हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Latest Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
27/11/2015
       

উল্লেখ করা  : 1448
(till 8:00 PM)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 2400 1800
গুড়
অচ্ছূ 3200 2200
উন্ডে 3100 1800
করীকটু 2900 2100
কালা 3400 2560
দিসারা 3300 3200
নং0 3 2500 1500
নিজামাবাদ 2720 1900
পঠারী 3180 2700
পীলা 3500 2300
মুড্ডে 5000 2000
লাল 3500 2275
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2600 1800
চিনি
চীনী 3600 2560
মহিন 3000 2800
শক্কর 2950 2800
ডালডা
ডালডা 8500 5660
নারকেল
নারিযল 21000 5000
বড়া 9820 8500
ভূসা রহিত ক্ষ্তিীয শোর্ট 10000 6000
মধ্যম 13200 7000
শ্রেংণী­1 20000 6000
শ্রেণী­2 14500 3000
ভাঙা চাল
চিবড়া 800 800
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2600 1850
যেম
যাম 2400 800
রবার
আর®এস®এস®­4 10600 10200
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 11165 6855
পান
স্থানীয 6000 5200
সুপারী
এপী 28919 28509
কচ্চা 1500 1200
কেম্পূগোটূ 28509 11521
কোলে 18199 1009
গোরাবালূ 22799 10209
চালী 26969 20000
চিপ্প্ূ 21269 15009
টটীবেট্টী 27099 23569
নঈ বৈরাযটী 30000 12000
পকা 27031 20080
ফৈক্ট্রী 12615 3509
বিলেগোটূ 22833 15121
বেট্টে 26609 22619
রাসী 28500 13609
সুপারী 27500 16000
সরাকূ 54027 35609
সিপ্পেগোট্টূ 12069 12069
সী®ক্যূ®সী®এ® 23000 8000
খাদ্য সস্য
গম 1450*
Sonalika 1800 1450
147 উত্তম 1530 1480
147 ঔসত 1800 1400
1482 1900 1750
এম®পী® শরবতী 2020 1560
কল্যাণ 2800 1440
দড়া 1700 1410
দেশী 2900 1506
পী®আঈ ®এস®এস®আঈ 2350 1950
পী®বী®ডব্ল্যূ 343 1660 1640
ফর্মী 1750 1400
মধ্যম 1900 1600
মধ্যম ফাইন 2400 2200
মহারাষ্ট্র 2189 2892 1520
মিলবর 1550 1500
রাজস্থান টুকড়ী 2125 1385
লাল 2600 2200
লোক­1 2700 1422
লোকবান 2255 1200
লোকবান গুজরাত 1885 1545
শরবতী 3700 2175
স্থানীয 3200 1425
সফেদ 2267 1451
সেচর নং0 1 2505 1505
সোনা 1550 1450
চাল
1009 কার 3881 3075
আঈ আর­8 3200 2250
এ®পী® কচ্চা চাবল 5293 3200 2400
এচ®বাঈ বী® 2600 1890
এপী কচ্চা চাবল সিলকী চাবল 2600 2400
কচ্চা বাসমতী 3500 2400
কট্টাসাম্বর 2750 2400
চিবড়া 3800 1300
জযা 5200 3150
তৃতীয 2200 1950
পুট্টা ভট্টা সফেদ চাবল 2500 2000
পরমল 1800 1800
পরিমল নযা 2900 2700
ফাইন 5500 1980
বাসমতী পৈডী 6000 1900
বী®পী®টী® 4400 3400
মটা উসনা 3400 3000
মধ্যম 4800 1656
মসূরী 2800 1850
মোটা 4000 1750
রতনাচুড়ী 7185­749 2600 2400
সুপর ফাইন 14000 3000
সরবতী কচ্চা 2950 2560
সামান্য 3200 1400
সী®আর® 1009 মোটা উবলা হুআ 4500 2800
সোনা 3600 2200
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2300 1700
সোনা মহিন 4300 4200
জেব 1150*
দরা 1560 1380
দেশী 1330 1140
জোয়ার Hybrid:1570 Maldandi:1590
জ্বার সফেদ 3500 1130
জ্বার হাঈব্রীড 1570 1235
লাল 2141 1625
স্থানীয 1500 1300
সফেদ 1620 1580
হাঈব্রিড 1920 1610
ধান Common:1410 Grade-A:1450
Common 1410 1015
Sugandha 2050 1950
Basmati 1509 2150 2050
SuperFine(Basmati) 2750 2650
1121 2850 1800
D.B. 2260 1640
1121 2800 2100
Common 1410 1250
Basmati 1509 1650 1550
1121 2700 2500
Fine 1210 1190
Common 1142 1120
Basmati 1509 1600 1600
1121 2050 1950
Common 1500 1300
Fine 1950 1190
Common 1142 1122
Fine 1200 1180
Common 1420 1410
1121 2900 1875
Common 1410 1280
1121 2650 2600
Common 1410 950
Fine 1190 1170
