हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more queries on Prices and Arrivals

  All India Level Price
  Range (Rs./Quintal)
  on
23/2/2017
       

বজাৰসমূহৰ ৰিপোৰ্ট :  1215
(till 17:17 51)
NR:ৰিপোৰ্ট নকৰা    *-MSP
কৃষিজাত দ্ৰব্য সৰ্বাধিক নূন্যতম
ডালডা
ডালডা 7500 6430
নাৰিকল তেল
কোপৰা তেল 13400 13000
সৰিয়হ তেল
11350 9400
আতা
গেহু 3000 1900
কাঠ আলু
য়াম 3000 2800
গুৰ
অচ্ছু 4200 3540
অনকাপল্লী 3400 3000
উণ্ডে 4418 4418
দিসাৰা 2800 2600
নং ৩ 2600 2000
পঠাৰী 3500 2900
পীলা 3430 3370
মুদ্দে 4500 3100
লাল 3240 2935
চেনি
এচ-৩০ 3950 3900
এম-৩০ 4300 4080
চেনি 4200 3310
মিহি 4125 3400
শক্কৰ 4000 3900
থোপা বীন
উৰহীৰ থোপা 3000 2400
ময়দা
ময়দা 2660 2200
ৰবৰ
আৰ.এচ.এচ.-৪ 16200 15000
আঁহ জাতীয় শস্য
কপাহ Medium staple:3860 Long staple:4160
5000 4500
১৭০-সী অও২ (আনগিণ্ড) 5400 5350
অমেৰিকন 6120 5000
এফ-১০৫৪ 5600 5000
এফ-৪ 5530 5005
এফ-৪(এ)২৭ মিমি ফাইন 5600 5500
এম চী য়ু 5000 4000
এম.সী.য়ু ৫ 5500 3800
এল.আৰ.এ. 4050 3850
এলএফ-১৫৫৬ 5989 1005
কপাস (অডোনী) 4160 4050
কপাস (আনগিণ্ড) 5825 3860
জয়ধৰ 6000 5501
জী.সী.এফ. 6011 5301
জী-৬ 5468 5400
দেশী 5695 4150
বৰলক্ষ্মী (গিণ্ড) 6912 1200
শঙ্কৰ ৪৩১ মিমি ফাইন 5930 5000
শঙ্কৰ ৬(বী) ৩০ মিমি ফাইন 6000 4000
সীঅও-২ (আনগিণ্ড) 4160 3860
মৰাপাট 3200*
টী.দী. ৫ 4300 2500
ঔষধ আৰু নিদ্ৰাকৰ মাদক দ্ৰব্য
ইচবগোল
ইচবগোল (চিলিয়ম) 11840 10700
চুপাৰি
চুপাৰী 22000 16000
নতুন প্ৰকাৰ 22500 16000
বগা 19000 17500
লাল 18000 16500
সী.কিউ.সী.এ. 8500 8000
ৰাসী 29099 21199
পাণ
স্থানীয় 22000 15000
খাদ্য শস্য
আমফোফালুচ
অমম্ফোফালস 4800 2800
গম 1525*
Sonalika 2000 1690
১৪৭ গড় 1966 1530
কল্যাণ 2000 1825
দাৰা 1950 1640
দেশী 2800 2300
পী.আই. এচ. এচ.আই 1880 1600
ফাৰ্মী 2000 1850
বগা 4724 1729
বণ্সী 4000 1600
মধ্যম 1600 1500
মধ্যমীয়া 2200 2000
মহাৰাষ্ট্ৰ ২১৮৯ 2100 1600
লোক -১ (নিলামী দৰ) 1600 1570
লোকৱান 1985 1451
লোকৱান গুজৰাট 1685 1455
স্থানীয় 3200 1450
সোনা 2600 2200
ৰাজস্থান টুকদী 2115 1655
চাউল
১০০৯ কাৰ 5000 2100
উহুৱা চাউল 2300 2000
