हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more queries on Prices and Arrivals

  All India Level Price
  Range (Rs./Quintal)
  on
1/4/2015
       

বজাৰসমূহৰ ৰিপোৰ্ট :  1112
(till 19:56 29)
NR:ৰিপোৰ্ট নকৰা    *-MSP
কৃষিজাত দ্ৰব্য সৰ্বাধিক নূন্যতম
অন্য
আতা
গেহু 2600 1900
কাঠ আলু
য়াম 2200 2000
গুৰ
অনকাপল্লী 3400 2000
কালা 3045 2990
পঠাৰী 2730 2100
পীলা 3170 1950
লাল 3150 1940
চেনি
এম-৩০ 3050 2800
চেনি 3700 3000
মিহি 3600 2780
ডালডা
ডালডা 8000 6030
নাৰিকল
নাৰিকল 8000 4700
ময়দা
ময়দা 2400 1900
ৰবৰ
আৰ.এচ.এচ.-৪ 13100 12000
আঁহ জাতীয় শস্য
কপাহ Medium staple:3750 Long staple:4050
অমেৰিকন 4610 3780
এন-৪৪ 3800 3600
এফ.বী. (আনগিণ্ড) 4205 3455
এফ-৪ 4462 3750
এম.সী.য়ু ৫ 4050 3000
এল.আৰ.এ. 3800 3500
কপাস (অডোনী) 4400 3000
কপাস (আনগিণ্ড) 4200 3250
জী.সী.এফ. 4271 3409
দীসীএফ-৩২ (আনগিণ্ড) 5000 4300
দেশী 4050 3000
মুঙ্গাৰী (গিণ্ড) 4000 3500
শঙ্কৰ ৬(বী) ৩০ মিমি ফাইন 4383 3400
মৰাপাট 2700*
টী.দী. ৫ 3400 2750
ঔষধ আৰু নিদ্ৰাকৰ মাদক দ্ৰব্য
চুপাৰি
কেঁচা 3200 1200
চুপাৰী 26500 23500
খাদ্য শস্য
গম 1450*
১৪৭ গড় 1926 1600
কল্যাণ 3510 1250
চৰৱতী 3800 1250
দাৰা 1750 1400
দেশী 2200 1440
পী.বী.ডাবলিও. ৩৪৩ 1425 1375
ফাৰ্মী 1650 1550
বগা 1980 1162
মধ্যম 2100 1800
মধ্যমীয়া 2400 2200
মহাৰাষ্ট্ৰ ২১৮৯ 2400 1875
মিলবৰ 1625 1255
লোক -১ 2200 1410
লোকৱান 1950 1150
স্থানীয় 1300 1300
সোনা 1516 1516
চাউল
আই আৰ-৮ 2800 2350
উহুৱা চাউল 2100 1900
জয়া 3500 3200
জৰিমনা 6000 1980
তৃতীয় 2300 1800
বী.পী.টী. 4400 3100
মটা উহুৱা 3200 2700
মধ্যম 2700 1750
মসুৰী 2900 2750
মোটা 4300 1750
মোটা (কোৰ্স) উহুৱা 2000 1600
সুপৰ ফাইন 8000 3000
সামান্য 2000 1800
ৰত্নাচুদী (৭১৮৫-৭৪৯) 2800 2550
চোজী
চোজী 2300 2090
জোৱাৰ Hybrid:1530 Maldandi:1550
জোৱাৰ (বগা) 3200 811
জোৱাৰ বৰ্ণসঙ্কৰ 1700 1000
বগা 2666 1398
বৰ্ণসঙ্কৰ 1400 1050
লাল 2001 1800
স্থানীয় 2589 1275
ধান Common:1360 Grade-A:1400
১০০১ 1450 1140
আই. আৰ.৩৬ 1410 1390
আই. আৰ.৬৪ 1400 1104
উত্তম পোন্নি 1700 1000
এ.ডী.টী ১৬ 1600 1400
এ.ডী.টী ৩৬ 1700 1170
এ.ডী.টী ৩৭ 1540 965
এ.ডী.টী ৩৮ 1370 1160
এ.ডী.টী ৩৯ 1650 917
এ.ডী.টী ৪২ 1400 1000
এ.ডী.টী ৪৩ 1800 1175
এ.পোন্নি 2200 1225
এম টী ইও-১০০১ 1410 1360
এম টী ইও-১০০৮ 1151 1113
এম টী ইও-১০১০ 1500 1101
এম টী ইও-২০৭৭ 1360 1360
চী অও ৪৩ 1700 950
ডপ্পা ধান 927 926
ধান 2200 1100
নং ২৭১৬ 1460 1440
পপটলা 1750 1023
পোন্নি 2400 1300
পোম্মানী 1380 1333
বগা পোন্নি 1941 1239
বী.পী.টী. 2250 NR
মধ্যম ধান 1650 1200
মসুৰী 1650 1480
মহীন ধান 1550 1300
মোটা ধান 1460 1240
সংস্কৄতি 1480 1000
স্বৰ্ণ মচুৰী(নতুন) 1550 1080
