हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more queries on Prices and Arrivals

  All India Level Price
  Range (Rs./Quintal)
  on
21/10/2014
       

বজাৰসমূহৰ ৰিপোৰ্ট :  1172
(till 23:53 49)
NR:ৰিপোৰ্ট নকৰা    *-MSP
কৃষিজাত দ্ৰব্য সৰ্বাধিক নূন্যতম
অন্য
আতা
গেহু 2500 1600
গুৰ
অচ্ছু 3300 2800
অনকাপল্লী 3980 2000
উণ্ডে 3150 2850
কালা 3550 1500
দিসাৰা 2900 2780
নং ৩ 2600 1500
পঠাৰী 3300 2450
পীলা 3400 2000
লাল 3500 2500
চেনি
এম-৩০ 3575 3350
চেনি 3800 3200
মিহি 3620 3500
ডালডা
ডালডা 8200 6430
থোপা বীন
উৰহীৰ থোপা 2000 1000
নাৰিকল
নাৰিকল 20000 3400
বাকলি ৰহিত তুঁহ ২ বৰ্গ 12000 12000
মধ্যম 15000 6000
শ্ৰেণী-২ 14000 6000
শ্ৰেণী-৩ 9000 7000
ময়দা
ময়দা 2300 1650
ৰবৰ
আৰ.এচ.এচ.-৪ 13200 12200
আঁহ জাতীয় শস্য
কপাহ Medium staple:3750 Long staple:4050
অমেৰিকন 5242 2600
এফ.ৱাই. ৪ (আনগিণ্ড) 4000 3000
এফ-১০৫৪ 4300 3300
এফ-৪ 4050 4050
এম চী য়ু 4400 4000
এম.সী.য়ু ৫ 4400 3600
এল.আৰ.এ. 3800 3500
কপাস (আনগিণ্ড) 4900 3200
কৄষ্ণা 4000 3700
জী.সী.এফ. 4230 1079
দীসীএফ-৩২ (আনগিণ্ড) 5650 4500
দেশী 4950 3500
বৰলক্ষ্মী (গিণ্ড) 4579 3500
মুঙ্গাৰী (গিণ্ড) 4250 3750
শঙ্কৰ ৬(বী) ৩০ মিমি ফাইন 3950 3850
মৰাপাট 2400*
টী.দী. ৫ 3100 2275
ঔষধ আৰু নিদ্ৰাকৰ মাদক দ্ৰব্য
চুপাৰি
কেঁচা 1900 1700
চুপাৰী 33000 20000
ৰাসী 34500 25069
পাণ
স্থানীয় 5000 4000
খাদ্য শস্য
গম 1400*
1650 1600
Sonalika 1625 1575
১৪৭ গড় 1800 1300
এচ.ডী. 1375 1300
কল্যাণ 1650 1550
চন্দোসী 3000 2900
চৰৱতী 2600 1480
ডাবলিও. এচ. ৫৪২ 1402 1392
দাৰা 1650 1100
দেশী 2000 1440
বগা 1950 1301
বণ্সী 2800 1650
মধ্যম 2100 1800
মধ্যমীয়া 2300 2000
মহাৰাষ্ট্ৰ ২১৮৯ 1571 1452
লোক -১ 2300 1470
লোকৱান 1805 1300
স্থানীয় 3000 1403
সোনা 2200 1560
ৰঙা 1930 1900
চাউল
আই আৰ-৮ 2900 2300
এ পী কেঁচা চাউল-১০০১ 1850 1750
এফ.ৱাই ভী. 2325 2250
কট্টাসাম্বৰ 2750 2400
কেঁচা বাচমতী 3750 2400
চিবৰা 2400 1480
চী.আৰ. ১০০৯(মোটা) সিজোৱা 1800 1800
জয়া 3500 3000
জৰিমনা 7500 2250
তৃতীয় 2400 1800
বাচমতী কেঁচা 3120 2480
বী.পী.টী. 4200 2500
মটা উহুৱা 3750 3000
মধ্যম 4400 1870
মসুৰী 3250 2400
মোটা 4200 1750
মোটা (আই .আৰ.২০) 2280 2270
মোটা (কোৰ্স) উহুৱা 2200 2100
সুপৰ ফাইন 5900 3300
সামান্য 3250 1600
সোনা 4000 2300
সোনা মনসুৰী নন বাচমতী 2700 2500
হন্সা 2500 2300
ৰত্নাচুদী (৭১৮৫-৭৪৯) 2700 2500
চোজী
চোজী 2300 2070
জোৱাৰ Hybrid:1530 Maldandi:1550
জোৱাৰ (বগা) 4000 704
