हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
28/5/2015
       

উল্লেখ করা  : 1384
(till 23:32 09)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 1600 1400
গুড়
অচ্ছূ 3200 2000
উন্ডে 3100 2860
করীকটু 2450 2100
কালা 3220 2300
দিসারা 2500 2300
নং0 1 3410 3150
নং0 2 3149 3000
নং0 3 2999 2000
নিজামাবাদ 2900 1800
পঠারী 3050 2390
পীলা 3295 2300
মুড্ডে 4400 2200
লাল 3300 2440
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2500 1650
চিনি
চীনী 3200 2800
মহিন 3300 2750
শক্কর 2800 2600
ডালডা
ডালডা 8000 6030
নারকেল
নারিযল 20000 3400
মধ্যম 14000 8000
শ্রেংণী­1 19000 7500
শ্রেণী­2 13500 5000
ময়দার আটা
মৈদা আটা 2400 1700
যেম
যাম 3000 2000
রবার
আর®এস®এস®­4 12350 11800
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 11505 6250
পান
স্থানীয 5400 4400
সুপারী
এপী 33869 33419
কচ্চা 1760 1200
কেম্পূগোটূ 23570 15569
গোরাবালূ 22109 11369
চালী 26469 18289
টটীবেট্টী 29219 20811
নঈ বৈরাযটী 25600 12000
পকা 24551 15000
বিলেগোটূ 19620 10600
বেট্টে 20760 20330
রাসী 32759 24310
সুপারী 31000 20000
সরাকূ 58000 50000
সিপ্পেগোট্টূ 11013 4149
সী®ক্যূ®সী®এ® 18500 8000
খাদ্য সস্য
গম 1450*
Sonalika 1500 1300
147 ঔসত 1810 1200
1482 1700 1446
এচ®ডী® 1425 1200
কল্যাণ 2200 1250
চন্দৌসী 3600 3000
দড়া 1581 1275
দেশী 3000 1340
পী®আঈ ®এস®এস®আঈ 2455 1130
পী®বী®ডব্ল্যূ 343 1400 1380
ফর্মী 1325 1255
বংসী 2800 1400
মধ্যম 3100 1600
মধ্যম ফাইন 2200 2000
মহারাষ্ট্র 2189 2000 1452
মিল ক্বালিটী 1540 1450
মিলবর 1450 1450
রাজস্থান টুকড়ী 2855 1290
লাল 2400 1200
লোক­1 1450 1110
লোকবান 1925 1051
শরবতী 2600 2200
স্থানীয 2800 1425
সুপর ফাইন 2800 2500
সফেদ 2166 1369
সোনা 2200 1620
চাল
1009 কার 2638 1985
আঈ আর­8 3000 2000
আঈ আর­8 কচ্চা নযা 3800 3200
এচ®বাঈ বী® 2200 2100
কচ্চা বাসমতী 3600 2400
কট্টাসাম্বর 2540 2300
চিবড়া 2400 1200
জযা 4200 2700
তৃতীয 2260 1500
ফাইন 4400 1880
বাসমতীবার কচ্চা£পুরানা 10400 10000
বী®পী®টী® 4200 2800
মটা উসনা 3200 3000
মধ্যম 4400 1850
মসূরী 2925 1850
মোটা 4300 1750
মোটা আঈ ®আর®20 1735 1715
রতনাচুড়ী 7185­749 2800 2550
সুপর ফাইন 14000 3000
সরবতী কচ্চা 3000 1950
সামান্য 3300 1800
সী®আর® 1009 মোটা উবলা হুআ 4400 3000
সোনা 5400 2200
সোনা মংসূরী নন বাসমতী 2400 2000
সোনা মহিন 4000 3900
হন্সা 2500 2300
জেব 1150*
দরা 1550 1100
দেশী 1155 1110
স্থানীয 1100 1100
জোয়ার Hybrid:1530 Maldandi:1550
জ্বার সফেদ 4060 1001
জ্বার হাঈব্রীড 1700 1148
লাল 1600 900
স্থানীয 1500 849
সফেদ 2456 1400
হাঈব্রিড 1400 909
ধান Common:1360 Grade-A:1400
Common 1080 1055
Fine 1040 1020
Common 1240 1220
Fine 1040 1020
Common 1280 1240
Fine 1036 1016
Common 1120 1080
Fine 1170 1120
Common 1365 1360
Fine 1525 1475
Common 1380 950
Fine 1780 1700
Common 1410 1125
1001 1450 1025
5001 1450 1340
আঈ ® আর® 36 1370 800
আঈ ®আর® 64 1411 1000
এ® পুন্নী 1800 980
এএসটী 16 1600 1079
এএসটী 18 1850 1750
এডীটী 36 1850 1079
এডীটী 37 1400 820
এডীটী 38 1430 1430
