हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
26/11/2014
       

উল্লেখ করা  : 1162
(till 21:34 16)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুড়
অনকাপল্লী 3800 2000
কালা 3310 2400
দিসারা 2400 2080
নং0 3 2000 1500
পঠারী 3090 2050
পীলা 2680 2150
লাল 3500 2200
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2600 2088.89
চিনি
এম­30 3575 3350
চীনী 3800 3200
মহিন 3590 3000
ডালডা
ডালডা 7800 6410
নারকেল
নারিযল 22000 3400
মধ্যম 15800 5000
শ্রেণী­2 18000 5000
ভাঙা চাল
চিবড়া 800 800
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2350 1990
যেম
যাম 2000 1000
রবার
আর®এস®এস®­4 11600 11200
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 8950 7055
পান
স্থানীয 5000 4000
সুপারী
কচ্চা 1900 1450
পাইলোন 2000 1800
সুপারী 25000 18000
খাদ্য সস্য
গম 1400*
Sonalika 1700 1500
147 ঔসত 1752 1360
1482 1800 1431
এচ®ডী® 1605 1520
কল্যাণ 1675 1375
চন্দৌসী 3000 2900
জ্বারী 1650 1650
ডব্ল্যূ এচ­542 1473 1379
দড়া 1720 1250
দেশী 2400 1425
পী®আঈ ®এস®এস®আঈ 1900 1480
পী®বী®ডব্ল্যূ 343 1650 1550
ফর্মী 1650 1550
বংসী 2800 1650
মধ্যম 2300 2000
মধ্যম ফাইন 2600 2400
মিলবর 1525 1500
মৌটা 1500 1450
রাজস্থান টুকড়ী 1905 1375
লাল 2550 1425
লোক­1 2300 1391
লোকবান 2045 1200
লোকবান গুজরাত 1750 1250
স্থানীয 3100 1400
সফেদ 1769 1301
সেচর নং0 1 1965 1500
সোনা 2200 1650
চাল
আঈ আর­8 2900 2300
কচ্চা বাসমতী 3500 2500
চিবড়া 2700 1000
জযা 3600 1250
তৃতীয 2325 1800
পৌন্নী 3050 2950
ফাইন 6700 1800
বাসূমতী 9500 9300
বাসমতী পৈডী 4300 2100
বী®পী®টী® 4200 2500
মটা উসনা 3750 3300
মধ্যম 4400 1700
মসূরী 3300 1250
মোটা 4450 1700
মোটা আঈ ®আর®20 2130 2110
মোটা কোর্স উসনা 2000 1800
রতনাচুড়ী 7185­749 2750 2500
সুপর ফাইন 9600 3850
সরবতী কচ্চা 3250 2560
সামান্য 2170 1600
সী®আর® 1009 মোটা উবলা হুআ 5650 3300
সোনা 3050 2200
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 3300 2500
জেব 1100*
দরা 1640 1130
দেশী 1370 1330
জোয়ার Hybrid:1530 Maldandi:1550
জ্বার সফেদ 3650 605
জ্বার হাঈব্রীড 1385 985
স্থানীয 1320 980
সফেদ 4000 1400
হাঈব্রিড 1400 1000
ধান Common:1360 Grade-A:1400
1121 3000 2000
D.B. 2355 2000
Sarvati 1750 1720
Common 1325 1140
1121 3001 2800
Common 1380 1150
1121 2765 2320
Common 1365 1250
Fine 2160 2130
Common 1325 1310
1121 2800 2050
Fine 1935 1835
Common 1400 1200
1001 1500 1189
আঈ ® আর® 36 1550 1250
আঈ ®আর® 64 1550 1209
আঈ®আর®20 1750 1700
এ® পুন্নী 2315 1454
এএসটী 16 1800 1600
এডীটী 36 1650 1200
এডীটী 37 1812 1159
এডীটী 39 2429 1275
এডীটী 42 1395 1275
এডীটী 43 1945 NR
এমটীযূ­1001 1470 1245
এমটীযূ­1010 1714 1310
এমটীযূ­2077 1400 1360
কল্চর 1640 1560
জযা 1800 1400
জী®আর® 11 1500 1360
দেহরাদূন 2550 2525
ধান 2575 1100
