हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Latest Mandi Prices

For more queries on Prices and Arrivals

  All India Level Price
  Range (Rs./Quintal)
  on
30/7/2015
       

বজাৰসমূহৰ ৰিপোৰ্ট :  1325
(till 8:00 PM)
NR:ৰিপোৰ্ট নকৰা    *-MSP
কৃষিজাত দ্ৰব্য সৰ্বাধিক নূন্যতম
অন্য
আতা
গেহু 2500 1900
কাঠ আলু
য়াম 1900 20
খুদ
খুদ চাউল 800 800
গুৰ
অচ্ছু 3000 1900
উণ্ডে 3100 2900
কালা 3450 1800
কৰীকটু 2050 1800
দিসাৰা 2570 2450
নং ২ 2600 2450
নং ৩ 2500 1500
নিজামাবাদ 2450 1865
পঠাৰী 3350 2700
পীলা 3400 2050
মুদ্দে 3500 2000
লাল 3420 2400
চেনি
চেনি 3200 2300
মিহি 2600 2400
শক্কৰ 2500 2250
ডালডা
ডালডা 8000 7600
থোপা বীন
উৰহীৰ থোপা 1500 1000
নাৰিকল
নাৰিকল 22000 3500
মধ্যম 12000 8000
শ্ৰেণী-১ 21000 6000
শ্ৰেণী-২ 18000 3000
ময়দা
ময়দা 2400 2052
ৰবৰ
আৰ.এচ.এচ.-৪ 12100 11000
আঁহ জাতীয় শস্য
কপাহ Medium staple:3750 Long staple:4050
এফ.বী. (আনগিণ্ড) 4555 3705
এফ-১০৫৪ 4500 4070
এফ-৪ 4050 4050
এম.সী.য়ু ৫ 4449 3750
এলএফ-১৫৫৬ 4605 4205
কপাস (অডোনী) 4733 3551
কপাস (আনগিণ্ড) 4245 3300
কপাহ (গিণ্ড) 4050 3600
জী.সী.এফ. 4719 2669
দেশী 4475 3550
বৰলক্ষ্মী (গিণ্ড) 5039 3000
শঙ্কৰ ৬(বী) ৩০ মিমি ফাইন 4250 3500
কপাহী তুলা
দী.সী.এফ. 5049 3219
মৰাপাট 2700*
জুট 3000 2800
টী.দী. ৫ 4200 3600
ঔষধ আৰু নিদ্ৰাকৰ মাদক দ্ৰব্য
চুপাৰি
এপী 31869 31429
কেঁচা 2600 1200
কেমম্পুগোটু 20609 15509
গোৰাবালু 21800 10109
চুপাৰী 32000 20000
চালী 25579 20109
চিপ্পু 19215 11909
চিপ্পেগোট্টু 12099 4069
চৰকু 64510 45009
টটীবেট্টী 29380 20269
নতুন প্ৰকাৰ 27500 12000
পকা 25398 20969
বিলেগোটু 20276 4381
বেট্টে 23060 22630
সী.কিউ.সী.এ. 21000 6199
ৰাসী 31350 20110
পাণ
স্থানীয় 3800 1650
খাদ্য শস্য
গম 1450*
Sonalika 1600 1440
১৪৭ গড় 1670 1400
১৪৮২ 1539 1392
এচ.ডী. 1670 1440
এম. পী. (দেশী) 1372 1350
কল্যাণ 2100 1400
চন্দোসী 3200 2800
চৰৱতী 2705 1910
দাৰা 1600 1300
দেশী 1690 1372
ফাৰ্মী 1580 1425
বগা 2095 1364
বণ্সী 2800 1665
মধ্যম 2000 1800
মধ্যমীয়া 2200 2000
মহাৰাষ্ট্ৰ ২১৮৯ 2850 1400
মিল ক্বালিটী 1451 1390
মিলবৰ 1425 1400