এডীটী 39 1430 1230
এডীটী 43 1800 1092
এম®এম®টী® 1331 1311
এমটীযূ­1001 1480 1000
এমটীযূ­1010 1500 1025
এমটীযূ­2077 1410 1360
কল্চর 1480 NR
টী®কে®এম®9 1301 1069
ধান 1800 950
নং0 2716 1600 1470
পপটলা 1700 1666
পৈডী ইমরজেন্সী 1360 1360
পৈডী জ্যোতি 1510 1350
পৈডী ডপ্পা 1400 927
পৈডী মধ্যম 1650 1100
পৈডী মহীন 1850 970
পৈডী মোটা 1460 850
পোন্নী 2535 1500
পৌম্মানী 1400 1200
বাসুমতী 2050 1950
বী®পী®টী® 2400 1200
মসূরী 1650 1450
রতনা 1075 1055
রাইট পৌন্নী 2119 1700
রাসী 1600 1398
লাল 1780 1400
সন্না ভট্টা 1400 1150
সুপর পোন্নী 1196 1196
স্বর্ণ মসূরী নযা 1550 1010
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1370 1000
সম্বা মসূরী 1550 1400
সিন্না পোন্নী 1347 1165
সীও® 43 1700 1600
সোনা 1800 1167
সোনা মসূরী পুরানা 1400 1310
সোনা মহসূরী 1750 1230
হংসা 1406 1106
নবানে
নবানে হাইব্রিড 3320 786
বজরা 1250*
দেশী 1295 950
বোল্ড 1380 1300
স্থানীয 1380 1050
হাঈব্রীড 1800 1067
ভুট্টা 1310*
দেশী লাল 1380 1140
দেশী সফেদ 3600 1310
পীলা 1500 910
ফাইন 1450 1310
ব্হাইট সফেদ 1675 1175
মধ্যম 1500 400
স্থানীয 1600 909
হাইব্রিড 1430 1150
হাইব্রিড£স্থানীয 1535 1150
রাগী 1550*
ফাইন 2200 1700
লাল 1530 1331
স্থানীয 2100 1050
সুজী
সোজী 2300 2060
ডাল
অড়হর 4350*
Medium 7600 7000
অরহর 7252 2161
অরহর দাল তূর 10500 7300
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 6000 4600
আবরে দাল
঑বরে দাল 5500 4500
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 14000 8400
উরত 4350*
উড়দ সাবুত 12200 NR
উড়দ কী দাল 7400 6000
দেশী 8200 6700
স্থানীয 8200 7000
কলথী
কুলথী সাবূত 4375 1778
কলসি
মটাকী ডব্ল্যূ 9000 4009
ছোলা 3175*
Bengal Gram Dal 5000 4740
ঔসত সাবুত 5200 3000
ক৉টা 4290 3800
গুলাবী 4800 3150
চনা খংডিত 3900 3700
জ্বারী£স্থানীয 6400 4000
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 5030 4860
দেশী সাবুত 4980 3090
ছোলার ডাল
চেনংগী দাল 7000 6500
তূর দাল
তূর দাল 12000 8000
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 6400 4600
বিণ্স
সেম সাবুত 7500 1300
মুগ 4600*
বোল্ড 7355 6550
মূংগ দাল­1 11000 9000
মধ্যম 7205 5500
স্থানীয 7250 5001
স্থানীয সাবুত 7900 7580
হরা সাবুত 11000 NR
মূগ দাল
মূংগ দাল 11000 8500
মটরগুটি
হরা মটর 4000 3000
মসুর
সাবুত 7400 4620
দেশী সাবুত 7200 5000
স্থানীয 7200 3950
মুসুর ডাল 3075*
Masur Dal 9900 7000
Masoor Gola 6680 5400
Masur Dal 10000 7240
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 4505 3789
তিলহন
অতসী
অলসী 4350 3710
কুসুম 3050*
কুসুম 2580 2282
কোপরা Milling:5550 Ball:5830
কোপরা 18000 4800
চীনে বাদাম 4000*
G20 4940 3755
গুংগরী কোশযুক্ত 5600 5600
গেজে 5999 3080
টীএমবী­2 5761 4100
ডীএমবী­7 5400 4000
নট্টে 5000 3500
বড়া কোশ যুক্ত 4450 3625
বল্লী£হব্বূ 5740 2690
বোল্ড 5730 3250
মূংগফলী কা বীজ 6849 1400
স্থানীয 5989 2100
জিঙ্গেলী
Red 8200 5119
কালা 8280 4800
সফেদ 9551 6200
তিল 4600*
কালা 14500 5000
তিল 10305 7150
লাল 10790 8650
সফেদ 10050 6000
তোরিয়া 3020*
তোরিযা 900 900
নাইজর বীজ 3600*
