हिन्दी తేలుగు ਪੰਜਾਬੀ मराठी বাংলা தமிழ ಕನ್ನಡ Oriya മലയാളം ગુજરાતી English

Today's Mandi Prices

For more queries on Prices and Arrivals

  All India Level Price
  Range (Rs./Quintal)
  on
24/11/2014
       

বজাৰসমূহৰ ৰিপোৰ্ট :  958
(till 20:23 03)
NR:ৰিপোৰ্ট নকৰা    *-MSP
কৃষিজাত দ্ৰব্য সৰ্বাধিক নূন্যতম
অন্য
আতা
গেহু 2600 2210
কাঠ আলু
য়াম 2000 800
খুদ
খুদ চাউল 900 800
গুৰ
অনকাপল্লী 3800 2000
কালা 1600 1500
পীলা 2690 2550
লাল 3060 3020
চেনি
এম-৩০ 3575 3350
চেনি 3800 3450
ডালডা
ডালডা 7800 6480
থোপা বীন
উৰহীৰ থোপা 1600 1400
নাৰিকল
ডাঙৰ 15000 15000
নাৰিকল 18000 3400
মধ্যম 11000 11000
শ্ৰেণী-২ 13900 7000
ময়দা
ময়দা 2200 1970
ৰবৰ
আৰ.এচ.এচ.-৪ 11900 11600
আঁহ জাতীয় শস্য
কপাহ Medium staple:3750 Long staple:4050
অমেৰিকন 4073 3750
এন-৪৪ 4200 4000
এফ.বী. (আনগিণ্ড) 4205 3000
এফ-১০৫৪ 4130 3250
এফ-৪ 4285 3800
এফ-৪(এ)২৭ মিমি ফাইন 3760 3702
এম চী য়ু 3900 3700
এম.সী.য়ু ৫ 4000 3300
এল.আৰ.এ. 4230 3000
কপাস (অডোনী) 4191 3837
কপাস (আনগিণ্ড) 4900 3375
কপাহ (গিণ্ড) 4135 3350
জী.সী.এফ. 4412 1769
দেশী 4602 3888
বৰলক্ষ্মী (গিণ্ড) 5050 3400
মুঙ্গাৰী (গিণ্ড) 4250 3750
শঙ্কৰ ৪৩১ মিমি ফাইন 4255 4030
শঙ্কৰ ৬(বী) ৩০ মিমি ফাইন 4105 3250
মৰাপাট 2400*
টী.দী. ৫ 3400 2700
ঔষধ আৰু নিদ্ৰাকৰ মাদক দ্ৰব্য
ইচবগোল
ইচবগোল (চিলিয়ম) 8705 4750
চুপাৰি
কেঁচা 1650 1550
চুপাৰী 19000 18000
পাইলোন 2000 1800
খাদ্য শস্য
গম 1400*
Sonalika 1700 1590
১৪৭ গড় 1920 1400
১৪৮২ 1800 1600
কল্যাণ 1655 1535
চন্দোসী 3000 2900
চেচৰ নং ১ 2045 1515
দাৰা 1550 1430
দেশী 2400 1400
ফাৰ্মী 1650 1550
বগা 2000 1101
বণ্সী 2800 1650
মধ্যম 2400 1700
মধ্যমীয়া 2600 2400
মিলবৰ 1525 1500
লোক -১ 2300 1650
লোকৱান 2095 1200
লোকৱান গুজৰাট 1775 1450
স্থানীয় 3100 1360
সোনা 2200 1650
ৰঙা 2600 1363
ৰাজস্থান টুকদী 1840 1395
চাউল
আই আৰ-৮ 2900 2350
আই আৰ-৮ কেঁচা (নতুন) 2800 2500
এফ.ৱাই ভী. 2310 2290
কেঁচা বাচমতী 3400 2600
চিবৰা 2650 1460
চী.আৰ. ১০০৯(মোটা) সিজোৱা 5700 3350
জয়া 3500 3100
জৰিমনা 6700 2000
তৃতীয় 2060 2000
বাচমতী কেঁচা 3240 2560
বাচমতী ধান 9000 8850
বাচমতীবাৰ (কেঁচা/পুৰণি) 13000 12800
বাসুমতী 10000 6500
বী.পী.টী. 4200 2500
মধ্যম 4500 1750
মসুৰী 3100 2400
মোটা 4200 1700
মোটা (আই .আৰ.২০) 2130 2110
সুপৰ ফাইন 4500 4300
সামান্য 2000 1600
সোনা 2500 2200
সোনা মনসুৰী নন বাচমতী 2700 2500
চেম
সেম/চেভী স্থানীয় 1450 1250
চোজী
চোজী 2300 2010
জোৱাৰ Hybrid:1530 Maldandi:1550
জোৱাৰ (বগা) 4100 709