Common 1050 1000
Fine 1545 1525
Common 1075 1025
1001 2200 1000
5001 1450 1360
আঈ ® আর® 36 1450 985
আঈ ® আর® 64 1366 1330
আঈ ®আর® 64 1550 1116
এ® পুন্নী 2050 1199
এএসটী 16 1750 1105
এডীটী 36 1600 1400
এডীটী 37 1569 1000
এডীটী 39 1667 1295
এডীটী 42 1547 1292
এডীটী 43 1750 1300
এম®এম®টী® 1500 1500
এমটীযূ­1001 1565 1170
এমটীযূ­1010 1650 1160
এমটীযূ­2077 1380 1360
কল্চর 1710 1480
জযা 1250 1250
জী®আর® 11 1560 1290
টী®কে®এম®9 1535 1535
ধান 2901 1100
নং0 2716 1675 1450
পৈডী জ্যোতি 1410 1410
পৈডী ডপ্পা 2000 1430
পৈডী মধ্যম 1650 900
পৈডী মহীন 1850 1050
পৈডী মোটা 1500 965
পোন্নী 2301 1500
বাসুমতী 3128 1475
বিজযা মসূরী 1800 1800
বী®পী®টী® 2630 1100
মসূরী 1700 1100
মোগুলূকুলূ ন্যূ 1500 1460
রাজাহম্সা 1596 1406
রাসী 1560 1250
লাল 1600 1500
সুপর পোন্নী 2200 1307
স্বর্ণ মসূরী নযা 1460 1040
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1410 1100
সম্বা মসূরী 2091 1240
সিন্না পোন্নী 1635 1635
সীও® 43 1820 1066
সোনা 2400 1450
সোনা মসূরী পুরানা 1450 1350
সোনা মহসূরী 2399 1409
হংসা 2105 1130
নবানে
নবানে হাইব্রিড 2458 1122
বজরা 1275*
দেশী 1510 1110
বোল্ড 1450 1350
স্থানীয 1650 1250
হাঈব্রীড 2400 1150
ভুট্টা 1325*
এচ®বাঈ®বী® 1420 1390
দেশী লাল 1650 1250
দেশী সফেদ 1625 1340
পীলা 1672 1100
ফাইন 1450 1325
ব্হাইট সফেদ 1625 1300
মধ্যম 1000 400
স্থানীয 1650 800
হাইব্রিড 1600 1320
হাইব্রিড পীলী কৈটল ফীড 1600 1000
হাইব্রিড£স্থানীয 1600 1200
রাগী 1650*
ফাইন 2200 1900
লাল 1653 1653
স্থানীয 1900 1400
হাইব্রিড 1320 1320
সুজী
সোজী 6100 2060
সিম
সেম£সেবী স্থানীয 2450 2300
ডাল
অড়হর 4425*
777 New Vasad Imp 11549 7251
Medium 15000 13000
অরহর 11607 4500
অরহর দাল তূর 18500 8501
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 4850 3800
আবরে
঑বরে দাল 5800 3800
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 19000 15000
উরত 4425*
Urid Gola Deer Double 4600 4325
উড়দ সাবুত 16300 950
উড়দ কী দাল 14000 9400
দেশী 15500 6955
স্থানীয 13500 6500
হাঈব্রীড 4650 4625
কলথী
কুলথী সাবূত 3300 2200
ছোটা 5270 5170
ছোলা 3175*
Bold 6300 6100
Bengal Gram Dal 7000 6020
ঔসত সাবুত 8500 3500
ক৉টা 4465 4300
গুলাবী 4900 3300
চনা খংডিত 5000 4600
জ্বারী£স্থানীয 5000 3339
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 5230 5200
দেশী সাবুত 5890 4000
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 8600 8000
তূর দাল
তূর দাল 17500 5815
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 7000 5600
বিণ্স
সেম সাবুত 8000 2800
মুগ 4650*
বোল্ড 9700 9500
মূংগ দাল­1 13500 9500
মধ্যম 8500 6150
স্থানীয 11225 3869
স্থানীয সাবুত 6500 6100
হরা সাবুত 10500 2828
হাঈব্রীড 10065 6100
মূগ দাল
মূংগ দাল 11000 10300
মটরগুটি
হরা মটর 6000 3150
মসুর
সাবুত 11500 10300
দেশী সাবুত 11000 3375
স্থানীয 11800 3741
মুসুর ডাল 3075*
Masur Dal 11600 7500
Masoor Gola 7740 7700
Masur Dal 11000 10000
Masoor Gola 7045 7000
Masur Dal 10500 5990
Masoor Gola 7100 4100
Masur Dal 9800 8600
মৌঠ দাল
Moath (W) 8530 5245
তিলহন
অতসী
অলসী 4590 3950
কুসুম 3050*
কুসুম 4000 2326
কোপরা Milling:5550 Ball:5830
কোপরা 15000 4400
চীনে বাদাম 4030*
G20 4500 3450
গুংগরী কোশযুক্ত 7500 2000
গেজে 5552 2020
টীএমবী­2 5157 2100
ডীএমবী­7 5140 4100
নট্টে 5555 1610