কেঁচা বাচমতী 3900 2400
চিবৰা 2400 1450
জয়া 3500 3200
জৰিমনা 6000 2250
তৃতীয় 2650 1925
পৰমল 2785 2345
পৰিমল (নতুন) 3000 2900
বী.পী.টী. 4800 3100
মধ্যম 4400 1900
মোটা 4400 1650
মোটা (কোৰ্স) উহুৱা 2300 1930
সন্না ভট্টা 2400 2000
সুপৰ ফাইন 4000 3000
সামান্য 2900 1500
সোনা 5250 2200
সোনা মনসুৰী নন বাচমতী 2500 2000
হন্সা 2500 2300
ৰত্নাচুদী (৭১৮৫-৭৪৯) 3025 2600
জোৱাৰ Hybrid:1625 Maldandi:1650
জোৱাৰ (বগা) 3502 1156
জোৱাৰ (হালধীয়া) 2500 1625
জোৱাৰ বৰ্ণসঙ্কৰ 2200 1900
বৰ্ণসঙ্কৰ 1902 1452
লাল 3400 1600
স্থানীয় 1680 1630
ধান Common:1470 Grade-A:1510
1450 1210
3170 2500
1925 1300
1600 1450
1475 1080
1510 1367
১০০১ 1950 1250
আই . আৰ. ৬৪ 1510 1510
আই. আৰ.৩৬ 1520 1450
আই. আৰ.৫০ 1825 1705
আই. আৰ.৬৪ 1536 1219
উত্তম পোন্নি 2600 1470
এ.ডী.টী ১৬ 1900 1400
এ.ডী.টী ৩৬ 1800 1380
এ.ডী.টী ৩৭ 2216 1159
এ.ডী.টী ৩৮ 1500 1367
এ.ডী.টী ৩৯ 2492 1307
এ.ডী.টী ৪৩ 1985 1600
এ.পোন্নি 2050 1600
এম টী ইও-১০০১ 1510 1480
এম টী ইও-১০১০ 1600 1200
চী অও ৪৩ 1863 1425
জয়া 1500 1250
ধান 2830 900
পপটলা 2216 1935
পোন্নি 2885 1608
পোম্মানী 1728 1467
বগা পোন্নি 2356 1470
বাসুমতী 3760 2400
বী.পী.টী. 2900 1100
মধ্যম ধান 1960 1245
মসুৰী 1750 1520
মহীন ধান 2900 1250
মোটা ধান 1865 1200
স্বৰ্ণ মচুৰী(নতুন) 1550 1200
সম্বা মসুৰী 2027 1303
সিন্না পোন্নি 2216 1977
সোনা 2700 1600
সোনা মচুৰী(পুৰণি) 1510 1410
সোনা মহসুৰী 1700 1600
ৰঙা 1520 1400
নবানে
নৱানে বৰ্ণসঙ্কৰ 1939 1336
বজৰা 1330*
দেশী 1575 1300
স্থানীয় 1580 1250
সাহসী 1500 1400
হাইব্ৰীড 2300 1280
বাৰ্লি 1225*
দৰা 1980 1740
মাকৈ,গোমধান 1365*
চুইট কৰ্ণ(বিস্কুটৰ কাৰণে) 3100 3000
দেশী বগা 1775 1368
দেশী লাল 1650 1100
পীলা 1550 1090
ফাইন 1500 1365
বগা 1700 1380
বৰ্ণসঙ্কৰ 1800 1170
বৰ্ণসঙ্কৰ লাল (কেটল ফীড) 1580 1400
বৰ্ণসঙ্কৰড হালধীয়া (কেটল ফীড) 1650 1400
বৰ্ণসঙ্কৰড/স্থানীয় 1700 1300
মধ্যম 1365 1365
স্থানীয় 3192 790
হাইব়্ৰীদ কুম্বু
1680 1600
ৰাগী 1725*
ফাইন 3600 3200
লাল 3200 3200
স্থানীয় 3300 2200
তেলৰ বীজ
এৰা গুটি
কেষ্টৰৰ 3790 3600