জোৱাৰ বৰ্ণসঙ্কৰ 1300 1000
বগা 1700 1450
বৰ্ণসঙ্কৰ 1350 950
স্থানীয় 1900 650
ধান Common:1360 Grade-A:1400
3150 1650
2651 2541
1891 1675
3200 2651
1530 1510
1526 1506
2700 2200
1526 1506
1530 1510
1518 1498
1750 1500
1800 1650
2700 1700
1544 1070
2160 2130
2445 2000
1420 1400
১০০১ 1400 1180
৫০০১ 1600 1400
আই . আৰ. ৬৪ 1400 1225
আই. আৰ.৩৬ 1520 1200
আই. আৰ.৬৪ 1429 1175
উত্তম পোন্নি 1468 1361
এ.ডী.টী ১৬ 1600 1350
এ.ডী.টী ৩৬ 1600 1200
এ.ডী.টী ৩৭ 1653 1328
এ.ডী.টী ৩৯ 1950 1750
এ.পোন্নি 2395 2195
এম টী ইও-১০০১ 1470 1310
এম টী ইও-১০১০ 1500 1170
এম টী ইও-২০৭৭ 1400 1310
চী অও ৪৩ 1690 1490
জ্যোতি ধান 1500 1500
ডপ্পা ধান 898 896
ধান 1801 1241
নং ২৭১৬ 1870 1540
পোন্নি 2160 1890
বগা পোন্নি 1959 1585
বাসুমতী 3100 1800
বী.পী.টী. 2500 1050
মধ্যম ধান 1580 1200
মসুৰী 1750 1525
মহীন ধান 3211 1200
মোটা ধান 1500 1200
সংস্কৄতি 1640 1480
স্বৰ্ণ মচুৰী(নতুন) 1550 1360
স্বৰ্ণ মচুৰী(পুৰণি) 1525 1100
সম্বা মসুৰী 1534 1300
সোনা 2200 1450
সোনা মচুৰী(পুৰণি) 1400 1310
সোনা মহসুৰী 1600 1310
হণ্সা 1525 1226
ৰত্না 1585 1568
বজৰা 1250*
দেশী 1350 1025
স্থানীয় 1550 966
হাইব্ৰীড 2100 1000
বাৰ্লি 1100*
দৰা 2210 1000
মাকৈ,গোমধান 1310*
দেশী বগা 1580 1420
দেশী লাল 1400 1200
পীলা 1680 1100
ফাইন 1450 1310
বগা 1700 1190
বৰ্ণসঙ্কৰ 1360 1140
বৰ্ণসঙ্কৰড/স্থানীয় 1500 601
মধ্যম 1300 1270
স্থানীয় 1550 566
ৰাগী 1550*
ফাইন 2300 2200
স্থানীয় 1600 1289
তেলৰ বীজ
এৰা গুটি
কেষ্টৰৰ 3800 3500
কেষ্টৰৰ বীজ 3800 3250
চয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
চয়াবীন 3200 2750
পীলা 3145 2400
জিংগেলী
কালা 7800 6550
বগা 13100 11280
তিল 4600*
কালা 14950 10000
বগা 14500 7550
তোৰিয়া 3020*
তোৰিয়া 1150 1100
নাৰিকল তেল
কোপৰা তেল 14800 14300
নাৰিকলৰ শুকান শাহ Milling:5250 Ball:5500
কোপৰা 16250 4500
বাদাম 4000*
গেজে 4759 1810
জেএল-২৪ 4500 4100
টীএমভী-২ 4270 2100
ডাঙৰ (খোলাৰ সৈতে) 3600 3200
দীএমভী-৭ 4860 4590
নট্টে 4310 2012
স্থানীয় 4670 1729
সাহসী 4050 3075
বাদাম (ফলা)
বাদাম (ফলা) 4583 1450
বাদামৰ তেল
বাদামৰ তেল 9420 9340
বাদামৰ বীজ
বাদামৰ বীজ 9000 4900
সূৰ্য্যমুখী,সূৰুজমুখী
বৰ্ণসঙ্কৰ 4060 2589
স্থানীয় 4350 1718
সূৰ্য্যমুখী 3700 2009
সূৰ্য্যমুখীৰ গুটি 3750*
সূৰ্য্যমুখীৰ বীজ 3500 2861
সৰিয়হ 3050*
লোহী ক'লা 3700 3075
সৰিয়হ 3900 2900
সৰিয়হ (ক'লা) 4000 3050
হালধীয়া (ক'লা) 3620 3280
পশুধন (Rs per No.)