নং0 2716 1750 1700
পৈডী জ্যোতি 1450 1400
পৈডী ডপ্পা 1500 905
পৈডী মধ্যম 1700 1160
পৈডী মহীন 3041 1200
পৈডী মোটা 1410 940
পোন্নী 1860 1750
বাসুমতী 3250 1500
বী®পী®টী® 2500 1200
মসূরী 1700 1150
মোগুলূকুলূ ন্যূ 1450 1410
রতনা 1490 1480
রাইট পৌন্নী 2279 2052
লাল 1750 1600
সুপর পোন্নী 2400 1252
স্বর্ণ মসূরী নযা 1400 1300
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1420 1200
সম্বা মসূরী 1891 1280
সীও® 43 1620 1314
সোনা 2320 1423
সোনা মসূরী পুরানা 1400 1310
সোনা মহসূরী 1700 1354
হংসা 1640 1201
নবানে
নবানে হাইব্রিড 2729 2729
বজরা 1250*
দেশী 1365 925
বোল্ড 1400 900
স্থানীয 1650 1100
হাঈব্রীড 1500 935
ভুট্টা 1310*
দেশী লাল 1500 800
দেশী সফেদ 1525 1150
পীলা 1730 892
ব্হাইট সফেদ 1600 1100
মধ্যম 1310 1280
স্থানীয 1425 661
হাইব্রিড 1350 800
হাইব্রিড পীলী কৈটল ফীড 1340 1160
হাইব্রিড£স্থানীয 1500 700
রাগী 1550*
ফাইন 2100 1300
স্থানীয 1787 1000
সুজী
সোজী 2300 2030
সাজেঃ
সজ্জে 1012 1011
সিম
সেম£সেবী স্থানীয 2400 1600
ডাল
অড়হর 4350*
Medium 7000 6000
অরহর 5750 3000
অরহর দাল তূর 8100 5400
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 5500 3200
উরত 4350*
উড়দ সাবুত 7600 3650
উড়দ কী দাল 6750 6285
দেশী 7000 4005
স্থানীয 6500 4851
কলথী
কুলথী সাবূত 3300 2000
কুলথী দাল বিপাটিত 5500 5000
ছোটা 3370 3250
ছোলা 3100*
Bengal Gram Dal 5000 3425
ঔসত সাবুত 4200 2165
ক৉টা 2581 1826
গুলাবী 3200 2800
চনা খংডিত 3200 2800
জ্বারী£স্থানীয 3820 1818
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 3690 3100
দেশী সাবুত 3800 2131
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 7600 7000
তূর দাল
তূর দাল 9600 7000
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 4600 3600
বিণ্স
সেম সাবুত 4400 1500
মুগ 4600*
মূংগ দাল­1 10500 8000
মধ্যম 6300 6250
স্থানীয 7300 6509
স্থানীয সাবুত 6420 6380
হরা সাবুত 8600 4011
মটরগুটি
হরা মটর 3000 3000
মসুর
সাবুত 4500 4400
দেশী সাবুত 4950 1950
স্থানীয 5120 1801
মুসুর ডাল 2950*
Masur Dal 8000 5400
Masoor Gola 5300 4626
Masur Dal 6500 6210
Masoor Gola 6400 5800
Masur Dal 8600 6690
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 4670 3000
তিলহন
কোপরা Milling:5250 Ball:5500
কোপরা 13136 4600
মধ্যম 9200 9000
চীনে বাদাম 4000*
G20 4230 2980
গেজে 4576 1869
জেএল­24 4700 4100
টীএমবী­2 4200 4000
ডীএমবী­7 4590 3800
বড়া কোশ যুক্ত 8030 2300
বোল্উ করনেল 4430 2555
বোল্ড 4445 2650
মূংগফলী কা বীজ 5436 3875
স্থানীয 4500 1780
জিঙ্গেলী
Red 8900 7200
কালা 15000 5590
তিল 10850 8300
সফেদ 10520 7005
নারকেল তেল
কোপরা তেল 16800 13800
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 6800 3550
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 4750 3500
সূবা (দিলসীড)
সূবা দিল সীড 1500 1500