কেষ্টৰৰ বীজ 3785 NR
কুসুম ফুল 3300*
কুসুম 2964 2452
চয়াবীন Black:2775 Yellow:2775
কালা 2775 2775
চয়াবীন 2900 2000
পীলা 2850 1885
স্থানীয় 2700 2100
তিল 5000*
কালা 8765 5000
তিল 7175 6000
বগা 7790 NR
লাল 7840 5350
নাৰিকলৰ শুকান শাহ Milling:5950 Ball:6240
কোপৰা 7070 4000
মধ্যম 7400 7400
বাদাম 4220*
গেজে 5500 3501
জী ২০ 4140 3205
টীএমভী-২ 5560 2809
ডাঙৰ (খোলাৰ সৈতে) 4500 3230
দীএমভী-৭ 4400 4100
বল্লী/হব্বু 5327 3001
বাদামৰ বীজ 7654 7654
স্থানীয় 5839 2209
সাহসী 4180 3000
বাদাম (ফলা)
বাদাম (ফলা) 5416 3750
বাদামৰ বীজ
বাদামৰ বীজ 9000 NR
সূৰ্য্যমুখী,সূৰুজমুখী
বৰ্ণসঙ্কৰ 3800 3800
স্থানীয় 3300 2910
সূৰ্য্যমুখী 3400 2600
সূৰ্য্যমুখীৰ গুটি 3950*
সূৰ্য্যমুখীৰ বীজ 4800 4800
সৰিয়হ 3350*
লোহী ক'লা 4250 3200
সৰিয়হ 3600 2750
সৰিয়হ (ক'লা) 4380 3200
হালধীয়া (ক'লা) 3360 3300
পশুধন (Rs per No.)
গাই
গাই 40000 30000
মাইকী মহ
মাইকী মহ 60000 20000
ফল
অমিতা
পপীতা 3500 400
আঙুৰ
ক'লা 6000 100
বগা 5700 2500
ভাৰতীয় 5140 5100
সেউজীয়া 9150 1500
আপেল
আপেল 14000 3500
চিমলা 7100 7000
সুস্বাদু 8000 5400
ৰয়েল ডেলীসিয়স 5270 5210
কঁঠাল
কঠহল 3000 1300
কল
এলক্কীবালে 4700 1000
খান্দেশ 375 250
নন্দ্ৰা বালে 6200 3600
পকা কল 6000 1700
পচ্ছা বালে 2200 600
পুবন 6000 2400
পলয়মথোদন 4600 1300
মধ্যম 2200 1800
লাল কেলা 5754 3400
সামান্য ডাঙৰ 560 480
ৰসাকথাই 5400 4500
ৰোবষ্টা 3050 1300
চিকু
সপোতা 4135 1000
ডাব নাৰিকল
কেঁচা নাৰিয়ল 10000 7000
ডালিম
অনাৰ 9000 4000
তৰমুজ
তৰবুজ 2500 400
বামী 6250 1000
নেমু
800 300
বোৰহনু
বৰেহনন্নু 1000 500
মধুৰিআম
মধুৰি 7750 938
মাটি কঁঠাল
অনন্নাস 4800 800
মৌচুমী
মৌচুমী 3400 1000
সুমথিৰা,কমলা
কমলা 4500 1500
দাৰ্জিলিং 11000 3200
বনজ সম্পদ
কাঠ
460 315
4000 460
4400 4400
য়ুকেলিপ্টচ 4200 390
তেতেলি বীজ
তেতেলীৰ বীজ 1435 1200
তেতেলী
কৰপুলী এ/সী মধ্যম 10500 10500
চপাথী 8500 3800
তেতেলী 11000 1500
নন এ/সী পতলী 14000 14000
নন এ/সী ফूল 8000 4000
বীজৰ সৈতে দ্বিতীয় প্ৰকাৰ 2500 2300
ৰীঠা
মধ্যম 11200 7100
মছলা
আজৱাইন
9510 4250
আদা
উদ্ভিদ - সতেজ 4000 2700
ডাঙৰ/মোটা 1400 800