ছাগলী
ছাগলী 6000 300
ভেঁড়া
মধ্যম ভেড়া 5000 3000
ফল
অমিতা
পপীতা 3000 6
আঙুৰ
ক'লা 10000 100
বগা 3000 2000
সেউজীয়া 12000 3100
আপেল
আপেল 12000 300
আমেৰিকান 3300 2000
কল্লু ৰয়েল ডেলীসিয়স 6000 1000
কশ্মীৰ/চিমলা-২ 6570 3100
কেসৰী 1500 900
টিকটিকীয়া ৰঙা 10000 6000
পৰিস্থিতি 4800 3600
সুস্বাদু 7500 2400
সোণালী 7000 1500
ৰয়েল ডেলীসিয়স 11500 2300
কল
150 110
এলক্কীবালে 5300 1200
খান্দেশ 1600 1100
নন্দ্ৰা বালে 5100 1500
নৌটী বালে 2000 1000
পকা কল 6000 40
পচ্ছা বালে 2400 1500
পুবন 6200 3300
পলয়মথোদন 3500 1500
মধ্যম 3700 550
লাল কেলা 3800 3500
সামান্য ডাঙৰ 5556 5000
ৰোবষ্টা 2800 700
চিকু
সপোতা 4500 20
ডাব নাৰিকল
কেঁচা নাৰিয়ল 8000 6000
ডালিম
অনাৰ 12000 60
তৰমুজ
তৰবুজ 2000 200
বামী 3250 300
মধুৰিআম
মধুৰি 6500 60
মাটি কঁঠাল
অনন্নাস 4200 6
মৌচুমী
মৌচুমী 4400 600
সুমথিৰা,কমলা
কমলা 6000 150
মধ্যম 1850 1650
বনজ সম্পদ
তেতেলী
চপাথী 5500 3400
তেতেলী 14000 2400
নন এ/সী পতলী 6800 6200
নন এ/সী ফूল 4000 3200
ফুল এ/সী 6300 5600
মছলা
আদা
উদ্ভিদ - সতেজ 5000 4000
ডাঙৰ/মোটা 1400 1300
শুকান 27500 26500
জালুক
65500 64500
বেমেজালি 68500 67500
জিৰা
ধনীয়া বীজ (জীৰা) 9840 8900
ধনীয়া বীজ
ধনীয়া বীজ 11750 9000
নহৰু
গড় 3500 2700
দেশী 5030 3450
লহসুন 10000 1800
নাৰিকল
ডাঙৰ 2200 1800
নাৰিয়ল 7500 650
পকা জলকীয়া
লাল 9000 3000
মিথি গুটি
মিথিবীজ 8800 4000
শুকান জলকীয়া
কড্ডী 10800 1809
তৃতীয় প্ৰকাৰ 3000 2000
দ্বিতীয় প্ৰকাৰ 5500 3200
প্ৰথম প্ৰকাৰ 9000 4900
বগা 6500 4500
বৰ্ণসঙ্কৰ 5800 5500
মনকট্টু 8500 6500
লাল 5600 4000
লাল নই 7200 5800
ৰঙা শিৰ,অগ্ৰ 10200 8400
হালধি
আঙুলি 8150 3889
বাল্ব 6380 3689
শুকান 9500 8500
মাহ জাতীয় দালি
অলচাণ্ডে গ্ৰাম
অলসাডে গ্ৰাম 4000 2669
ঘোঁৰাৰ চানা
কুলথী (গোটা) 3119 2000
সৰু 3220 3150
চেনংগী দাইল
চেন্গী দাল 6500 5400
বুট 3100*
5000 3400
গড় (গোটা) 4000 2200
গুলাবী 3250 2600
চনা (ফলা) 3200 2950
দেশী (এফ.এ.কিউ.ফলা) 3450 3100
দেশী (গোটা) 3700 2250
বুটৰ দাইল
বুটৰ দাল 4000 3700
বীনচ
সেম (গোটা) 3500 1200
মগু মাহ 4600*
মুঙ্গ দাল-১ 9500 8500
মধ্যম 6200 5600
স্থানীয় (গোটা) 6300 6200
সেউজীয়া (গোটা) 7625 3732
মচুৰ 2950*
8600 5400
5350 4701
8000 6250
(গোটা) 5100 5000
দেশী (গোটা) 4000 2300
স্থানীয় 5000 3850
মাটি মাহ 4350*
দেশী 6200 4250
