COMMODITY

Market-wise Daily Report On 23/09/2012

                                                                                                                                                                                          

Commodity: Cabbage
Variety: Cabbage

NR: Not Reported FAQ: Fair Average Quality
Market Minimum Price
(Rs./Quintal)
Maximum Price
(Rs./Quintal)
Modal Price
(Rs./Quintal)
Andhra Pradesh 
Kovvur   1000   1200   1100  
Vijayawada   800   1000   900  
Gujarat 
Kapadvanj   450   500   475  
Haryana 
Ladwa   700   1000   800  
Mohindergarh   600   1000   1000  
Radaur   400   600   500  
Sadhaura   1000   1200   1100  
Himachal Pradesh 
Nahan   600   600   600  
Una   800   1200   1000  
Karnataka 
Kolar   200   400   300  
Madhya Pradesh 
Burhanpur(F&V)   1000   1600   1200  
Lashkar   500   700   600  
NCT of Delhi 
Keshopur   800   1000   900  
Orissa 
Kasinagar   1200   1400   1400  
Parlakhemundi   1200   1500   1500  
Tikabali   400   600   500  
Punjab 
Sangrur   800   900   900  
Telangana 
Bowenpally   100   300   200  
Khammam   500   700   500  
Uttar Pradesh 
Bareilly   NR   NR   1150  
Khair   920   940   930  
Lucknow   1200   1500   1400  
Uttrakhand 
Jaspur(UC)   300   400   350  
West Bengal 
Haldibari   1800   2000   1900  
Kalyani   1300   1400   1350