লোক -১ 2300 1600
লোকৱান 1800 NR
স্থানীয় 3000 1300
সোনা 2200 1700
ৰঙা 2600 1305
ৰাজস্থান টুকদী 1825 1250
চাউল
১০০৯ কাৰ 4200 1800
অলুৰ সন্না 2600 2200
আই আৰ-৮ 3000 2200
আই আৰ-৮ কেঁচা (নতুন) 3000 2500
এফ.ৱাই ভী. 2300 1990
কট্টাসাম্বৰ 2600 2400
কেঁচা বাচমতী 2500 2300
চাউল ফলোৰ 3000 2500
চিবৰা 2500 1300
চী.আৰ. ১০০৯(মোটা) সিজোৱা 4400 3000
জয়া 4000 2800
জৰিমনা 5000 1990
ডপ্পা 2120 2120
তৃতীয় 2240 1420
পৌন্নী 2750 2650
বাচমতী কেঁচা 3240 2580
বাচমতী দাবত 5900 3500
বাচমতী ধান 3800 3700
বাসুমতী 8400 5000
বী.পী.টী. 3800 3100
মধ্যম 6610 1700
মসুৰী 2925 2400
মোটা 4000 1750
মোটা (আই .আৰ.২০) 1910 1890
সুপৰ ফাইন 14000 3400
সামান্য 2900 1700
সোনা 2500 2300
সোনা মনসুৰী নন বাচমতী 2900 1800
সোনা মিহি 4000 3900
ৰত্নাচুদী (৭১৮৫-৭৪৯) 2650 2300
জোৱাৰ Hybrid:1530 Maldandi:1550
জোৱাৰ (বগা) 3200 961
জোৱাৰ (হালধীয়া) 2950 2881
জোৱাৰ বৰ্ণসঙ্কৰ 1750 1387
বগা 2321 1400
বৰ্ণসঙ্কৰ 1400 1110
স্থানীয় 1530 1530
ৰবী 1300 1300
ধান Common:1360 Grade-A:1400
1401 1100
1361 1361
1525 1475
1450 1130
2500 1950
1200 1050
১০০১ 1445 1000
৫০০১ 1450 1360
আই . আৰ. ৬৪ 1400 1300
আই. আৰ.৩৬ 1225 890
আই. আৰ.৬৪ 1400 1250
এ.ডী.টী ৩৭ 1466 1300
এম টী ইও-১০০১ 1465 1100
এম টী ইও-১০১০ 1600 1090
এম টী ইও-২০৭৭ 1360 1360
জ্যোতি ধান 1360 1360
ডপ্পা ধান 1500 1500
ধান 1600 766
নং ২৭১৬ 1670 1560
বাসুমতী 2300 1300
বী.পী.টী. 2350 1050
মধ্যম ধান 1650 1020
মসুৰী 1650 1350
মহীন ধান 1710 1090
মোটা ধান 1600 1050
স্বৰ্ণ মচুৰী(নতুন) 1400 1100
স্বৰ্ণ মচুৰী(পুৰণি) 1370 1110
সম্বা মসুৰী 1679 1340
সোনা 1991 1092
সোনা মচুৰী(পুৰণি) 1400 1310
সোনা মহসুৰী 1700 1008
হণ্সা 1406 1056
ৰত্না 1258 1242
ৰাজাহম্সা 1151 1151
নবানে
নৱানে বৰ্ণসঙ্কৰ 3076 3076
বজৰা 1250*
দেশী 1450 940
স্থানীয় 1425 1210
সাহসী 1380 1310
হাইব্ৰীড 3012 1063
বাৰ্লি 1150*
দেশী 1160 1140
দৰা 1520 1050
স্থানীয় 1160 1040
মাকৈ,গোমধান 1310*
এফ.ৱাই.ভী. 1120 1080
এফ.ৱাই.ভী. (বগা) 1250 1150
কেসৰী 1310 1310
চুইট কৰ্ণ(বিস্কুটৰ কাৰণে) 5000 3000
দেশী বগা 1350 980
দেশী লাল 1625 1230
পীলা 1500 1020
ফাইন 1450 1310
