীবেট্টী 29619 18509
নঈ বৈরাযটী 25500 13500
পকা 22639 15245
ফৈক্ট্রী 14572 4509
বিলেগোটূ 19226 15099
বেট্টে 23000 21000
রাসী 34297 20169
লাল 19000 18500
সুপারী 29000 16000
সফেদ 20000 19500
সরাকূ 50799 38989
সী®ক্যূ®সী®এ® 18996 8500
খাদ্য সস্য
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 4200 1600
গম 1625*
Hybrid 1680 1630
Sonalika 1760 1600
147 ঔসত 1835 1420
1482 1725 1600
কল্যাণ 2250 1630
দড়া 1750 1120
দেশী 2400 1700
পী®আঈ ®এস®এস®আঈ 1900 1470
পী®বী®ডব্ল্যূ 343 1625 1550
বংসী 4500 3500
মধ্যম 1650 1050
মহারাষ্ট্র 2189 2200 1350
মিল ক্বালিটী 1770 1490
মিলবর 1600 1575
মৈক্সিকন 1913 1600
রাজস্থান টুকড়ী 2005 1455
লাল 2500 1768
লোক­1 2045 1645
লোকবান 1936 1023
লোকবান গুজরাত 1755 1565
শরবতী 4200 1595
স্থানীয 3000 1500
সুপর ফাইন 3000 2600
সফেদ 2200 1332
সোনা 2600 1800
চাল
1009 কার 5000 2500
আঈ আর­8 3700 3600
উসনা চাবল 2750 2570
এচ®বাঈ বী® 2600 2500
এপী কচ্চা চাবল সোনা পোন্নী 3300 3100
কচ্চা বাসমতী 2385 2310
চিবড়া 2600 1200
জযা 3500 3200
তৃতীয 2800 1540
পূসা বাসমতী কচ্চা নযা 5200 5200
ফাইন 6000 2460
ফাইন বাসমতী 8600 8400
বী®পী®টী® 4700 3400
মটা উসনা 4600 4500
মধ্যম 4550 2200
মসূরী 3000 2400
মোটা 4400 2070
মোটা কোর্স উসনা 2400 2100
রতনাচুড়ী 7185­749 3250 2700
সন্না ভট্টা 2600 2200
সুপর ফাইন 6500 3000
সামান্য 6000 1800
সী®আর® 1009 মোটা উবলা হুআ 5100 3400
সোনা 5200 4700
সোনা উসনা 3200 2600
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2900 2700
সোনা মহিন 4100 3050
জেব 1325*
দরা 1750 1250
দেশী 1442 1358
স্থানীয 1600 1550
জোয়ার Hybrid:1700 Maldandi:1725
জ্বার পীলী 2000 1500
জ্বার সফেদ 3150 950
জ্বার হাঈব্রীড 1951 556
লাল 1701 1276
হাঈব্রিড 1070 1000
ধান Common:1550 Grade-A:1590
Common 1550 1550
1121 2750 2580
Sugandha 2250 2100
Basmati 1509 2650 2250
Sugandha 2450 2350
SuperFine(Basmati) 3060 2900
Common 1550 1210
1121 2950 2850
Basmati 1509 2600 2500
Sugandha 2410 2310
SuperFine(Basmati) 1900 1750
Common 3125 1580
1121 3271 2650
Sugandha 2310 2070
Basmati 1509 2510 2280
Common 1590 1200
1121 3275 3080
Fine 1930 1700
D.B. 3000 2900
1121 3400 2900
D.B. 2950 2500
1121 3250 3050
Common 1550 1300
1121 3345 2800
Common 1580 1550
1121 3091 2600
Common 1550 1300
Sugandha 2200 1840
Common 1555 1545
Sugandha 2300 2000
Basmati 1509 2650 2470
Common 1590 1250
1121 3050 2900
Common 1560 1540
Sugandha 2350 2250
Fine 2080 2000
Common 1590 1240
1121 3211 2950
Sugandha 2050 1611
1121 3151 2651
Common 1650 1125
Fine 1510 1490
Common 1560 1540
SuperFine(Basmati) 1850 1680
Fine 2400 2000
D.B. 2940 2891
1121 3890 3100
Common 1700 1200
D.B. 2731 2721
1121 3725 2500
Common 1650 1250
Fine 1600 1500