স্বৰ্ণ মচুৰী(পুৰণি) 1370 1350
সম্বা মসুৰী 1669 1202
সোনা 1750 1239
সোনা মচুৰী(পুৰণি) 1400 1310
সোনা মহসুৰী 1700 1360
হণ্সা 1390 1170
ৰঙা 1750 1350
নবানে
নৱানে বৰ্ণসঙ্কৰ 3424 828
বজৰা 1250*
দেশী 1280 1020
স্থানীয় 1412 1155
সাহসী 1380 1350
হাইব্ৰীড 1600 1075
বাৰ্লি 1150*
দৰা 1750 1450
মাকৈ,গোমধান 1310*
দেশী বগা 1450 1300
দেশী লাল 1446 1000
পীলা 1700 875
ফাইন 1450 1310
বগা 1550 1290
বৰ্ণসঙ্কৰ 1490 1270
বৰ্ণসঙ্কৰড হালধীয়া (কেটল ফীড) 1200 1000
বৰ্ণসঙ্কৰড/স্থানীয় 1530 1100
মধ্যম 1310 1200
স্থানীয় 1900 1000
তেলৰ বীজ
এৰা গুটি
কেষ্টৰৰ বীজ 4000 2555
কুসুম ফুল 3050*
কুসুম 3000 2421
চয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
চয়াবীন 3300 1831
পীলা 3375 2585
জিংগেলী
কালা 8100 4500
বগা 9750 8350
তিথি
অলসী 4400 3690
তিল 4600*
কালা 10150 10150
বগা 8250 5000
তোৰিয়া 3020*
তোৰিয়া 3442 2600
নাৰিকল তেল
কোপৰা তেল 14500 11900
নাৰিকলৰ শুকান শাহ Milling:5550 Ball:5830
কোপৰা 13131 7000
মধ্যম 9600 8700
বাদাম 4000*
গুঙ্গৰী (খোলাৰ সৈতে) 7350 2411
গেজে 5032 2239
জী ২০ 4380 3500
টীএমভী-২ 4966 2569
ডাঙৰ (খোলাৰ সৈতে) 4450 4350
দীএমভী-৭ 5000 3800
বাদামৰ বীজ 6373 6011
স্থানীয় 4976 2100
সাহসী 4340 3000
বাদাম (ফলা)
বাদাম (ফলা) 5000 3500
বাদামৰ বীজ
বাদামৰ বীজ 6900 5120
সূৰ্য্যমুখী,সূৰুজমুখী
বৰ্ণসঙ্কৰ 4000 3800
স্থানীয় 4400 2406
সূৰ্য্যমুখী 3400 2839
সৰিয়হ 3100*
লোহী ক'লা 3720 3030
সৰিয়হ 4700 2900
সৰিয়হ (ক'লা) 3925 3130
হালধীয়া (ক'লা) 3700 2710
ৰাই য়ু.পী. 3525 3475
ফল
অমিতা
পপীতা 2150 400
আঙুৰ
ক'লা 7000 2400
বগা 5000 3000
ভাৰতীয় 3350 3180
সেউজীয়া 6350 3000
আপেল
আপেল 11000 3000
কশ্মীৰ/চিমলা-২ 6200 5000
চিমলা 10000 6000
সুস্বাদু 11000 5350
সোণালী 6480 6200
আম
সফেদা 3571 3000
হাপস (অলফাসো) 25000 13000
ৰসপুৰী 3000 2500
কঁঠাল
কঠহল 2600 2000
কল
খান্দেশ 400 250
নন্দ্ৰা বালে 3700 1900
পকা কল 4200 1500
পুবন 4200 750
পলয়মথোদন 2900 1000
মধ্যম 2500 700
লাল কেলা 2600 2400
ৰসাকথাই 3500 2000
ৰোবষ্টা 2200 600
চিকু
সপোতা 2500 2000
ডালিম
অনাৰ 12000 5000
তৰমুজ
তৰবুজ 1500 350
বামী 5667 1000
মধুৰিআম
মধুৰি 4550 1000
মাটি কঁঠাল
অনন্নাস 4400 2000
মৌচুমী
মৌচুমী 3600 1675
সুমথিৰা,কমলা
কমলা 4000 2000
মধ্যম 2500 1780
বনজ সম্পদ
তেতেলি বীজ
তেতেলীৰ বীজ 1700 1600
তেতেলী
কৰপুলী এ/সী মধ্যম 8400 7000
তেতেলী 6500 2400
নন এ/সী পতলী 12000 5000
নন এ/সী ফूল 6500 3500
বীজৰ সৈতে প্ৰথম প্ৰকাৰ 3000 2000
মছলা
আদা
উদ্ভিদ - সতেজ 5000 3000
শুকান 27500 21000
জালুক
54000 53000
বেমেজালি 57500 56000
জিৰা
ধনীয়া বীজ (জীৰা) 13000 7500
ধনীয়া বীজ
ধনীয়া বীজ 8600 5300
নহৰু
গড় 3950 3850