সুরজমুখী
স্থানীয 4380 2518
সূর্যমুখী 3700 2119
হাইব্রিড 4000 3800
সুরজমুখীর বীজ 3750*
সূর্যমুখী কা বীজ 4100 2861
সরষের তেল 3050*
পীলী কালী 3800 3000
রাঈ যূ®পী® 3550 3450
লোহী কালী 3720 2990
সরসোং 3700 2800
সরসৌং কালী 3600 3100
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
পীলা 3335 40
স্থানীয 3370 2900
সোযাবীন 7000 2140
হাঞ্জ সীড
এরংড 4385 3800
এরংড কা বীজ 4555 3500
পশুধন (Rs per No.)
মোষ
ভৈংস 33000 25000
ফল
অনার
অনার 11000 2500
আঙ্গুর
কালা 12000 100
সফেদ 3200 2200
হরা 9000 3600
আনারস
অনন্নাস 3200 900
আপেল
অমেরিকন 2200 2000
কল্লূ র৉যল ডেলীসিযস 7000 4000
কশ্মীর£শিমলা­2 6460 3150
গোল্ডন 5600 2000
ডৈলীসিযস 7188 1875
মহারাজী 2200 2000
র৉যল ডেলীসিযস 11800 8000
সেব 9800 300
কুমড়ো
সীতাফল 300 100
কমলালেবু
মধ্যম 3800 1650
সংতরা 4000 120
কলা
Desi(Bontha) 1180 1150
Karpura 150 120
এলক্কী বালে 3200 1600
খাংদেশ 1550 550
নন্দ্রা বালে 4400 1900
পকা হুআ কেলা 5000 1350
পচ্ছা বালে 2500 1250
পূবন 5500 2500
পলযমথোড়ন 3600 1200
মধ্যম 1700 550
রসাকথাঈ 4200 3500
রোবস্টা 2500 600
লাল কেলা 4500 3000
সামান্য বড়া 5560 5500
খরবূজা
খরবূজা 700 300
ডাব
কচ্চা নারিযল 12000 5000
তরমূজ
তরবূজ 2000 200
পেপে
পপীতা 3000 575
পেয়াবা
অমরূদ 4000 100
অমরূদ ইলাহাবাদ 3200 3000
মৌসম্বী
মৌসমবী 4000 600
সফেদা
সপোতা 3250 800
বনোত্পাদ
তেতুল
ইমলী 9000 2800
করপুলী এ£সী পতলী 8500 6000
নন এ£সী পতলী 6800 6200
নন এ£সী ফূল 4000 3200
ফূল এ£সী 6500 3500
বীজযুক্ত প্রথম কিস্ম 3000 2000
মসলা
আদা
ছোটী 3250 2850
ফ্রৈশ অনব্লীচড 2300 2200
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 3000 3000
সূখী 27500 21000
কাজূ
জম্বূ 55000 54800
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 67000 66000
গরব্লেড 70000 69000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 11405 7955
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 13250 8750
পূর্ণ হরা 12005 6000
নারকেল
নারিযল 7000 800
বড়া 2200 1800
মধ্যম 4000 3300
মেথির বীজ
মেথীবীজ 6025 5000
রসুন
ওসত 3400 2400
দেশী 4020 505
লহসুন 8000 700
লঙ্কা
লাল 7000 3000
শুকনো লঙ্কা
তৃতীয কিস্ম 4500 3500
তালূ 3011 3000
দ্বিতীয কিস্ম 6000 3000
প্রথম কিস্ম 8500 5200
মন্কটটূ 9000 7500
রেড ট৉প 9800 8500
লাল 6800 5600
লাল নঈ 8200 6700
সফেদ 6800 5000
হলুদ
ফিংগর 8651 4000
বল্ব 8000 3460
সূখী 9500 8500
হল্দী স্টিক 9000 6000
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 8700 6500
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3750 Long staple:4050
অমেরিকন 4015 2800
এচ®বাঈ® 4 অনজিন্ড 4050 3880
এচ®বী® অনজিন্ড 4180 2000
এচ­4 4050 3550
এচ­4 এ 27 মিমী ফাইন 3910 3800
এন­44 4200 4000
এফ­1054 4210 3250
এম®সী®যূ 5 4800 3600
এমসীযূ 3900 3700
এল®আর®এ® 4370 3000
কপাস অনজিন্ড 4200 3500
জী®সী®এচ® 4269 1409