Common 1578 1251
Sarvati 2000 1525
Common 1550 1300
1121 2600 2500
Basmati 1509 2200 2200
Common 1555 1550
Sarvati 1820 1780
Common 1400 1125
Fine 1580 1560
Common 1590 1525
Fine 2020 1980
Common 1570 1450
Fine 1590 1470
Common 1550 1140
Sugandha 2260 2050
SuperFine(Basmati) 2450 2350
1121 2700 2400
1001 1700 1056
আঈ ® আর® 36 1595 1480
আঈ ® আর® 64 1590 1590
আঈ ®আর® 50 1308 929
আঈ ®আর® 64 1668 1101
এ® পুন্নী 2190 1630
এএসটী 16 2050 1500
এডীটী 36 1700 1400
এডীটী 37 1987 1393
এডীটী 39 1731 1217
এডীটী 43 2100 1188
এমটীযূ­1001 1510 1450
এমটীযূ­1008 1590 1580
এমটীযূ­1010 1760 1370
এমটীযূ­2077 1500 1480
জযা 1550 1200
জী®আর® 11 1465 1335
ধান 3861 NR
নং0 2716 1560 1550
পৈডী ডপ্পা 1650 1400
পৈডী মধ্যম 2400 1100
পৈডী মহীন 2850 1400
পৈডী মোটা 2950 1125
পোন্নী 2700 1600
ব্হাঈট কার 1572 1572
বাসুমতী 3475 1700
বিজযা মসূরী 1770 1500
বী®টী® 4051 3800
বী®পী®টী® 2550 1451
মসূরী 2100 1440
মোগুলূকুলূ ন্যূ 1550 1510
রতনা 1835 1800
রাইট পৌন্নী 1679 1679
রাজাহম্সা 1428 1280
সুপর পোন্নী 1800 1412
স্বর্ণ মসূরী নযা 1590 1450
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1700 1430
সম্বা মসূরী 2451 1409
সীও® 43 1628 1520
সোনা 2720 1069
সোনা মসূরী পুরানা 1600 1400
সোনা মহসূরী 2182 1479
হংসা 2010 1241
নবানে
নবানে হাইব্রিড 1851 1179
বজরা 1425*
ছোটা 1530 1450
দেশী 1700 875
পীসীবী­138 1000 970
বোল্ড 1470 875
স্থানীয 1354 1000
হাঈব্রীড 2100 680
ভুট্টা 1425*
দেশী লাল 1700 750
দেশী সফেদ 1775 1205
পীলা 2200 609
ফাইন 1500 1400
ব্হাইট সফেদ 1520 1070
মধ্যম 1460 1400
লাল 1525 1225
স্থানীয 1540 756
স্বীট কার্ন বিস্কিট কে লিএ 2440 2269
হাইব্রিড 1565 930
হাইব্রিড পীলী কৈটল ফীড 1700 1395
হাইব্রিড লাল কৈটল ফীড 1600 1400
হাইব্রিড£স্থানীয 1900 900
রাগী 1900*
ফাইন 3400 3100
লাল 3000 2570
স্থানীয 2595 1910
সুজী
সোজী 2700 2310
সাজেঃ
সজ্জে 1145 931
হাইব্রীড কুম্বু
Hybrid Cumbu 1600 1500
ডাল
অড়হর 5450*
Local 3830 3561
777 New Vasad Imp 3689 3569
Small (Whole) 3800 3450
Local 3759 3759
777 New Vasad Imp 3500 3200
Local 3051 2500
Small (Whole) 6300 6220
Local 4800 3800
অরহর 6375 2508
অরহর দাল তূর 7600 2800
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 5800 1888
আবরে দাল
঑বরে দাল 9100 8500
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 9300 1700
উরত 5400*
উড়দ সাবুত 8000 1300
উড়দ কী দাল 8600 5500
দেশী 5000 2100
স্থানীয 5000 2161
হাঈব্রীড 5400 5350
কলথী
কুলথী সাবূত 6325 3000
ছোলা 4000*
Bold 7000 6800
999 6350 6200
Bengal Gram Dal 8250 8200
999 4250 4200
ঔসত সাবুত 8500 2500
ক৉টা 3800 3500
কাবুল ছোটা 3800 3800
গুলাবী 7000 4650
চনা খংডিত 4320 3600
জ্বারী£স্থানীয 6200 3281
দেশী সাবুত 9600 1200