লহসুন 6000 2000
নাৰিকল
নাৰিয়ল 8500 1000
পকা জলকীয়া
লাল 9500 3000
শুকান জলকীয়া
দ্বিতীয় প্ৰকাৰ 5600 3800
প্ৰথম প্ৰকাৰ 9000 5900
বগা 5500 4500
লাল 7300 6500
লাল নই 8300 6500
স্থানীয় 7200 3800
হালধি
আঙুলি 10700 4000
বাল্ব 8510 5500
শুকান 11500 10500
স্থানীয় 7300 7100
ৰাজাপুৰী 13400 7500
মাহ জাতীয় দালি
অলচাণ্ডে গ্ৰাম
অলসাডে গ্ৰাম 3656 3626
ঘোঁৰাৰ চানা
কুলথী (গোটা) 3430 2750
বুট 3175*
কাবুল সৰু 4625 3515
গড় (গোটা) 8400 2007
গুলাবী 3580 3100
চনা (ফলা) 3900 3700
দেশী (এফ.এ.কিউ.ফলা) 3825 3790
দেশী (গোটা) 4000 1800
বীনচ
সেম (গোটা) 5725 1100
মগু মাহ 4600*
মধ্যম 6500 6400
স্থানীয় 3330 3030
স্থানীয় (গোটা) 7560 7470
সেউজীয়া (গোটা) 8500 4004
মচুৰ
(গোটা) 4550 4500
দেশী (গোটা) 5800 3800
স্থানীয় 6300 1670
মটৰমাহ
সেউজীয়া মটৰ 2000 1500
মাটি মাহ 4350*
দেশী 6300 4500
মাটিমাহ(গোটা) 6500 3555
স্থানীয় 6000 4800
ৰহৰ 4350*
7500 7000
অৰহৰ 6439 3320
অৰহৰ দাল (তুৰ) 8300 6300
মেৱা
কাজু বাদাম
স্থানীয় (কেঁচা) 10000 6500
শাক পাচলি
অন্য শাক পাচলি
অন্য শাক-পাচলি 2500 500
অমৰনথচ
অমৰানথুচ 2400 1000
আম (কেচা/পকা)
আম কেঁচা পকা 3600 1600
আমফোফালুচ
অমম্ফোফালস 4000 2700
আলু
আলু 2600 125
এফ.এ.কিউ. 630 400
চন্দ্ৰমুখী 500 300
চিপ্স 1100 1000
জ্যোতি 1200 200
দেশী 800 150
লাল 900 200
স্থানীয় 1300 200
উৰহী
মটৰ 2600 1600
কাচকল
কেঁচা কেলা 3800 550
কেচা আদা
কেঁচা আদা 8000 2750
কেচা জলকীয়া
কেঁচা জলকীয়া 6000 900
কেপচিকাম
কেপচিকাম 6000 1600
কোমোৰা
পেঠা 2000 700
গ্বাৰ
গ্বাৰ 4000 1875
গাজৰ
গাজৰ 4400 400
চজিনা
চজিনা 3000 700
চাও চাও
চাব চাব 1500 1000
চিচিণ্ডা
চিচিণ্ডা 2600 1400
জিকা
ক'লা তোৰী 1600 1400
তিতা কেৰেলা
তিতা কেৰেলা 6000 1375
তিয়হ
তিয়হ 3210 300
ধনীয়া
ধনীয়া 3500 300
পানীলাউ
বটল গ্ৰাউণ্ড 4500 300
পাহাৰী জলকীয়া
কেপচিকাম 4000 3000
পিয়াজ
ডাঙৰ 3000 1700
দ্বিতীয় প্ৰকাৰ 700 300
নাসিক 1800 900
পিয়াজ 2400 200
প্ৰথম প্ৰকাৰ 1400 800
বগা 1405 1125
লাল 2020 100
স্থানীয় 1700 500
সৰু 3000 1900
ফুলকবি
ফুলকবি 4400 80
স্থানীয় 940 700
বত্ৰপট
বীটৰুট 3600 400
বন্ধাকবি
বন্ধাকবি 3000 200
বিলাহী
দেশী 3260 550
বিলাহী 3000 200
বৰ্ণসঙ্কৰ 1900 300
স্থানীয় 1750 100
বীন
ক্লাচটাৰ বীনচ 3400 800
বেঙেনা
ঘূৰণীয়া 1180 500
ঘূৰণীয়া/দীঘল 2000 600
বেঙেনা 3000 150
ভিজা মটৰ
ভিজা মটৰ 5000 800
ভেণ্ডী
ভেণ্ডি 6000 500
মটৰ (শাক)
লেছেৰামাহ (নিৰামিষ) 5500 1600
মূলা
মূলা 1000 200
মিঠা আলু
মিঠা আলু 1400 300
মিঠা ৰঙালাউ
মিঠা ৰঙালাউ 750 400
মিথি
মিথি 2000 450
শিমলু আলুৰ চাগু
টেপিয়োকা 1800 1400
সেউজীয়া আলসৰ
কেঁচা অলসৰ (গোটা) 3000 2600
সেউজীয়া শাক
সেউজীয়া শাক-পাচলি 3000 600
ৰঙালাউ
ৰঙালাউ 3100 200