জী­6 4025 3900
ডীসীএচ­32 অনজিন্ড 5000 4700
দেশী 5200 3000
বরালক্ষ্মী জিন্ড 5029 4040
মূংগারী জিন্ড 4250 3750
শংকর 431 মিমী ফাইন 4195 4000
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 4120 3500
পাট 2400*
জূট 2882 2300
টী®ডী® 5 3500 2450
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 7500 4000
অতরৈথস
অমরংথস 3000 1300
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 4000 2000
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 3600 3000
আলু
লাল নৈনীতাল 2000 1000
আলূ 5000 600
এফ®এ®ক্যূ® 2050 1400
চন্দ্রমুখী 2300 2100
চিপ্স 4000 3800
জ্যোতি 3000 1700
জালংধর 4000 1400
দেশী 2400 870
লাল 2085 1700
স্থানীয 3200 800
কুমড়ো
কদ্দূ 3500 400
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5300 1000
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 8000 932
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 6000 500
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 13500 185
কালা তোরী
কালী তোরী 2200 895
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 3800 1500
গ্বার
গ্বার 4866 1375
গাজর
গাজর 5400 500
চজনা
ড্রমস্টীক 19000 1000
চাল কুমড়ো
পেঠা 2400 500
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 4000 500
টপীওকা
টৈপিযোকা 2400 1000
টমাটো
টমাটর 6000 300
দেশী 3400 800
স্থানীয 1500 500
হাইব্রিড 1500 700
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 1280 800
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 4500 800
ধনে
ধনিযা 8000 880
স্থানীয 10000 9500
নূল খোল
নূল খোল 4400 800
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 4500 700
পেয়াজ
ছোটা 5800 2000
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1520 1450
দ্বিতীয কিস্ম 1100 900
নাসিক 2300 200
পূনা 2200 1000
প্যাজ 5500 350
প্রথম কিস্ম 1800 1200
বড়া 4000 1800
বীলরী লাল 1235 1200
লাল 1910 700
স্থানীয 1600 600
ফুলকপি
অফ্রীকন সরসোং 1000 800
ফূলগোভী 6000 250
স্থানীয 2000 500
বাঁধা কপি
গোভী 4000 200
বীট
বীটরূট 5800 800
বেগুন
গোল 3150 300
গোল£লম্বা 2450 330
বৈংগন 6000 400
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 4000 1800
মুলো
মূলী 1100 200
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1600 400
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1200 300
মেথি
মেথী 5400 800
লাউ
বোটল গৌর্ড 5000 300
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 7000 1500
শসা
খীরা 4000 300
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 3500 1800
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 6000 1600
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 2200 1800
সিম
মটর 3000 1500
সীজনর পাতা
সীজন লীবস 813 625
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 4000 3500