हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी தமிழ অসমীয় ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more প্রশ্ন দামের এবং আগমনের

     All India Level Price
      Range (Rs./Quintal)
      on
23/4/2014
       

উল্লেখ করা  : 916
(till 19:34 27)
NR:উল্লেখ নেই    *-MSP
প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বাধিক সামান্যতম
অন্য
গুচ্ছিত বিন্স
সেম কা গুচ্ছা 2000 1600
গুড়
অচ্ছূ 4000 2350
উন্ডে 3000 2860
করীকটু 2803 2100
কালা 2800 2600
নং0 2 3450 3000
নং0 3 2600 2000
নিজামাবাদ 3250 2480
পীলা 3600 2350
মুড্ডে 3800 2700
লাল 2880 2670
গমের আটা
গেহূং কা আটা 2200 2000
চিনি
চীনী 3390 3200
নারকেল
নারিযল 16000 1200
বড়া 2000 1700
মধ্যম 12000 4000
শ্রেংণী­1 18000 7000
শ্রেণী­2 15000 4700
রবার
আর®এস®এস®­4 13600 13000
ঔষধ এবঃ নিদ্ৰাক মাদক দ্ৰব্য
ইসবগুল
ইসবগোল সিলিযম 6500 5000
সুপারী
কচ্চা 3400 2000
কেম্পূগোটূ 16589 14812
গোরাবালূ 18699 10009
চালী 18399 17099
চিপ্প্ূ 15209 13099
টটীবেট্টী 22889 19659
নঈ বৈরাযটী 19300 7500
পকা 18286 16109
ফৈক্ট্রী 9999 3809
বিলেগোটূ 14999 9999
বেট্টে 28699 22569
রাসী 28799 25009
সুপারী 17000 16000
সরাকূ 36700 28590
সী®ক্যূ®সী®এ® 14899 5500
খাদ্য সস্য
গম 1350*
147 ঔসত 1850 1400
2189 নং0 1 1400 1400
2329 1400 1400
343 1400 1400
এচ®ডী® 1600 1400
কল্যাণ 2315 1560
চন্দৌসী 3200 3000
দড়া 1440 1350
দেশী 1440 1380
পী®আঈ ®এস®এস®আঈ 2110 1630
পী®বী®ডব্ল্যূ 343 1510 1410
বংসী 2100 1650
মধ্যম 1527 1300
মহারাষ্ট্র 2189 1860 1350
মিলবর 1550 1540
রাজস্থান টুকড়ী 2690 1250
লাল 2650 1380
লোক­1 2300 1450
লোকবান 4035 1430
শরবতী 3950 1450
স্থানীয 2680 1280
সুপর ফাইন 1530 1505
সফেদ 2109 1469
সেচর নং0 1 2385 1485
সোনা 3000 1530
চাল
আঈ আর­8 2800 2350
কচ্চা বাসমতী 3200 2200
কট্টাসাম্বর 2650 2300
চিবড়া 2650 1400
জযা 3400 2800
ডপ্পা 2100 1800
তৃতীয 2050 1900
ফাইন 5200 2500
বী®পী®টী® 4650 2000
মটা উসনা 3400 3050
মধ্যম 3800 1900
মসূরী 3100 2200
মোটা 4500 1750
মোটা কোর্স উসনা 2200 2100
রতনাচুড়ী 7185­749 2700 2250
সুপর ফাইন 9000 2900
সরবতী কচ্চা 2760 2400
সী®আর® 1009 মোটা উবলা হুআ 5200 3100
সোনা 3500 2300
সোনা মহিন 4200 4100
সোনা মোটা 2500 2400
জেব 980*
দরা 1350 1280
জোয়ার Hybrid:1500 Maldandi:1520
জ্বার সফেদ 3200 1025
জ্বার হাঈব্রীড 2000 1166
স্থানীয 1734 1100
সফেদ 2755 1200
হাঈব্রিড 1325 1050