বগা 1600 1210
বৰ্ণসঙ্কৰ 1500 1000
বৰ্ণসঙ্কৰড/স্থানীয় 1560 1190
মধ্যম 1350 1310
স্থানীয় 1600 900
ৰাগী 1550*
ফাইন 2250 1900
স্থানীয় 1400 960
তেলৰ বীজ
এৰা গুটি
কেষ্টৰৰ 3830 3505
কেষ্টৰৰ বীজ 4000 NR
কুসুম ফুল 3050*
কুসুম 2505 2389
চয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
চয়াবীন 3200 2500
পীলা 3412 2560
স্থানীয় 2700 2500
জিংগেলী
কালা 5300 4600
বগা 4111 4111
তিথি
অলসী 3775 3745
তিল 4600*
কালা 14000 5500
তিল 7505 6875
বগা 8180 5000
লাল 9255 8680
নাৰিকল তেল
কোপৰা তেল 12250 12000
নাৰিকলৰ শুকান শাহ Milling:5550 Ball:5830
কোপৰা 13300 4500
নিম গুটি
নীম বীজ 2927 2500
বাদাম 4000*
গুঙ্গৰী (খোলাৰ সৈতে) 4844 3850
গেজে 6069 2815
জী ২০ 5375 4000
জেএল-২৪ 5200 5000
টীএমভী-২ 5719 2100
ডাঙৰ (খোলাৰ সৈতে) 4975 2989
বল্লী/হব্বু 3989 3989
বাদামৰ বীজ 4500 4000
স্থানীয় 9800 2100
সাহসী 5279 3500
বাদাম (ফলা)
বাদাম (ফলা) 5833 4500
বাদামৰ বীজ
বাদামৰ বীজ 12000 5000
সূৰ্য্যমুখী,সূৰুজমুখী
বৰ্ণসঙ্কৰ 3850 2909
স্থানীয় 4110 2716
সূৰ্য্যমুখী 3800 2452
সূৰ্য্যমুখীৰ গুটি 3750*
সূৰ্য্যমুখীৰ বীজ 4200 4000
সৰিয়হ 3100*
লাহা (সৰসীব) 3900 3800
লোহী ক'লা 4000 3450
সৰিয়হ 5000 3125
সৰিয়হ (ক'লা) 4150 3380
হালধীয়া (ক'লা) 4600 3650
পশুধন (Rs per No.)
গাই
গাই 40000 25000
মাইকী মহ
মাইকী মহ 60000 7000
ফল
অমিতা
পপীতা 2400 500
আঙুৰ
ক'লা 12000 4000
বগা 320 120
সেউজীয়া 10000 3200
আপেল
আপেল 14200 400
আমেৰিকান 12000 12000
কল্লু ৰয়েল ডেলীসিয়স 7500 2000
কশ্মীৰ/চিমলা-২ 8700 4720
চিমলা 7150 6900
সুস্বাদু 13000 5760
হজৰতবলী 3000 750
ৰয়েল ডেলীসিয়স 11000 4000
আম
চৌসা 3100 2900
দশহৰী 5200 875
লঙ্গৰা 4000 1200
সফেদা 1450 1300
কঁঠাল
কঠহল 2000 400
কল
200 100
200 100
220 100
400 200
এলক্কীবালে 3300 1000
খান্দেশ 1316 260
চম্পা 4500 1100
নন্দ্ৰা বালে 4500 1000
নৌটী বালে 1500 800
পকা কল 5000 40
পচ্ছা বালে 1800 600
পুবন 5000 1800
পলয়মথোদন 3000 1000
মধ্যম 2800 610
লাল কেলা 5000 2950
ৰসাকথাই 3500 3000
ৰোবষ্টা 5000 620
চিকু
সপোতা 3500 1600
ডাব নাৰিকল
কেঁচা নাৰিয়ল 16000 6000
ডালিম
অনাৰ 9000 40
তৰমুজ
তৰবুজ 6000 1600
বামী 7000 2500