বড়া কোশ যুক্ত 5379 1649
বল্লী£হব্বূ 4091 2869
বোল্ড 4955 3500
মূংগফলী কা বীজ 6124 1000
স্থানীয 5310 2100
হাঈব্রীড 5202 2269
জিঙ্গেলী
কালা 15165 3690
তিল 9255 5750
লাল 9180 7325
সফেদ 10750 5100
নারকেল তেল
কোপরা তেল 11900 11500
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 14000 4250
সূবা (দিলসীড)
সূবা দিল সীড 8500 8500
সুরজমুখী
স্থানীয 4380 2568
সূর্যমুখী 5100 3350
হাইব্রিড 4239 2810
সুরজমুখীর বীজ 3800*
সূর্যমুখী কা বীজ 4000 3800
সরষের তেল 3100*
পীলী কালী 4850 4600
বড়ী 100 কি®গ্রা® 4050 4010
রাঈ যূ®পী® 4625 4575
লোহী কালী 4400 3700
সরসোং 4635 3900
সরসৌং কালী 5410 3100
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2600
পীলা 4300 2251
স্থানীয 3600 3300
সোযাবীন 3812 2100
হাঞ্জ সীড
এরংড 3870 3505
এরংড কা বীজ 4100 1500
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 50000 5500
ছাগল
বকরী 6000 1300
বলদ
বুল 36000 16000
ভেঁড়া
মধ্যম ভেড় 4500 2500
মোষ
ভৈংস 60000 10000
ষাঁড়
বৈল 25000 7000
ফল
অনার
অনার 12000 60
আঙ্গুর
কালা 12000 100
হরা 13400 5000
আনারস
অনন্নাস 3500 4
আপেল
অমেরিকন 3752 1848
কশ্মীর£শিমলা­2 5400 4470
গোল্ডন 7000 2000
ডৈলীসিযস 10000 1680
মহারাজী 1960 952
র৉যল ডেলীসিযস 11000 4000
রিচ রেড 8500 3500
শিমলা 7000 2500
সেব 10700 300
কুমড়ো
সীতাফল 1500 500
কমলালেবু
মধ্যম 3650 3310
সংতরা 11100 50
কলা
Bhushavali(Pacha) 100 50
Karpura 150 80
Desi(Bontha) 180 80
Amruthapani 200 100
Chakkarakeli(Red) 350 150
Karpura 150 120
Desi(Bontha) 600 550
এলক্কী বালে 2800 1000
খাংদেশ 1300 230
চম্পা 1400 1200
নন্দ্রা বালে 3500 1000
নৌটী বালে 1600 700
পকা হুআ কেলা 3400 1150
পচ্ছা বালে 1600 500
পূবন 4200 900
পলযমথোড়ন 2800 1000
মধ্যম 2700 500
রসাকথাঈ 3200 2800
রোবস্টা 3800 600
লাল কেলা 4700 3600
সামান্য বড়া 510 450
খরবূজা
খরবূজা 7000 600
ডাব
কচ্চা নারিযল 16000 6000
তরমূজ
তরবূজ 5000 400
পেপে
পপীতা 2300 300
পেয়াবা
অমরূদ 2600 825
মৌসম্বী
মৌসমবী 28000 1200
সফেদা
সপোতা 2500 800
বনোত্পাদ
কাঠ
Subabul 4400 4400
যূকৈলিপ্টস 510 400
তেতুল
ইমলী 10000 1000
চপাথী 6300 5750
নন এ£সী পতলী 6500 6200
নন এ£সী ফূল 3800 3200
ফূল এ£সী 6100 5000
রীঠা
মধ্যম 6200 4800
মসলা
আদা
ফ্রৈশ অনব্লীচড 2333 2300
বড়া£মোটা 2000 2000
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 3500 2800
সূখী 27500 8000
হাঈব্রীড 5000 4800
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 67500 66500
গরব্লেড 70500 69500
মালাবার 66899 63019
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 16750 9555
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 17000 7005
নারকেল
নারিযল 9500 1250
বড়া 1800 1600
মধ্যম 3600 2600
মেথির বীজ
মেথীবীজ 7980 5576
রসুন
লহসুন 14000 3660
লঙ্কা
লাল 14500 4000
শুকনো লঙ্কা
গুন্টূর 16000 12000
ডব্বী 13701 3099
তৃতীয কিস্ম 6000 3000
তালূ 7000 4500
দ্বিতীয কিস্ম 10000 1000
প্রথম কিস্ম 12500 7184
ব্যাদগী 17000 14000
রেড ট৉প 14000 5000
লাল 12400 6500
লাল নঈ 12300 5300
স্থানীয 8000 4000
সফেদ 10700 5000
হলুদ
ফিংগর 10724 5056
বল্ব 9717 4589
রাজাপুরী 13400 7800
সূখী 11500 10500
হল্দী স্টিক 11000 8000
মেবে
কাজুবাদাম
Jambu 63000 62800
গিরী 56000 54500
স্থানীয কচ্চা 12000 5000
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3800 Long staple:4100
Bunny 4100 4059
170­সীও2 অনজিন্ড 4100 3750