ধান Common:1310 Grade-A:1345
1001 1723 1310
আঈ ® আর® 36 1558 1380
আঈ ®আর® 64 1345 1121
আঈ®আর®20 1500 1450
এএসটী 16 1600 1400
এডীটী 36 1358 1318
এডীটী 37 1505 1112
এডীটী 39 1393 1305
এমটীযূ­1001 1400 1300
এমটীযূ­1010 1460 1119
এমটীযূ­2077 1410 1310
জযা 1600 1000
ধান 2200 1000
নং0 2716 1375 1350
পৈডী জ্যোতি 1410 1410
পৈডী ডপ্পা 1400 811
পৈডী মধ্যম 1650 1252
পৈডী মহীন 2700 1310
পৈডী মোটা 1380 1100
পোন্নী 1365 1310
বী®পী®টী® 2860 900
মসূরী 1700 1350
মোগুলূকুলূ ন্যূ 1350 1300
রতনা 1785 1775
রাজাহম্সা 1226 1018
সুপর পোন্নী 1559 1200
স্বর্ণ মসূরী নযা 1500 1250
স্বর্ণ মসূরী পুরানা 1500 1340
সম্বা মসূরী 1646 1141
সীও® 43 1385 805
সোনা 1800 1225
সোনা মসূরী পুরানা 1400 1300
সোনা মহসূরী 2569 1009
হংসা 1336 1019
নবানে
নবানে হাইব্রিড 1650 1650
বজরা 1310*
দেশী 1200 1160
বোল্ড 1300 1180
স্থানীয 1550 1005
হাঈব্রীড 1745 1050
ভুট্টা 1310*
দেশী লাল 1525 1250
দেশী সফেদ 1500 1400
পীলা 1555 1055
ফাইন 1310 1310
ব্হাইট সফেদ 1550 1190
স্থানীয 1900 753
হাইব্রিড 1310 1170
হাইব্রিড£স্থানীয 1500 1100
রাগী 1500*
ফাইন 2200 1600
মধ্যম 1200 1200
স্থানীয 1900 1300
সাজেঃ
সজ্জে 1310 1275
সিম
সেম£সেবী স্থানীয 2320 2000
ডাল
অড়হর 4300*
অরহর 4540 2501
অরহর দাল তূর 4839 3056
অলসাণ্ডে গ্রাম
অলসাডে গ্রাম 4900 3088
আবরে
঑বরে সাবুত 5400 5400
আবরে দাল
঑বরে দাল 7500 5800
উড়ত দাল
উড়দ কী দাল 7680 6200
উরত 4300*
উড়দ সাবুত 5000 1855
খামগাংব অকোলা 4300 4200
দেশী 5000 4700
স্থানীয 5500 4800
কলথী
কুলথী সাবূত 3365 2250
ছোলা 3000*
ঔসত সাবুত 3800 2300
কাবুল ছোটা 3700 3251
গুলাবী 3800 2600
চনা খংডিত 3400 3100
জ্বারী£স্থানীয 2871 1832
দেশী এফ®এ®ক্যূ®খংডিত 3580 3560
দেশী সাবুত 3510 2700
তূর দাল
তূর দাল 7050 2808
বাংলা চানা ডাল
চনা দাল 4400 3400
বিণ্স
স্থানীয 4500 2500
সেম সাবুত 6000 3000
মুগ 4500*
বোল্ড 6600 6400
মধ্যম 6500 6300
স্থানীয 5200 2250
স্থানীয সাবুত 6955 6155
হরা সাবুত 9200 6150
মূগ দাল
মূংগ দাল 10200 8500
মটরগুটি
হরা মটর 4800 2100
মসুর
সাবুত 4400 2500
দেশী সাবুত 4000 2255
স্থানীয 5000 3050
হাইব্রিড 3400 3000
মসুর ডাল
মসূর গোলা 4704 3955
মসূরী দাল 7900 7400
লোবিয়ামলান
লোবিযাম্লান সাবুত 3816 2001
তিলহন
কুসুম 2800*
কুসুম 2875 2396
কোপরা Milling:5250 Ball:5500
কোপরা 11326 4500
চীনে বাদাম 4000*
G20 3655 3025
এম­37 3455 3125
গুংগরী কোশযুক্ত 3705 2099
গেজে 3840 1529
জেএল­24 3300 2900