শমতীল কা বীজ 7200 7200
নারকেল তেল
কোপরা তেল 11800 11100
নীমের বীজ
নীম বীজ 2869 2869
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 9000 4508
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 5105 4300
সুরজমুখী
স্থানীয 4600 2800
সূর্যমুখী 3700 2950
হাইব্রিড 3800 3281
সরষের তেল 3100*
পীলী কালী 5100 3470
রাঈ যূ®পী® 4150 4050
লোহী কালী 4800 3300
সরসোং 4700 3150
সরসৌং কালী 4420 3100
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
পীলা 3950 2750
সোযাবীন 4800 3000
হপ্পি সীড
হাংজ সীড 800 800
হাঞ্জ সীড
এরংড 3965 3681
এরংড কা বীজ 4000 NR
পশুধন (Rs per No.)
গরু
গায 40000 25000
মোষ
ভৈংস 60000 7000
ফল
অনার
অনার 11000 60
আঙ্গুর
কালা 12000 1000
সফেদ 3000 100
হরা 8000 1600
আনারস
অনন্নাস 4000 500
আপেল
অমেরিকন 14000 13000
কংডীশন 6500 6000
কশ্মীর£শিমলা­2 8200 6200
গোল্ডন 6800 6450
ডৈলীসিযস 13000 5500
র৉যল ডেলীসিযস 6280 6220
শিমলা 7750 7500
সেব 16000 400
আম
Keshar 3800 200
তোতাপরী 10000 700
দশহরী 4500 2500
বাদামী 6000 1200
রসপুরী 4400 1300
লংগড়া 3625 3250
সফেদা 5500 1500
হাপস অলফাসো 14000 2950
কমলালেবু
মধ্যম 2100 1860
সংতরা 4440 200
কলা
Karpura 150 130
এলক্কী বালে 2800 1000
খাংদেশ 250 180
চম্পা 1300 1100
নন্দ্রা বালে 5000 1200
পকা হুআ কেলা 6000 40
পচ্ছা বালে 2000 600
পূবন 4200 650
পলযমথোড়ন 2800 1000
মধ্যম 2440 450
রসা বালে 1800 1200
রসাকথাঈ 3000 2200
রোবস্টা 2300 600
লাল কেলা 4300 4000
কাঁঠাল
কঠহল 1600 610
খরবূজা
খরবূজা 1500 200
ডাব
কচ্চা নারিযল 16000 5000
তরমূজ
তরবূজ 5000 215
পেপে
পপীতা 2500 400
মৌসম্বী
মৌসমবী 27500 1855
সফেদা
সপোতা 2815 800
বনোত্পাদ
কাঠ
Subabul 510 480
তেতুল
ইমলী 8300 2505
করপুলী এ£সী মধ্যম 8000 6000
নন এ£সী পতলী 6500 3800
নন এ£সী ফূল 4200 2500
বীজযুক্ত প্রথম কিস্ম 2750 1000
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 1600 1500
মসলা
আদা
বৈজীটেবল ­ ফ্রৈশ 6000 3000
সূখী 27500 26500
কাজূ
জম্বূ 62000 61800
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 59500 58500
গরব্লেড 62500 61500
মালাবার 54509 30000
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 18255 11000
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 11390 7000
নারকেল
নারিযল 9000 143
বড়া 2000 1600
মধ্যম 4500 2100
রসুন
দেশী 6400 1000
লহসুন 7300 1695
লঙ্কা
লাল 11100 3000
শুকনো লঙ্কা
কড্ডী 10899 2069
গুন্টূর 10000 1099
ডব্বী 13460 2609
তৃতীয কিস্ম 4000 3000
তালূ 5200 3500
দ্বিতীয কিস্ম 6000 5000
প্রথম কিস্ম 9000 7000
ব্যাদগী 16500 12500
স্থানীয 7200 4600
হলুদ
ফিংগর 9000 4000
বল্ব 8069 4300
রাজাপুরী 11525 7200
সূখী 11500 10500
স্থানীয 4100 3900
হল্দী 7700 6500
হল্দী স্টিক 9600 8000
মেবে
কাজুবাদাম
গিরী 51300 50400
স্থানীয কচ্চা 10200 6000
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3750 Long staple:4050
অকা­1 অনজিন্ড 4000 4000
এচ®বী® অনজিন্ড 4525 3305
এচ­4 4050 3700
এচ­4 এ 27 মিমী ফাইন 4200 4200
এফ­1054 4400 4350
এম®সী®যূ 5 4482 3500
এমসীযূ 3500 3200
এল®আর®এ® 3800 3400
এলএচ­1556 4809 3665