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 5000 4800
তূর দাল
অন্য 6000 5550
তূর দাল 11000 5180
বাংলা চানা ডাল
অন্য 4200 3901
অন্য 8000 3110
চনা দাল 8250 6250
বিণ্স
সেম সাবুত 3385 1700
মুগ 5575*
বোল্ড 6800 6500
মূংগ দাল­1 8800 7000
স্থানীয 5575 2050
স্থানীয সাবুত 5325 4400
হরা সাবুত 8000 2500
হাঈব্রীড 5575 5550
মূগ দাল
মূংগ দাল 8000 5200
মটরগুটি
সফেদ ফৌজী 2800 2500
হরা মটর 5700 930
মসুর ডাল
মসূর গোলা 2680 1076
মসূরী দাল 7050 4650
মুসুর ডাল 3950*
Masoor Gola 4700 4550
Masur Dal 5000 4650
Kala Masoor New 3625 2605
Masur Dal 9000 8600
Kala Masoor New 3100 3000
Masoor Gola 4350 2800
Masur Dal 8200 5500
Kala Masoor New 3650 3000
Masur Dal 9500 7800
Masoor Gola 4110 4090
Masur Dal 4000 3900
Masoor Gola 4450 4000
Kala Masoor New 4600 2790
Masoor Gola 5150 3050
Kala Masoor New 5150 3200
Masoor Gola 4650 3950
Kala Masoor New 4500 4400
Masoor Gola 2900 2900
Kala Masoor New 2900 2850
Masur Dal 5000 4400
Masoor Gola 4150 4000
Kala Masoor New 7300 7200
মৌঠ দাল
Moath (W) 4355 2500
মোঠ দাল 6600 5800
লাখ
লাক সাবূত 1725 1400
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 7800 1465
তিলহন
অতসী
অলসী 4500 3860
কুসুম 3700*
কুসুম 3402 3150
কোপরা Milling:6500 Ball:6785
Ball 12000 11800
কোপরা 12000 4070
চীনে বাদাম 4450*
G20 4500 2750
গুংগরী কোশযুক্ত 8000 2765
গেজে 4679 1409
জেএল­24 4450 3800
টীএমবী­2 4639 2198
ডীএমবী­7 4700 3900
নট্টে 7500 1861
বড়া কোশ যুক্ত 4689 2000
বল্লী£হব্বূ 4500 1569
বোল্উ করনেল 4066 3110
বোল্ড 4250 2750
মূংগফলী কা বীজ 4205 3125
স্থানীয 4744 2211
হাঈব্রীড 5000 2096
তারামীরা
Taramira 3935 3935
তিল 5300*
কালা 7885 3500
তিল 9955 6500
লাল 8855 1650
সফেদ 10250 1044
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 8800 3500
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 4583 3000
সূবা (দিলসীড)
সূবা দিল সীড 4525 4205
সুরজমুখী
স্থানীয 3575 1969
সূর্যমুখী 3800 1669
হাইব্রিড 3800 2209
সুরজমুখীর বীজ 4100*
সূর্যমুখী কা বীজ 3800 3400
সরষের তেল 3700*
পীলী কালী 3850 3260
রাঈ যূ®পী® 3650 3550
লোহী কালী 4000 3200
সরসোং 4250 1875
সরসৌং কালী 4025 3250
সোয়াবীন Black:3050 Yellow:2775
পীলা 3050 1600
স্থানীয 3050 2250
সোযাবীন 4200 2000
হাঞ্জ সীড
এরংড 4305 3759
এরংড কা বীজ 4255 2026
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 48000 5500
ছাগল
বকরী 6000 1300
বলদ
বুল 25300 8700
মোষ
ভৈংস 60000 30000
শুকুর
Pigs 5200 2800
ষাঁড়
বৈল 47000 14000
ফল
অনার
অনার 10000 1200
আঙ্গুর
কালা 13000 1429
হরা 12000 4000
আনারস
অনন্নাস 19250 400
আপেল
কশ্মীর£শিমলা­2 8600 3800
গোল্ডন 6000 2500
ডৈলীসিযস 8500 1250
র৉যল ডেলীসিযস 8000 1750
শিমলা 9000 5800
সেব 11500 1000
কুমড়ো
সীতাফল 1000 400
কমলালেবু
নাগপুরী 6500 6000