টীএমবী­2 4200 3800
নট্টে 3990 2429
বড়া কোশ যুক্ত 3800 2500
বল্লী£হব্বূ 4188 2196
বোল্উ করনেল 4405 2955
বোল্ড 4650 2500
স্থানীয 4200 2546
হাঈব্রীড 3260 3105
জিঙ্গেলী
কালা 9100 4300
সফেদ 14300 13200
তিল 4500*
কালা 19505 12500
নিচোড়া হুআ 4010 3995
সফেদ 16200 11005
সফেদ জৈসা 12625 11500
বাদামের বীজ
মূংগফলী কা বীজ 8200 3955
মূংগফলী (খণ্ডিত)
মূংগফলী খংডিত 4166 3250
সুরজমুখী
স্থানীয 3589 2800
সূর্যমুখী 3800 2850
হাইব্রিড 3500 2650
সুরজমুখীর বীজ 3700*
সূর্যমুখী কা বীজ 4100 2900
সরষের তেল 3000*
পীলী কালী 3410 2800
রাঈ যূ®পী® 3350 3250
লোহী কালী 3150 2910
সরসোং 3050 2545
সরসৌং কালী 3110 2900
সোয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
পীলা 4435 2750
স্থানীয 2500 2000
সোযাবীন 4400 2101
হাঞ্জ সীড
এরংড 3411 3315
এরংড কা বীজ 4000 2651
ফল
অনার
অনার 12500 4000
আঙ্গুর
কালা 7200 800
সফেদ 5000 2500
হরা 9100 4000
আনারস
অনন্নাস 5000 1000
আপেল
ডৈলীসিযস 8200 6275
রিচ রেড 6475 6425
শিমলা 7100 800
সেব 16000 2500
আম
তোতাপরী 3000 2600
দশহরী 4000 3000
সফেদা 6000 2500
হাপস অলফাসো 13000 7000
কমলালেবু
মধ্যম 4000 3940
সংতরা 8000 2400
কলা
এলক্কী বালে 3600 1000
খাংদেশ 600 400
চম্পা 1600 1350
নন্দ্রা বালে 3800 1900
নৌটী বালে 1800 800
পকা হুআ কেলা 3000 1200
পচ্ছা বালে 1790 600
পূবন 4700 2400
পলযমথোড়ন 3500 1500
মধ্যম 2200 1000
রোবস্টা 1900 1000
লাল কেলা 3700 2500
সামান্য বড়া 5720 5710
কাঁঠাল
কঠহল 2200 1800
খরবূজা
খরবূজা 5000 600
ডাব
কচ্চা নারিযল 11000 5000
তরমূজ
তরবূজ 2000 250
পেপে
পপীতা 2800 400
মৌসম্বী
মৌসমবী 4000 1500
সফেদা
সপোতা 3500 900
বনোত্পাদ
অন্টাবলা
অংটাবলা 916 612
তেতুল
ইমলী 9000 1500
করপুলী এ£সী মধ্যম 8500 6500
নন এ£সী পতলী 9600 5500
নন এ£সী ফূল 6500 3500
বীজযুক্ত প্রথম কিস্ম 3700 1200
বীজরহিত প্রথম কিস্ম 4000 2900
তেতুলর বীজ
ইমলী কা বীজ 1737 1400
মসলা
আদা
সূখী 34500 13000
কাজূ
জম্বূ 54000 53800
গোলমরিচ
উংগরাব্লেড 68000 67000
গরব্লেড 71500 70500
জিরে
ক্যূমীন সীড জীরা 9255 6505
ধনিয়া বীজ
ধনিযা বীজ 9800 6500
নারকেল
নারিযল 15300 2000
মেথির বীজ
মেথীবীজ 3705 2455
রসুন
দেশী 4005 605
লহসুন 6000 1500
লঙ্কা
লাল 7850 4025
শুকনো লঙ্কা
গুন্টূর 7800 3000
তৃতীয কিস্ম 2500 1500
দ্বিতীয কিস্ম 5000 3000
প্রথম কিস্ম 8200 4500
ব্যাদগী 12600 3500
মন্কটটূ 8000 3100
লাল 6800 4500
লাল নঈ 9000 6500
স্থানীয 4300 2800
সফেদ 4400 2000
হলুদ
ফিংগর 8702 4000
বল্ব 8000 3900