জোৱাৰ বৰ্ণসঙ্কৰ 1382 1000
বগা 4000 1350
বৰ্ণসঙ্কৰ 1422 925
স্থানীয় 1320 925
ধান Common:1360 Grade-A:1400
3000 2800
1740 1420
2990 1950
1320 1172
2730 2210
1300 1300
1300 1300
3000 1980
1315 1305
১০০১ 1800 1100
আই . আৰ. ৬৪ 1230 1200
আই. আৰ.২০ 1750 1700
আই. আৰ.৩৬ 1550 1106
আই. আৰ.৬৪ 1650 1095
উত্তম পোন্নি 1742 1310
এ.এচ.টী ১৯ 1692 1227
এ.ডী.টী ১৬ 1800 1309
এ.ডী.টী ৩৬ 1650 1200
এ.ডী.টী ৩৭ 1808 1239
এ.ডী.টী ৩৮ 1375 1285
এ.ডী.টী ৩৯ 1878 1259
এ.ডী.টী ৪২ 1370 1260
এ.ডী.টী ৪৩ 1777 NR
এ.পোন্নি 2200 1100
এম টী ইও-১০০১ 1450 1111
এম টী ইও-১০১০ 1600 1121
এম টী ইও-২০৭৭ 1400 1350
চী অও ৪৩ 1494 1334
জয়া 1800 1400
জ্যোতি ধান 1500 1400
জী.আৰ. ১১ 1500 1390
ডপ্পা ধান 1590 893
ধান 2630 1100
পপটলা 2241 2092
পোন্নি 2467 1780
পোম্মানী 1772 1678
বগা পোন্নি 2319 NR
বাসুমতী 2600 1350
বী.পী.টী. 2425 1200
মধ্যম ধান 1600 1100
মসুৰী 1600 1500
মহীন ধান 1500 1182
মোটা ধান 1400 1050
সংস্কৄতি 1720 1560
স্বৰ্ণ মচুৰী(নতুন) 1550 1212
স্বৰ্ণ মচুৰী(পুৰণি) 1420 1121
সম্বা মসুৰী 1669 1211
সোনা 2350 1401
সোনা মচুৰী(পুৰণি) 1400 1310
সোনা মহসুৰী 1700 1360
হণ্সা 1613 1200
ৰঙা 1750 1600
ৰত্না 1490 1480
নবানে
নৱানে বৰ্ণসঙ্কৰ 2723 1565
বজৰা 1250*
দেশী 1350 940
স্থানীয় 1205 1100
সাহসী 1205 1000
হাইব্ৰীড 2374 995
বাৰ্লি 1100*
দেশী 1375 1350
দৰা 1430 1420
মাকৈ,গোমধান 1310*
দেশী বগা 1711 970
দেশী লাল 1650 850
পীলা 1625 601
বগা 1600 1100
বৰ্ণসঙ্কৰ 1350 880
বৰ্ণসঙ্কৰড/স্থানীয় 1350 700
মধ্যম 1310 1280
স্থানীয় 1400 729
সাজেঁ
সজ্জে 1100 1000
ৰাগী 1550*
ফাইন 2100 1900
লাল 1691 1509
স্থানীয় 1778 1110
তেলৰ বীজ
এৰা গুটি
কেষ্টৰৰ 4475 3975
কেষ্টৰৰ বীজ 4600 2952
চয়াবীন Black:2500 Yellow:2560
চয়াবীন 6000 2800
পীলা 3300 2450
স্থানীয় 3305 2700
জিংগেলী
কালা 8711 1386
বগা 9841 7489
তিল 4600*
কালা 15000 5099
তিল 10675 9000
বগা 10500 7500
নাৰিকলৰ শুকান শাহ Milling:5250 Ball:5500
কোপৰা 11500 4600
বাদাম 4000*
গেজে 4596 1950
জী ২০ 4225 3005
জেএল-২৪ 4400 4000
টীএমভী-২ 4462 2100
ডাঙৰ (খোলাৰ সৈতে) 5000 2201
দীএমভী-৭ 4590 3800
বাদামৰ বীজ 5574 3250
স্থানীয় 4500 1616
সাহসী 4215 2710
বাদাম (ফলা)
বাদাম (ফলা) 4750 3750
বাদামৰ বীজ
বাদামৰ বীজ 6800 3765
সূৰ্য্যমুখী,সূৰুজমুখী
বৰ্ণসঙ্কৰ 4000 2939
স্থানীয় 2900 2700
সূৰ্য্যমুখী 3700 2269
সূৰ্য্যমুখীৰ গুটি 3750*
সূৰ্য্যমুখীৰ বীজ 2861 2861
সৰিয়হ 3050*
লোহী ক'লা 3300 3230
সৰিয়হ 4305 2700
সৰিয়হ (ক'লা) 3575 3575
হালধীয়া (ক'লা) 4000 3630
পশুধন (Rs per No.)