অমেরিকন 4438 3700
এচ®বী® অনজিন্ড 4450 980
এচ­4 4300 3900
এচ­4 এ 27 মিমী ফাইন 4000 3850
এফ­1054 4300 3800
এম®সী®যূ 5 4700 3000
এমসীযূ 3800 3600
এল®আর®এ® 4100 3200
এলএচ­1556 5469 4025
এলডী­327 4166 1569
কপাস অডোনী 4260 3386
কপাস অনজিন্ড 4200 3450
কপাস জিন্ড 4100 3936
কৃষ্ণা 4000 4000
জী®সী®এচ® 4489 3400
জী­6 3985 3800
দেশী 4600 3600
মূংগারী অনজিন্ড 4100 4100
শংকর 431 মিমী ফাইন 4400 4000
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 4450 3500
সবিতা 4100 3750
পাট 2700*
জূট 2800 2700
টী®ডী® 5 4900 3200
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 5800 2400
অতরৈথস
অমরংথস 4000 1400
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 1700 700
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 4400 1000
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 3500 2800
আলু
লাল নৈনীতাল 1200 1000
আলূ 4200 260
এফ®এ®ক্যূ® 900 525
কুফরী গিরীরাজ 925 710
চন্দ্রমুখী 2400 1000
চিপ্স 4350 1000
জ্যোতি 1700 720
জালংধর 2000 1000
দেশী 3400 450
বড়া 3400 2500
লাল 1300 970
স্থানীয 2800 350
কুমড়ো
কদ্দূ 3000 400
করেলা, উচ্ছে
করেলা 6800 1000
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 9000 800
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 4000 500
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 13000 500
কালা তোরী
কালী তোরী 4000 1000
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 8400 1000
গ্বার
গ্বার 3331 1000
গাজর
গাজর 6000 188
চজনা
ড্রমস্টীক 14000 4
চাল কুমড়ো
পেঠা 4600 600
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 5900 500
টপীওকা
টৈপিযোকা 3000 800
টমাটো
টমাটর 6500 600
দেশী 4000 800
স্থানীয 4500 400
হাইব্রিড 6100 1300
ঠগরীকাঈ
থোগারীকাঈ 2600 1500
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 4000 3000
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 5600 800
ধনে
ধনিযা 2500 500
স্থানীয 13800 7000
নূল খোল
নূল খোল 4000 1000
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 4500 1000
পেয়াজ
ছোটা 8000 3600
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 2400 2280
তেলগী 2600 300
দ্বিতীয কিস্ম 3000 400
নাসিক 2850 480
পূনা 2800 2000
প্যাজ 6653 425
প্রথম কিস্ম 2700 1500
পূসা­লাল 3100 500
পোলে 2000 800
বংগলৌর ­ ছোটা 600 100
বড়া 6000 2800
বীলরী লাল 3000 2000
লাল 3000 100
স্থানীয 4000 300
সফেদ 3300 500
ফুলকপি
ফূলগোভী 10000 200
স্থানীয 3500 1200
বাঁধা কপি
গোভী 4800 286
বীট
বীটরূট 5600 300
বেগুন
গোল 2800 500
গোল£লম্বা 3800 300
বৈংগন 5400 200
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 8000 2500
মুলো
মূলী 2400 100
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1600 200
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 2500 500
মেথি
মেথী 1000 450
লাউ
বোটল গৌর্ড 6000 200
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 8000 1300
শসা
খীরা 5000 400
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 4300 500
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 8000 600
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 2600 2300
সিম
মটর 6000 1000
সীজনর পাতা
সীজন লীবস 750 450
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 1600 500
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 4500 2400