শুকান 11500 10500
চফ
16375 4750
জালুক
57000 55000
বেমেজালি 56000 55000
জিৰা
ধনীয়া বীজ (জীৰা) 19705 9250
ধনীয়া বীজ
ধনীয়া বীজ 10000 3500
নহৰু
গড় 6000 3500
দেশী 6000 2000
লহসুন 12000 2500
নাৰিকল
15000 6000
13000 13000
20000 8000
ডাঙৰ 8500 1450
নাৰিয়ল 14500 200
মধ্যম 5500 850
পকা জলকীয়া
লাল 12000 6000
মিথি গুটি
মিথিবীজ 2905 1500
শুকান জলকীয়া
কড্ডী 13197 1866
গুন্টুৰ 14000 6000
দ্বিতীয় প্ৰকাৰ 11000 3000
প্ৰথম প্ৰকাৰ 10500 5500
বয়াদগী 19000 3265
মনকট্টু 10000 9000
লাল 13000 9000
স্থানীয় 11000 3800
হালধি
আঙুলি 10199 4000
বাল্ব 8619 4000
হালধি ষ্টীক 10000 7000
মাহ জাতীয় দালি
অলচাণ্ডে গ্ৰাম
অলসাডে গ্ৰাম 7500 3794
আলসৰ ডাল
অলসৰ দাল 9000 7000
ঘোঁৰাৰ চানা
কুলথী (গোটা) 6000 1500
চেনংগী দাইল
চেন্গী দাল 6000 5200
বগা মগুমাহ দাইল
মোঠ দাল 5700 5600
বুট 3425*
9500 9000
7400 7100
7055 6940
7000 6400
কাণ্টা 4553 3345
কাবুল সৰু 8255 8200
গড় (গোটা) 8500 3012
গুলাবী 9000 4800
জৱাৰী/স্থানীয় 8700 4888
দেশী (এফ.এ.কিউ.ফলা) 6900 6800
দেশী (গোটা) 8850 4650
বগা (গোটা) 8800 8670
বুটৰ দাইল
বুটৰ দাল 8515 6500
বীনচ
সেম (গোটা) 4650 NR
মগু দাইল
মুঙ্গ দাল 7000 6000
মগু মাহ 5225*
মুঙ্গ দাল-১ 9000 6500
মধ্যম 8000 5250
স্থানীয় 6600 2800
স্থানীয় (গোটা) 4500 4400
সাহসী 8200 8000
সেউজীয়া (গোটা) 8500 NR
হাইব্ৰীড 5000 3950
মচুৰ 3325*
10000 7400
6440 6400
10600 7500
6300 6100
10600 3450
5755 5620
7200 5300
মচুৰ দাইল
ক'লা মচুৰ নতুন 6200 6000
মচুৰ দাল 10800 5300
মটৰমাহ
সেউজীয়া মটৰ 4600 400
মাটি মাহ 5000*
8000 7000
এফ.কিউ. (বৰ্মা) 10000 7900
দেশী 6000 3250
মাটিমাহ(গোটা) 9600 1900
মাটিমাহৰ দাল 10500 6000
স্থানীয় 10500 4900
হাইব্ৰীড 7000 4575
মাটিমাহ দাইল
মাটিমাহৰ দাল 9490 6700
লেচেৰা
লেছেৰামাহ (গোটা) 8000 5201
ৰহৰ 5050*
5050 3096
5050 5050
3901 3450
5050 4950
5050 5050
5050 3650
3951 3300
3740 3611
5050 5050
5100 3900
8100 7800
8800 8200
অৰহৰ 8000 1489
তুৰ দাল 13500 3466
মেৱা
কাজু বাদাম
77000 75000
স্থানীয় (কেঁচা) 16000 10000
শাক পাচলি
অমৰনথচ
অমৰানথুচ 5700 1200