গাই
গাই 25000 18500
ছাগলী
ছাগলী 6500 4500
ভেঁড়া
মধ্যম ভেড়া 8000 4000
মাইকী মহ
মাইকী মহ 25000 15000
ষাঁড়
ষাঁড় গৰু 19376 14000
ফল
অমিতা
পপীতা 2900 580
আঙুৰ
ক'লা 10000 100
বগা 3200 2200
সেউজীয়া 9000 3600
আপেল
আপেল 10000 300
আমেৰিকান 3000 2000
কল্লু ৰয়েল ডেলীসিয়স 8000 3500
মহাৰাজী 2500 2000
সুস্বাদু 4500 2800
সোণালী 4500 2500
ৰয়েল ডেলীসিয়স 11000 8000
আম
নীলম 8333 6667
কল
150 120
এলক্কীবালে 3100 1600
খান্দেশ 1600 565
চম্পা 1500 1300
নন্দ্ৰা বালে 4600 1800
পকা কল 4500 2000
পচ্ছা বালে 2400 1200
পুবন 4800 2500
পলয়মথোদন 3600 1200
মধ্যম 2300 580
লাল কেলা 5000 3500
ৰসাকথাই 4000 3500
ৰোবষ্টা 2500 1200
চিকু
সপোতা 3250 1800
ডাব নাৰিকল
কেঁচা নাৰিয়ল 8333 5000
ডালিম
অনাৰ 11000 2500
তৰমুজ
তৰবুজ 2500 200
বামী 8500 3750
মধুৰিআম
মধুৰি 4000 60
হায়দৰাবাদৰ মধুৰি 2200 1800
মাটি কঁঠাল
অনন্নাস 4000 900
মৌচুমী
মৌচুমী 3600 600
সুমথিৰা,কমলা
কমলা 6800 100
মধ্যম 4000 4000
বনজ সম্পদ
তেতেলী
কৰপুলী এ/সী পতলী 8500 6000
চপাথী 6100 3250
তেতেলী 8500 2800
নন এ/সী পতলী 6800 6200
নন এ/সী ফूল 4000 3200
ফুল এ/সী 6500 3500
বীজৰ সৈতে প্ৰথম প্ৰকাৰ 3000 2000
মছলা
আদা
ডাঙৰ/মোটা 2000 1800
শুকান 23000 22000
সতেজ (আনব্লীচদ) 2350 2300
হাইব্ৰীড 5200 4800
জালুক
বেমেজালি 69000 68000
জিৰা
ধনীয়া বীজ (জীৰা) 11545 8250
ধনীয়া বীজ
ধনীয়া বীজ 13000 8905
পুৰ্ণ সেউজীয়া 11700 7255
নহৰু
গড় 3000 1260
দেশী 3730 555
লহসুন 10000 650
নাৰিকল
নাৰিয়ল 7000 700
মধ্যম 4200 2200
পকা জলকীয়া
লাল 10300 4200
মিথি গুটি
মধ্যম 5130 4255
মিথিবীজ 6250 5000
শুকান জলকীয়া
তৃতীয় প্ৰকাৰ 4000 3000
দ্বিতীয় প্ৰকাৰ 6500 4500
প্ৰথম প্ৰকাৰ 9000 7000
বগা 7000 4800
মনকট্টু 9000 7000
লাল 6900 5800
লাল নই 8300 6800
ৰঙা শিৰ,অগ্ৰ 10000 8500
হালধি
আঙুলি 6900 4750
বাল্ব 6500 4600
মাহ জাতীয় দালি
অলচাণ্ডে গ্ৰাম
অলসাডে গ্ৰাম 4800 3249
ঘোঁৰাৰ চানা
কুলথী (গোটা) 3500 2200
চেনংগী দাইল
চেন্গী দাল 7500 6500
বুট 3100*
5000 3425
গড় (গোটা) 4000 1519
গুলাবী 3300 2700
চনা (ফলা) 3200 2800
জৱাৰী/স্থানীয় 3800 1859
দেশী (এফ.এ.কিউ.ফলা) 3350 3320
দেশী (গোটা) 4400 2211
বুটৰ দাইল
বুটৰ দাল 4600 3700
বীনচ
সেম (গোটা) 4800 800
মগু মাহ 4600*
মধ্যম 6400 6250