সংতরা 4000 833
কলা
Karpura 250 100
Bhushavali(Pacha) 280 100
Chakkarakeli(White) 300 100
Amruthapani 300 100
Desi(Bontha) 300 100
Chakkarakeli(Red) 400 200
Desi(Bontha) 1370 650
Karpura 12000 10000
খাংদেশ 1700 275
চম্পা 1650 1550
নন্দ্রা বালে 7500 2800
পকা হুআ কেলা 5800 400
পচ্ছা বালে 2300 1800
পূবন 7000 1250
পলযমথোড়ন 4500 1500
মধ্যম 3500 480
রসাকথাঈ 6300 5400
রোবস্টা 2600 1000
লাল কেলা 5900 3500
খরবূজা
খরবূজা 5625 1000
ডাব
কচ্চা নারিযল 16000 6000
তরমূজ
তরবূজ 3000 200
নাশপতী
Pears 2625 2250
পেপে
পপীতা 3050 600
পেয়াবা
অমরূদ 3500 400
অমরূদ সরদার 1100 1000
মৌসম্বী
মৌসমবী 30000 500
লেবু
Lime 4400 1800
সফেদা
সপোতা 4000 571
বনোত্পাদ
কাঠ
Subabul 4400 375
যূকৈলিপ্টস 540 400
জ্বলানী কাঠ
জলাঊ লকড়ী 410 180
তেতুল
ইমলী 14000 1900
করপুলী এ£সী পতলী 10700 10700
চপাথী 5500 3800
নন এ£সী পতলী 9800 9800
নন এ£সী ফূল 6000 5300
ফূল এ£সী 7400 7400
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 2000 1500
মসলা
আদা
বড়া£মোটা 2800 1200
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 3200 2800
সূখী 13100 11000
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 43000 41000
গরব্লেড 42000 41000
মালাবার 36109 36109
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 18740 5925
জোৱান
Ajwan 6747 2625
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 9000 2500
বদামী স্টীম 4660 2751
নারকেল
Grade-I 16000 15000
Grade-III 19995 10000
Grade-I 21000 8000
নারিযল 17000 1200
বড়া 20000 3200
মধ্যম 15000 1000
মেথির বীজ
বেস্ট 1875 1600
মেথীবীজ 5500 2000
মোরি
Soanf 13625 4740
রসুন
ওসত 3550 1000
চাইনা 5700 5200
দেশী 3750 500
যূ®পী® 2400 1500
লহসুন 6000 1250
লঙ্কা
লাল 9000 3000
শুকনো লঙ্কা
গুন্টূর 6000 5300
তালূ 2400 1500
দ্বিতীয কিস্ম 8400 1400
প্রথম কিস্ম 10200 2000
ব্যাদগী 16000 12000
মন্কটটূ 9000 7500
রেড ট৉প 13000 4000
লাল 11000 1700
লাল নঈ 12200 3100
সূখী মির্চ 36000 12000
সফেদ 5000 1300
হলুদ
ফিংগর 10000 1933
বল্ব 9000 4105
রাজাপুরী 8800 6200
সূখী 9300 8750
স্থানীয 8000 7900
মেবে
কাজুবাদাম
Jambu 89500 89000
স্থানীয কচ্চা 14000 12000
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:4020 Long staple:4320
Narma BT Cotton 4725 4210
RCH-2 4525 4450
Narma BT Cotton 4100 4030
170­সী2 জিন্ড 4220 4100
170­সীও2 অনজিন্ড 4430 3696
অমেরিকন 4818 3150
ঈরা অনজিন্ড 4320 4320
এচ®বী® অনজিন্ড 4550 4410
এচ­4 4935 3211
এচ­4 এ 27 মিমী ফাইন 4325 4225
এফ­1054 4450 3500
এম®সী®যূ 5 5000 3500
এমসীযূ 4500 3700
এল®আর®এ® 4605 4500
এলএচ­1556 4859 1200
এলডী­327 4319 2229
কপাস অডোনী 4686 3009
কপাস অনজিন্ড 4609 2079
জী®সী®এচ® 6200 3801
দেশী 6200 4000
বরালক্ষ্মী জিন্ড 5971 4700
মূংগারী অনজিন্ড 4325 4325