মধুৰিআম
মধুৰি 5000 400
মাটি কঁঠাল
অনন্নাস 4000 800
মৌচুমী
মৌচুমী 18000 600
সুমথিৰা,কমলা
কমলা 700 300
মধ্যম 2360 2120
বনজ সম্পদ
কাঠ
450 440
য়ুকেলিপ্টচ 510 360
তেতেলি বীজ
তেতেলীৰ বীজ 3600 1700
তেতেলী
তেতেলী 9000 2800
নন এ/সী পতলী 6500 3800
নন এ/সী ফूল 4000 2500
ফুল এ/সী 6000 5300
বীজৰ সৈতে প্ৰথম প্ৰকাৰ 2000 1000
মছলা
আদা
উদ্ভিদ - সতেজ 9000 3000
ডাঙৰ/মোটা 6000 2000
শুকান 7600 7600
সতেজ (অসম) 7000 6500
সতেজ (আনব্লীচদ) 6000 4000
হাইব্ৰীড 7200 6800
কাজু
জম্বু 60000 59800
জালুক
মালাবাৰ 59000 30000
জিৰা
ধনীয়া বীজ (জীৰা) 16125 7500
ধনীয়া বীজ
ধনীয়া বীজ 15000 5325
নহৰু
দেশী 7000 1500
লহসুন 10000 2385
নাৰিকল
নাৰিয়ল 9000 500
মধ্যম 28000 26000
পকা জলকীয়া
লাল 11000 10300
মিথি গুটি
মিথিবীজ 10000 4000
শুকান জলকীয়া
কড্ডী 8001 1869
গুন্টুৰ 14000 1069
তৃতীয় প্ৰকাৰ 3500 2500
তালু 5500 3500
দ্বিতীয় প্ৰকাৰ 12500 4000
প্ৰথম প্ৰকাৰ 9000 7000
বয়াদগী 17000 15000
লাল 7900 5000
হালধি
আঙুলি 7125 4000
বাল্ব 8000 4577
স্থানীয় 7000 6000
হালধি ষ্টীক 11000 8000
ৰাজাপুৰী 9150 6000
মাহ জাতীয় দালি
অলচাণ্ডে গ্ৰাম
অলসাডে গ্ৰাম 5500 3315
আলসৰ ডাল
অলসৰ দাল 7000 5500
কলহ
মটাকী (ডবলইও) 11000 8400
ঘোঁৰাৰ চানা
কুলথী (গোটা) 4560 2299
চেনংগী দাইল
চেন্গী দাল 8500 8000
বুট 3175*
5500 5300
কাণ্টা 4115 3890
গড় (গোটা) 6200 3000
গুলাবী 4700 3150
চনা (ফলা) 4600 4500
জৱাৰী/স্থানীয় 4500 4200
দেশী (এফ.এ.কিউ.ফলা) 5040 4930
দেশী (গোটা) 5300 3500
বুটৰ দাইল
বুটৰ দাল 7400 5300
বীনচ
সেম (গোটা) 7050 1100
মগু দাইল
মুঙ্গ দাল 11000 9000
মগু মাহ 4600*
মুঙ্গ দাল-১ 11000 8700
মধ্যম 6300 3821
স্থানীয় 5800 3101
স্থানীয় (গোটা) 5400 5250
সাহসী 9200 7340
সেউজীয়া (গোটা) 11000 4350
হাইব্ৰীড 7388 1497
মচুৰ 3075*
10200 5780
6300 6200
6865 6825
10400 7600
6300 5500
(গোটা) 7550 4620
দেশী (গোটা) 7600 3750
স্থানীয় 7879 3621
মটৰমাহ
বগা ফৌজী 2900 2800
সেউজীয়া মটৰ 4000 3200
মাটি মাহ 4350*
দেশী 8200 6600
মাটিমাহ(গোটা) 12000 NR
মাটিমাহৰ দাল 9100 9000
স্থানীয় 8000 4350
মাটিমাহ দাইল
মাটিমাহৰ দাল 13600 8500
লেচেৰা
লেছেৰামাহ (গোটা) 5000 1786