স্থানীয় 8500 5709
সাহসী 6700 6500
সেউজীয়া (গোটা) 9100 3607
মচুৰ 2950*
7750 5400
4690 4690
7000 6280
(গোটা) 4900 1900
দেশী (গোটা) 4200 2250
স্থানীয় 5300 2101
মটৰমাহ
সেউজীয়া মটৰ 5000 3000
মাটি মাহ 4350*
দেশী 7000 4000
মাটিমাহ(গোটা) 9050 3450
স্থানীয় 6400 4400
ৰহৰ 4350*
7000 6500
অৰহৰ 5700 2950
তুৰ দাল 8500 5800
মেৱা
কাজু বাদাম
স্থানীয় (কেঁচা) 8700 6500
শাক পাচলি
ঠোন্দেকাই
থুণ্ডেকাই 1200 600
অন্য শাক পাচলি
অন্য শাক-পাচলি 6000 200
অমৰনথচ
অমৰানথুচ 3000 1400
আম (কেচা/পকা)
আম কেঁচা পকা 8000 4000
আমফোফালুচ
অমম্ফোফালস 3600 1800
আলু
(লাল নেনীতাল) 2000 1000
আলু 4000 600
চিপ্স 3600 3500
জ্যোতি 3000 1800
জালন্ধৰ 3300 1850
দেশী 2350 1400
লাল 2100 2000
স্থানীয় 3000 600
উৰহী
মটৰ 3400 1000
কাচকল
কেঁচা কেলা 4200 500
কেচা আদা
কেঁচা আদা 10000 888
কেচা জলকীয়া
কেঁচা জলকীয়া 7000 500
কেপচিকাম
কেপচিকাম 8000 1500
কোমোৰা
পেঠা 2400 1000
গ্বাৰ
গ্বাৰ 4900 1375
গাজৰ
গাজৰ 6000 500
চজিনা
চজিনা 12000 1000
চাও চাও
চাব চাব 800 500
চিচিণ্ডা
চিচিণ্ডা 4000 500
চীমেবাডনেকাই
সীমেবদানেকাই 700 600
জিকা
ক'লা তোৰী 4000 800
ঠোগৰিকাই
থুগাৰীকাই 2500 1500
তিতা কেৰেলা
তিতা কেৰেলা 5000 1000
তিয়হ
তিয়হ 3200 300
ধনীয়া
ধনীয়া 8010 600
নুল খোল
নুল খোল 4400 500
পানীলাউ
বটল গ্ৰাউণ্ড 5000 300
পাহাৰী জলকীয়া
কেপচিকাম 4500 800
পিয়াজ
ডাঙৰ 3400 2000
নাসিক 2400 155
পুনা 2000 1000
পিয়াজ 5000 375
লাল 1800 1510
স্থানীয় 1500 699
সৰু 5000 2800
ফুলকবি
আফ্ৰিকান চাৰচন 1000 800
ফুলকবি 6000 400
স্থানীয় 2500 2000
বত্ৰপট
বীটৰুট 4500 400
বতৰৰ শাক
বতৰৰ পাত 600 500
বন্ধাকবি
বন্ধাকবি 4000 150
বিলাহী
দেশী 2600 975
বিলাহী 3400 200
বৰ্ণসঙ্কৰ 4200 630
স্থানীয় 1500 600
বীন
ক্লাচটাৰ বীনচ 5000 800
বেঙেনা
ঘূৰণীয়া 3700 500
ঘূৰণীয়া/দীঘল 2450 775
বেঙেনা 4200 400
ভিজা মটৰ
ভিজা মটৰ 5000 1000
ভেণ্ডী
ভেণ্ডি 7000 700
মটৰ (শাক)
লেছেৰামাহ (নিৰামিষ) 6500 1400
মূলা
মূলা 2400 167
মিঠা আলু
মিঠা আলু 2000 400
মিঠা ৰঙালাউ
মিঠা ৰঙালাউ 3000 200
মিথি
মিথি 5000 500
শিমলু আলুৰ চাগু
টেপিয়োকা 2400 1000
সুবৰ্ণ গড্ডে
সুবৰ্ণাগড্ডে 2400 2000
সেউজীয়া আলসৰ
কেঁচা অলসৰ (গোটা) 3500 3000
সেউজীয়া শাক
সেউজীয়া শাক-পাচলি 3500 400
ৰঙালাউ
ৰঙালাউ 2400 400