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 4675 4250
সীও­2 অনজিন্ড 4020 4020
পাট 3500*
টী®ডী® 5 3800 2500
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 11500 5000
অতরৈথস
অমরংথস 11000 1600
আলু
লাল নৈনীতাল 800 600
আলূ 3000 NR
এফ®এ®ক্যূ® 660 200
কুফরী গিরীরাজ 300 200
চন্দ্রমুখী 270 220
চিপ্স 2500 2000
জ্যোতি 800 540
জালংধর 2850 300
দেশী 1500 100
বড়া 2650 2400
লাল 950 200
স্থানীয 2400 180
এলিফেণ্ট যমৈ
Elephant Yam (Suran) 4000 950
কুমড়ো
কদ্দূ 3500 250
করেলা, উচ্ছে
করেলা 6500 750
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 6600 950
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 5800 440
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 11000 58
কালা তোরী
কালী তোরী 5000 850
কোলাকৈসিযা
Colacasia 5200 800
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 5000 1000
গ্বার
গ্বার 3555 1200
গাজর
গাজর 10500 600
ঘিযা তরোঈ
Sponge gourd 1440 1030
চজনা
ড্রমস্টীক 10000 1100
চাঊ চাঊ
চাব চাব 1000 400
চাল কুমড়ো
পেঠা 4000 800
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 4700 1000
টপীওকা
টৈপিযোকা 2300 700
টমাটো
টমাটর 6500 600
দেশী 5000 300
স্থানীয 4500 1000
হাইব্রিড 6100 150
টিণ্ডা
Round gourd 900 700
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 1528 1328
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 6500 650
ধনে
ধনিযা 5000 1000
স্থানীয 5500 4712
নূল খোল
নূল খোল 3500 1666
পটোল
Pointed gourd (Parval) 3400 600
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 3500 3000
পেয়াজ
ছোটা 9700 9500
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 4150 4000
তেলগী 4150 500
দ্বিতীয কিস্ম 2600 1200
নাসিক 4200 1800
পূনা 4200 2000
প্যাজ 5000 500
প্রথম কিস্ম 4000 1600
পূসা­লাল 3900 600
পোলে 3652 700
বড়া 5000 3500
মধ্যম 4000 2000
লাল 4025 100
স্থানীয 16667 500
সফেদ 4000 620
ফুলকপি
অফ্রীকন সরসোং 1560 400
ফূলগোভী 8000 82
স্থানীয 2600 410
বাঁধা কপি
গোভী 7500 200
বীট
বীটরূট 6000 800
বেগুন
অরকাসিলা মট্টীগুলা 1400 300
গোল 8000 400
গোল£লম্বা 5200 450
বৈংগন 5100 230
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 7800 1800
মুলো
মূলী 2025 160
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 3500 250
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 4000 1000
মেথি
মেথী 2500 500
লাউ
বোটল গৌর্ড 4800 300
লাউ
সফেদ কদ্দূ 1600 1400
লেবু
Lemon 4500 900
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6900 1000
শসা
খীরা 5000 80
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 1800 400
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 10000 1500
সিম
মটর 7000 1500
সীজনর পাতা
সীজন লীবস 1250 750
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 4500 4000