অলচানদিকাই
অলসাণ্ডেকাই 3400 3000
আম (কেচা/পকা)
আম কেঁচা পকা 5000 1500
আলু
(লাল নেনীতাল) 500 400
আলু 3000 100
এফ.এ.কিউ. 470 375
চন্দ্ৰমুখী 350 250
চিপ্স 1300 900
জ্যোতি 1000 200
জালন্ধৰ 400 150
দেশী 800 100
বাদশাহ 1000 600
লাল 1280 400
স্থানীয় 1500 200
উৰহী
মটৰ 4000 500
কচু
3200 1325
কাচকল
কেঁচা কেলা 5000 550
কেচা আদা
কেঁচা আদা 6200 800
কেচা জলকীয়া
কেঁচা জলকীয়া 11554 15
কেপচিকাম
কেপচিকাম 8000 667
কোমোৰা
কোমোৰা 1300 800
পেঠা 4600 1400
কোলাকেসিয়া
6800 6400
গ্বাৰ
গ্বাৰ 4000 2700
গাজৰ
গাজৰ 4000 133
পুচাকেসৰ 600 400
চজিনা
চজিনা 10000 500
চপৰদ আলসৰ
চপ্পৰাৰাদা আবৰেকাই 2800 1800
চাও চাও
চাব চাব 1000 400
চিচিণ্ডা
চিচিণ্ডা 4800 400
চীমেবাডনেকাই
সীমেবদানেকাই 1600 1000
জিকা
ক'লা তোৰী 4200 300
তিতা কেৰেলা
তিতা কেৰেলা 5800 1000
তিয়হ
তিয়হ 4200 400
ধনীয়া
ধনীয়া 5200 300
স্থানীয় 6012 3512
নুল খোল
নুল খোল 2500 400
নেমুটেঙা
2700 2200
পানীলাউ
বটল গ্ৰাউণ্ড 3800 300
পাহাৰী জলকীয়া
কেপচিকাম 3000 2500
পিয়াজ
ডাঙৰ 2400 1000
দ্বিতীয় প্ৰকাৰ 600 200
নাসিক 1500 600
পুনা 1100 800
পুসা-লাল 950 310
পিয়াজ 3752 150
প্ৰথম প্ৰকাৰ 950 600
বগা 960 330
বঙ্গলোৰ - সৰু 750 300
বীলৰী লাল 1000 800
লাল 1550 150
শুকান এফ.এ.কিউ. 1300 800
স্থানীয় 1800 300
সৰু 5000 2200
ফুলকবি
ফুলকবি 4800 100
স্থানীয় 2000 300
ফ্ৰেণ্স বীন
1800 1000
বত্ৰপট
বীটৰুট 4600 200
বতৰৰ শাক
বতৰৰ পাত 800 500
বন্ধাকবি
বন্ধাকবি 3600 100
বিলাহী
দেশী 1900 300
বিলাহী 3300 100
বৰ্ণসঙ্কৰ 2000 240
স্থানীয় 3500 250
বীন
ক্লাচটাৰ বীনচ 8000 1000
বেঙেনা
ঘূৰণীয়া 1500 250
ঘূৰণীয়া/দীঘল 1600 250
বেঙেনা 4200 200
ভিজা মটৰ
ভিজা মটৰ 3200 300
ভেণ্ডী
ভেণ্ডি 7800 1000
মটৰ (শাক)
লেছেৰামাহ (নিৰামিষ) 8000 2250
মটৰৰ ছিৰা
900 800
মূলা
মূলা 1600 150
মিঠা আলু
মিঠা আলু 1500 400
মিঠা ৰঙালাউ
মিঠা ৰঙালাউ 1600 300
মিথি
মিথি 1200 300
মোগাত্থৰ
500 400
শিমলু আলুৰ চাগু
টেপিয়োকা 3000 1600
স্কচ
1000 1000
সুবৰ্ণ গড্ডে
সুবৰ্ণাগড্ডে 2800 2600
সেউজীয়া আলসৰ
কেঁচা অলসৰ (গোটা) 4000 2000
সেউজীয়া শাক
সেউজীয়া শাক-পাচলি 800 200
ৰঙালাউ
ৰঙালাউ 3500 350