हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more queries on Prices and Arrivals

  All India Level Price
  Range (Rs./Quintal)
  on
20/12/2014
       

বজাৰসমূহৰ ৰিপোৰ্ট :  556
(till 17:48 46)
NR:ৰিপোৰ্ট নকৰা    *-MSP
কৃষিজাত দ্ৰব্য সৰ্বাধিক নূন্যতম
অন্য
আতা
গেহু 2500 1650
গুৰ
কালা 3230 3120
দিসাৰা 2750 2200
পঠাৰী 2350 2200
পীলা 3250 2280
লাল 3150 2140
চেনি
খাণ্ড 3200 3200
চেনি 3800 2850
মিহি 3600 3500
ডালডা
ডালডা 7200 6480
ময়দা
ময়দা 2300 1700
ৰবৰ
আৰ.এচ.এচ.-৪ 11500 11000
আঁহ জাতীয় শস্য
কপাহ Medium staple:3750 Long staple:4050
অমেৰিকন 4040 3800
এফ-৪ 4150 3825
এম চী য়ু 3900 3700
কপাস (আনগিণ্ড) 4455 3700
দেশী 4400 3800
বুনি 4050 4050
শঙ্কৰ ৪৩১ মিমি ফাইন 4380 3860
শঙ্কৰ ৬(বী) ৩০ মিমি ফাইন 4330 3900
মৰাপাট 2400*
টী.দী. ৫ 3500 2750
ঔষধ আৰু নিদ্ৰাকৰ মাদক দ্ৰব্য
ইচবগোল
ইচবগোল (চিলিয়ম) 9505 7105
চুপাৰি
কেঁচা 1800 1400
চুপাৰী 28000 18000
পাণ
স্থানীয় 5000 4000
খাদ্য শস্য
গম 1400*
১৪৭ গড় 1901 1375
এচ.ডী. 1750 1625
এম. পী. চৰৱতী 2001 1402
দাৰা 1750 1220
দেশী 1820 1675
পী.আই. এচ. এচ.আই 1870 1530
বগা 2140 1800
মধ্যম 2000 1670
মধ্যমীয়া 2400 2000
মিল ক্বালিটী 1500 1400
লোক -১ 1870 1422
লোকৱান 1980 1301
লোকৱান গুজৰাট 1750 1550
স্থানীয় 1860 1400
ৰাজস্থান টুকদী 1895 1495
চাউল
আই আৰ-৮ 2900 2500
উহুৱা চাউল 2050 1900
চিবৰা 1600 1400
জয়া 3500 3100
জৰিমনা 4800 2100
তৃতীয় 2350 1800
পৰিমল (নতুন) 2700 2500
মটা উহুৱা 3550 3000
মধ্যম 2700 1700
মসুৰী 2800 2700
মোটা 2700 1750
মোটা (কোৰ্স) উহুৱা 2200 2100
সুপৰ ফাইন 8100 3400
সামান্য 2900 1200
চোজী
চোজী 2300 2080
জোৱাৰ Hybrid:1530 Maldandi:1550
জোৱাৰ (বগা) 3525 1840
ধান Common:1360 Grade-A:1400
1360 1360
1680 1440
1550 1450
2550 2450
1400 1300
2620 1700
1400 1320
1285 1250
1365 1345
1300 1160
1300 1075
1800 1450
1360 1310
১০০১ 1400 1360
আই. আৰ.৩৬ 1405 1365
এ.ডী.টী ১৬ 1690 1650
এ.ডী.টী ৩৬ 1765 1200
এ.ডী.টী ৪৩ 1710 1650
জয়া 1500 1500
ধান 1400 1100
পোন্নি 2460 2400
বাসুমতী 2425 1250
মধ্যম ধান 1650 1100