এলডী­327 4450 3800
কপাস অডোনী 4551 3111
কপাস অনজিন্ড 4680 3000
কপাস জিন্ড 4050 4050
জী®সী®এচ® 4810 2230
ডীসীএচ­32 অনজিন্ড 5159 4400
দেশী 4400 3550
বরালক্ষ্মী জিন্ড 5241 1050
মূংগারী জিন্ড 4250 3750
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 4400 3500
সূযোধর জিন্ড 4498 4005
পাট 2700*
জূট 3000 2800
টী®ডী® 5 3800 2700
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 4500 700
অতরৈথস
অমরংথস 2800 1800
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 2000 400
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 5000 3500
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 3800 3000
আলু
লাল নৈনীতাল 800 600
আলূ 6900 150
এফ®এ®ক্যূ® 610 400
চিপ্স 1600 16
জ্যোতি 1500 200
জালংধর 400 400
দেশী 1400 150
লাল 700 500
স্থানীয 2000 200
কুমড়ো
কদ্দূ 4000 25
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5200 400
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 9000 1250
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 5000 550
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 7000 22
কালা তোরী
কালী তোরী 2800 300
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 7500 800
গ্বার
গ্বার 4710 1150
গাজর
গাজর 5000 22
পুসাকেসর 2640 2560
চজনা
ড্রমস্টীক 9600 400
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 3000 2500
চাল কুমড়ো
পেঠা 2400 150
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 3600 100
টপীওকা
টৈপিযোকা 2200 800
টমাটো
টমাটর 7000 200
দেশী 2400 400
স্থানীয 3500 200
হাইব্রিড 3200 18
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 1000 800
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 4000 27
ধনে
ধনিযা 5000 600
স্থানীয 13000 6900
নূল খোল
নূল খোল 3600 1200
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 4000 800
পেয়াজ
ছোটা 4000 2500
ড্রাঈ এফ®এ®ক্যূ® 1470 1280
দ্বিতীয কিস্ম 1200 500
নাসিক 2100 1000
পূনা 2200 1700
প্যাজ 3650 22
প্রথম কিস্ম 2100 1300
পূসা­লাল 1900 800
বংগলৌর ­ ছোটা 1000 18
বড়া 3400 1850
বীলরী লাল 2100 1900
লাল 2370 100
স্থানীয 1900 700
সফেদ 2000 700
ফুলকপি
ফূলগোভী 6000 400
স্থানীয 3000 1370
বাঁধা কপি
গোভী 6500 14
বীট
বীটরূট 4800 400
বেগুন
গোল 1290 400
গোল£লম্বা 3100 550
বৈংগন 6900 22
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 5000 2500
মুলো
মূলী 2000 133
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1000 400
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1500 100
লাউ
বোটল গৌর্ড 5000 100
লাউ
সফেদ কদ্দূ 1200 800
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 6000 700
শসা
খীরা 2800 100
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 3500 400
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 11000 400
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 2600 2000
সিম
মটর 4300 2000
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 2200 200
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 4500 4000