মাটিমাহ(গোটা) 8200 3000
মাটিমাহৰ দাল 6750 4260
মোগন মধ্যম 4859 4400
স্থানীয় 6300 4125
মাটিমাহ দাইল
মাটিমাহৰ দাল 10500 6800
লেচেৰা
লেছেৰামাহ (গোটা) 4636 2680
ৰহৰ 4350*
6000 5500
অৰহৰ 5120 4000
তুৰ দাল 8700 4850
মেৱা
কাজু বাদাম
অন্তৰ্বীজ 45500 44500
স্থানীয় (কেঁচা) 9000 6500
শাক পাচলি
ঠোন্দেকাই
থুণ্ডেকাই 2000 800
অন্য শাক পাচলি
অন্য শাক-পাচলি 3800 1000
অমৰনথচ
অমৰানথুচ 3200 800
অলচানদিকাই
অলসাণ্ডেকাই 3400 3000
আম (কেচা/পকা)
আম কেঁচা পকা 9000 5000
আমফোফালুচ
অমম্ফোফালস 3700 2800
আলু
আলু 4000 800
এফ.এ.কিউ. 2140 1790
চন্দ্ৰমুখী 2000 1600
চিপ্স 3500 2200
জ্যোতি 2600 1300
জালন্ধৰ 3200 1800
দেশী 2600 1300
লাল 2090 1600
স্থানীয় 3000 500
উৰহী
মটৰ 5000 1800
কাচকল
কেঁচা কেলা 6000 500
কেচা আদা
কেঁচা আদা 13000 867
কেচা জলকীয়া
কেঁচা জলকীয়া 10000 800
কেপচিকাম
কেপচিকাম 7000 1000
কোমোৰা
পেঠা 3000 800
গ্বাৰ
গ্বাৰ 7500 1000
গাজৰ
গাজৰ 6000 800
চজিনা
চজিনা 6200 2000
চপৰদ আলসৰ
চপ্পৰাৰাদা আবৰেকাই 1400 1000
চিচিণ্ডা
চিচিণ্ডা 3600 1000
চীমেবাডনেকাই
সীমেবদানেকাই 2200 1800
জিকা
ক'লা তোৰী 2200 500
তিতা কেৰেলা
তিতা কেৰেলা 5000 500
তিয়হ
তিয়হ 3500 250
ধনীয়া
ধনীয়া 8000 1000
মোটা, সৰু 2500 2000
স্থানীয় 10000 9400
নুল খোল
নুল খোল 2800 1000
পানীলাউ
বটল গ্ৰাউণ্ড 5000 300
পাহাৰী জলকীয়া
কেপচিকাম 4000 2000
পিয়াজ
ডাঙৰ 3000 1900
তেলগী 1700 300
নাসিক 2300 1000
পিয়াজ 4000 200
প্ৰথম প্ৰকাৰ 2000 1400
বঙ্গলোৰ - সৰু 1000 500
মধ্যম 1300 600
লাল 2400 800
শুকান এফ.এ.কিউ. 1900 1600
স্থানীয় 2200 749
সৰু 4000 2400
ফুলকবি
ফুলকবি 6000 500
স্থানীয় 6000 950
বত্ৰপট
বীটৰুট 3600 400
বতৰৰ শাক
বতৰৰ পাত 900 750
বন্ধাকবি
বন্ধাকবি 3500 200
বিলাহী
দেশী 3000 800
বিলাহী 8000 200
বৰ্ণসঙ্কৰ 3400 800
শঙ্কৰ 1500 800
স্থানীয় 2500 200
বীন
ক্লাচটাৰ বীনচ 5200 1200
বেঙেনা
ঘূৰণীয়া 2400 400
ঘূৰণীয়া/দীঘল 1700 360
বেঙেনা 4200 275
ভিজা মটৰ
ভিজা মটৰ 8000 4000
ভেণ্ডী
ভেণ্ডি 4500 300
মটৰ (শাক)
লেছেৰামাহ (নিৰামিষ) 7000 1700
মূলা
মূলা 2000 200
মিঠা আলু
মিঠা আলু 1500 500
মিঠা ৰঙালাউ
মিঠা ৰঙালাউ 1300 150
মিথি
মিথি 4000 1000
শিমলু আলুৰ চাগু
টেপিয়োকা 2300 900
সুবৰ্ণ গড্ডে
সুবৰ্ণাগড্ডে 2000 1800
সেউজীয়া আলসৰ
কেঁচা অলসৰ (গোটা) 3200 1200
সেউজীয়া শাক
সেউজীয়া শাক-পাচলি 4000 1000
ৰঙালাউ
ৰঙালাউ 2500 375