মসুৰী 1490 1400
মহীন ধান 2000 1150
মোটা ধান 1460 1000
সোনা 2460 2410
বজৰা 1250*
দেশী 1350 1050
সাহসী 1350 900
হাইব্ৰীড 1300 1020
বাৰ্লি 1100*
দৰা 1635 1210
মাকৈ,গোমধান 1310*
দেশী বগা 1520 1200
দেশী লাল 1390 500
পীলা 1750 1060
বৰ্ণসঙ্কৰ 1310 1175
বৰ্ণসঙ্কৰড/স্থানীয় 1350 1155
স্থানীয় 1425 1100
তেলৰ বীজ
এৰা গুটি
কেষ্টৰৰ 4220 3975
কেষ্টৰৰ বীজ 4415 3750
চয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
চয়াবীন 3260 2750
পীলা 3601 2018
জিংগেলী
কালা 8000 7000
তিথি
অলসী 4300 3870
তিল 4600*
কালা 16560 5000
তিল 12750 8900
বগা 12400 6565
নাৰিকল তেল
কোপৰা তেল 14800 14500
বাদাম 4000*
জী ২০ 4310 3000
ডাঙৰ (খোলাৰ সৈতে) 4450 3375
সাহসী 4200 2500
বাদাম (ফলা)
বাদাম (ফলা) 4110 2600
বাদামৰ বীজ
বাদামৰ বীজ 5075 3855
সৰিয়হ 3050*
লোহী ক'লা 3620 3100
সৰিয়হ 3700 2950
সৰিয়হ (ক'লা) 3875 3115
হালধীয়া (ক'লা) 3540 3200
ফল
অমিতা
পপীতা 3000 600
আঙুৰ
ক'লা 7000 2400
সেউজীয়া 7600 1000
আপেল
আপেল 12000 1800
কশ্মীৰ/চিমলা-২ 6100 3400
পৰিস্থিতি 4350 4200
সুস্বাদু 6500 3300
ৰয়েল ডেলীসিয়স 4200 4140
কল
নন্দ্ৰা বালে 4300 2300
পকা কল 4800 800
পুবন 5300 750
পলয়মথোদন 3200 1000
মধ্যম 3200 1200
লাল কেলা 4300 3700
ৰসাকথাই 4500 4300
ৰোবষ্টা 1800 800
চিকু
সপোতা 4000 1000
ডালিম
অনাৰ 12000 4320
তৰমুজ
তৰবুজ 1000 800
বামী 3125 1875
মধুৰিআম
মধুৰি 4000 1000
মাটি কঁঠাল
অনন্নাস 3500 2400
মৌচুমী
মৌচুমী 3500 1600
সুমথিৰা,কমলা
কমলা 2500 1400
নাগপুৰী 2500 1400
মধ্যম 4000 2700
মছলা
আদা
উদ্ভিদ - সতেজ 3350 3000
ডাঙৰ/মোটা 4000 1600
শুকান 27500 4500
জালুক
65500 64500
বেমেজালি 68500 67500
জিৰা
ধনীয়া বীজ (জীৰা) 13400 10000
ধনীয়া বীজ
ধনীয়া বীজ 12750 9750
পুৰ্ণ সেউজীয়া 12250 6250
নহৰু
গড় 3000 2400
দেশী 4200 800
লহসুন 8500 350
নাৰিকল
ডাঙৰ 2000 1600
নাৰিয়ল 2632 950
মধ্যম 4000 3000
পকা জলকীয়া
লাল 9800 6700
মিথি গুটি
মিথিবীজ 6350 4250
হালধি
শুকান 9500 8500
মাহ জাতীয় দালি
ঘোঁৰাৰ চানা
কুলথী (গোটা) 2830 2500
বুট 3100*
5000 4400
কাণ্টা 2500 2500
গড় (গোটা) 3625 2250
দেশী (এফ.এ.কিউ.ফলা) 3500 3050