সূখী 9500 8500
হল্দী 6400 4000
হল্দী স্টিক 6800 5800
মেবে
কাজুবাদাম
স্থানীয কচ্চা 7800 5000
রেসেদার সস্য
তুলো Medium staple:3700 Long staple:4000
এচ®বী® অনজিন্ড 4885 4130
এচ­4 5150 4000
এন­44 4200 4000
এফ­1054 5100 4100
এম®সী®যূ 5 5247 4450
কপাস অনজিন্ড 5115 3500
জযধর 3893 3883
জী®সী®এচ® 5370 5009
ডীসীএচ­32 অনজিন্ড 6500 5000
দেশী 4100 3500
বরালক্ষ্মী জিন্ড 5625 4880
শংকর 6 বী 30 মিমী ফাইন 5450 3900
পাট 2300*
জূট 2882 2150
টী®ডী® 5 3000 2500
সব্জি
আম (কাঁচা পাকা)
মৈংগো ­ রা­ রাইপ 3000 400
অতরৈথস
অমরংথস 2200 1200
অন্য সব্জী
অন্য সব্জিয৉ 3600 1000
অমফোফৈলস
অম্ফোফৈলস 4000 3500
অলসাণ্ডীকাঈ
অলসাংডেকাঈ 3200 2000
আলু
আলূ 3200 200
এফ®এ®ক্যূ® 1200 1100
চন্দ্রমুখী 1200 1000
চিপ্স 2200 1800
জ্যোতি 1430 900
জালংধর 1000 900
দেশী 1400 1100
লাল 1450 1325
স্থানীয 2200 500
কুমড়ো
কদ্দূ 2800 100
করেলা, উচ্ছে
করেলা 5500 1000
কাঁচা আদা
কচ্চা অদরক 15000 1200
কাঁচা কলা
কচ্চা কেলা 4500 500
কাঁচা লঙ্কা
হরী মির্চ 6500 500
কালা তোরী
কালী তোরী 4700 400
গুচ্ছিত ফলিয়া
সেম কা গুচ্ছা 2400 1000
গ্বার
গ্বার 4510 3000
গাজর
গাজর 4000 700
চজনা
ড্রমস্টীক 3500 100
চপরড আবরে
চপ্প্রাডা আবরেকাঈ 2800 2500
চাল কুমড়ো
পেঠা 2800 200
চিচিঙ্গে
চিচিণ্ডা 4000 1000
টপীওকা
টৈপিযোকা 3000 2300
টমাটো
টমাটর 3500 187
দেশী 2400 300
স্থানীয 2000 100
হাইব্রিড 2000 400
ঠোণ্ডেকাই
থোন্ডেকাঈ 1500 700
ঢেঁড়স
ভিন্ডী 5000 500
ধনে
ধনিযা 4000 400
স্থানীয 7900 5800
নূল খোল
নূল খোল 2400 400
পাহারি লঙ্কা
মির্চ 2000 1000
পেয়াজ
ছোটা 3000 1800
তেলগী 1100 250
দ্বিতীয কিস্ম 900 400
নাসিক 2000 250
পূনা 1400 350
প্যাজ 4500 115
প্রথম কিস্ম 1200 1000
পূসা­লাল 1280 280
বড়া 2200 1500
বীলরী লাল 1300 900
লাল 1380 100
স্থানীয 1500 250
সফেদ 1340 295
ফুলকপি
ফূলগোভী 3200 200
স্থানীয 1800 600
বাঁধা কপি
গোভী 2200 100
বীট
বীটরূট 3200 300
বেগুন
গোল 1650 550
গোল£লম্বা 2600 400
বৈংগন 3500 150
ভেজানো মটর
ভিগোযা হুআ মটর 5000 1200
মুলো
মূলী 1600 200
মিষ্টি আলু
শকরকন্দ 1000 300
মিষ্টি কুমড়ো
মীঠা কদ্দূ 1100 250
মেথি
মেথী 3010 500
লাউ
বোটল গৌর্ড 2500 200
লাউ
সফেদ কদ্দূ 2000 1800
লোবিয়ামলান
লোবিযামলান শাকাহারী 3500 2200
শসা
খীরা 2500 200
শাক সব্জি
পত্তেদার সব্জিযাং 2000 1300
শীমলা লঙ্কা
মির্চ 2200 800
সুবর্ণা গড্ডে
সূবর্ণাগড্ডে 2400 1400
সিম
মটর 4500 1200
সীমেবাডনেকাঈ
সীমেবডানেংকাঈ 1800 1200
হরা আবরে
কচ্চা আবরে সাবুত 4400 3500