COMMODITY

Market-wise Daily Report On 11/09/2012

                                                                                                                                                                                          

Commodity: Bengal Grams(Gram)
Variety: Average (Whole)

NR: Not Reported FAQ: Fair Average Quality
Market Minimum Price
(Rs./Quintal)
Maximum Price
(Rs./Quintal)
Modal Price
(Rs./Quintal)
Andhra Pradesh 
Parchur   4300   4500   4400  
Gujarat 
Dahod   4500   4525   4510  
Jharkhand 
Chaibasa   6150   6250   6200  
Daltenganj   6500   7000   7000  
Karnataka 
Bangalore   5230   5800   5400  
Bellary   5141   5141   5141  
Gadag   2119   5329   4600  
Gulbarga   5200   5226   5204  
Nippani   6600   6600   6600  
Shimoga   6500   7000   6750  
Maharashtra 
Akola   4200   4500   4350  
Daryapur   4800   4800   4800  
Khamgaon   3705   3705   3705  
Mehekar   4250   4500   4300  
Raver   2500   4825   4825  
Shirpur   4000   4000   4000  
Rajasthan 
Fatehpur   4400   5000   4620  
Uttar Pradesh 
Khaga   NR   NR   4630