দেশী (গোটা) 3800 2556
সৰু (ফলা) 3300 3200
মগু মাহ 4600*
মুঙ্গ দাল-১ 10500 8400
স্থানীয় 7080 3000
স্থানীয় (গোটা) 6940 6700
সেউজীয়া (গোটা) 7805 5700
মচুৰ 2950*
8600 6500
5520 4550
7600 7000
3990 3990
7000 6400
5100 4900
8200 7500
দেশী (গোটা) 4000 2000
স্থানীয় 2760 2050
মটৰমাহ
সেউজীয়া মটৰ 2200 1700
মাটি মাহ 4350*
দেশী 5700 3925
মাটিমাহ(গোটা) 5950 3400
মাটিমাহৰ দাল 6450 6200
ৰহৰ 4350*
7000 6500
অৰহৰ 5890 3900
অৰহৰ দাল (তুৰ) 7570 6230
শাক পাচলি
অন্য শাক পাচলি
অন্য শাক-পাচলি 1500 600
অমৰনথচ
অমৰানথুচ 3000 1000
আম (কেচা/পকা)
আম কেঁচা পকা 9000 5600
আলু
(লাল নেনীতাল) 2100 1400
আলু 4000 300
এফ.এ.কিউ. 900 510
জ্যোতি 1500 1200
দেশী 1800 250
লাল 925 800
স্থানীয় 2900 500
উৰহী
মটৰ 2170 1750
কাচকল
কেঁচা কেলা 4000 1130
কেচা আদা
কেঁচা আদা 8000 2400
কেচা জলকীয়া
কেঁচা জলকীয়া 9500 500
কেপচিকাম
কেপচিকাম 5000 2000
কোমোৰা
পেঠা 2000 1000
গ্বাৰ
গ্বাৰ 1875 1625
গাজৰ
গাজৰ 5000 400
পুচাকেসৰ 1370 1250
চজিনা
চজিনা 16000 1100
চিচিণ্ডা
চিচিণ্ডা 3500 1500
তিতা কেৰেলা
তিতা কেৰেলা 4250 1800
তিয়হ
তিয়হ 3000 200
ধনীয়া
ধনীয়া 2750 900
স্থানীয় 1000 960
নুল খোল
নুল খোল 2200 900
পানীলাউ
বটল গ্ৰাউণ্ড 2000 380
পাহাৰী জলকীয়া
কেপচিকাম 4000 3500
পিয়াজ
ডাঙৰ 3500 2000
নাসিক 2180 1700
পিয়াজ 5850 300
লাল 2000 950
শুকান এফ.এ.কিউ. 2600 1400
স্থানীয় 2300 1300
সৰু 4200 3200
ফুলকবি
ফুলকবি 4800 130
স্থানীয় 1050 800
বত্ৰপট
বীটৰুট 4500 1600
বতৰৰ শাক
বতৰৰ পাত 675 500
বন্ধাকবি
বন্ধাকবি 4000 200
বিলাহী
দেশী 1260 400
বিলাহী 3000 600
বৰ্ণসঙ্কৰ 2000 700
স্থানীয় 1500 870
বীন
ক্লাচটাৰ বীনচ 4000 2300
বেঙেনা
ঘূৰণীয়া 1700 600
ঘূৰণীয়া/দীঘল 2500 250
বেঙেনা 5200 350
ভিজা মটৰ
ভিজা মটৰ 3000 1100
ভেণ্ডী
ভেণ্ডি 4625 1600
মটৰ (শাক)
লেছেৰামাহ (নিৰামিষ) 5200 2600
মূলা
মূলা 900 200
মিঠা আলু
মিঠা আলু 2000 938
মিঠা ৰঙালাউ
মিঠা ৰঙালাউ 1500 1000
মিথি
মিথি 6005 400
শিমলু আলুৰ চাগু
টেপিয়োকা 2200 1100
সেউজীয়া আলসৰ
কেঁচা অলসৰ (গোটা) 2400 2000
সেউজীয়া শাক
সেউজীয়া শাক-পাচলি 2500 700
ৰঙালাউ
ৰঙালাউ 2000 280