ৰহৰ 4350*
7600 7200
অৰহৰ 8157 4821
তুৰ দাল 12000 8020
মেৱা
কাজু বাদাম
স্থানীয় (কেঁচা) 10200 7400
শাক পাচলি
ঠোন্দেকাই
থুণ্ডেকাই 1800 800
অন্য শাক পাচলি
অন্য শাক-পাচলি 2600 9
অমৰনথচ
অমৰানথুচ 4300 900
অলচানদিকাই
অলসাণ্ডেকাই 2400 1800
আম (কেচা/পকা)
আম কেঁচা পকা 5500 800
আমফোফালুচ
অমম্ফোফালস 4200 2700
আলু
(লাল নেনীতাল) 800 600
আলু 3000 11
এফ.এ.কিউ. 880 410
চিপ্স 1800 1000
জ্যোতি 1500 300
জালন্ধৰ 600 500
ডাঙৰ 2800 2400
দেশী 1500 150
লাল 770 400
স্থানীয় 2000 200
উৰহী
মটৰ 5000 2500
কাচকল
কেঁচা কেলা 4800 4
কেচা আদা
কেঁচা আদা 10000 886
কেচা জলকীয়া
কেঁচা জলকীয়া 10500 22
কেপচিকাম
কেপচিকাম 7000 900
কোমোৰা
কোমোৰা 1000 600
পেঠা 2800 400
গ্বাৰ
গ্বাৰ 4000 1063
গাজৰ
গাজৰ 4800 400
চজিনা
চজিনা 6100 3
চপৰদ আলসৰ
চপ্পৰাৰাদা আবৰেকাই 3000 2000
চিচিণ্ডা
চিচিণ্ডা 4200 8
চীমেবাডনেকাই
সীমেবদানেকাই 1600 600
জিকা
ক'লা তোৰী 3900 28
তিতা কেৰেলা
তিতা কেৰেলা 4500 28
তিয়হ
তিয়হ 4000 6
ধনীয়া
ধনীয়া 10000 1000
নুল খোল
নুল খোল 1400 1000
পানীলাউ
বটল গ্ৰাউণ্ড 4600 10
পাহাৰী জলকীয়া
কেপচিকাম 3500 800
পিয়াজ
ডাঙৰ 5200 1800
তেলগী 3800 800
দ্বিতীয় প্ৰকাৰ 2000 1200
নাসিক 3400 800
পুনা 4200 1000
পুসা-লাল 4300 1400
পিয়াজ 6000 32
প্ৰথম প্ৰকাৰ 3800 2000
বগা 4460 1500
বঙ্গলোৰ - সৰু 3000 1800
বীলৰী লাল 2500 2300
মধ্যম 2500 2400
লাল 3900 500
শুকান এফ.এ.কিউ. 3000 2400
স্থানীয় 4000 1080
সৰু 5800 3000
ফুলকবি
আফ্ৰিকান চাৰচন 2000 1000
ফুলকবি 5900 15
স্থানীয় 1500 800
বত্ৰপট
বীটৰুট 4200 15
বন্ধাকবি
বন্ধাকবি 4000 10
বিলাহী
দেশী 4400 600
বিলাহী 5000 130
বৰ্ণসঙ্কৰ 3200 1000
স্থানীয় 3200 60
বীন
ক্লাচটাৰ বীনচ 7000 12
বেঙেনা
ঘূৰণীয়া 1975 20
ঘূৰণীয়া/দীঘল 4050 700
বেঙেনা 4200 120
ভিজা মটৰ
ভিজা মটৰ 9000 3200
ভেণ্ডী
ভেণ্ডি 4200 13
মটৰ (শাক)
লেছেৰামাহ (নিৰামিষ) 6500 700
মূলা
মূলা 2000 267
মিঠা আলু
মিঠা আলু 1800 300
মিঠা ৰঙালাউ
মিঠা ৰঙালাউ 1300 200
মিথি
মিথি 2600 1500
শিমলু আলুৰ চাগু
টেপিয়োকা 2000 850
সুবৰ্ণ গড্ডে
সুবৰ্ণাগড্ডে 2600 2200
সেউজীয়া আলসৰ
কেঁচা অলসৰ (গোটা) 4000 1250
সেউজীয়া শাক
সেউজীয়া শাক-পাচলি 2500 11
ৰঙালাউ
ৰঙালাউ 5000 100